< Önceki | İçerik | Sonraki >

Dosya formatları


image

Dosya formatı seçme Dosya sıkıştırma hakkında

PSD ve PSB dosyaları için uyumluluğu en iyi hale getirme Photoshop formatı (PSD)

Photoshop 2.0 formatı

Photoshop DCS 1.0 ve 2.0 formatları Photoshop EPS formatı

Photoshop Ham formatı Digital Negative formatı (DNG) BMP formatı

Cineon formatı DICOM formatı GIF

IFF

JPEG formatı

Büyük Belge Formatı (PSB) OpenEXR formatı

PCX PDF

PICT Dosyası PICT Kaynağı Pixar formatı PNG formatı

Taşınabilir Bitmap formatı Aydınlık formatı

Scitex CT Targa TIFF

WBMP formatı

Not: Desteklenen bir dosya formatı uygun iletişim kutusunda ya da alt menüde görünmezse, o formatın eklenti modülünü kurmanız gerekebilir.


image

Dosya formatı seçme

Başa dön


Grafikler dosyası formatları görüntü verilerini temsil etme (piksel ya da vektör olarak) yolu açısından farklılık gösterir ve farklı sıkıştırma teknikleri ve Photoshop özelliklerini destekler. Tüm Photoshop özelliklerini (katmanlar, efektler, maskeler ve bunun gibi) korumak için görüntünüzün bir kopyasını Photoshop formatında (PSD) kaydedin.

Çoğu dosya formatı gibi PSD de boyutu 2 GB'a kadar olan dosyaları destekler. 2 GB'tan büyük dosyaları Büyük Belge Formatı (PSB), Photoshop Raw (sadece düzleştirilmiş görüntü), TIFF (en fazla 4 GB) veya DICOM formatında kaydedin.

Görüntüler için standart bit derinliği kanal başına 8 bittir. 16 veya 32 bit görüntülerde daha yüksek dinamik aralığa ulaşmak için aşağıdaki formatları kullanın:


16 bit görüntü formatları (Farklı Kaydet komutu gerektirir)

Photoshop, Büyük Belge Formatı (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG, Taşınabilir Bit Map ve TIFF.

Not: Web ve Aygıtlar İçin Kaydet komutu 16 bit görüntüleri otomatik olarak 8 bite dönüştürür.


32 bit görüntü formatları (Farklı Kaydet komutu gerektirir)

Photoshop, Büyük Belge Formatı (PSB), OpenEXR, Taşınabilir Bitmap, Aydınlık ve TIFF.


image

Dosya sıkıştırma hakkında

Başa dön


Birçok dosya formatı bitmap görüntülerin dosya boyutunu küçültmek için sıkıştırma kullanır. Kayıpsız teknikler, dosyayı görüntü ayrıntılarını ya da renk bilgilerini silmeden sıkıştırır, kayıplı teknikler ayrıntı siler. Aşağıda yaygın olarak kullanılan sıkıştırma teknikleri verilmiştir:

RLE (Çalışma Uzunluğu Kodlama) Kayıpsız sıkıştırma; bazı yaygın Windows dosya formatları tarafından desteklenir.


695

LZW (Lemple-Zif-Welch) Kayıpsız sıkıştırma; TIFF, PDF, GIF ve PostScript dili dosya formatları tarafından desteklenir. Tek renkli geniş alanlar içeren görüntüler için çok kullanışlıdır.

JPEG Kayıplı sıkıştırma; JPEG, TIFF, PDF ve PostScript dili dosya formatları tarafından desteklenir. Fotoğraflar gibi sürekli tonlar içeren görüntüler için önerilir. JPEG kayıplı sıkıştırma kullanır. Görüntü kalitesini belirlemek için, Kalite menüsünden bir seçenek belirleyin, Kalite açılır

kaydırıcısını sürükleyin ya da Kalite metin kutusuna 0 - 12 arasında bir değer girin. En iyi baskı sonuçları için en yüksek kalitede sıkıştırmayı seçin. JPEG dosyaları yalnızca Düzey 2 (ya da sonrası) PostScript yazıcılarda bastırılabilir ve ayrı ayrı kalıplara ayrılamazlar.

