< Önceki | İçerik | Sonraki >

Düzeyler ayarı


image

Düzeyler'e genel bakış

Bir uzmandan: Düzeyler komutu

Düzeyler'i kullanarak ton aralığını ayarlama Düzeyler'i kullanarak renk ayarlama Düzeyler ile bir fotoğrafa kontrast ekleme


image

Düzeyler'e genel bakış

Başa dön


Görüntüdeki gölgelerin, orta tonların ve vurguların yoğunluk düzeylerini ayarlayarak görüntünün ton aralığını ve renk dengesini düzeltmek için Düzeyler ayarlamasını kullanabilirsiniz. Düzeyler histogramı, görüntünün tonlarını ayarlarken görsel bir rehber işlevi görür. Histogramın nasıl okunduğuna ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Histogramlar hakkında.

Düzeyleri hazır ayar olarak kaydedebilir, ardından bunları diğer görüntülere uygulayabilirsiniz. Bkz. Ayarlama ayarlarını kaydetme ve Ayarlama ayarlarını yeniden uygulama.


image

Düzeyleri ayarlama

A. Gölgeler B. Ara Tonlar C. Açık Tonlar D. Çıktı Düzeyi sürgüleri


Video eğitimleri

Düzeyler komutu ile ilgili daha fazla eğitim için bkz.:

Correcting a color cast with Levels (2:05) (Düzeylerle renk tonlarını düzeltme (2:05)).

Adjusting Levels per Channel (3:59) (Kanal Başına Düzey Ayarlama (3:59)). Bu eğitim aynı zamanda ayarlarınızı ayırmak için ayarlama katman maskesini nasıl kullanacağınızı gösterir.


image

Düzeyler'i kullanarak ton aralığını ayarlama

Başa dön


En dıştaki iki Giriş Düzeyleri sürgüsü siyan noktayı ve beyaz noktayı Çıktı sürgülerinin ayarlarıyla eşler. Varsayılan olarak Çıktı kaydırıcıları, piksellerin tümüyle siyah olduğu 0 düzeyinde ve piksellerin tümüyle beyaz olduğu 255 düzeyindedir. Çıktı kaydırıcılarının varsayılan konumunda, siyah girdi kaydırıcısını taşımak piksel değerini 0 düzeyine ve beyaz girdi kaydırıcısını taşımak piksel değerini 255 düzeyine eşler. Kalan düzeyler 0 ile 255 düzeyleri arasında yeniden dağıtılır. Bu yeniden dağıtım görüntünün ton aralığını artırır, ve bu şekilde görüntünün bir bütün olarak kontrastı artar.

Not: Gölgeler kırpıldığında, pikseller tümüyle siyah olur; hiç ayrıntı kalmaz. Gölgeler kırpıldığında, pikseller tümüyle beyaz olur; hiç ayrıntı kalmaz.


342

Ortadaki Giriş sürgüsü görüntüde gamayı ayarlar. Vurgularda ve gölgelerde ciddi değişiklikler yapmadan orta tonu (düzey 128) taşır ve gri tonların orta aralığının yoğunluk değerlerini değiştirir.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Ayarlamalar panelinde Düzeyler simgesini image tıklatın veya panel menüsünden Düzeyler'i seçin. (CS5) Ayarlamalar panelinde bir Düzeyler hazır ayarını tıklatın.

image

Katman > Yeni Ayarlama Katmanı > Düzeyler'i seçin. Yeni Katman iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Not: Görüntü > Ayarlamalar > Düzeyler'i seçtiğinizde görüntü bilgilerini iptal edilerek görüntü katmanında doğrudan ayarlamalar yapılır.

2. (İsteğe bağlı) Belirli bir renk kanalında tonları ayarlamak için, Kanal menüsünde bir seçenek belirleyin.

3. (İsteğe bağlı) Bir renk kanalları bileşimini tek seferde düzenlemek için, Görüntü > Ayarlamalar > Düzeyler komutunu seçmeden önce Kanallar panelinde Shift tuşunu basılı tutarak kanalları seçin. (Bu yöntem Düzeyler ayarı katmanında kullanılamaz.) Bundan sonra Kanal menüsü hedef kanalların kısaltmalarını gösterir; örneğin, siyan ve macenta için CM. Menüde ayrıca seçili bileşimin tek tek kanalları da yer alır. Spot kanallarını ve alfa kanallarını tek tek düzenleyin.

