< Önceki | İçerik | Sonraki >

Dokulu fırçalar oluşturma


image

Dokulu fırça seçenekleri

Araçlar arasında dokuları kopyalama Çift fırçalar


image

Dokulu fırça seçenekleri

Dokulu fırça, darbelerin dokulu tuval üzerine boyanmış gibi görünmesi için bir desen kullanır.


image

Dokusuz (sol) ve dokulu (sağ) fırça darbeleri


Desen örneğini tıklatın ve açılır panelden bir desen seçin. Aşağıdaki seçeneklerden birini veya daha fazlasını ayarlayın:

Başa dön


Ters Çevir

Dokudaki yüksek ve alçak noktaları, desendeki tonlara göre ters çevirir. Ters Çevir seçili olduğunda, desendeki en açık alanlar

dokudaki alt noktalardır ve bu nedenle en az boyayı alır; desendeki en koyu alanlar yüksek noktalardır, böylece en fazla boyayı alır. Ters Çevir seçili olmadığında, desendeki en açık alanlar en fazla boyayı alır; desendeki en koyu alanlar en az boyayı alır.

Ölçeklendir

Desenin ölçeğini belirler. Desen boyutunun yüzdesi olan bir değer girmek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın.


Her Ucun Dokusu


Seçili dokuyu, fırça darbesine bütün olarak uygulamak yerine fırça darbesindeki her fırça işaretine uygular (fırça darbesi, siz

fırçayı sürükledikçe sürekli olarak uygulanan birçok fırça işaretinden oluşur). Derinlik uyuşmazlığı seçeneklerini kullanılabilir yapmak için bu seçeneği belirlemelisiniz.

Mod Fırça ile deseni birleştirmek için kullanılan karıştırma modunu belirtir. (Bkz. Karıştırma modları.)


Derinlik


Boyanın dokuya hangi derinlikle nüfuz edeceğini belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın. %100 değerinde

dokudaki alt noktalar boya almaz. %0 değerinde dokudaki tüm noktalar bir miktar boya alır, böylece deseni gizler.


Minimum Derinlik


Derinlik Kontrolü Soldur, Kalem Basıncı, Kalem Eğimi olarak ayarlandığında veya Stilus Tekeri ve Her Ucun Dokusu seçili

olduğunda boyanın nüfuz edeceği minimum derinliği belirtir.


Derinlik Değişimi ve Kontrolü


Her Ucun Dokusu seçili olduğunda derinliğin nasıl değişeceğini belirtir. Değişimin maksimum yüzdesini belirlemek

için bir değer girin. Fırça işaretlerinin derinlik değişimini nasıl kontrol edeceğinizi belirlemek için Kontrol açılır menüsünden bir seçenek belirleyin:


Kapalı Soldur


Fırça işaretlerinin derinlik değişimi üzerinde kontrol olmadığını belirtir.


Belirtilen adım sayısında Derinlik Değişimi yüzdesinden Minimum Derinlik yüzdesine soldurur.

Kalem Basıncı, Kalem Eğimi, Stilus Tekeri, Dönüş Kalem basıncını, kalem eğimini, kalem parmak tekerinin konumunu veya kalemin dönüşünü temel alarak derinliği değiştirir.


image

Araçlar arasında dokuları kopyalama

Başa dön


Geçerli araç için bir doku belirlediğinizde, dokunun desenini ve ölçeğini dokuları destekleyen tüm araçlara kopyalayabilirsiniz. Örneğin, Fırça aracının geçerli doku desenini ve ölçeğini Kurşun Kalem, Klonlama Damgası, Desen Damgası, Geçmiş Fırçası, Resim Geçmiş Fırçası, Silgi, Soldur, Yak ve Sünger araçlarına kopyalayabilirsiniz.

image

Fırça paneli menüsünden Dokuyu Diğer Araçlara Kopyala'yı seçin.


image

Çift Fırçalar

Başa dön


Çift fırça, fırça işaretleri oluşturmak için iki ucu birleştirir. İkinci fırça dokusu birinci fırçanın fırça darbesi içinde uygulanır; yalnızca her iki fırça darbesinin kesiştiği alanlar boyanır. Fırça panelindeki Fırça Ucu Şekli bölümünden birincil uç seçeneklerini ayarlayın. Fırça panelinin Çifte Fırça bölümünden ikinci fırça ucunu seçin ve aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini ayarlayın.


557


image

A. Birincil fırça ucu darbesi (sert yuvarlak 55). B. İkincil fırça ucu darbesi (çimen). C. Çifte fırça darbesi (her ikisini de kullanır).


Mod Birincil ve çift uçtan fırça işaretlerini birleştirirken kullanmak üzere karıştırma modunu ayarlar. (Bkz. Karıştırma modları.)


Çap Çift ucun boyutunu kontrol eder. Fırça ucunun orijinal çapını kullanmak için piksel cinsinden değeri girin, kaydırıcıyı sürükleyin veya Örnek Boyutunu Kullan'ı tıklatın. (Örnek Boyutunu Kullan seçeneği yalnızca fırça ucu şekli, görüntüdeki pikselleri örnekleyerek oluşturulduysa kullanılabilir.)

Aralık Darbedeki çift uçlu fırça işaretleri arasındaki mesafeyi kontrol eder. Aralığı değiştirmek için bir sayı yazın veya uç çapının yüzdesini girmek amacıyla kaydırıcıyı kullanın.

Saçılma Darbedeki çift uçlu fırça işaretlerinin nasıl dağıtılacağını belirler. Her İki Eksen seçili olduğunda, çift uçlu fırça işaretleri radyan yönde dağıtılır. Her İki Eksen seçili olmadığında, çift uçlu fırça işaretleri fırça yolunda dikey olarak dağıtılır. Saçılmanın maksimum yüzdesini belirlemek için bir sayı yazın veya kaydırıcıyı kullanın.

Sayım

Her aralıkta uygulanacak çift uçlu fırça işaretinin sayısını belirtir. Değer girmek için bir sayı girin veya kaydırıcıyı kullanın.


Daha Fazla Yardım Konusuimage


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


558