CCITT Siyah beyaz görüntüler için kayıpsız sıkıştırma teknikleri ailesi; PDF ve PostScript dili dosya formatları tarafından desteklenir. (CCITT, International Telegraph and Telekeyed Consultive Committee kuruluşunun Fransızca adının kısaltmasıdır.)

ZIP Kayıpsız sıkıştırma; PDF ve TIFF dosya formatları tarafından desteklenir. LZW gibi ZIP sıkıştırması da tek renkli geniş alanlar içeren görüntüler için çok etkilidir.


image

PSD ve PSB dosyaları için uyumluluğu en iyi hale getirme

Başa dön


PSD ve PSB dosyaları ile Photoshop uygulamasının daha eski sürümlerinde veya katmanları desteklemeyen uygulamalarda çalışıyorsanız, kayıtlı dosyaya görüntünün düzleştirilmiş biçimini ekleyebilirsiniz.

Not: Bir görüntüyü Photoshop uygulamasının daha eski bir sürümünde kaydederseniz, o sürümün desteklemediği özellikler atılır.

1. Düzen > Tercihler > Dosya İşleme (Windows) ya da Photoshop > Tercihler > Dosya İşleme'yi (Mac OS) seçin.

2. PSD ve PSBB Dosyası Uyumluluğunu En Üst Düzeye Çıkart menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

Her zaman Belgenizin katmanlarıyla birlikte bileşik (düzleştirilmiş) bir görüntü kaydeder.

Sor Kaydederken uyumluluğu en üst düzeye çıkartıp çıkartmayacağını sorar.

Hiçbir zaman Yalnızca katmanlı bir görüntüyü kaydeder.

image

Dosya boyutunu önemli ölçüde azaltmak istiyorsanız Sor veya Hiçbir Zaman seçeneğini seçin.


image

Photoshop formatı (PSD)

Başa dön


Photoshop formatı (PSD) varsayılan dosya formatıdır ve Büyük Belge Formatıyla (PSB) birlikte, tüm Photoshop özelliklerini destekleyen tek formattır. Adobe ürünleri arasındaki yüksek düzeydeki tümleşiklik nedeniyle, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects ve Adobe GoLive gibi diğer uygulamalar PSD dosyalarını doğrudan içe aktarabilir ve birçok Photoshop özelliğini saklayabilir. Daha fazla bilgi için Adobe uygulamalarının Yardım bölümüne bakın.

PSD kaydederken dosya uyumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için bir tercih belirleyebilirsiniz. Bu, katmanlı görüntünün bileşik bir sürümünü kaydederek, Photoshop'un önceki sürümleri de dahil olmak üzere diğer uygulamalar tarafından okunabilmesini sağlar. Ayrıca, Photoshop'un sonraki sürümlerinde bazı özelliklerin davranışının değiştirilmesi olasılığına karşı belgenin görünümünü de korur. Bileşik öğenin dahil edilmesi ayrıca, görüntünün çok daha hızlı yüklenmesini ve Photoshop dışındaki uygulamalarda kullanılmasını sağlar ve bu işlemin zaman zaman görüntünün diğer uygulamalarda okunabilir olmasını sağlaması gerekebilir.

Kanal başına 16 bit ve yüksek dinamik aralıklı kanal başına 32 bit görüntüler PSD dosyaları olarak kaydedilebilir.


image

Photoshop 2.0 formatı

Başa dön


(Mac OS) Bu formatı, görüntüleri Photoshop 2.0'da açmak ya da yalnızca Photoshop 2.0 dosyalarını destekleyen bir uygulamaya dışa aktarmak için kullanabilirsiniz. Photoshop 2.0 formatında kaydetmek görüntünüzü düzleştirir ve katman bilgilerini atar.


image

Photoshop DCS 1.0 ve 2.0 formatları

Başa dön


DCS formatı CMYK görüntülerin renk ayrımlarını kaydetmenizi sağlayan standart EPS formatının bir sürümüdür. DCS 2.0 formatını, spot kanallar içeren görüntüleri dışa aktarmak için kullanabilirsiniz. DCS dosyalarını yazdırmak için bir PostScript yazıcı kullanmanız gerekir.


image

Photoshop EPS formatı

Başa dön


Encapsulated PostScript (EPS) dili dosya formatı hem vektör hem de bitmap görüntüler içerebilir ve tüm grafik, çizim ve sayfa mizanpajı programları tarafından desteklenir. EPS formatı uygulamalar arasında PostScript resimleri aktarmak için kullanılır. Vektör grafikleri içeren bir EPS dosyasını açtığınızda Photoshop vektör grafiklerini piksellere dönüştürerek görüntüyü rasterleştirir.

