< Önceki | İçerik | Sonraki >

Video ve animasyon katmanlarını düzenleme


image

Video katmanlarını dönüştürme Yeni video katmanları oluşturma

Video veya animasyonda katmanın ne zaman görüntüleneceğini belirtme Video katmanını kesme veya taşıma

Çalışma alanını yükseltme Çalışma alanını ayıklama Video katmanlarını bölme

Katmanları video veya animasyonda gruplandırma Video katmanlarını rasterleştirme


image

Video katmanlarını dönüştürme

Başa dön


Video katmanını, Photoshop'ta diğer katmanları dönüştürdüğünüz gibi dönüştürürsünüz. Ancak, video katmanlarını dönüştürmeden önce Akıllı Nesnelere dönüştürmeniz gerekir.


1. Zaman Çizelgesi (CC, CS6), Animasyon (CS5) veya Katmanlar panelinde, video katmanını seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Videoyu belge penceresindeki tutamakları kullanarak dönüştürmek için Düzen > Serbest Dönüştürme'yi seçin.


image

Görüntü > Dönüştür'ü seçip alt menüden belirli bir dönüştürmeyi seçin:


Video katmanı Akıllı Nesne değilse, Photoshop dönüştürmenizi ister.


image

Yeni video katmanları oluşturma

Video dosyasını yeni katman olarak ekleyerek veya boş katman oluşturarak yeni video katmanları oluşturabilirsiniz. Video katmanlarıyla çalışma hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0027_tr


Video dosyası açma

image

Dosya > Aç'ı seçtikten sonra video dosyasını belirleyin ve Aç'ı tıklatın.


Video, yeni belgede bir video katmanında görüntülenir.


Video dosyasını yeni video katmanı olarak ekleme

Başa dön


1. Etkin belge için, Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) panelinin zaman çizelgesi modunda görüntülendiğinden emin olun.

2. Katman > Video Katmanları > Dosya Kaynaklı Yeni Video Katmanı'nı seçin.

3. Video veya görüntü sırası dosyasını seçip Aç'ı tıklatın.


Boş video katmanı ekleme


1. Etkin belge için, Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) panelinin zaman çizelgesi modunda görüntülendiğinden emin olun.

2. Katman > Video Katmanları > Yeni Boş Video Katmanı'nı seçin.


image

Video veya animasyonda katmanın ne zaman görüntüleneceğini belirtme

Başa dön


Video veya animasyonda katmanın ne zaman görüntüleneceğini belirtmek için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin, kareleri katmanın başlangıcında veya sonunda kesebilirsiniz (gizleyebilirsiniz). Böylece video veya animasyonda katmanın başlangıç ve bitiş noktaları değişir. (Görüntülenecek ilk kare Giriş noktası, son kare de Çıkış noktası olarak adlandırılır.) Katman süresi çubuğunun tümünü de zaman çizelgesinin farklı bir bölümüne sürükleyebilirsiniz.


1. Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (Photoshop Extended CS5) panelinde katmanı seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:


605

image

Katmana ait Giriş ve Çıkış noktalarını belirtmek için katman süresi çubuğunun başlangıç ve bitişini sürükleyin.


image

Katman süresi çubuğunu katmanın görüntülenmesini istediğiniz zaman çizelgesi bölümüne sürükleyin.

Not: En iyi sonucu elde etmek için katman süresi çubuğu kesildikten sonra çubuğu sürükleyin.image

Sürüklenmek için katman süresi çubuğu seçilmiş olarak katmanlar (Zaman çizelgesi modunda) (Photoshop Extended CS5)


image

Geçerli saat göstergesini, yeni Giriş veya Çıkış noktası olmasını istediğiniz kareye taşıyın ve panel menüsünden Katman Başlangıcını Geçerli Saate Göre Kes ya da Katman Bitişini Geçerli Saate Göre Kes'i seçin.


Geçerli saat göstergesi ve başlangıç veya bitiş katmanı arasındaki kareleri gizleyerek katman süresini kısaltır. (katman süresi çubuğunun uçlarının yeniden uzatılması gizli kareleri ortaya çıkarır.)

image

Belirli bir sürede veya katman sayısında katman opaklığını değiştirmek için ana kareleri kullanın.

Not: Bir veya daha fazla katmandaki çekimi silmek için Çalışma Alanını Yükselt komutunu kullanın. Tüm video veya animasyonlu katmanlardan belirli bir süreyi silmek için Çalışma Alanını Ayıkla komutunu kullanın.


image

Video katmanını kesme veya taşıma

Başa dön


Bir video veya animasyon katmanının başındaki ya da sonundaki kareleri gizlemek için katmanı kesin. Videoyu farklı bir zaman noktasında başlatmak veya bitirmek için, video katmanını taşıyın.

image Video katmanlarını taşıdığınız zaman, dosyaları kaydettiğinizde değişiklikler kalıcı olur. Ancak, çekimi kestiğinizde, katman süresi çubuğunun uçlarını yeniden uzatarak geri yükleyebilirsiniz.


1. Zaman Çizelgesi (CC, CS6), Animasyon (CS5) veya Katmanlar panelinde, düzenlemek istediğiniz katmanı seçin.

2. Geçerli saat göstergesini, yeni Giriş noktası veya Çıkış noktası olmasını istediğiniz kareye (ya da zamana) taşıyın.


3. Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) paneli menüsünde, şu seçeneklerden birini belirleyin:


Katman İç Noktasını Geçerli Saate Taşı

Katman başlangıcını kalıcı olarak geçerli saat göstergesine taşır.


Katman Bitiş Noktasını Geçerli Saate Taşı

Katman sonunu kalıcı olarak geçerli saat göstergesine taşır.


Katman Başlangıcını Geçerli Saate Göre Kes Geçerli saat göstergesi ile katman başlangıcı arasındaki bölümü geçici olarak gizler.


Katman Bitişini Geçerli Saate Göre Kes Geçerli saat göstergesi ile katman sonu arasındaki bölümü geçici olarak gizler.

Not: Ayrıca, bir veya daha fazla katmandaki kareleri gizlemek için Çalışma Alanını Yükselt komutunu ya da video veya animasyonun tüm katmanlarındaki belirli bir süreyi gizlemek için Çalışma Alanını Ayıkla komutunu kullanabilirsiniz.


image

Çalışma alanını yükseltme

Seçili katmanlarda çekimin bir bölümü silinebilir; çekilen bölümle aynı sürede bir aralık bırakılır.

1. Düzenlemek istediğiniz katmanları seçin.

Başa dön


2. Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) panelinde, atlamak istediğiniz seçili katmanların süresini belirtmek için çalışma alanını ayarlayın.


3. Panel menüsünden Çalışma Alanını Yükselt'i seçin.


606


image

Çalışma Alanını Yükselt komutu uygulanmadan önce katmanlar (Photoshop Extended CS5)


image

Çalışma Alanını Yükselt komutu uygulandıktan sonra katmanlar (Photoshop Extended CS5)


image

Çalışma alanını ayıklama

Başa dön


Videonun belirli kısımlarını silmek ve zaman boşluğunu otomatik olarak silmek için Çalışma Alanını Ayıkla komutunu kullanın. Kalan içerik yeni video katmanlarına kopyalanır.

1. Düzenlemek istediğiniz katmanları seçin.


2. Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) panelinde, atlamak istediğiniz videonun veya animasyonun süresini belirtmek için çalışma alanını ayarlayın.


3. Panel menüsünden Çalışma Alanını Ayıkla'yı seçin.


image

Video katmanlarını bölme

Video katmanı, belirttiğiniz karede iki yeni video katmanına bölünebilir.


1. Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) panelinde bir video katmanı seçin.

2. Geçerli saat göstergesini video katmanının ayrılmasını istediğiniz zaman veya kare numarasına taşıyın.

image

3. Panel menüsü simgesini tıklatıp Katmanı Böl seçeneğini belirleyin.

Başa dön

Seçilen video katmanı çoğaltılır ve Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) panelinde orijinalin hemen yukarısında görüntülenir. Orijinal katman geçerli saatin başlangıcından, çoğaltılan katman da geçerli zamanın bitişinden kesilir.


image

Katman Böl komutu kullanılmadan önce orijinal katman (Photoshop Extended CS5)


607


image

Katman Böl komutu kullanıldıktan sonra elde edilen iki katman (Photoshop Extended CS5)


image

Katmanları video veya animasyonda gruplandırma

Başa dön


Video veya animasyonunuza daha fazla katman eklemenizle birlikte bunları gruplandırarak hiyerarşi içinde düzenlemek isteyebilirsiniz. Photoshop kareleri gruplandırılmış katmanlar halinde video veya animasyonunuzda korur.

Katmanlar grubunu da gruplandırabilirsiniz. Daha karmaşık bir hiyerarşide katmanları iç içe yerleştirmek yerine katmanlar grubunu gruplandırma aynı anda, gruplandırılan tüm katmanların opaklığına animasyon uygular. Animasyon paneli ortak opaklık katmanı özelliğiyle gruplandırılmış katmanlar grubunu görüntüler.

image Photoshop uygulamasında video katmanlarını gruplama Adobe After Effects uygulamasındaki ön düzenlemeye benzer.

image

image

Katmanlar panelinde iki veya daha fazla katman seçip şunlardan birini yapın: Katman > Katmanları Grupla'yı seçin.

image

Katman > Akıllı Nesneler > Akıllı Nesneye Dönüştür'ü seçin.


image

Video katmanlarını rasterleştirme

Başa dön


Video katmanlarını rasterleştirdiğinizde seçili katman, Animasyon panelinde seçilmiş olan geçerli kare birleşimi için düzleştirilir. Aynı anda birden fazla video katmanı rasterleştirilebilse de, ancak en üstteki video katmanının geçerli karesini belirtebilirsiniz.

1. Katmanlar panelinde video katmanını seçin.


2. Zaman Çizelgesi (CC, CS6) veya Animasyon (CS5) panelinde geçerli saat göstergesini, video katmanını rasterleştirdiğinizde korumak istediğiniz kareye taşıyın.

image

3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın: Katman > Rasterleştir > Video'yu seçin.

image

Katman > Rasterleştir > Katman'ı seçin.

Not: Aynı anda birden fazla video katmanını rasterleştirmek için Katmanlar panelinden katmanları seçin, en üstteki video katmanında korumak istediğiniz kareye geçerli saat göstergesini ayarlayıp Katman > Rasterleştir > Katmanlar seçeneğini belirleyin.

image

Akıllı Nesneler Hakkında

image

image

Video dosyalarını ve görüntü sıralarını içe aktarma (Photoshop Extended) Video veya görüntü dizisi yerleştirme (Photoshop Extended)

image

Video katmanında çekim değiştirme (Photoshop Extended)


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.


Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


608