< Önceki | İçerik | Sonraki >

Fırçalara dinamik öğeler ekleme


image

Fırça dinamikleri ekleme

Renk dinamiği fırça seçenekleri Fırça seçeneklerini aktarma


image

Fırça dinamikleri ekleme

Başa dön


Fırça paneli hazır ayarlı fırça uçlarına dinamik (veya değişken) öğeler eklemek için çok sayıda seçenek sağlar. Örneğin, darbe yönü üzerindeki fırça işaretlerinin boyutunu, rengini ve opaklığını değiştiren seçenekler ayarlayabilirsiniz.

Fırçaya dinamik öğeler eklerken iki bileşenle çalışırsınız:


image

Değişim yüzdeleri, dinamik öğelerin rastgeleliğini belirler. %0 oranında, öğe darbe yönü üzerinde değişiklik yapmaz; %100 oranında öğe, maksimum rastgelelilik miktarına sahiptir.

image

Kontrol açılır menülerindeki seçenekler dinamik öğelerin uyuşmazlığını nasıl kontrol edeceğinizi belirler. Öğenin uyuşmazlığını kontrol etmemeyi, belirtilen adım sayısı üzerindeki öğeyi soluklaştırmayı veya kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalem dönüşünü temel alan öğeyi değiştirmeyi seçebilirsiniz.

Not: Kalem kontrolleri yalnızca wacom tableti gibi basınca duyarlı dijital tablet ve desteklenen kalemleri (dönüş kontrolü ve parmak tekeri için) kullanırken mevcuttur. Kalem kontrolü seçmiş ancak tablet yüklememişseniz veya kontrol özelliği olmayan bir kalem kullanıyorsanız bir uyarı simgesi görüntülenir.


Fırça şekli dinamikleri

Şekil dinamikleri, darbedeki fırça işaretlerinin uyuşmazlığını belirler.


image

Şekil dinamikleriyle ve bunlar olmadan fırça darbeleri


Boyut Değişimi ve Kontrolü

Darbedeki fırça işaretleri boyutunun değişimini belirler. Daha fazla bilgi için bkz. Fırça oluşturma ve değiştirme.

Değişimin maksimum yüzdesini belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Fırça işaretlerinin boyut değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı Soldur

Fırça işaretlerinin boyut değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Fırça işaretlerinin boyutunu, belirtilen adım sayısında, başlangıç çapı ile minimum çap arasında soldurur. Her adım, fırça ucunun

bir işaretine eşittir. Değer 1 ile 9999 arasında olabilir. Örneğin, 10 adım girme 10 artışta soldurma oluşturur.


Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri


Kalem basıncını, kalem eğimini veya kalem parmak tekerinin konumunu temel alarak, fırça

işaretlerinin boyutunu başlangıç çapı ile minimum çap arasında değiştirir.


Minimum Çap Boyut Değişimi veya Boyut Kontrolü etkinleştirildiğinde fırça işaretlerinin ölçeklendirileceği minimum yüzdeyi belirler. Fırça ucu çapının yüzdesi olan bir değer girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın.

Eğim Ölçeği Boyut Kontrolü, Kalem Eğimi olarak ayarlandığında dönüşten önce fırçanın yüksekliğine uygulanan ölçek faktörünü belirler. Fırça çapının yüzdesi olan bir değer girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın.

Açı Değişimi ve Kontrolü

Darbedeki fırça işaretlerinin açısının nasıl değişeceğini belirler. Değişimin maksimum yüzdesini belirlemek için 360

derecenin yüzdesi olan bir değer girin. Fırça işaretlerinin açı değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı Soldur

Fırça işaretlerinin açı değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Fırça işaretlerinin açısını, belirtilen adım sayısında 0 ile 360 derece arasında soldurur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin


559

dönüşünü temel alarak, fırça işaretlerinin açısını 0 ile 360 derece arasında değiştirir.


Başlangıç Yönü Fırça darbesinin başlangıç yönündeki fırça işaretlerinin açısını temel alır.


Yön Fırça darbesinin yönündeki fırça işaretlerinin açısını temel alır.


Yuvarlaklık Değişimi ve Kontrolü


Darbedeki fırça işaretlerinin yuvarlaklığının nasıl değişeceğini belirler. Maksimum değişim yüzdesi belirlemek

için fırçanın kısa ve uzun eksenleri arasındaki oranı belirten bir yüzde girin. Fırça işaretlerinin yuvarlaklık değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı Soldur

Fırça işaretlerinin yuvarlaklığının değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Fırça işaretlerinin yuvarlaklığını, belirtilen adım sayısında %100 ile Minimum Yuvarlaklık arasında soldurur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak, fırça işaretlerinin yuvarlaklığını %100 ile Minimum Yuvarlaklık arasında değiştirir.

