< Önceki | İçerik | Sonraki >

Fırça hazır ayarları


image

Hazır bir fırça seçme

Hazır ayar fırçalarının görünümünü değiştirme

Fırça hazır ayarlarını yükleme, kaydetme ve yönetme Yeni hazır ayar fırçası oluşturma

Hazır ayar fırçası, boyut, şekil ve sertlik gibi tanımlı özellikleri olan kaydedilen fırça ucudur. Hazır ayar fırçalarını, sık kullandığınız özelliklerle kaydedebilirsiniz. Ayrıca, seçenekler çubuğundaki Araç Hazır Ayarı menüsünden seçebileceğiniz Fırça aracı için de araç hazır ayarlarını kaydedebilirsiniz.

Hazır ayar fırçasının boyutunu, şeklini veya sertliğini değiştirdiğinizde, değişim geçicidir. Bu hazır ayarı daha sonra seçtiğinizde, fırça orijinal ayarlarını kullanır. Değişikliklerinizi kalıcı yapmak için, yeni hazır ayar oluşturmalısınız. Bkz. Yeni hazır ayar fırçası oluşturma.


image

Hazır bir fırça seçme

Başa dön


1. Boyama veya düzenleme araçlarından birini seçip seçenekler çubuğunda Fırça açılır menüsünü tıklatın.

2. Fırça seçin.

Not: Ayrıca Fırça panelinden de fırça seçebilirsiniz. Yüklü hazır ayarları görüntülemek için panelin sol üst tarafındaki Fırça Hazır Ayarları'nı tıklatın.

3. Hazır ayar fırçasının seçeneklerini değiştirin.

Çap Fırçanın boyutunu geçici olarak değiştirir. Bir değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin. Fırçanın çift ucu varsa, hem birincil hem de ikincil fırça ucu ölçeklendirilir.

Örnek Boyutunu Kullan Fırça ucu şekli örneği temel alıyorsa, fırçanın orijinal ucunu kullanır. (Yuvarlak fırçalarda kullanılamaz.)

Sertlik (Sadece yuvarlak ve kare fırçalar için mevcuttur.) Fırça aracının kenar yumuşatması miktarını geçici olarak değiştirir. %100 oranında, fırça aracı en sert fırça ucuyla boyar, ancak yine de kenarı yumuşatılmıştır. Kurşun Kalem her zaman kenarı yumuşatılmamış sert kenarla boyar.


image

Hazır ayar fırçalarının görünümünü değiştirme

Başa dön

image

Fırça hazır ayarları panel menüsünü image kullanarak bir görüntüleme seçeneği belirleyin: Fırçaları liste olarak görmek için Yalnızca Metin.

image

Fırçaları minik resimler olarak görmek için Küçük veya Büyük Minik Resim.

image

image

Fırçaları minik resimler olan liste halinde görmek için Küçük veya Büyük Liste Görünümü. Her fırça minik resmiyle örnek fırça darbesini görmek için Kontur Minik Resmi.

image Fırça darbelerine Fırça panelinde dinamik olarak önizleme yapmak için; işaretçiyi araç ucu belirene kadar Fırça Hazır Ayarları panelindeki bir fırçanın üzerinde konumlandırın. Fırça panelinin altındaki önizleme alanı, işaretçiyi farklı fırçaların üzerine taşıdıkça örnek fırça darbelerini görüntüler.


image

Fırça hazır ayarlarını yükleme, kaydetme ve yönetme

Fırçalarınızı düzenli tutmak için hazır ayarlı fırça kitaplığını yönetebilirsiniz.


Hazır ayarlı fırçaların görüntülenen kitaplığını değiştirme

1. Bir hazır ayarlı fırçalar kitaplığı yüklemek için Fırça Hazır Ayarları panel menüsünden aşağıdakilerden birini seçin.

Başa dön

image

Kitaplığı geçerli listeye eklemek için Fırçaları Yükle'yi seçin.

image

Geçerli listeyi farklı bir kitaplıkla değiştirmek için Fırçaları Değiştir'i seçin.

image

Bir kitaplık dosyası (panel menüsünün altında görüntülenir). Geçerli listeyi değiştirmek için Tamam'ı veya geçerli listeye eklemek için Ekle'yi tıklatın.

2. Hazır Ayarlı fırçaların varsayılan kitaplığına dönmek için Fırça Hazır Ayarları panel menüsünden Fırçaları Sıfırla'yı seçin. Geçerli listeyi değiştirebilir veya varsayılan kitaplığı geçerli listeye ekleyebilirsiniz.

image Fırça kitaplıklarını yüklemek ve sıfırlamak için Hazır Ayar Yöneticisi'ni de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Hazır Ayar

Yöneticisiyle Çalışma.


533

Hazır ayar fırçaları kümesini kitaplık olarak kaydetme

1. Fırça Hazır Ayarları panel menüsünden Fırçaları Kaydet seçeneğini seçin.

2. Fırça kitaplığı için bir konum seçin, dosya adı girin ve Kaydet'i tıklatın.

Kitaplığı istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Bununla birlikte, kitaplık dosyasını varsayılan hazır ayar konumundaki Hazır Ayarlar/Fırçalar klasörüne yerleştirirseniz, kitaplık adı Photoshop uygulamasını yeniden başlattığınızda Fırça Hazır Ayarları panel menüsünün altında görüntülenir.


Hazır ayar fırçasını yeniden adlandırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Fırça Hazır Ayarları panelinden bir fırça seçin ve panel menüsünden Fırçayı Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyin. Yeni bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

image

Fırça panelinde bir fırça ucunu çift tıklatın, yeni bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.


Hazır ayarlı bir fırçayı silme

Fırça Hazır ayarları panelinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

image

image

Silmek istediğiniz fırçayı Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın. Bir fırça seçin ve panel menüsünden Fırçayı Sil'i seçin veya Sil simgesini image tıklatın.


image

Yeni hazır ayar fırçası oluşturma

Başa dön


Fırça Hazır Ayarları'nda ve Hazır Ayar Yöneticisi'nde görünen özelleştirilmiş bir fırçayı hazır ayarlı fırça olarak kaydedebilirsiniz.

Not: Yeni hazır ayar fırçaları Tercihler dosyasına kaydedilir. Bu dosya silinir veya zarar görürse ya da fırçaları varsayılan kitaplığa sıfırlarsanız, yeni hazır ayarlar kaybedilir. Yeni hazır ayar fırçalarını kalıcı olarak kaydetmek için bunları kitaplığa kaydedin.

1. Fırçayı özelleştirin.

2. Fırça Hazır Ayarları panelinde aşağıdakilerden birini yapın:

image

Panel menüsünden Yeni Fırça Hazır Ayarı'nı seçin, hazır ayar fırçası için bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

image

Yeni Fırça Oluştur düğmesini image tıklatın.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi534