< Önceki | İçerik | Sonraki >

Bir görüntünün bölümlerini silme


image

Silgi aracıyla silme

Sihirli Silgi aracıyla benzer pikselleri değiştirme Arka Plan Silgisi aracıyla pikselleri saydam yapma Kurşun Kalem aracıyla Otomatik Silme


image

Silgi aracıyla silme

Başa dön


Silgi aracı, pikselleri arka plan rengiyle veya saydam olarak değiştirir. Arka plan renginde veya saydamlığın kilitlendiği bir katmanda çalışıyorsanız, pikseller arka plan rengini değiştirir; aksi durumda, pikseller saydam olacak biçimde silinir.

Seçili alanı, Geçmiş panelinde seçili duruma döndürmek için de silgiyi kullanabilirsiniz.

1. Silgi aracını seçin image.

2. Arka planda veya saydamlığı kilitlenmiş katmanda silme işlemi uyguluyorsanız, uygulamak istediğiniz arka plan rengini ayarlayın.

3. Seçenekler çubuğunda bir Mod ayarı seçin. Fırça ve Kurşun Kalem, silgiyi bu araçlar gibi davranacak biçimde ayarlar. Blok, opaklık veya akışı değiştirmek için seçeneği olmayan keskin kenarlı, sabit boyutlu karedir.

4. Fırça ve kurşun Kalem modları için bir fırça hazır ayarı seçin ve opaklık Ve akış Öğelerini seçenekler çubuğunda ayarlayın.

%100 oranında opaklık pikselleri tamamen siler. Daha düşük opaklık pikselleri kısmi olarak siler. Bkz. Boya aracı seçenekleri.

5. Görüntünün kaydedilen durumuna veya anlık görüntüsüne silmek için, Geçmiş panelinde durumun veya anlık görüntünün solundaki sütunu tıklatın ve ardından seçenekler çubuğunda Geçmişe Sil'i seçin.

image (Photoshop) Geçmişe Sil modunda Silgi aracını geçici olarak silmek için görüntü içinde sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

6. Silmek istediğiniz alan boyunca sürükleyin.


image

Sihirli Silgi aracıyla benzer pikselleri değiştirme

Başa dön


Sihirli Silgi aracıyla bir katmanı tıklattığınızda, araç tüm benzer pikselleri saydam olarak değiştirir. Kilitli saydamlığı olan bir katmanla çalışıyorsanız, pikseller arka plan rengi olarak değişir. Arka planda tıklatırsanız, katmana dönüştürülür ve tüm benzer pikseller saydam olarak değişir.

Yalnızca takip eden pikselleri veya geçerli katmandaki benzer pikselleri silmeyi seçebilirsiniz.


image

Benzer pikselleri silme örneği


1. Sihirli Silgi aracını image seçin.

2. Seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden birini yapın:

image

Silinebilecek renk aralığını tanımlamak için bir tolerans değeri girin. Düşük tolerans, tıkladığınız piksele çok benzer renk değeri aralığındaki pikselleri siler. Yüksek tolerans, silinecek renklerin aralığını genişletir.

image

Sildiğiniz alanın kenarlarını yumuşatmak için Kenarı Yumuşatılmış'ı seçin.


image

Yalnızca tıklattığınız piksele bitişik olan pikselleri silmek için Bitişik seçeneğini tıklatın; görüntüdeki tüm benzer pikselleri silmek için seçimi kaldırın.

image

Tüm görünür katmanlardan birleştirilmiş verileri kullanarak silinen rengi örneklemek için Tüm Katmanları Örnekle'yi seçin.


image

Silme işleminin kuvvetini tanımlamak için opaklığı belirtin. %100 oranında opaklık pikselleri tamamen siler. Daha düşük opaklık pikselleri kısmi olarak siler.

3. Silmek istediğiniz katman bölümünü tıklatın.


540


Arka Plan Silgisi aracıyla pikselleri saydam yapma


image

Başa dön


Arka Plan Silgisi aracı siz sürükledikçe bir katmandaki pikselleri saydam olacak şekilde siler. Ön planda bir nesnenin kenarlarını koruyarak arka planı silebilirsiniz. Farklı örnekleme ve tolerans seçenekleri belirleyerek, saydamlık aralığını ve kenarların keskinliğini kontrol edebilirsiniz.

image Karmaşık veya çok ince kenarları olan bir nesnenin arka planını silmek istiyorsanız, Hızlı Seç'i kullanın.

Arka plan silgisi, fırçanın ortasındaki (etkin nokta olarak da adlandırılır) rengi örnekler ve rengi fırça içinde her görüntülendiğinde siler. Ayrıca ön plan nesnelerinin kenarlarında renk çıkartması da yapar; böylece, ön plan nesnesi daha sonra başka bir görüntüye yapıştırılırsa, renk haleleri görünmez.

Not: Arka plan silgisi, katmanın saydamlığı kilitle ayarını geçersiz kılar.

1. Katmanlar panelinde, silmek istediğiniz alanları içeren katmanı seçin.

image

2. Arka Plan Silgisi aracını image seçin. (Araç görünmüyorsa, Silgi aracını basılı tutun ve açılır menüden Arka Plan Silgisi'ni seçin.)

3. Seçenekler çubuğunda fırça örneğini tıklatın ve açılır panelde fırça seçeneklerini ayarlayın:

image

Çap, Sertlik, Aralık, Açı ve Yuvarlaklık seçeneklerine yönelik ayarları belirleyin (bkz. Fırça ucu şekli seçenekleri).


image

Basınca duyarlı dijital tablet kullanıyorsanız, darbe yönü üzerinde arka plan silgisinin boyutunu ve toleransını değiştirmek için Boyut ve Tolerans menülerinden seçenekleri belirleyin. Kalem basıncında çeşitleme temelini oluşturmak için Kalem Basıncı'nı seçin. Kalem parmak tekerinin konumunda çeşitleme temelini oluşturmak için Stilus Tekeri'ni seçin. Boyutu veya toleransı değiştirmek istemiyorsanız Kapalı'yı seçin.

4. Seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden birini yapın:

image

Silme için Sınırlar modunu seçin: örneklenen Renk fırçada her yinelendiğinde silmek için bitişik olmayan'ı seçin; örneklenen rengi içeren Ve birbirine bağlı alanları silmek için bitişik'i seçin; şekil kenarlarının keskinliğini daha iyi koruyarak örneklenen rengi İçeren Bağlı alanları silmek için kenarları bul'u seçin.

image

Tolerans için bir değer girin veya kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük tolerans, silme işlemini örneklenen renge çok benzeyen alanlarla sınırlar. Yüksek tolerans, daha geniş aralıktaki renkleri siler.

image

Ön plan rengiyle eşleşen alanların silinmesini engellemek için araç kutusunda Ön Plan Rengini Koru seçeneğini belirleyin.


image

Bir örnekleme Seçeneği belirleyin: sürüklediğiniz sırada sürekli olarak renkleri örneklemek için sürekli'yi; yalnızca ilk tıklattığınızdaki rengi içeren alanları silmek için bir kez'i; yalnızca geçerli Arka Plan rengini içeren alanları silmek için arka plan renk örneği'ni seçin.

5. Silmek istediğiniz alan boyunca sürükleyin. Arka Plan Silgisi aracı işaretçisi, aracın sıcak noktasını image belirten, ince artılı fırça şeklinde görüntülenir.


image

Kurşun Kalem aracıyla Otomatik Silme

Kurşun Kalem aracının Otomatik Silme seçeneği, ön plan rengini içeren alanların üzerine arka plan rengini boyamanıza olanak sağlar.

1. Ön plan ve arka plan renklerini belirtin

2. Kurşun Kalem aracını seçin image.

3. Seçenekler çubuğunda Otomatik Sil'i seçin.

4. Görüntünün üzerine sürükleyin.

Sürüklemeye başladığınızda imlecin merkezi ön plan renginin üzerindeyse, alan arka plan rengi olacak biçimde silinir. Sürüklemeye başladığınızda imlecin merkezi ön plan rengi içermeyen bir alan üzerindeyse, alan ön plan rengiyle boyanır.


Daha Fazla Yardım Konusu

Başa dönimage


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.


Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


541