Minimum Yuvarlaklık Yuvarlaklık Değişimi veya Yuvarlaklık Kontrolü etkinleştirildiğinde fırça işaretlerinin minimum yuvarlaklığı belirler. Fırçanın kısa ve uzun eksenleri arasındaki oranı belirten bir yüzde girin.

Fırça İzdüşümü (CC, CS6) Stilus ile boyama yaparken eğme ve dönüş üzerindeki değişikliklerin uç şeklini değiştirdiğini belirtir.


image

Renk dinamiği fırça seçenekleri

Renk dinamikleri, darbenin yönü üzerinde boya renginin nasıl değişeceğini belirler.


image

Renk dinamikleri olmadan (sol) ve renk dinamikleriyle (sağ) fırça darbeleri

Başa dön


Her uç için uygula

Her bir farklı uç damgasının bir kontur içindeki renginin değiştirileceğini belirtir.

İşareti kaldırılırsa her bir konturun başında dinamik değişiklikler bir kez meydana gelir. Her bir konturun içindeki renk yerine konturlar arasında renk değiştirebilirsiniz.

Ön Plan/Arka Plan Değişimi ve Kontrolü

Boyanın, ön plan ile arka plan rengi arasında nasıl değişeceğini belirtir.

Boyanın renginin değişebileceği yüzdeyi belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Fırça işaretlerinin renk değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı Soldur

Fırça işaretlerinin renk değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Boyanın rengini, ön plan rengiyle arka plan rengi arasında belirtilen adım sayısında değiştirir.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak, boyanın rengini ön plan rengiyle arka plan rengi arasında değiştirir.

Ton Değişimi

Boya tonunun darbede değişebileceği yüzdeyi belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın. Daha düşük değer,

ön plan renginin tonunu oldukça yakın düzeyde koruyarak tonu değiştirir. Daha yüksek değer, tonlar arasındaki farkı artırır.


Doygunluk Değişimi


Boya doygunluğunun darbede değişebileceği yüzdeyi belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın. Daha

düşük değer, ön plan renginin doygunluğunu oldukça yakın düzeyde koruyarak doygunluğu değiştirir. Daha yüksek değer, doygunluk düzeyleri arasındaki farkı artırır.

Parlaklık Değişimi

Boya parlaklığının darbede değişebileceği yüzdeyi belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın. Daha

düşük değer, ön plan renginin parlaklığını oldukça yakın düzeyde koruyarak parlaklığı değiştirir. Daha yüksek değer, parlaklık düzeyleri arasındaki farkı artırır.

Saflık

Rengin doygunluğunu artırır veya azaltır. –100 ile 100 arasında bir yüzde girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. -%100

oranında, rengin doygunluğu tam olarak azaltılmıştır; %100 oranında renk tam doygundur.


image

Fırça seçeneklerini aktarma

Fırça seçeneklerini aktarma, boyanın bir kontur boyunca nasıl değiştiğini belirler.


560

Başa dön


image

Boya dinamikleri olmadan (sol) ve boya dinamikleriyle (sağ) fırça darbeleri


Opaklık Değişimi ve Kontrolü

Fırça darbesinde boyanın opaklığının, en fazla (ancak aşmadan) seçenekler çubuğunda belirtilen opaklık değerine

kadar nasıl değişeceğini belirtir. Boyanın opaklığının değişebileceği yüzdeyi belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Fırça işaretlerinin opaklık değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı Soldur

Fırça işaretlerinin opaklık değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Boyanın opaklığını, seçenekler çubuğunda belirtilen opaklık değerinden 0'a kadar belirtilen adım sayısında değiştirir.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri

boyanın opaklığını değiştirir.

Kalem basıncını, kalem eğimini veya kalem parmak tekerinin konumunu temel alarak


Akış Değişimi ve Kontrolü

nasıl değişeceğini belirtir.


Fırça darbesinde boyanın akışını, en fazla (ancak aşmadan) seçenekler çubuğunda belirtilen akış değerine kadar

Boyanın akışının değişebileceği yüzdeyi belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın. Fırça işaretlerinin akış değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:

Kapalı Soldur

Fırça işaretlerinin akış değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Boyanın akışını, seçenekler çubuğunda belirtilen akış değerinden 0'a kadar belirtilen adım sayısında değiştirir.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri

boyanın akışını değiştirir.


Daha Fazla Yardım Konusu

Kalem basıncını, kalem eğimini veya kalem parmak tekerinin konumunu temel alarakimage


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.


Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


561