< Önceki | İçerik | Sonraki >

Video ve animasyonları kaydetme ve dışa aktarma


image

Video ve animasyon dışa aktarma formatları Animasyon karelerini en iyileştirme

Kareleri katmanlara düzleştirme

Video dosyalarını veya görüntü sıralarını dışa aktarma QuickTime Filmi ayarlarını belirtme (Photoshop Extended CS5)

Not: Photoshop CC'den daha eski olan Photoshop sürümleri için, bu makalede ele alınan işlevlerden bazıları sadece Photoshop Extended'a sahip olmanız durumunda kullanılabilir. Photoshop CC ayrı bir Extended teklifi sunmaz. Photoshop Extended'da yer alan tüm özellikler Photoshop CC'nin parçasıdır.


image

Video ve animasyon dışa aktarma formatları

Başa dön


Animasyonları web'de görüntülenmesi için GIF dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Videolar ve animasyonlar QuickTime filmleri veya PSD dosyaları olarak kaydedilebilir. Çalışmanızı videoda oluşturmuyorsanız, PSD formatı düzenlemeleri koruyup dosyaları Adobe dijital video uygulamaları ve pek çok film düzenleme uygulamasının desteklediği formatta kaydettiği için dosyayı PSD olarak kaydeder.


image

Animasyon karelerini en iyileştirme

Başa dön


Animasyonunuzu tamamladıktan sonra web tarayıcısına verimli indirme için bunu en iyileştirmeniz gerekir. Animasyonu iki yoldan en iyileştirirsiniz:


image

Yalnızca kareden kareye değişen alanları kapsaması için kareleri en iyileştirin. Böylece animasyonlu GIF dosyasının boyutu oldukça küçülür.

image

Animasyonunuzu GIF görüntüsü olarak kaydederseniz istediğiniz GIF görüntüsü olarak en iyileştirin. Özel bir renk taklidi tekniği, renk taklidi kalıplarının tüm karelerde tutarlı olmasını sağlamak ve kayıttan oynatma sırasında titremeyi önlemek için animasyonlara uygulanır. Bu ek en iyileştirme işlevlerine bağlı olarak standart GIF'i en iyileştirmeye göre animasyonlu GIF'i en iyileştirmek için daha fazla zaman gerekebilir.

image

Animasyonda renkler en iyileştirildiğinde Uyarlanır, Algısal veya Seçici paletini kullanın. Böylece karelerde renklerin tutarlı olması sağlanır.1. Zaman Çizelgesi panelinin (CC, CS6) veya Animasyon panelinin (CS5) kare animasyonu modunda olduğundan emin olun.


2. Panel menüsünden Animasyonu En İyileştir'i seçin.

3. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

Sınırlayıcı Kutu Önceki kareye göre değiştirilen alana her kareyi keser. Bu seçenek kullanılarak oluşturulan animasyon dosyaları daha küçük olsa da seçeneği desteklemeyen GIF düzenleyicilerle uyumsuzdur. (Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir ve önerilir.)


Gereksiz Piksel Silinmesi Önceki kareden değişmeden kalan karede tüm pikselleri saydam hale getirir. Çalışmadan gereksiz piksellerin silinmesi için En İyileştir panelinde Saydamlık seçeneğinin seçili olması gerekir. (Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir ve önerilir.)

Not: Gereksiz Piksel Silinmesi seçeneği kullanıldığında kare çıkarma yöntemini Otomatik olarak ayarlayın. (Bkz. Bir kare atma yöntemi seçme.)

4. Tamam'ı tıklatın.


image

Kareleri katmanlara düzleştirme

Başa dön


Kareleri katmanlara düzleştirdiğinizde, video katmanında her kare için tek katman oluşturulur. Örneğin, tek tek video karelerini ayrı görüntü dosyaları olarak dışa aktardığınızda ya da görüntü yığınında statik nesne videosu kullanmayı planlıyorsanız bu yararlı olabilir.


1. Zaman Çizelgesi (CC, CS6), Animasyon (CS5) veya Katmanlar panelinde, video katmanını seçin.


2. Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) panelinde, panel menüsünden Kareleri Katmanlara Düzleştir'i seçin.


image

Video dosyalarını veya görüntü sıralarını dışa aktarma

image Görüntü sıraları hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0026_tr


633

Başa dön

1. Dosya > Dışa Aktar > Video Görüntüsü Oluştur'u seçin.

2. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunda, video veya görüntü sırası için bir ad girin.

3. Klasör Seç düğmesini tıklattıktan sonra dışa aktarılan dosyaların konumuna gidin.

Dışa aktarılan dosyalarınızın yer alacağı bir klasör oluşturmak için Yeni Alt Klasör Oluştur seçeneğini belirleyip bu alt klasör için bir ad girin.


4. Bir görünüm veya görüntü sırasını dışa aktarmak için aşağıdakilerden birini yapın:

image

(CC, CS6) Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunun Konum bölümünün altındaki menüden Adobe Media Encoder veya Photoshop Görüntü Sırası'nı seçin. Ardından açılır menüden bir dosya formatı seçin. Adobe Media Encoder'ı seçerseniz, CPS, H.264 ve QuickTime formatları seçeneklerine sahip olursunuz.

image

(CS5) Dosya Seçenekleri'nin altında, QuickTime Dışa Aktarma'yı veya Görüntü Sırası'nı seçin. Ardından açılır menüden bir dosya formatı seçin.


5. (İsteğe bağlı) Formata özgü seçenekleri belirleyin:

image

(CC, CS6) Dosya formatı menüsünün altındaki menülerden seçenekleri belirleyin.

image

(CS5) Ayarlar düğmesini tıklatın ve Film Ayarları iletişim kutusunda seçenekleri ayarlayın.


6. (İsteğe bağlı) 4.adımda Görüntü Sırası seçerseniz Başlangıç ve Basamak sayılarını belirleyin. (Bu seçenekler dışa aktarılan dosyaların numaralandırma sistemini belirler. Ardından gerekirse aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Dışa aktarılan dosyalara yönelik piksel boyutlarını belirtmek için Boyut açılır menüsünden seçim yapın. Ayarlar düğmesini tıklatın ve formata özgü seçenekleri belirtin.

image

(CC, CS6) Belge Kare Hızı menüsünde bir kare hızı seçin.

7. Aralık altında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Tüm Kareler

Photoshop belgesinde tüm kareleri oluşturur.


Başlangıç Karesi ve Bitiş Karesi (CC, CS6) Oluşturulacak kare sırasını belirleyin.


Çalışma Alanı (CC, CS6) Zaman Çizelgesi panelinde çalışma alanı çubuğuyla seçili karelerin görüntüsünü oluşturur.


Giriş Karesi ve Çıkış Karesi (Photoshop Extended CS5) Oluşturulacak kare sırasını belirleyin.


Şu Anda Seçili Olan Kareler (Photoshop Extended CS5) Animasyon panelinde çalışma alanı çubuğuyla seçili kareleri oluşturur.

Not: Kullanılabilir Aralık seçenekleri, seçtiğiniz dosya formatına bağlıdır.

8. (İsteğe bağlı) Görüntü oluşturma seçeneklerini belirleyin:

Alfa Kanal

Alfa kanalların nasıl oluşturulacağını belirtir. (Bu seçenek yalnızca PSD veya TIFF gibi alfa kanallarını destekleyen formatlarda

kullanılabilir.) Alfa kanalını yoksaymak için Hiçbiri'ni, kanalı dahil etmek için Düz-Örtüsüz'ü, veya örtü rengini renk kanallarıyla karıştırmak için Önceden Çoğaltılmış seçeneklerinden birini belirleyin.


3B Kalitesi (CC, CS6) Projeniz 3B nesneler içeriyorsa, yüzeylerin görüntüsünün nasıl oluşturulacağını denetler. Etkileşimli seçeneği, video oyunları ve benzeri kullanımlar için uygundur. Işın İzlemeli Taslak düşük kalitelidir, ancak video görüntüsünün hızlı şekilde oluşturulmasına olanak sağlar. Işın İzlemeli Final yüksek kalitelidir, ancak videonun görüntüsünün oluşması uzun sürer.


Kare Hızı (Photoshop Extended CS5) Video veya animasyonun her saniyesi için oluşturulacak kare sayısını belirler. Belge Kare Hızı seçeneği Photoshop uygulaması içindeki hızı yansıtır. Farklı bir video standardında dışa aktarma yapıyorsanız, (örneğin NTSC'den PAL'a) açılır menüden uygun hızı seçin.

9. Görüntüyü Oluştur'u tıklatın.


QuickTime dışa aktarma dosyası formatları (Photoshop Extended CS5)

3G Üçüncü nesil mobil aygıtlar için geliştirilen dosya formatı.


FLC


Çalışma istasyonları, Windows ve Mac OS işletim sistemlerinde, bilgisayar oluşturmalı animasyonların kayıttan yürütülmesi için animasyon

formatı. Bu format FLI olarak da bilinir.


Flash Video (FLV) Adobe® Flash® Video, web ve diğer ağlar üzerinden akan ses ve video için Adobe formatıdır. (Bu formatı kullanmak için, ilk olarak bir FLV QuickTime kod çözücü yüklemeniz gerekir).

QuickTime Filmi Bir dizi codec bileşeninin bulunduğu Apple Computer multimedya mimarisi. (Sesi dışa aktarmak için bu formatı kullanmanız gerekir.)

AVI

Audio Video Interleave (AVI) Windows bilgisayarlarda ses ve video verileri için standart biçimdir.


DV Stream Videoyu doğrusal olmayan düzenleme sistemlerine aktarmak için FireWire (IEEE 1394) arabirimini kullanan kare içi sıkıştırmalı video


634

formatı.


Görüntü Sırası


Tek klasörde bulunabilen ve aynı sayısal veya alfabetik dosya adı kalıbını (örn. Sıra1, Sıra2, Sıra3 vb.) kullanan hareketsiz

görüntüler sırasıdır.


MPEG-4 Bir dizi bant genişliği üzerinde ses ve video akışlarını dağıtan multimedya standardı.

Not: Photoshop Avid AVR codec bileşenleri gibi üçüncü taraf formatları desteklese de gerekli QuickTime codec bileşenlerinin yüklü olması gerekir.


QuickTime ana kareleri anlama

QuickTime terminolojisinde ana kareler teriminin anlamı Photoshop'taki animasyon karelerinden farklıdır. QuickTime'da ana kareler filmde belli aralıklarda oluşur ve tam kareler olarak saklanır. Bunları ayıran her ara kare önceki kareyle karşılaştırılır ve yalnızca değişen veri kaydedilir. Anahtar karelerin kullanılması film boyutunu önemli ölçüde azaltır ve bir filmi oluşturmak veya düzenlemek için gereken belleği önemli ölçüde azaltır. Ana kareler arasındaki aralıkların daha kısa olması arama ve geri almayı hızlandırabilir ancak aynı zamanda dosya boyutunu önemli ölçüde arttırabilir.


3G dışa aktarma ayarları (Photoshop Extended CS5)

3G ayarları hakkında daha fazla bilgi için Apple Computer web sitesinde 3G araması yapın.


Dosya Formatı

3GPP ve 3GPP2, üçüncü nesil yüksek hızlı kablosuz ağlar üzerinden multimedya oluşturma, dağıtma ve kayıttan yürütme

standartlarıdır. 3GPP GSM ağları, 3GPP2 de CDMA 2000 ağları içindir. 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) ve AMC (EZmovie) özel ağlar içindir. 3GPP (Mobile MP4) NTT DoCoMo’ya ait i-motion 3G hizmeti içindir. 3GPP2 (EZmovie) KDDI’ye ait 3G ağ hizmeti içindir. AMC (EZmovie) AMC becerili telefonlarla KDDI aboneleri içindir.

Video

Dosya Formatı menüsünün altındaki açılır menüden Video'yu seçip şunları belirtin:


Video Formatı


Videoyu dışa aktarma sırasında kullanılan codec'i seçer. Kaynak filminizde yalnızca bir video izi varsa ve zaten

sıkıştırılmışsa Geçilecek Yer'i seçin; böylece video bir kez daha sıkıştırılmaz.


