< Önceki | İçerik | Sonraki >

Görüntüleri kaydetme


image

Dosya kaydetme

Dosya kaydetme tercihlerini ayarlama Büyük belgeleri kaydetme

Katmanları dosyalara aktarma

Mobil aygıtlar için Photoshop görüntülerini Adobe Device Central'da test etme (CS5) Adobe Device Central ve Photoshop'la mobil içerik oluşturma (CS5)

Not: Ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki bağlantıları tıklatın. Soru sormak, özellik istemek veya sorunları bildirmek için feedback.photoshop.com adresini ziyaret edin.


image

Dosya kaydetme

Başa dön


Geçerli dosyaya değişiklikleri kaydetmek için Kaydet komutunu veya değişiklikleri farklı bir dosyaya kaydetmek için Farklı Kaydet komutunu kullanın.


Değişiklikleri geçerli dosyaya kaydetme

image Dosya > Kaydet'i seçin. Dosya geçerli formatta kalır.


Dosyayı farklı bir ad, konum ya da formatta kaydetme

1. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

Not: Camera Raw eklentisi camera raw görüntü dosyalarını Digital Negative (DNG) gibi farklı bir dosya formatında kaydedebilir.

2. Format menüsünden bir format seçin.

Not: Belgenin tüm özelliklerini desteklemeyen bir format seçerseniz iletişim kutusunun en altında bir uyarı görüntülenir. Bu uyarıyı görürseniz, dosyanın bir kopyasını Photoshop formatında ya da tüm görüntü verilerini destekleyen başka bir formatta kaydetmek en iyi yoldur.

3. Dosya adı ve konum belirtin.

4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda kaydetme seçeneklerini belirleyin.

5. Kaydet'i tıklatın.

Bazı görüntü formatlarında kaydederken seçenekleri belirlemeniz için bir iletişim kutusu görünür.

image Görüntüyü sabit diskinize kaydetmeden kopyalamak için Çoğalt komutunu kullanın. Görüntünün geçici bir sürümünü bellekte depolamak için anlık görüntü oluşturmak üzere Geçmiş panelini kullanın.


Dosya kaydetme seçenekleri

Farklı Kaydet iletişim kutusunda çeşitli dosya kaydetme seçenekleri belirleyebilirsiniz. Seçeneklerin kullanılabilirliği kaydettiğiniz görüntüye ve seçili dosya formatına bağlıdır.

Kopya Olarak Geçerli dosyayı masaüstünüzde açık tutarken dosyanın bir kopyasını kaydeder.

Alfa Kanallar Görüntüyle birlikte alfa kanal bilgilerini kaydeder. Bu seçeneği devre dışı bırakmak kaydedilen dosyadan alfa kanallarını kaldırır. Katmanlar Görüntüdeki tüm katmanları korur. Bu seçenek devre dışı bırakılmışsa ya da kullanılamıyorsa, tüm görünür katmanlar düzleştirilir ya da birleştirilir (seçili formata bağlı olarak).

Notlar Görüntüye notlar kaydeder.

Spot Renkler Görüntüyle birlikte spot kanal bilgilerini kaydeder. Bu seçeneği devre dışı bırakmak kaydedilen dosyadan spot renkleri kaldırır.

Prova Ayarı, ICC Profili (Windows) veya Renk Profilini Göm (Mac OS) seçeneğini kullanın Renk yönetimi yapılan bir belge oluşturur. Not: Aşağıdaki görüntü önizleme ve dosya uzantısı seçenekleri yalnızca Dosya İşleme Tercihleri iletişim kutusunda Görüntü Önizlemeleri ve Dosya Uzantısı Ekle (Mac OS) seçenekleri için Kaydederken Sor seçiliyse kullanılabilir.

Minik Resim (Windows) Dosya için minik resim verilerini kaydeder.

Küçük Harfli Dosya Uzantısı Kullan (Windows) Dosya uzantısını küçük harfli yapar.

Görüntü Önizlemeleri seçenekleri (Mac OS) Dosya için minik resim verilerini kaydeder. Minik resimler Aç iletişim kutusunda görünür. Dosya Uzantısı seçenekleri (Mac OS) Dosya uzantılarına ilişkin formatı belirtir. Formatın uzantısını bir dosya adına eklemek için Ekle'yi ve uzantıyı küçük harfli yapmak için Küçük Harf Kullan'ı seçin.


image

Dosya kaydetme tercihlerini ayarlama

Başa dön


692

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

(Windows) Düzen > Tercihler > Dosya İşleme'yi seçin. (Mac OS) Photoshop > Tercihler > Dosya İşleme'yi seçin.

2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

Görüntü Önizlemeleri Görüntü önizlemelerini kaydetmeye ilişkin bir seçenek belirleyin: Dosyaları önizlemesiz kaydetmek için Hiçbir Zaman Kaydetme, dosyaları belirtilen önizlemelerle kaydetmek için Her Zaman Kaydet ya da önizlemeleri dosyalara tek tek atamak için Kaydederken Sor. Mac OS'ta bir ya da daha çok önizleme tipi seçebilirsiniz. (bkz. Mac OS görüntü önizleme seçenekleri.)

Dosya Uzantısı (Windows) Dosyanın formatını belirten üç karakterli dosya uzantıları için bir seçenek belirleyin: Büyük harf karakterleri kullanan dosya uzantıları eklemek için Büyük Harf Kullan, küçük harf karakterleri kullanan dosya uzantıları eklemek için Küçük Harf Kullan.

Dosya Uzantısı Ekle (Mac OS) Windows sisteminde kullanmak ya da bu sisteme aktarmak istediğiniz dosyalar için dosya uzantıları gereklidir. Dosya adlarına uzantı eklemek için bir seçenek belirleyin: Dosya uzantısı olmayan dosyaları hiçbir zaman kaydetme, Dosya adlarına her zaman dosya uzantıları ekle veya Dosya uzantılarını kaydederken tek tek her dosya için sor. Küçük harf kullanarak dosya uzantısı eklemek için Küçük Harf Kullan'ı seçin.

Orijinal Klasöre Farklı Kaydet Görüntüleri varsayılan olarak çıktığı klasöre kaydeder. Bunun yerine son kaydettiğiniz klasöre kaydetmek için bu seçimi kaldırın.

Arka Planda Kaydetme (CS6) Arka planda kaydetme, bir Kaydet komutunu seçtikten sonra Photoshop'ta çalışmaya devam etmenizi sağlar. Photoshop'un dosyayı kaydetmeyi bitirmesine beklemenize gerek yoktur.

Kurtarma Bilgilerini Otomatik Olarak Kaydetme (CS6) Photoshop otomatik olarak belirttiğiniz aralıkta çökme-kurtarma bilgilerini kaydeder. Programınız çökerse, Photoshop uygulamayı yeniden başlattığınızda işlerinizi kurtarır.


Mac OS görüntü önizleme seçenekleri

Mac OS'ta aşağıdaki önizleme tiplerinden bir ya da daha fazlasını seçebilirsiniz (dosyaların kaydedilmesini hızlandırmak ve dosya boyutunu en küçüğe indirgemek için yalnızca size gereken önizlemeleri seçin).

Simge Önizlemeyi masaüstünde bir dosya simgesi olarak kullanır.

Tam Boy Yalnızca düşük çözünürlüklü Photoshop görüntülerini açabilen uygulamalarda kullanım için dosyanın 72 ppi'lik sürümünü kaydeder. EPS olmayan dosyalar için bu bir PICT önizlemesidir.

Macintosh Minik Resmi Önizlemeyi, Aç iletişim kutusunda görüntüler.

Windows Minik Resmi Windows sistemlerinin görüntüleyebileceği bir önizleme kaydeder.


image

Büyük belgeleri kaydetme

Başa dön


Photoshop her iki boyutta da 300.000 piksele kadar olan belgeleri destekler ve her iki boyutta da 30.000'den fazla piksele sahip görüntüler içeren belgeleri kaydetmek için üç dosya formatı sağlar. Photoshop'un Photoshop CS'den önceki sürümleri de dahil olmak üzere, birçok uygulamanın 2 GB'tan büyük ya da her iki boyutta da 30.000'den fazla piksele sahip dosyaları işleyemeyeceğini unutmayın.

image Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve aşağıdaki dosya formatlarından birini seçin:

Büyük Belge Formatı (PSB) Her boyutta dosyayı destekler. Bütün Photoshop özellikleri PSB dosyalarında korunur (ancak, belgeler genişlik veya yükseklikte 30.000'i geçiyorsa bazı eklenti filtreleri kullanılamaz). Şu anda PSB dosyaları yalnızca Photoshop CS ve sonraki sürümler tarafından desteklenmektedir.

Photoshop Ham Her piksel boyutundaki ve her boyuttaki dosyaları destekler ancak katmanları desteklemez. Photoshop Ham formatında kaydedilen büyük belgeler düzleştirilir.

TIFF 4 GB'a kadar olan dosyaları destekler. 4 GB'tan büyük boyuttaki belgeler TIFF formatında kaydedilemez.


image

Katmanları dosyalara aktarma

Başa dön


PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa ve TIFF de dahil olmak üzere çeşitli formatları kullanarak katmanları ayrı dosyalar olarak dışa aktarabilir ve kaydedebilirsiniz. Katmanlar kaydedildiklerinde otomatik olarak adlandırılırlar. Ad oluşturmayı denetleyebileceğiniz seçenekler belirleyebilirsiniz.

1. Dosya > Komut Dosyaları > Katmanları Dosyalara Aktar'ı seçin.

2. Katmanları Dosyalara Aktar iletişim kutusunda, Hedef'in altında, dışa aktarılan dosyalar için hedef seçmek üzere Gözat'ı tıklatın. Oluşturulan dosyalar varsayılan olarak kaynak dosyayla aynı klasöre kaydedilir.

3. Dosyalar için ortak bir ad belirlemek üzere Dosya Adı Öneki metin kutusuna bir ad girin.

4. Yalnızca Katmanlar panelinde görünürlüğün etkinleştirildiği katmanları dışa aktarmak istiyorsanız Yalnızca Görünür Katmanlar seçeneğini belirleyin. Tüm katmanların dışa aktarılmasını istemiyorsanız bu seçeneği kullanın. Dışa aktarmak istemediğiniz katmanların görünürlüğünü kapatın.

5. Dosya Türü menüsünden bir dosya formatı seçin. Seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

6. Çalışma alanı profilinin dışa aktarılan dosyaya gömülmesini istiyorsanız ICC Profili Ekle seçeneğini kullanın. Renk yönetilen iş akışları için bu önemlidir.

7. Çalıştır'ı tıklatın.


693


Mobil aygıtlar için Photoshop görüntülerini Adobe Device Central'da test etme (CS5)


image

Başa dön


Device Central, Photoshop dosyalarının çeşitli mobil aygıtlarda nasıl görüneceğinin Photoshop kullanıcıları tarafından önizlenmesini sağlar.

Yaratıcı profesyoneller özellikle mobil aygıtlar için Photoshop dosyaları oluşturabilir ve bu dosyaları kolayca test edebilirler. Kullanıcılar hedeflenen aygıtı temel alarak Photoshop'ta belge oluşturabilirler.

Örneğin bir kullanıcı arabirimi tasarımcısı Photoshop uygulamasını model oluşturmak için kullanabilir. Tasarımcı modelleri çeşitli el aygıtlarında deneyebilir, gerekli ayarları yapabilir ve iyileştirilmiş modelleri geliştiricilere iletebilir.


image

Adobe Device Central ve Photoshop'la mobil içerik oluşturma (CS5)

1. Photoshop uygulamasını başlatın.

2. Dosya > Yeni'yi seçin.

3. Photoshop iletişim kutusunu kapatmak ve Device Central uygulamasını açmak için Device Central seçeneğini tıklatın.

4. Bir içerik türü seçin.

Soldaki Online Library (Çevrimiçi Kitaplık) listesi güncellenir ve seçilen içerik türünü destekleyen aygıtları gösterir.

Başa dön

5. Online Library (Çevrimiçi Kitaplık) listesinden bir veya birden fazla hedef seçin ve Local Library (Yerel Kitaplık) listesine sürükleyin. Ardından Local Library (Yerel Kitaplık) listesinden hedef aygıt seçin.

Device Central seçtiğiniz aygıt ya da aygıtları temel alarak önerilen belge boyutlarını listeler (aygıtların ekran boyutları farklıysa). Geliştirdiğiniz tasarıma ya da içeriğe bağlı olarak, her ekran boyutu için ayrı bir mobil belge oluşturabilir ya da tüm aygıtlar için uygun tek bir boyut bulmayı deneyebilirsiniz. İkinci yaklaşımı seçerken, önerilen en küçük ya da en büyük belge boyutunu ortak payda olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Sekmenin en altında özel bir boyut da belirleyebilirsiniz.

6. Oluştur'u tıklatın.

Belirtilen boyutta boş bir PSD dosyası Photoshop'ta açılır. Yeni dosya varsayılan olarak ayarlanan aşağıdaki parametreleri içerir:

image

image

Renk Modu: RGB/8bit Çözünürlük: 72 ppi

image

Renk Profili: SRGB IEC61966-2.1

7. Boş PSD dosyasına Photoshop'ta içerik ekleyin.

8. Bitirdiğinizde Dosya > Web ve Aygıtlar İçin Kaydet'i seçin.

9. Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda istediğiniz formatı seçin ve diğer dışa aktarma seçeneklerini istediğiniz şekilde değiştirin.

10. Device Central düğmesini tıklatın.

Device Central Emulator (Device Central Benzetimcisi) sekmesinde, dışa aktarma seçenekleri belirlenmiş geçici bir dosya görüntülenir. Teste devam etmek için Aygıt Kümeleri veya Yerel Kitaplık listesinde farklı bir aygıtın adını çift tıklatın.

11. Dosyayı Device Central'da önizledikten sonra dosyada değişiklik yapmanız gerekiyorsa Photoshop uygulamasına geri dönün.

12. Photoshop Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda, farklı bir dışa aktarma formatı ya da kalitesi seçme gibi ayarları yapın.

13. Dosyayı yeni dışa aktarma ayarlarıyla yeniden test etmek için Device Central düğmesini tıklatın.

14. Sonuçlar istediğiniz gibi olduğunda Photoshop Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusunda Kaydet'i tıklatın.

Not: Device Central'ı Photoshop'tan açmak için (dosya oluşturmak ve test etmek yerine) Dosya > Device Central öğelerini seçin.

Daha fazla Yardım konusu

image Camera raw görüntüsünü başka bir formatta kaydedin image Adobe Device Central Hakkında


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


694