EPS formatı Lab, CMYK, RGB, Dizine Alınmış Renk, Çift Tonlu, Gri Tonlu ve Bitmap renkli modlarını destekler ve alfa kanallarını desteklemez. EPS kırpma yollarını destekler. DCS formatı, CMYK görüntülerin renk ayrımlarını kaydetmenizi sağlayan standart EPS formatının bir sürümüdür. DCS 2.0 formatını, spot kanallar içeren görüntüleri dışa aktarmak için kullanırsınız. ESP dosyalarını yazdırmak için bir PostScript yazıcı kullanmanız gerekir.

Photoshop, önizleme oluşturabilen ancak Photoshop tarafından desteklenmeyen (örneğin QuarkXPress®) dosya formatlarında kaydedilmiş görüntüleri açmanızı sağlamak için EPS TIFF ve EPS PICT formatlarını kullanır. Açılmış bir önizleme görüntüsünü, diğer herhangi bir düşük çözünürlüklü dosya gibi düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz. EPS PICT önizlemesi yalnızca Mac OS'ta vardır.


696

Not: EPS TIFF formatı ve EPS PICT formatı Photoshop'un önceki sürümlerine daha fazla uygundur. Photoshop'un en son sürümü vektör verileri içeren görüntüleri açmak için rasterleştirme özelliği içerir.


image

Photoshop Ham formatı

Başa dön


Photoshop Raw formatı görüntüleri uygulamalar ve bilgisayar platformları arasında aktarmak için kullanılan esnek bir dosya formatıdır. Bu format CMYK, RGB ve alfa kanalları içeren gri tonlu görüntüleri ve alfa kanalları içermeyen çok kanallı ve Lab görüntülerini destekler. Photoshop Ham formatında kaydedilen belgeler herhangi bir piksel ya da dosya boyutunda olabilir ancak katman içeremezler.

Photoshop Ham formatı görüntüdeki renk bilgilerini açıklayan bir bayt akışından oluşur. Her piksel ikili formatta açıklanır; 0 siyahı, 255 beyazı temsil eder (16 bit kanallı görüntüler için beyaz değeri 65535'tir). Photoshop görüntüyü açıklamak için gerekli kanal sayısını ve görüntüdeki tüm diğer kanalları belirler. Dosya uzantısını (Windows), dosya tipini (Mac OS), dosyayı oluşturanı (Mac OS) ve üstbilgi bilgilerini belirleyebilirsiniz.

Mac OS'ta, dosya tipi genellikle dosyayı tanımlayan dört karakterli bir tanıtıcıdır; örneğin TEXT dosyayı bir ASCII metin dosyası olarak tanımlar. Dosyayı oluşturan da genellikle dört karakterli bir tanıtıcıdır. Mac OS uygulamalarının çoğu Apple Computer Developer Services grubuyla kayıtlı benzersiz bir dosya oluşturan tanıtıcısına sahiptir.

Üstbilgi parametresi, gerçek görüntü bilgileri başlamadan önce dosyada kaç baytlık bilgi görüneceğini belirler. Bu değer, dosyanın başına yer tutucu olarak eklenen sıfırların sayısını belirler. Varsayılan olarak üstbilgi yoktur (üstbilgi boyutu = 0). Dosyayı Ham formatında açtığınızda üstbilgi girebilirsiniz. Ayrıca dosyayı üstbilgi olmadan kaydedebilir ve sonra sıfırları üstbilgi bilgileriyle değiştirmek için HEdit (Windows) ya da Norton Utilities® (Mac OS) gibi bir dosya düzenleme programı kullanabilirsiniz.

Görüntüyü araya eklenmiş ya da eklenmemiş formatta kaydedebilirsiniz. Araya eklenmişi seçerseniz, renk değerleri (örneğin kırmızı, yeşil ve mavi) sırayla saklanır. Seçiminiz, dosyayı açacak olan uygulamanın gereksinimlerinde bağlıdır.