Veri Hızı Kayıttan yürütme sırasında kilobit/saniye (kbps) hızını belirtir. Yüksek kbps hızı çoğunlukla filmin kayıttan yürütülme kalitesini artırsa da kullanılabilir bant genişliğinden yüksek veri hızını seçmez.

Şunun için En İyileştirilmiş: Video Formatı menüsünden H.264 seçip, Video Seçenekleri'ni tıklatıp En İyi Kalite'yi seçtiğinizde yayınlama yöntemini belirler. Bu ayar codec'e veri hızının seçtiğiniz veri hızının ne kadar altında veya üstünde değişebileceğini belirtir.

Görüntü Boyutu

Cep telefonuna dosya gönderme standartını belirtir. Geçerli olan kaynak malzeme boyutunu korur; elde edilen dosya

cep telefonunda yürütülemeyebilir. Menüde listelenmeyen boyutu belirtmek için Özel'i seçin.


Şunu Kullanarak En Boy Oranını Koru:


Görüntü boyutunu değiştirirken ve filmin yeni boyutlara ölçeklenmesi gerektiğinde bir seçenek

belirtir. Mektup Kutusu, gerektiğinde alt ve üste ya da yanlara siyah çubuklar ekleyerek temiz aygıta sığdırılmak üzere kaynağı orantılı olarak ölçeklendirir. Temiz aygıtta ortadan kırpar, ölçeklendirir ve keser.

Kare Hızı Kayıttan yürütme sırasında kare/saniye (fps) hızını belirtir. Çoğu durumda, kaynak fps'nin tam olarak bölünebileceği bir sayı seçtiğinizde videonuz daha iyi görünür. Örneğin, kaynağınız 30 fps ile çekilmişse kare hızı olarak 10 ya da 15 seçin. Kaynak malzemenizden daha büyük bir hız seçmeyin.

Ana Kare

Dışa aktarılan videoda ana karelerin ne sıklıkta oluşturulacağını belirtir. Daha yüksek ana kare hızı (düşük sayı) video kalitesini

artırsa da dosya boyutunu büyütür.


Video Seçenekleri 3G Advanced Video Ayarları iletişim kutusunu açmak için, varsa Video Seçenekleri düğmesini tıklatın. Videoya bağlı olarak, akış sırasında paket kaybı kurtarmaya yardımcı olmak üzere video karelerinde yeniden senk işaretçilerinin eklenip eklenmeyeceğini belirtebilirsiniz. H.264 videoyla, Hızlı Kodlama'yı (Tek geçişli) seçerek sıkıştırma işlemini de (önizleme amacı gibi) hızlandırabilirsiniz.

Varsayılan En İyi kalite (Çok geçişli) seçeneği codec'in en iyi kalitede sıkıştırılması için verilerin kaç kez geçmesi gerektiğini saptamasını sağlar.

Ses Photoshop Extended dışa aktarılan 3G dosyalarına ses eklemediği için tüm ses seçenekleri devre dışı bırakılır.


Metin Photoshop Extended dışa aktarılan 3G dosyalarına metin parçaları eklemediği için tüm metin seçenekleri devre dışı bırakılır.


Akış Dosya Formatı menüsünün altındaki açılır menüden Akış'ı seçip şunları belirtin:


Akışı Etkinleştir QuickTime Oynatıcıya RTSP akışı için dosya oluşturur. Bu seçenek ipucu izi oluşturur (dosya akışı için gerekli yönergeler).

Sunucu İçin En İyileştir

Sunucunun dosyayı daha hızlı işlemesine yardımcı olur, ancak dosya boyutu büyür.


Gelişmiş


Dosya Formatı menüsünün altındaki açılır menüden Gelişmiş'i seçip şunları belirtin:


Dağıtımı Sınırlandır


İndirildikten sonra dosyanın ahizede kaç kez kayıttan yürütüleceğini belirtir. Dosya geçerlilik sonu seçeneklerini de

belirtir: dosyanın geçerlilik gün sayısını ayarlayın veya bir tarih girin. Dosyanız Mobile MP4 veya EZmovie formatındaysa dağıtımını kısıtlayabilirsiniz; böylece dosya ahizede olduktan sonra gönderilemez ve kopyalanamaz.