4. Gölgeleri ve vurguları elle ayarlamak için, siyah ve beyaz Girdi Düzeyleri kaydırıcılarını histogramın iki ucundan birindeki ilk piksel grubunun kenarına sürükleyin.

Örneğin, siyah nokta sürgüsünü sağda düzey 5'e taşırsanız, Photoshop düzey 5 ve altındaki tüm pikselleri düzey 0'a eşler. Benzer biçimde, beyaz nokta sürgüsünü solda düzey 243'e taşırsanız, Photoshop düzey 243 ve üstündeki tüm pikselleri düzey 255'e eşler. Eşleme işlemi, her iki kanaldaki en koyu ve en açık pikselleri etkiler. Renk dengesinin değişmesini önlemek için, diğer kanallarda bunlara karşılık gelen pikseller orantılı olarak ayarlanır.

Not: Ayrıca, değerleri doğrudan ilk ve üçüncü Girdi Düzeyleri metin kutularına da girebilirsiniz.image

Düzeyler Girdi sürgüleriyle siyah ve beyaz noktaları ayarlama


image

5. (İsteğe bağlı) Kırpılan (tümüyle siyah veya tümüyle beyaz) görüntüdeki alanları tanımlamak için aşağıdakilerden birini yapın: Alt (Windows) tuşunu veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak siyah nokta ve beyaz nokta kaydırıcılarını sürükleyin.

image

Panel menüsünden Siyah-Beyaz Noktalar İçin Kırpmayı Göster'i seçin.

6. Orta tonları ayarlamak için, orta Giriş sürgüsünü kullanarak bir gama ayarlaması yapın.

Orta Giriş sürgüsünün sola taşınması, bir bütün olarak görüntünün rengini açıklaştırır. Bu sürgü ayarlaması, daha düşük (koyu) bir düzeyi Çıktı sürgüleri arasındaki orta nokta düzeyine kadar eşler. Çıktı sürgüleri varsayılan konumlarında olduklarında (0 ve 255), orta noktaları düzey 128'dir. Bu örnekte, gölgeler 0 ile 128 arasındaki ton aralığını dolduracak kadar genişler ve vurgular sıkıştırılır. Ortadaki Giriş sürgüsünün sağa taşınması tam ters bir etki yapar ve görüntüyü koyulaştırır.

Not: Ayrıca, gama ayarlama değerini doğrudan orta Girdi Düzeyleri metin kutusuna da girebilirsiniz.


Histogram panelinde ayarlanmış histogramı görebilirsiniz.


image

Düzeyler'i kullanarak renk ayarlama


1. Ayarlamalar panelinde, Düzeyler simgesini image tıklatın veya panel menüsünden Düzeyler'i seçin.


image

2. Özellikler panelinde (CC, CS6) veya Ayarlamalar panelinde (CS5), renk tonunu nötrleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın: Gri noktayı image ayarlamak için damlalık aracını tıklatın. Ardından görüntüde nötr gri olan bir bölümü tıklatın.

Başa dön

image

Varsayılan otomatik seviye ayarını uygulamak için Otomatik'i tıklatın. Diğer otomatik ayarlama seçenekleriyle denemeler yapmak için

Özellikler paneli menüsünden (CC, CS6) veya Ayarlamalar paneli menüsünden (CS5) Otomatik Seçenekler'i belirleyin, ardından Otomatik Renk Düzeltmeleri Seçenekleri iletişim kutusunda Algoritmalar'ı değiştirin.


Genel olarak, nötr griyi elde etmek için eşit renk bileşeni değerleri atayın. Örneğin, RGB görüntüde nötr griyi üretmek için eşit kırmızı, yeşil ve mavi değerleri atayın.


image

Düzeyler ile fotoğrafa kontrast ekleme

Başa dön


343

Görüntüde tam ton aralığı olmadığı için görüntünün genel kontrasta ihtiyacı varsa, Ayarlamalar panelinde Düzeyler simgesini image tıklatın. Sonra, Gölge ve Vurgu girdi kaydırıcılarını içeri doğru, bunlar histogramın uçlarına dokununcaya kadar sürükleyin.


image

Görüntü katmanı grafiğin ucuna kadar uzamaz; bu da görüntünün tam ton aralığını kullanmadığını gösterir.

A. Gölge Girdi kaydırıcısı B. Açık Ton Girdi kaydırıcısı


Daha fazla bilgi için:

image

CS6'da görüntü tonunu ve rengini ayarlama


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri344