< Önceki | İçerik | Sonraki >

Video ve animasyona genel bakış


image

Video katmanları hakkında

Desteklenen video ve görüntü sırası formatları Animasyon paneline genel bakış

Animasyon modlarını değiştirme

Zaman çizelgesi süresini ve kare hızını belirtme

Not: Photoshop CC'den daha eski olan Photoshop sürümleri için, bu makalede ele alınan işlevlerden bazıları sadece Photoshop Extended'a sahip olmanız durumunda kullanılabilir. Photoshop CC ayrı bir Extended teklifi sunmaz. Photoshop Extended'da yer alan tüm özellikler Photoshop CC'nin parçasıdır.


image

Video katmanları hakkında

Başa dön


Tek tek video karelerini ve görüntü sırası dosyalarını düzenlemek için Photoshop'u kullanabilirsiniz. Video boyamak ve düzenlemek için Photoshop aracının kullanılmasının yanı sıra filtre, maske, dönüşüm, katman stili ve karıştırma modu da uygulayabilirsiniz. Düzenlemeleri yaptıktan sonra belgeyi PSD dosyası (Premiere Pro veya After Effects gibi başka Adobe uygulamalarında kayıttan yürütülebilecek ya da başka uygulamalarda statik dosya olarak erişilebilecek) olarak kaydedebilir ya da QuickTime filmi veya görüntü sırası olarak oluşturabilirsiniz.

image Video katmanlarıyla çalışma hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0027_tr.

Not: Video dosyasında ses değil, yalnızca görsel görüntülerle çalışabilirsiniz.


Photoshop uygulamasında video dosyası veya görüntü sırası açtığınızda kareler bir video katmanında bulunur. Katmanlar panelinde video katmanı film şeridi simgesiyle gösterilirimage. Video katmanları, fırça araçları ve damga araçları kullanılarak tek tek karelerin boyanmasını ve çoğaltılmasını sağlar. Normal katmanlarla çalışıldığı gibi, düzenlemelerinizi karenin belirli bir alanıyla sınırlamak için maske uygulayabilir veya seçim oluşturabilirsiniz. Animasyon panelinde (Pencere > Animasyon) zaman çizelgesi modunu kullanarak karelerde gezinebilirsiniz.

Not: Animasyon paneli Kare modundayken video katmanları çalışmaz.


Video katmanlarıyla da normal katmanlarda olduğu gibi karıştırma modunu, opaklığı, konumu ve katman stilini ayarlayarak çalışırsınız. Katmanlar panelinde video katmanlarını da gruplandırabilirsiniz. Ayar katmanları, video katmanlarına dönüşlü renk ve ton ayarları uygulamanızı sağlar.

Kare düzenlemelerinizi ayrı bir katmanda yapmayı tercih ederseniz boş video katmanı oluşturabilirsiniz. Boş video katmanları elde çizilmiş animasyonlar oluşturmanıza da destek olur.

Not: Video katmanı, orijinal dosyayı referans alır; video katmanındaki düzenlemeler orijinal videoyu veya görüntü sırası dosyasını değiştirmez. Orijinal dosyaya bağlantıyı korumak için, dosyanın PSD dosyasıyla aynı konumda olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Video katmanında çekim değiştirme.


image

Desteklenen video ve görüntü sırası formatları

Video dosyalarını ve görüntü sıralarını aşağıdaki formatlarda açabilirsiniz.


QuickTime video formatları

Başa dön


image

image

image

MPEG-1 (.mpg veya .mpeg) MPEG-4 (.mp4 veya .m4v) MOV

image

AVI

image

Bilgisayarınızda MPEG-2 kod çözücü yüklüyse MPEG-2 desteklenir.


Görüntü sırası formatları


image

image

BMP DICOM

image

JPEG

image

image

OpenEXR PNG


639

PSD

image

Targa

image

TIFF

image

Eklentiler yüklüyse Cineon ve JPEG 2000 desteklenir.


Eklentiler ve bunların yüklenmesi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Eklentiler.


Renk modu ve bit derinliği


Video katmanlarında şu renk modlarında ve bit/kanalda (bpc) dosyalar olabilir:


image

Gri Tonlama: 8, 16 veya 32 bpc

image

RGB: 8, 16 veya 32 bpc

image

CMYK: 8 veya 16 bpc

image

Lab: 8 veya 16 bpc


image

Animasyon paneline genel bakış

image

Animasyon paneli ile ilgili bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0023_tr.