635

Parça Film Dosyanın HTTP aracılığıyla küçük parçalar halinde indirilmesini etkinleştirir; böylece büyük dosyalar ahizede yürütülebilir (her seferinde tüm filmin değil, yalnızca parçanın ahizeye sığması gerekir).


FLC dışa aktarma ayarları (Photoshop Extended CS5)

FLC Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler vardır:


Renk Tablosu Dışa aktarılan filmde Windows sistem renklerini veya Mac OS sistem renklerini kullanan renk tablosunu belirtir.


Hareket


Kayıttan yürütme kare hızını ayarlar.


AVI dışa aktarma ayarlarını belirtme (Photoshop Extended CS5)

1. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunda QuickTime Dışa Aktarma'yı, ardından da açılan menüden AVI seçeneğini belirleyin.

2. Ayarlar düğmesini tıklatın.

3. AVI Ayarları iletişim kutusunda Video'nun seçili olduğundan emin olun.

Not: Photoshop Extended dışa aktarılan AVI dosyalarına ses eklemediği için Ses seçenekleri devre dışı bırakıldı.

4. Video altında Ayarlar düğmesini tıklatıp şunları ayarlayın:

Sıkıştırma Türü

Videonuzu sıkıştırmak için video sıkıştırıcıyı (codec) seçer.


Kare/Saniye

Her saniye tek tek kaç görüntünün gösterileceğini belirtir. NTSC genellikle standart video formatıdır ve 29.97 fps hızındadır.

PAL Avrupa video formatıdır ve 25 fps hızındadır. Filmler için standart hız 24 fps'dir. QuickTime filmleri bant genişliği ve CPU gereksinimlerini azaltmak için bazen yavaş kare hızıyla oluşturulur.

Yüksek kare hızına sahip filmler daha iyi görüntülense de dosya boyutları büyüktür. Filmin geçerli kare hızından daha düşük bir kare hızı seçerseniz kareler silinir. Filmin geçerli kare hızından daha yüksek bir kare hızı seçerseniz varolan kareler çoğaltılır (kaliteyi artırmadan dosya boyutunu büyüttüğünden önerilmez). Çoğu durumda, kaynak fps'nin tam olarak bölünebileceği bir sayı seçtiğinizde videonuz daha iyi görünecektir. Örneğin, kaynağınız 30 fps ile çekilmişse kare hızı olarak 10 ya da 15 seçin. Kaynak malzemenizden daha büyük bir hız seçmeyin.


Ana Kare Sıklığı

Ana kare sıklığını belirler. Daha yüksek ana kare hızı (düşük sayı) video kalitesini artırsa da dosya boyutunu büyütür. Bazı

sıkıştırıcılarla, bir kareden sonrakine çok fazla sayıda görüntü değişmişse otomatik olarak ek ana kare eklenir. Genellikle, her 5 saniyede bir ana kare (kare/saniye 5 ile çarpılır) yeterlidir. RTSP akışı için dosya oluşturuyor ve dağıtım güvenilirliği hakkında endişeleriniz varsa ana kare sıklığını her 1 ya da 2 saniyede bir ana kare olarak yükseltmeniz gerekebilir.


Veri Hızı Sınırı

Kayıttan yürütme sırasında kilobit/saniye (kbps) hızını belirtir. Yüksek kbps hızı çoğunlukla filmin kayıttan yürütülme kalitesini

artırsa da kullanılabilir bant genişliğinden yüksek veri hızını seçmez.


Derinlik

Dışa aktardığınız videoya eklenecek renk sayısını belirtir. Seçili codec yalnızca tek renk derinliğini destekliyorsa bu menü

kullanılamaz.


Kalite

Dışa aktarılan video resim kalitesini ve buna bağlı olarak dosya boyutunu ayarlamak için varsa sürgüyü sürükleyin veya değeri girin.