Not: Photoshop Ham görüntüsü, dijital kameradan alınmış bir ham kamera görüntüsüyle aynı dosya formatında değildir. Ham kamera görüntü dosyası, filtreleme, beyaz denge ayarları ya da diğer kamera içi işlemler uygulanmamış, "dijital negatif" olan kameraya özel bir formattadır.


image

Digital Negative formatı (DNG)

Başa dön


Digital Negative (DNG) dijital bir kameradan alınmış ham görüntü verilerini ve bu verilerin ne anlama geldiğini tanımlayan meta verileri içeren bir dosya formatıdır. Ham kamera görüntüleri için Adobe'un genel kullanıma sunduğu arşivlik formatı DNG, uyumluluk sağlamak ve ham kamera dosya formatlarının artışını azaltmak için tasarlanmıştır. Camera Raw eklentisi ham kamera görüntüsü verilerini DNG formatında kaydedebilir. Digital Negative (DNG) dosya formatı hakkında daha fazla bilgi için, www.adobe.com sitesine gidin ve “Digital Negative” terimini aratın. Kapsamlı bilgiler

ve bir kullanıcı forumu bağlantısı bulacaksınız.


image

BMP formatı

Başa dön


BMP, DOS ve Windows uyumlu bilgisayarlarda bir standart Windows görüntü biçimidir. BMP formatı RGB, Dizine Alınmış Renk, Gri Tonlama ve Bitmap renkli modlarını destekler. Windows veya OS/2® formatı ve 8 bit/kanal değerinde bir bit derinliği belirtebilirsiniz. Windows formatını kullanan 4 bit ya da 8 bit görüntüler için ayrıca RLE sıkıştırması belirleyebilirsiniz.

BMP görüntüler normalde aşağıdan yukarıya doğru yazılır ancak bunları yukarıdan aşağıya doğru yazmak için Satır Sırasını Çevir'i seçebilirsiniz. Gelişmiş Modlar'ı tıklatarak ayrıca bir alternatif kodlama da seçebilirsiniz. (Satır Sırasını Çevir ve Gelişmiş Modlar en çok programcılar ve DirectX® kullananlar için uygundur.)


image

Cineon formatı

Başa dön


Kodak tarafından geliştirilen Cineon elektronik kompozisyon, değiştirme ve geliştirme için uygun, kanal başına 10 bit dijital formattır. Cineon formatını kullanarak görüntü kalitesinden kayıp vermeden tekrar film çıktısı oluşturabilirsiniz. Bu format, filmdeki görüntüleri Cineon formatına ve sonra tekrar filme aktaran Cineon Dijital Film Sisteminde kullanılır.


image

DICOM formatı

Başa dön


DICOM formatı, ultra ses ve tarama aygıtları gibi tıbbi aygıt görüntülerini aktarmak ve saklamak için yaygın olarak kullanılır. DICOM dosyaları hem görüntü verilerini hem de üstbilgileri içerir; bunlar hasta ve tıbbi görüntü hakkında bilgi depolar. DICOM dosyalarını Photoshop Extended uygulamasında açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz.


image

GIF

Başa dön


GIF, HTML belgelerindeki dizine alınmış renkli grafikleri ve görüntüleri Internet ve diğer çevrimiçi servisler üzerinden görüntülemek için yaygın olarak kullanılır. GIF, dosya boyutunu ve elektronik aktarım süresini minimuma indirmek için tasarlanmış bir LZW sıkıştırılmış formatıdır. GIF formatı dizine alınmış renk içeren görüntülerdeki saydamlığı korur ancak alfa kanallarını desteklemez.


image

Başa dön


697

IFF

IFF (Interchange File Format) birden çok türde veriyi ilişkilendirebilen ve saklayabilen, genel amaçlı bir veri saklama formatıdır. IFF taşınabilir ve fotoğraf, ses, müzik, video ve metin verilerini destekleyen uzantıları vardır. IFF formatı Maya IFF ve IFF (daha önce Amiga IFF) içerir.


image

JPEG formatı

Başa dön


JPEG formatı HTML belgelerindeki fotoğrafları ve diğer sürekli ton içeren görüntüleri Internet ve diğer çevrimiçi servisler üzerinden görüntülemek için yaygın olarak kullanılır. JPEG formatı CMYK, RGB ve Gri Tonlama renkli modlarını destekler, ancak saydamlığı desteklemez. GIF formatından farklı olarak JPEG bir RGB görüntüsündeki tüm renk bilgilerini korur ancak verileri seçme yoluyla atarak dosya boyutunu sıkıştırır.