Başa dön


Animasyon, görüntü dizisi veyakareleridir; zaman içinde sıralanırlar. Her kare önceki kareye göre çok az değişiklik gösterir; böylece kareler hızlı geçiş görünümündeyken hareket veya diğer değişiklikler yanılsaması yaratılır.

Photoshop uygulamasının daha eski ve standart sürümlerinde, Animasyon paneli (Pencere > Animasyon), animasyonunuzdaki her kare için bir minik resim göstererek kare modunda görüntülenir. Karelerde dolaşmak, döngü seçeneklerini ayarlamak, kare ekleyip silmek ve animasyon önizlemesi görüntülemek için panelin altındaki araçları kullanın.

Animasyon paneli menüsünde kareleri ya da zaman çizelgesi sürelerini düzenlemek ve panel görüntüsünü yapılandırmak için ek komutlar vardır. Kullanılabilir komutları görüntülemek için panel menüsü simgesini tıklatın.


image

Animasyon paneli (kare modu)

A. İlk kareyi seçer B. Önceki kareyi seçer C. Animasyonu oynatır D. Sonraki kareyi seçer E. Animasyon karelerinin aralarını doldurur F. Seçilen kareleri çoğaltır G. Seçilen kareleri siler H. Zaman çizelgesi moduna dönüştürür I. Animasyon paneli menüsü


Animasyon panelini kare modunda ya da zaman çizelgesi modunda kullanabilirsiniz. Zaman çizelgesi modu belge katmanları için kare süresini ve animasyon özelliklerini gösterir. Karelerde dolaşmak, zaman çizelgesini yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak, soğan zarı modunu değiştirmek, ana kareleri silmek ve video önizlemesi görüntülemek için panelin altındaki araçları kullanın. Katmanın kare süresini ayarlamak için zaman çizelgesindeki kontrolleri kullanabilir, katman özellikleriyle ilgili ana kareleri ayarlayabilir ve çalışma alanı olarak video bölümleri atayabilirsiniz.


image

Animasyon paneli (zaman çizelgesi modu)

A. Sesi kayıttan yürütmeyi etkinleştir B. Uzaklaştır C. Yakınlaştırma sürgüsü D. Yakınlaştır E. Soğan zarlarını değiştir F. Ana kareleri sil G. Kare animasyonuna dönüştür


Zaman çizelgesi modundayken, Animasyon paneli her katmanı Photoshop belgesinde görüntüler (arka plan katmanı dışında) ve Katmanlar


640

paneliyle senkronize olur. Katman her eklendiğinde, silindiğinde, gruplandırıldığında, çoğaltıldığında veya renge atandığında değişiklikler iki panele de güncelleştirilir.

Not: Animasyonlu katmanlar Akıllı Nesneler olarak gruplandırıldığında Animasyon panelindeki animasyon bilgileri Akıllı Nesne olarak saklanır. Ayrıca bkz. Akıllı Nesneler Hakkında.


Çerçeve modu kontrolleri

Çerçeve modunda, Animasyon panelinde şu kontroller bulunur:


Döngü Seçenekleri Animasyonlu GIF dosyası olarak dışa aktarıldığında animasyonun kaç kez oynayacağını ayarlar.


Kare Gecikme Süresi Kayıttan yürütme sırasında kare süresini ayarlar.


Animasyon Kareleriyle Arayı Doldur


(değişkendir) uygular.


image

Varolan iki kare arasına bir dizi kare ekler; yeni karelerin katman özelliklerine eşit biçimde enterpolasyon


Seçili Kareleri Çoğalt


image

Animasyon panelinde seçili kareyi çoğaltarak animasyona kare ekler.


Zaman Çizelgesi Animasyonuna Dönüştür


zaman çizelgeli animasyona dönüştürür.


image

Katman özelliklerine animasyon uygulamak için, anahtar kareleri kullanarak kare animasyonunu


Zaman çizelgesi modu denetimleri

Zaman çizelgesi modunda, Animasyon panelinde şu özellikler ve kontroller bulunur:


Önbelleğe alınmış kare göstergesi Kayıttan yürütme amacıyla önbelleğe alınan kareleri göstermek için yeşil bir çubuk görüntüler.


Yorum parçası


Panel menüsünden Zaman Çizelgesi Yorumunu Düzenle öğesini seçip geçerli zamana bir metin yorumu ekleyin. Yorumlar, yorum

parçası altında simgeler image biçiminde görünür. Yorumları araç ipuçları olarak görüntülemek için işaretçiyi bu simgelerin üzerine getirin. Yorumları gözden geçirmek için bu simgeleri çift tıklatın. Bir yorumdan bir diğerine geçmek için, Yorum parçasının sol ucundaki Öncekine Git image veya Sonrakine Git image düğmelerini tıklatın.

image Süreyi, kare numarasını ve her yorumun metnini listeleyen bir HTML tablosu oluşturmak için panel menüsünden Zaman Çizelgesi Yorumlarını Dışa Aktar'ı seçin.


Kare Animasyonuna Dönüştürme Zaman çizelgeli animasyonu ana kareleri kullanarak kare animasyonuna dönüştürür.


Zaman kodu veya kare numarası görüntüsü


Geçerli kareyle ilgili zaman kodunu veya kare numarasını (panel seçeneklerine göre) gösterir.


Geçerli saat göstergesi image

Karelerde gezinmek veya geçerli saati ya da kareyi değiştirmek için geçerli saat göstergesini sürükleyin.


Global Aydınlatma parçası


Alt Gölge, İç Gölge ve Eğim Ver ve Kabart gibi katman efektleri için ana aydınlatma açısının belirlendiği ve

değiştirildiği yerde ana kareleri görüntüler.


Ana kare gezgini


image

İz etiketinin solundaki ok düğmeler geçerli saat göstergesini geçerli konumdan önceki veya sonraki ana kareye taşır. Geçerli

saatte ana kare eklemek veya silmek için ortadaki düğmeyi tıklatın.


Katman süresi çubuğu Video veya animasyonda katman yerini zamanda belirtir. Katmanı zamanda başka bir yere taşımak için çubuğu sürükleyin. Katmanı kesmek için (zamanını ayarlamak) çubuğun ucunu sürükleyin.

Değiştirilmiş Video parçası

Video katmanlarında, değiştirilen kareler için bir süre çubuğu görüntüler. Değiştirilen karelere atlamak için iz

etiketinin solundaki ana kare gezginini kullanın.


Zaman cetveli Süreyi (veya kare sayısını) belge süresi ve kare hızına göre yatay ölçer. (Süreyi veya kare hızını değiştirmek için panel menüsünden Belge Ayarları'nı seçin) Cetvel boyunca onay işaretleri ve sayılar görüntülenir ve zaman çizelgesi yakınlaştırma ayarıyla boşluklar değişir.

Zaman Değişimi kronometresi


image

Katman özelliğiyle ilgili ana kare oluşturmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Ana kare eklemek ve katman

özelliğiyle ilgili ana kare oluşturmayı etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Tüm ana kareleri kaldırmak ve katman özelliğiyle ilgili ana kare oluşturmayı devre dışı bırakmak için seçimi kaldırın.

Animasyon paneli menüsü Ana kareleri, katmanları, panel ve soğan zarı görünümü ile belge ayarlarını etkileyen işlevler içerir.


Çalışma alanı göstergeleri


Önizlemesini görüntülemek veya dışa aktarmak istediğiniz animasyon ya da videonun belirli bölümlerini işaretlemek

için en üstteki izin uçlarından birindeki mavi etiketi sürükleyin.


Minik resim boyutunu değiştirme


641

Animasyon panelinde her kare veya katmanı temsil eden minik resimlerin boyutunu değiştirebilirsiniz.

1. Animasyon paneli menüsünden Panel Seçenekleri'ni belirleyin.

image

2. Aşağıdakilerden birini yapın: Boyut seçeneği belirleyin:

image

Zaman çizelgesi modunda yalnızca katman adlarını görüntülemek için Yok'u seçin.


Zaman çizelgesi birimlerini değiştirme

Animasyon paneli zaman çizelgesini kare numarası ya da zaman kodu birimleriyle görüntüleyebilirsiniz.


image

Görüntülenecek birimleri seçmek için Animasyon paneli menüsünden önce Panel Seçenekleri'ni, ardından da Çerçeve Numaraları ve Zaman Kodu'nu seçin.

image

Birimler arasında geçiş yapmak için zaman çizelgesinin sol üst köşesindeki geçerli saat görüntüsünü Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.


Katman özelliklerini zaman çizelgesinde gösterme veya gizleme

Belgeye katmanlar eklediğinizde, bu katmanlar zaman çizelgesinde parça olarak görüntülenir. Animasyon uygulanabilen katman özelliklerini göstermek için katman izlerini genişletin.

image

Katman özelliklerini görüntülemek veya gizlemek için katman adının solundaki üçgeni tıklatın.


Katmanları zaman çizelgesinde gösterme veya gizleme

Bütün belge katmanları varsayılan olarak zaman çizelgesinde gösterilir. Yalnızca katmanlara ait alt kümeleri göstermek için önce katmanları sık kullanılan olarak ayarlayın.