Çekmek ve dışa aktarmak için aynı codec'i kullanıyorsanız ve bir sıranın önizlemesini oluşturduysanız dışa aktarma kalite ayarlarını orijinal çekim kalite ayarıyla eşleştirerek görüntü oluşturma süresini kaydedebilirsiniz. Kaliteyi orijinal çekim kalitesinin üzerine yükseltmek kaliteyi artırmadığı gibi görüntü oluşturma süresini de artırabilir.


Tarama Modu

Dışa aktarılan filmde alanlar olup (Taramalı) olmadığını (İlerleyen) belirtir.


En Boy Oranı Dışa aktarılan film için 4:3 veya 16:9 en boy oranını belirtir.


Seçenekler (Yalnızca Intel Indeo®Video 4.4) Intel Indeo®Video 4.4 codec için sıkıştırma, saydamlık seçenekleri ve erişim ayarlar.


DV Stream dışa aktarma ayarları (Photoshop Extended CS5)

DV Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler vardır:


DV Formatı

Dışa aktarılan videonuz için DV veya DVCPRO formatını belirtir.


Video Formatı Tarama Modu


NTSC veya PAL video yayın standardını belirtir.


Dışa aktarılan videoda taramalı alanlar olduğunu mu, yoksa hiç alan olmadığını mı (İlerleyen Tarama) belirtir.

En Boy Oranı 4:3 veya 16:9 en boy oranını belirtir.


Şunu Kullanarak En Boy Oranını Koru:


Film yeni piksel boyutlarına ölçeklendirildiyse seçenek belirtir. Mektup Kutusu, gerektiğinde alt ve üste

ya da yanlara siyah çubuklar ekleyerek temiz aygıta sığdırılmak üzere kaynağı orantılı olarak ölçeklendirir. Temiz aygıtta ortadan kırpar, ölçeklendirir ve keser.

Not: DV Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda Ses Formatı seçenekleri olsa da, Photoshop Extended DV dosyalarındaki sesi dışa aktarmaz.


636

QuickTime Dışa Aktarma için görüntü sırası ayarları (Photoshop Extended CS5)

Genelde video dosyalarını dışa aktarmak için QuickTime kullanılır. Ancak, QuickTime Dışa Aktarma açılır menüsünden Görüntü Sırası'nı da seçebilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için Ayarlar'ı tıklatın:


Format Dışa aktarılan görüntüler için dosya formatı seçer.


Kare/Saniye


Görüntü sırası için kare hızını ayarlar.


Sayı Önüne Boşluk Ekle Görüntü dosya adında oluşturulan numarayla ad arasına boşluk ekler.


Seçenekler Varsa Seçenekler düğmesini tıklatın ve formata özgü seçenekleri belirleyin.

Belirli dosya formatları ve bunlara ilişkin seçeneklerle ilgili bilgi için bkz. Görüntüleri kaydetme ve dışa aktarma ve Dosya formatları.


MPEG-4 dışa aktarma ayarlarını belirtme (Photoshop Extended)

1. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunda QuickTime Dışa Aktarma'yı, ardından da açılan menüden MPEG-4 seçeneğini belirleyin. Ardından Ayarlar'ı tıklatın.

2. MPEG-4 Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda, Dosya Formatı menüsünden MP4 veya MP4 (ISMA) öğesini seçin. MP4 (ISMA) formatı ISMA üyelerince üretilen aygıtlarla çalışılabilmesini sağlar.

3. Video altında şunları belirtin:

Video Formatı

Videonuzu sıkıştırmak için codec seçer. En düşük veri hızında (ya da en küçük dosyada) en yüksek kalite için H.264 önerilir.

MPEG-4 videoyu destekleyen aygıtta dosyayı yürütmeniz gerekiyorsa hedef aygıta bağlı olarak MPEG-4 Basic veya MPEG-4 Improved seçin. Kaynak filminize ait video izi zaten sıkıştırılmışsa Geçilecek Yer'i seçin; böylece video bir kez daha sıkıştırılmaz.


Veri Hızı Kayıttan yürütme sırasında kilobit/saniye (kbps) hızını belirtir. Yüksek kbps hızı çoğunlukla filmin kayıttan yürütülme kalitesini artırsa da kullanılabilir bant genişliğinden yüksek veri hızını seçmez.


Şunun için En İyileştirilmiş: Veri hızının, seçtiğiniz veri hızının ne kadar altında veya üstünde değişebileceğini belirtir. Bu seçenek Dosya Formatı menüsünden MP4 seçtiğinizde, Video Formatı menüsünden H.264 seçtiğinizde, Video Seçenekleri'ni tıklatıp En İyi Kalite'yi seçtiğinizde kullanılabilir.


Görüntü Boyutu

Dışa aktarılan videonun piksel boyutlarını belirler. Geçerli olan kaynak malzeme boyutunu korur. Görüntü Boyutu

menüsünde listelenmeyen boyutu belirtmek için Özel'i seçin.


Şunu Kullanarak En Boy Oranını Koru:

Film yeni piksel boyutlarına ölçeklendirilmesi gerekiyorsa seçenek belirtir. Mektup Kutusu,

gerektiğinde alt ve üste ya da yanlara siyah çubuklar ekleyerek temiz aygıta sığdırılmak üzere kaynağı orantılı olarak ölçeklendirir. Temiz aygıtta ortadan kırpar, ölçeklendirir ve keser. Boyuta Sığdır, gerektiğinde ölçeklendirip en uzun kenara sığdırarak hedef boyutunu ayarlar.


Kare Hızı Dışa aktarılan videonuzun kayıttan yürütülmesi için kare hızı belirtir. Çoğunlukla, kaynağınıza ait kare/saniye (fps) sayısını tam olarak bölebilen bir sayı seçerseniz video daha iyi görünür. Örneğin, kaynağınız 30 fps ile çekilmişse kare hızı olarak 10 ya da 15 seçin. Kaynak malzemenizden daha büyük bir hız seçmeyin.


Ana Kare

Ana karelerin otomatik olarak oluşturulacağını veya dışa aktarılan videoda ana karelerin ne sıklıkta oluşturulacağını belirtir. Daha

yüksek ana kare hızı (düşük sayı) video kalitesini artırsa da dosya boyutunu büyütür.

4. (Yalnızca MP4 dosya formatı) Video Seçenekleri düğmesini tıklatın ve şunları belirtin:

İşaretleyicileri yeniden senkronize et (Yalnızca MPEG-4 Basic ve MPEG-4 Improved) video bit akışında yeniden senkronize eden işaretleyicileri kullanın. Böylece iletim hatalarına bağlı senkronizasyonun yeniden kazanılmasına yardımcı olunur.


Profilleri Sınırla (Yalnızca H.264) Standart profillerin birine veya daha fazlasına uyumlu aygıtta video dosyaları oynatma için profilleri seçer.


Kodlama Modu

(Yalnızca H.264) En iyi kaliteyi mi, yoksa hızlı kodlamayı mı istediğinizi belirtir.


image

QuickTime Filmi ayarlarını belirtme (Photoshop Extended CS5)

Başa dön


1. Video Görüntüsü Oluştur iletişim kutusunda QuickTime Dışa Aktarma'yı, ardından da açılan menüden QuickTime Filmi seçeneğini belirleyin.

2. Ayarlar düğmesini tıklatın.

3. Film Ayarları iletişim kutusunda Video'nun seçili olduğundan emin olun.

Not: Film Ayarları iletişim kutusunda Ses seçenekleri olsa da geçerli ses ayarlarını düzenleyemezsiniz. Dışa aktarılan dosyalara ses eklemek için bkz. Video katmanları için sesi önizleme (Photoshop Extended).

4. Aşağıdakileri ayarlamak için Video altında uygun düğmeyi tıklatın:

Ayarlar

Standart Video Sıkıştırma Ayarları iletişim kutusunu açar; böylece video sıkıştırmayı ve eşlik eden seçenekleri ayarlayabilirsiniz.


637

Filtre

Yerleşik QuickTime video efektlerinin uygulanabildiği Video Filtresi Seç iletişim kutusunu açar.


Boyut Dışa aktarılan videonuzla ilgili piksel boyutlarını belirtmek için Dışa Aktarma Boyutu Ayarları iletişim kutusunu açar.

