< Önceki | İçerik | Sonraki >

Karıştırma modları


image

Karıştırma Modlarının açıklamaları Karıştırma modu örnekleri

Seçenekler çubuğunda belirtilen karıştırma modu, görüntüdeki piksellerin boyama veya düzenleme aracından nasıl etkileneceğini kontrol eder. Karıştırma modunun efektini görselleştirirken aşağıdaki renklerin koşullarını dikkate almak yararlı olur:

image

Temel renk görüntüdeki orijinal renktir.

image

karışım rengi, boyama veya düzenleme aracıyla uygulanan renktir.

image

Elde edilen renk, karıştırmadan elde edilen renktir.


image

Karıştırma Modlarının açıklamaları

Başa dön


Seçenekler çubuğundaki Mod açılır menüsünden seçin.

Not: Yalnızca normal, Erime, Koyulaştır, Çoğalt, Açıklaştır, Doğrusal Soldurma (Ekle), Fark, Ton, Doygunluk, Renk, Renk Parlaklığı, Daha Açık renk Ve Daha koyu renk karıştırma modları 32 bit görüntüler için kullanılabilir.

Normal Elde edilen renk oluşturmak için her pikseli düzenler veya boyar. Bu, varsayılan moddur. (Bitmap haline getirilmiş veya dizinlenmiş renkli görüntüde çalıştığınızda Normal modu Eşik olarak adlandırılır.)

Erime Elde edilen renk yapmak için her pikseli düzenler veya boyar. Bununla birlikte elde edilen renk, herhangi bir piksel konumundaki opaklığa bağlı olarak piksellerin temel renkle veya karışım rengiyle rastgele değişimidir.

Arka Katmanın yalnızca saydam bölümünü düzenler veya boyar. Bu mod yalnızca Saydamlığı Kilitle seçimi kaldırılmış katmanlarda kullanılabilir ve asetat sayfasındaki saydam alanların arkasını boyamaya benzer.

Temizle Saydam yapmak için her pikseli düzenler veya boyar. Bu mod şekil araçlarında (dolgu bölgesi image Seçili olduğunda), boya kovası aracında image, fırça aracında image, Kurşun Kalem aracında image, Dolgu komutunda Ve kontur Komutunda kullanılabilir. Bu modu kullanabilmek için Saydamlığı Kilitle seçimi kaldırılmış bir katmanda olmalısınız.

Koyulaştır Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve elde edilen renk olarak temel veya karışım rengini (hangisi daha koyuysa) seçer. Karışım renginden daha açık olan pikseller değiştirilir; karışım renginden daha koyu olan pikseller değiştirilmez.

Çoğalt Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve temel rengi karışım rengiyle çoğaltır. Elde edilen renk her zaman daha koyu olan renktir. Siyah ile herhangi bir rengi çoğaltma siyah oluşturur. Beyazla herhangi bir rengi çoğaltma rengi değiştirmez. Siyah veya beyaz dışındaki bir renkle boyarken, boyama aracıyla yapılan başarılı darbeler gittikçe koyulaşan renkler üretir. Efekt, görüntü üzerine çok sayıda işaretleme kalemiyle çizim yapmaya benzer.

Renk Yanması Her kanaldaki renk bilgisine bakar ve taban rengini, karışım rengini yansıtması için, aralarındaki kontrastı arttırarak koyulaştırır. Beyazla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Doğrusal Yanma Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve karışım rengini yansıtmak için parlaklığı azaltarak temel rengi koyulaştırır. Beyazla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Açıklaştır Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve elde edilen renk olarak temel veya karışım rengini (hangisi daha koyuysa) seçer. Karışım renginden daha koyu olan pikseller değiştirilir; karışım renginden daha açık olan pikseller değiştirilmez.

Tram Kanalın renk bilgilerine bakar ve temel renkle karışım renginin tersini çoğaltır. Elde edilen renk her zaman daha açık olan renktir. Siyah renkle tram uygulama rengi değiştirmez. Beyazla tram uygulama beyaz oluşturur. Efekt, çok sayıda fotoğraf slaytının birbirinin üzerine yansıtmayla benzerdir.

Renk Soldurma Her kanaldaki renk bilgisine bakar ve taban rengini, karışım rengini yansıtması için, aralarındaki kontrastı azaltarak aydınlatır. Siyahla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Doğrusal Soldurma (Ekle) Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve karışım rengini yansıtmak için parlaklığı arttırarak temel rengi açar. Siyahla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Kaplama Temel renge bağlı olarak renkleri çoğaltır veya tram uygular. Desenler veya renkler, temel rengin vurgularını ve gölgelerini korurken mevcut pikselleri kaplar. Temel renk değiştirilmez ancak orijinal rengi açıklığını veya koyuluğunu yansıtmak için karışım rengiyle karıştırılır.

Yumuşak Işık Karışım rengine bağlı olarak renkleri koyulaştırır veya açar. Efekt, görüntüde dağıtılmış projektörün parlamasına benzer. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, görüntü soldurulmuş gibi aydınlatılır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, görüntü yanmış gibi koyultur. Saf beyaz veya siyahla boyama, belirgin biçimde daha koyu veya açık alan oluşturur ancak saf siyah veya beyaz ile sonuçlanmaz.

Sert Işık Karışım rengine bağlı olarak renkleri çoğaltır veya tram uygular. Efekt, görüntüde projektörün şiddetli parlamasına benzer. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, görüntü tram uygulanmış gibi aydınlatılır. Bu, görüntüye vurgular eklemede kullanışlıdır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, görüntü çoğaltılmış gibi koyultur. Bu, görüntüye gölgeler eklemede kullanışlıdır. Saf siyah veya beyazla boyama, saf siyah veya beyazla sonuçlanır.

