< Önceki | İçerik | Sonraki >

Yollar ve seçim kenarlıkları arasında dönüştürme


image

Yolları seçim kenarlıklarına dönüştürme Seçimi yola dönüştürme


image

Yolları seçim kenarlıklarına dönüştürme

Başa dön

Yollar, kesin seçim kenarlıklarına dönüştürebileceğiniz yumuşak anahatlar oluşturur. Ayrıca, ince ayar için Doğrudan Seçim aracını image kullanarak seçim kenarlıklarını da yollara dönüştürebilirsiniz.

Herhangi bir kapalı yolu seçim kenarlığı olarak tanımlayabilirsiniz. Bir kapalı yol, etkin seçime eklenebilir, etkin seçimden çıkartılabilir veya etkin seçimle birleştirilebilir.


Bir yolu etkin ayarları kullanarak seçim kenarlığına dönüştürme

1. Yollar panelinde yolu seçin.

2. Yolu dönüştürmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

image

Yollar panelinin alt tarafındaki Yolu Seçim Olarak Yükle düğmesini image tıklatın.

image

Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Mac OS) basılı tutup Yollar panelinde yol minik resmini tıklatın.


Bir yolu seçim kenarlığına dönüştürüp ayarları belirleme

1. Yollar panelinde yolu seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Yollar panelinin alt kısmındaki Yolu Seçim Olarak Yükle düğmesini image tıklatın.

image

Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak yolu, Yolu Seçim Olarak Yükle düğmesine sürükleyin.

image

Yollar paneli menüsünde Seçim Yap'ı belirleyin.

3. Seçim Yap iletişim kutusunda bir Görüntü Oluşturma seçeneği belirleyin:

Geçiş Yumuşatma Yarıçapı Geçiş yumuşatma kenarının, seçim kenarlığının ne kadar içine ve dışına yayılacağını tanımlar. Piksel cinsinden bir değer girin.

Yumuşatılmış Seçimle ve seçimi çevreleyen pikseller arasında daha zarif bir geçiş sağlar. Geçiş Yumuşatma Yarıçapı'nın 0 olarak ayarlanmış olmasına dikkat edin.

Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Seçimlerin kenarlarını yumuşatma.

4. İşlem seçeneklerinden birini belirleyin:

Yeni Seçim Sadece yolun tanımladığı alanı seçer.

Seçime Ekle Yolun tanımladığı alanı önceki seçime ekler.

Seçimden Çıkart Yolun tanımladığı alanı mevcut seçimden kaldırır.

Seçimle Kesiştir Yolla önceki seçim arasındaki ortak alanı seçer. Yolla seçim çakışmıyorsa, seçim yapılmaz.

5. Tamam'ı tıklatın.


image

Seçimi yola dönüştürme

Başa dön


Bir seçim aracıyla yapılan herhangi bir seçim, yol olarak tanımlanabilir. İş Yolu Yap komutu, seçime uygulanan geçiş yumuşatmasını ortadan kaldırır. Yolun karmaşıklığına ve İş Yolu Yap iletişim kutusunda seçtiğiniz tolerans değerine bağlı olarak, seçimin şeklini de değiştirebilir.

1. Seçimi yapın ve aşağıdakilerden birini yapın:

image

İş yolu Yap iletişim kutusunu açmadan mevcut tolerans ayarlarını kullanmak için, Yollar panelinin alt kısmındaki İş Yolu Yap düğmesini image tıklatın.

image

Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutarak Yollar panelinin alt kısmındaki İş Yolu Yap düğmesini tıklatın.

image

Yollar paneli menüsünde İş Yolu Yap'ı seçin.

2. İş Yolu Yap iletişim kutusunda bir Tolerans değeri girin veya varsayılan değeri kullanın.


531

Tolerans değerleri 0,5 ile 10 piksel arasında değişebilir ve İş Yolu Yap komutunun seçim şeklindeki küçük değişikliklere karşı hangi hassasiyette olacağını belirler. Tolerans değeri ne kadar yüksekse, yolu çizmekte o kadar az bağlantı noktası kullanılır ve yol da o ölçüde yumuşak geçişli olur. Yol, kırpma yolu olarak kullanılıyorsa ve görüntüyü yazdırmakta sorun çıkarsa, daha yüksek bir tolerans değeri kullanın. (Bkz. Görüntü kırpma yollarını yazdırın.)

3. Tamam'ı tıklatın. Yol, Yollar panelinin alt tarafında görüntülenir.


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


532