5. (İsteğe bağlı) Filminiz Internet üzerinden dağıtılıyorsa Internet Akıyı İçin Hazırla'nın ardından şunlardan seçim yapın:

Hızlı Başlat

Filmi, kullanıcının bilgisayarındaki sabit diske tamamen indirilmeden önce web sunucusundan oynatmaya başlamak için ayarlar.


Hızlı Başlat-Sıkıştırılmış Üstbilgi

Filmin üstbilgisini kayıpsız sıkıştırır ve filmi, kullanıcının bilgisayarındaki sabit diske tamamen indirilmeden

önce web sunucusundan oynatmaya başlamak için ayarlar.


İpuçlu Akış Filmi QuickTime Akış Sunucusu tarafından akıtılacak biçimde ayarlar.


QuickTime standart video sıkıştırma ayarları (Photoshop Extended CS5)

Standart Video Sıkıştırma Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekler vardır:


Sıkıştırma Türü

Dosya dışa aktarıldığında uygulanacak codec'i seçin.


Hareket


Kare/saniye (fps) seçerek videonuzun kare hızını belirtin. Bazı codec'ler belirli bir kare hızı kümesini destekler. Kare hızının artırılması

daha düz bir film oluşturabilir (kaynak kliplerin orijinal kare hızlarına bağlı olarak), ancak daha fazla disk alanı kullanır. Varsa, ana karelerin ne sıklıkta oluşturulacağını belirtir. (Bkz. QuickTime ana karelerini anlama.)

Veri Hızı Kayıttan yürütülürken dışa aktarılan videonun oluşturduğu video verileri miktarına üst sınır koymak için veri hızını seçin (seçili sıkıştırıcı için varsa) ve yazın.

Sıkıştırıcı

Seçili codec'e özgü sıkıştırıcı seçeneklerini ayarlayın. Daha fazla sıkıştırıcı seçeneği belirtmek için Seçenek düğmesini (varsa) tıklatın.

Derinlik menüsü kullanılabilir durumdaysa dışa aktarılacak videoya eklenecek renk sayısını belirleyin. (Seçili codec yalnızca tek renk derinliğini destekliyorsa bu menü kullanılamaz.)

Dışa aktarılan video resim kalitesini ve buna bağlı olarak dosya boyutunu ayarlamak için Sıkıştırıcı altında bulunan Kalite sürgüsü varsa sürgüyü sürükleyin veya değeri girin. Çekmek ve dışa aktarmak için aynı codec'i kullanıyorsanız ve bir sıranın önizlemesini oluşturduysanız dışa aktarma kalite ayarlarını orijinal çekim kalite ayarıyla eşleştirerek görüntü oluşturma süresini kaydedebilirsiniz. Kaliteyi orijinal çekim kalitesinin üzerine yükseltmek kaliteyi artırmadığı gibi görüntü oluşturma süresini de artırabilir.

Not: Bileşen Video codec'i için Sıkıştırıcı seçenekleri yoktur.


QuickTime filmi boyut ayarları (Photoshop Extended CS5)

Dışa Aktarma Boyutu Ayarları iletişim kutusunda aşağıdaki ayarlar vardır:


Boyutlar Dışa aktarılan filmle ilgili kare boyutunu belirtir. Boyutlar menüsünde bulunmayan kare boyutunu belirtmek isterseniz Özel'i seçip Genişlik ve Yükseklik için değer girin.

Şunu Kullanarak En Boy Oranını Koru:

Film yeni kare boyutuna ölçeklendirildiyse seçenek belirtir. Mektup Kutusu, gerektiğinde alt ve üste ya

da yanlara siyah çubuklar ekleyerek temiz aygıta sığdırılmak üzere kaynağı orantılı olarak ölçeklendirir. Temiz aygıtta ortadan kırpar, ölçeklendirir ve keser. Boyutlara Sığdır, gerektiğinde ölçeklendirip en uzun kenara sığdırarak hedef boyutunu ayarlar.

Kaynak Videoyu Taramasız Hale Getirme Taramalı her video karesinde iki alanı taramasız hale getirir.

image

Görüntüleri en iyileştirme

image

Görüntü yığınları (Photoshop Extended)

image

Video çekimini yorumlama (Photoshop Extended)


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


638