JPEG görüntüsü açıldığında sıkıştırması otomatik olarak açılır. Daha yüksek sıkıştırma düzeyi daha düşük görüntü kalitesiyle ve daha düşük sıkıştırma düzeyi daha iyi görüntü kalitesiyle sonuçlanır. Çoğu durumda, En yüksek düzey kalite seçeneği orijinalinden ayırt edilemeyen sonuçlar verir.


image

Büyük Belge Formatı (PSB)

Başa dön


Büyük Belge Formatı (PSB) herhangi bir boyutta 300.000 piksele kadar olan belgeleri destekler. Katmanlar, efektler ve filtreler gibi tüm Photoshop özellikleri desteklenir. (Genişlik veya yükseklikte 30.000 pikselden büyük olan belgelerde bazı eklenti filtreleri kullanılmaz.)

Yüksek dinamik aralık kanal başına 32 bit görüntüleri PSB dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Geçerli olarak, bir belgeyi PSB formatında kaydederseniz, yalnızca Photoshop CS ya da sonraki bir sürümünde açabilirsiniz. Diğer uygulamalar ve Photoshop'un önceki sürümleri PSB formatında kaydedilmiş belgeleri açamaz.

Not: Diğer uygulamaların çoğu ve Photoshop'un önceki sürümleri boyutu 2 GB'tan büyük dosyaları desteklemez.


image

OpenEXR formatı

Başa dön


OpenEXR (EXR), yüksek dinamik aralık görüntüleri için görsel efekt sektörü tarafından kullanılan bir dosya formatıdır. Film formatı, hareketli resim üretiminde kullanım için elverişli yüksek renk uygunluğuna ve dinamik aralığa sahiptir. Industrial Light and Magic tarafından geliştirilen OpenEXR birden çok kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma yöntemini destekler. OpenEXR dosyası saydamlığı destekler ve yalnızca 32 bit/kanal görüntülerle çalışır. Bu dosya formatı değerleri 16 bit/kanal değerinde kayar nokta olarak saklar.


image

PCX

Başa dön


PCX formatı IBM PC uyumlu bilgisayarlar tarafından yaygın olarak kullanılır. Çoğu PC yazılımı PCX formatı sürüm 5'i destekler. Sürüm 3 dosyalarıyla, özel renk paletlerini desteklemeyen bir standart VGA renk paleti kullanılır.

PCX formatı Bitmap, Gri Tonlama, Dizine Alınmış Renk ve RGB renk modlarını destekler ancak alfa kanallarını desteklemez. PCX formatı RLE sıkıştırma yöntemini destekler. Görüntüler 1, 4, 8 ya da 24 bit derinliğinde olabilir.


image

PDF

Başa dön


Taşınabilir Belge Formatı (PDF) esnek, çapraz platform, çapraz uygulama dosya formatıdır. PostScript görüntü oluşturma modelini temel alan PDF dosyaları fontları, sayfa mizanpajlarını ve hem vektör hem de bitmap grafikleri doğru şekilde görüntüler. Buna ek olarak, PDF dosyaları elektronik belge arama ve örneğin elektronik bağlantılar gibi gezinme özellikleri içerebilir. PDF kanal başına 16 bit görüntüleri destekler. Adobe Acrobat, PDF dosyalarında küçük düzenlemeler yapılmasını sağlayan Nesne Rötuşu aracına da sahiptir. PDF'lerdeki görüntülerle çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Acrobat Yardım.

Not: Nesne Rötuşu aracı görüntülerde ve nesnelerde yapılacak son dakika düzeltmeleri için amaçlanmıştır. Görüntü düzenlemeyi, PDF olarak kaydetmeden önce Photoshop'ta yapmak en iyi yöntemdir.

Photoshop iki tür PDF dosyası tanır:

Photoshop PDF dosyaları Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunda Photoshop Düzenleme Özelliklerini Koru seçildiğinde oluşturulur. Photoshop PDF dosyaları yalnızca tek bir görüntü içerebilir.

Photoshop PDF formatı tüm renk modlarını (Çok Kanallı dışında) ve standart Photoshop formatında desteklenen tüm özellikleri destekler. Photoshop PDF ayrıca CCITT Grup 4 sıkıştırması kullanan Bitmap modundaki görüntüler dışında, JPEG ve ZIP sıkıştırmasını da destekler.

Standart PDF dosyaları Adobe PDF Kaydet iletişim kutusunda Photoshop Düzenleme Özelliklerini Koru öğesinin seçimi kaldırıldığında veya Adobe Acrobat veya Illustrator gibi başka bir uygulama kullanılarak oluşturulur. Standart PDF dosyaları birden fazla sayfa veya görüntü içerebilir. Standart bir PDF dosyasını açtığınızda, Photoshop, piksel içeriğini korurken vektörü ve metin içeriğini rasterleştirir.


image

PICT Dosyası

Başa dön


PICT formatı, Mac OS grafiklerinde ve sayfa mizanpajlarında, görüntüleri uygulamalar arasında aktarmak için bir ara dosya formatı olarak kullanılır. PICT formatı tek alfa kanalı içeren RGB görüntülerini ve alfa kanalı içermeyen Dizine Alınmış Renk, Gri Tonlama ve Bitmap modundaki


698

görüntüleri destekler.

image

Photoshop, raster PICT dosyalar açabilse de, QuickDraw PICT dosyalarını açamaz veya PICT formatında kaydedemez.


image

PICT Kaynağı

(Mac OS) PICT kaynağı PICT dosyasıdır ancak bir ad ve kaynak kimlik numarası alır. PICT Kaynağı formatı tek alfa kanalı içeren RGB görüntülerini ve alfa kanalı içermeyen Dizine Alınmış Renk, Gri Tonlama ve Bitmap modundaki görüntüleri destekler.

PICT kaynağını açmak için İçe Aktar komutunu ya da Aç komutunu kullanabilirsiniz. Ancak, Photoshop bu formatta kaydedemez.


Pixar formatı

Pixar formatı, özellikle üç boyutlu ve animasyon gibi görüntüleri oluşturmada kullanılan yüksek teknolojiye sahip grafik uygulamaları için tasarlanmış bir formattır. Pixar formatı tek alfa kanalı içeren RGB ve gri tonlu görüntüleri destekler.


PNG formatı

Başa dön


image

Başa dön


image

Başa dön


GIF'ye patentsiz bir alternatif olarak geliştirilen Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG) formatı kayıpsız sıkıştırma ve görüntülerin web'de gösterilmesi için kullanılır. GIF'den farklı olarak PNG 24 bit görüntüleri destekler ve kenarları pürüzlü olmayan bir arka plan saydamlığı oluşturur ancak bazı web tarayıcıları PNG görüntülerini desteklemez. PNG formatı alfa kanalı içermeyen RGB, Dizine Alınmış Renk, Gri Tonlama ve Bitmap modundaki görüntüleri destekler. PNG gri tonlu ve RGB görüntülerdeki saydamlığı korur.


image

Taşınabilir Bitmap formatı

Başa dön


Taşınabilir Bitmap (PBM) dosya formatı Taşınabilir Bitmap Kitaplığı ve Taşınabilir İkili Eşleme olarak da bilinir; tek renkli bitmap'leri (piksel başına 1 bit) destekler. Birçok uygulamanın bu formatı desteklemesi nedeniyle kayıpsız veri aktarımı için kullanılabilir. Bu türde dosyaları basit bir metin düzenleyici de bile düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz.

Taşınabilir Bitmap formatı PFM, PGM, PPM ve PNM dahil olmak üzere geniş bir bitmap dönüştürme filtreleri ailesinin ortak dili olarak işlev görür. PBM dosya formatı tek renkli bitmap'ler saklasa da, PGM gri tonlu bitmap'leri saklar ve PPM ayrıca renkli bitmap'leri de saklayabilir. PNM başlı başına farklı bir dosya formatı değildir ancak bir PNM dosyası PBM, PGM ve PPN dosyalarını içerebilir. PFM kanal başına 32 bit HDR dosyaları için kullanılabilen bir hareketli nokta görüntü formatıdır.


image

Aydınlık formatı

Başa dön


Aydınlık (HDR) yüksek dinamik aralık görüntüleri için kullanılan kanal başına 32 bit dosya formatıdır. Bu format, ilk olarak sanal ortamlarda aydınlatmayı görselleştiren profesyonel bir araç olan Aydınlık sistemi için geliştirilmiştir. Bu dosya formatı yalnızca ekranda görüntülenecek renkler yerine piksel başına ışık miktarını saklar. Aydınlık formatı tarafından içerilen renk parlaklığı düzeyleri, kanal başına 8 bit görüntü dosyası formatlarındaki 256 düzeyden çok daha fazladır. Aydınlık (HDR) dosyaları 3B modellemede sık kullanılır.


image

Scitex CT

Başa dön


Scitex CT formatı Scitex bilgisayarlarında yüksek teknoloji kullanan görüntü işleme için kullanılır. Scitex CT formatında kaydedilmiş dosyaların Scitex sistemine aktarılması için kullanılan yardımcı programları edinmek için Creo ile bağlantı kurun. Scitex CT formatı CMYK, RGB ve Gri Tonlama renkli modlarını destekler ancak alfa kanallarını desteklemez.

Scitex CT formatında kaydedilen CMYK görüntülerinin dosya boyutları genellikle çok büyüktür. Bu dosyalar Scitex tarayıcı kullanılarak girdi için oluşturulur. Scitex CT formatında kaydedilen görüntüler, patentli Scitex yarı tonlama sistemi kullanarak renk ayrımları üreten Scitex rasterleştirme birimi kullanılarak filme basılır. Bu sistem çok az sayıda hareli desen üretir ve örneğin dergi reklamları gibi profesyonel renkli çalışmalarda sık kullanılır.


image

Targa

Başa dön


Targa (TGA) formatı Truevision ekran kartı kullanan sistemler için tasarlanmıştır ve MS-DOS renkli uygulamaları tarafından desteklenir. Targa formatı 16 bit RGB görüntüleri (5 bit x 3 renk kanalı, artı kullanılmayan bir bit), 24 bit RGB görüntüleri (8 bit x 3 renk kanalı) ve 32 bit RGB görüntüleri (8 bit x 3 renk kanalı artı bir tane 8 bit alfa kanalı) destekler. Targa formatı ayrıca alfa kanalı içermeyen dizine alınmış renk ve gri tonlu görüntüleri de destekler. RGB görüntüsünü bu formatta kaydederken, piksel derinliğini ve görüntüyü sıkıştıracak RLE kodlamasını seçebilirsiniz.


image

TIFF

Başa dön


Tagged-Image File Format (TIFF, TIF) uygulamalar ve bilgisayar platformları arasında dosya alış verişi yapmak için kullanılır. TIFF tüm boyama,


699

görüntü düzenleme ve sayfa mizanpajı uygulamaları tarafından desteklenen, esnek bir bitmap görüntü formatıdır. Ayrıca tüm masaüstü tarayıcıları TIFF görüntüleri üretebilir. TIFF belgelerinin en büyük dosya boyutu 4 GB'tır. Photoshop CS ve sonraki sürümleri TIFF formatında kaydedilmiş büyük belgeleri destekler. Ancak diğer uygulamaların çoğu ve Photoshop'un önceki sürümleri dosya boyutu 2 GB'tan büyük belgeleri desteklemez.

TIFF formatı CMYK, RGB, Lab, Dizine Alınmış Renk ve alfa kanalları içeren Gri Tonlu görüntüleri ve alfa kanalları içermeyen Bitmap modundaki görüntüleri destekler. Photoshop bir TIFF dosyasına katman kaydedebilir ancak dosyayı başka bir uygulamada açarsanız yalnızca düzleştirilmiş görüntüyü görebilirsiniz. Photoshop ayrıca notları, saydamlığı ve çoklu çözünürlük piramit verilerini de TIFF formatında kaydedebilir.

Photoshop'ta TIFF görüntü dosyaları kanal başına 8, 16 ya da 32 bit derinliği sahiptir. Yüksek dinamik aralık görüntülerini kanal başına 32 bit TIFF dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.


image

WBMP formatı

Başa dön


WBMP formatı, görüntüleri cep telefonu gibi mobil aygıtlar için en iyileştirme amaçlı standart bir formattır. WBMP 1 bit rengi destekler, diğer bir deyişle WBMP görüntüleri yalnızca siyah ve beyaz pikseller içerir.

Daha fazla Yardım konusu

image Camera raw görüntüsünü başka bir formatta kaydedin


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


700