1. Zaman çizelgesi modunda Animasyon panelinden bir veya daha fazla katman seçip Animasyon paneli menüsünde Göster > Sık Kullanılan Katmanları Ayarla seçeneğini belirleyin.

2. Hangi katmanların görüntüleneceğini belirtmek için Animasyon panelinden Göster'i, ardından da Tüm Katmanlar veya Sık Kullanılan Katmanlar'ı seçin.


Zaman çizelgesinde gezinme

image

image

Zaman çizelgesi modunda Animasyon paneliyle şunlardan birini yapın: Geçerli zaman göstergesini image sürükleyin.

image

Zaman cetvelinde, geçerli zaman göstergesini konumlandırmak istediğiniz yeri veya bir numarayı tıklatın.


image

Zaman çizelgesinin sol üst köşesindeki geçerli zaman görüntüsünü sürükleyin.


image

Geçerli zaman görüntüsünü çift tıklatıp veya Geçerli Saati Ayarla iletişim kutusunda bir kare numarası veya saat girin.


image

Animasyon panelindeki kayıttan yürütme kontrollerini kullanın.


image

Animasyon paneli menüsünde Git'i seçip zaman çizelgesi seçeneğini belirleyin.


image

Animasyon modlarını değiştirme

Başa dön


Animasyon panelini kare veya zaman çizelgesi modunda kullanabilirsiniz. Kare modu, kareleri tek tek göstererek her biri için ayrı süre ve katman özellikleri belirlemenizi sağlar. Zaman çizelgesi modu ise kareleri devam eden bir zaman çizelgesi içinde göstererek özelliklere ana katmanlarla animasyon uygulamanızı ve video katmanlarını yürütmenizi sağlar.

Animasyon başlamadan önce istediğiniz modu seçmeniz gerekir. Ancak, açık olan bir belgenin animasyon modunu değiştirebilir, kare animasyonu ve zaman çizelgesi animasyonu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Not: Bir zaman çizelgesi animasyonunu kare animasyonuna dönüştürürken enterpolasyon uygulanmış ana karelerden bazılarını kaybedebilirsiniz. Ancak animasyon görünümünde herhangi bir değişiklik olmaz.

image

image

Animasyon panelinde, aşağıdakilerden istediklerinizi yapın: Kare Animasyonuna Dönüştür simgesini image tıklatın.

image

Zaman Çizelgeli Animasyona Dönüştür simgesini image tıklatın.


image

Animasyon paneli menüsünden Kare Animasyonuna Dönüştür veya Zaman Çizelgeli Animasyona Dönüştür'ü seçin.


image

Zaman çizelgesi süresini ve kare hızını belirtme

Başa dön


Zaman çizelgesi modunda çalıştığınızda video veya animasyon bulunan belgenin süresini ve kare hızını belirtebilirsiniz. Süre video klibinin belirlediğiniz ilk kareden son kareye olan uzunluğudur. Kare hızıveya kare/saniye (fps) çoğunlukla oluşturduğunuz giriş türüne göre saptanır: NTSC


642

videoda 29.97 fps kare hızı, PAL videoda 25 fps kare hızı vardır; sinema filminin 24 fps kare hızı vardır. yayın sistemine bağlı olarak DVD videoda NTSC videoda veya PAL videoda aynı kare hızı olabileceği gibi 23.976 kare hızı da olabilir. CD-ROM ya da web için tasarlanan videoda genellikle 10 - 15 fps kare hızı olur.

Yeni oluşturduğunuz bir belgede varsayılan zaman çizelgesi süresi 10 saniyedir. Kare hızı seçmiş olduğunuz belge hazır ayarına göre değişir. Video harici hazır ayarlar için (Uluslararası Kağıt gibi) varsayılan hız 30 fps'dir. Video hazır ayarlarında, kare hızı PAL için 25 fps, NTSC için ise 29,97 fps'dir.

1. Animasyon paneli menüsünden Belge Ayarları'nı seçin.

2. Süre ve Kare Hızı değerlerini girin veya seçin.

Not: Varolan video veya animasyon süresinin azaltılması belge sonundan karelerin (ve bazı ana karelerin) kesilme efektine neden olur.


image

image

image

Video için görüntüler oluşturma Video eylemleri yükleme Ayarlama ve dolgu katmanları

image

image

Önizlemek için zaman çizelgesini ayarlama Zaman çizelgesi modunu anlama videosu


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.


Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


643