Canlı Işık Karışım rengine bağlı olarak, kontrastı arttırarak veya azaltarak renkleri yakar veya soluklaştırır. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, kontrast azaltılarak görüntü aydınlatılır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, kontrast artırılarak görüntü koyultur.

Doğrusal Işık Karışım rengine bağlı olarak, parlaklığı azaltarak veya arttırarak renkleri yakar veya soluklaştırır. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50


535

griden daha açıksa, parlaklığı arttırarak görüntü aydınlatılır. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, parlaklık azaltılarak görüntü koyultur.

Pin Işığı Karışım rengine bağlı olarak renkleri değiştirir. Karışım rengi (ışık kaynağı) %50 griden daha açıksa, karışım renginden daha koyu olan pikseller değiştirilir; karışım renginden daha açık olan pikseller değiştirilmez. Karışım rengi %50 griden daha koyuysa, karışım renginden daha açık olan pikseller değiştirilir; karışım renginden daha koyu olan pikseller değiştirilmez. Bu, görüntüye özel efektler eklemede kullanışlıdır.

Katı Karışım Temel rengin RGB değerlerine karışım renginin kırmızı, yeşil ve mavi kanal değerlerini ekler. Kanal sonucu 255 veya üzerindeyse 255 değerini alırken 255 altındaysa 0 değerini alır. Tüm karıştırılan piksellerde bu nedenle 0 veya 255 kırmızı, yeşil veya mavi kanal değeri bulunur. Bu, bütün pikselleri birincil arttırıcı renklerine (kırmızı, yeşil veya mavi), beyaza veya siyaha dönüştürür.

Not: CMYK görüntüleri için, Sert Karışım bütün pikselleri birincil eksiltici renklere (siyan, sarı veya macenta), beyaz veya siyaha dönüştürür. Renk değeri en fazla 100'dür.

Fark Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve daha fazla parlaklık değerine sahip olana bağlı olarak temel renkten karışım rengini veya karışım renginden temel rengi çıkarır. Beyazla karıştırma temel rengin değerlerini ters çevirir; siyahla karıştırma değişiklik yapmaz.

Dışarıda bırakma Fark moduna benzer ancak daha düşük kontrastlı bir efekt oluşturur. Beyazla karıştırma temel rengin değerlerini tersine çevirir. Siyahla karıştırma herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Çıkart Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve karışım rengini temel renkten çıkartır. 8 ve 16 bit görüntülerde elde edilen tüm negatif değerler sıfıra kırpılır.

Böl Her kanaldaki renk bilgilerine bakar ve temel renkten karışım rengini ayırır.

Ton Temel rengin ışıklılık ile doygunluk değerleriyle ve karışım renginin tonuyla bir sonuç renk oluşturur.

Doygunluk Temel rengin ışıklılık ile ton değerleriyle ve karışım renginin doygunluğuyla bir sonuç renk oluşturur. Doygunluk (gri) olmayan (0) bir alanı bu modda boyama değişikliğe neden olmaz.

Renk Temel rengin ışıklılık değeriyle ve karışım renginin ton ve doygunluk değerleriyle bir sonuç renk oluşturur. Bu, görüntüdeki gri düzeyleri korur ve tek renkli görüntüleri renklendirmek ve renkli görüntüleri tonlamak için kullanışlıdır.

Renk Parlaklığı Temel rengin ton ile doygunluk değerleriyle ve karışım renginin ışıklılık değeriyle bir sonuç renk oluşturur. Bu mod Renk modu efektinin tersini oluşturur.

Daha Açık Renk Karışım ve temel renk için tüm kanal değerlerinin toplamını karşılaştırır ve daha yüksek değerde rengi görüntüler. Elde Edilen rengi oluşturmak için hem temel, hem de karışım renginin en yüksek Kanal değerlerini seçtiğinden açıklaştır karışımından elde edilebilen daha açık renk üçüncü bir renk üretmez.

Daha Koyu Renk Karışım ve temel renk için tüm kanal değerlerinin toplamını karşılaştırır ve daha düşük değerde rengi görüntüler. Elde Edilen rengi oluşturmak için hem temel, hem de karışım renginin en düşük Kanal değerlerini seçtiğinden koyulaştır karışımından elde edilebilen daha koyu renk üçüncü bir renk üretmez.


image

Karıştırma modu örnekleri


Orijinal Görüntü


Normal, %100 opaklık


Normal, %50 opaklık


Erime, %50 opaklık


Arka


Temizle


Koyulaştır


Çoğalt


Renk Yanması


Doğrusal Yanma


Açıklaştır


Tram uygula


Orijinal Görüntü


Normal, %100 opaklık


Normal, %50 opaklık


Erime, %50 opaklık


Arka


Temizle


Koyulaştır


Çoğalt


Renk Yanması


Doğrusal Yanma


Açıklaştır


Tram uygula

Bu örnekler her karıştırma modunu kullanarak görüntü yüzeyinin boyanmış bölümünün sonucunu gösterir. Karıştırma modlarıyla ilgili bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0012_tr.


image image image imageimage image image imageimage image image image


536

Başa dön


image

Renk Soldurma

image

Doğrusal Soldurma (Ekle)

image

Kaplama

image

Yumuşak Işık


image

Sert Işık


image

Canlı Işık


image

Doğrusal Işık


image

Pin Işığı


image

Katı Karışım


image

Fark


image

Dışarıda bırakma


image

Çıkart


image

Böl


image

Ton


image

Doygunluk


image

Renk


image

Renk Parlaklığı, %80 opaklık


image

Daha Açık Renk


image

Daha Koyu Renk


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


537