< Önceki | İçerik | Sonraki >

Kırpma, döndürme ve tuval ayarlama


image

Görüntü kırpma

Kırpma sırasında perspektifi dönüştürme | CS5 Taranmış fotoğrafları kırpma ve düzleştirme

Bir görüntüyü düzleştirme

Tüm görüntüyü döndürme ya da çevirme Tuval boyutunu değiştirme

Çerçeve yapma


image

Görüntü kırpma

Başa dön


Kırpma, odak oluşturmak ya da kompozisyonu güçlendirmek için görüntünün bazı kısımlarını silme işlemidir. Kırpma aracını image ve Kırp komutunu kullanarak görüntüleri kırpabilirsiniz. Kırp ve Düzleştir ve Kesim komutlarını kullanarak pikselleri de kesebilirsiniz.

image CS6'da sunulan Kırpma araçlarını nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bkz. Fotoğrafları Kırpma ve Düzleştirme.


image

Kırpma aracını kullanma


Kırpma aracını kullanarak görüntü kırpma | CS5

1. Kırpma aracını image seçin.

2. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğunda yeniden örnekleme seçeneklerini belirleyin.

image

Görüntüyü yeniden örnekleme yapmadan kırpmak için (varsayılan) seçenekler çubuğundaki Çözünürlük metin kutusunun boş olduğundan emin olun. Tüm metin kutularını hızla temizlemek için Temizle'yi tıklatabilirsiniz.

image

Kırpma sırasında görüntüyü yeniden örneklendirmek için, seçenekler çubuğuna yükseklik, geniştik ve çözünürlük için değerler girin. Yükseklik ve genişlik boyutları arasında geçiş yapmak için Yükseklik ve Genişliği Takas Eder simgesini image tıklatın.

image

Görüntüyü diğer bir görüntünün boyutlarını ve çözünürlüğünü temel alarak yeniden örneklemek için diğer görüntüyü açın, Kırpma aracını seçin ve seçenekler çubuğunda Ön Görüntü'yü seçin. Sonra kırpmak istediğiniz görüntüyü etkinleştirin.


Kırpma sırasında yeniden örnekleme yapmak Genel tercihlerde belirlenen enterpolasyon yöntemini kullanır.

image Yeniden örneklendirme hazır ayarı oluşturmak veya seçmek için, seçenekler çubuğundaki Kırpma aracının yanındaki üçgeni tıklatın. (Bkz.

Araç hazır ayarları oluşturma ve kullanma.)

3. Seçim çerçevesi oluşturmak için, görüntünün kalmasını istediğiniz kısmının üzerinde sürükleyin.

4. Gerekiyorsa kırpma seçim çerçevesini ayarlayın:

image

Seçim çerçevesini başka bir konuma taşımak için işaretçiyi sınırlayıcı kutunun içine getirin ve sürükleyin.


image

Seçim çerçevesini ölçeklemek için bir tutamacı sürükleyin. Oranları korumak için köşe tutamaçlarından birini sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

image

Seçim çerçevesini döndürmek için işaretçiyi sınırlayıcı kutunun dışına çıkarın (işaretçi eğri bir oka dönüşür) ve sürükleyin. Seçim çerçevesinin çevresinde döndüğü merkez noktayı taşımak için sınırlayıcı kutunun merkezindeki daireyi sürükleyin. (Seçim çerçevesi Bitmap modunda döndürülemez.)

5. Seçenekler çubuğunda aşağıdaki ayarı yapın:

Kırpılmış Alan

Kırpılan alanın görüntü dosyasında kalmasını istiyorsanız Gizle'yi seçin. Taşıma aracıyla image görüntüyü taşıyarak gizlenen

alanı görünür yapabilirsiniz. Kırpılan alanı atmak için Sil'i seçin.

Not: Gizle seçeneği yalnızca arka plan katmanı bulunan görüntüler için kullanılamaz, arka plan katmanını normal katmana dönüştürmelisiniz.


461

Kırpma Kılavuzu Kaplaması

Kompozisyon öğelerini 1/3'lük artışlarla yerleştirmenize yardımcı olan kılavuzları eklemek için Üçüncüler

Kuralı'nı seçiniz. Kırpma boyutuna bağlı olan aralıklara sahip sabit kılavuz çizgilerini görüntülemek için Izgara'yı seçin.


Koruyucu Alan

Kırpma koruyucu alanı, silinecek veya gizlenecek olan görüntü alanını gölgeler. Koruyucu alan seçiliyken rengini ve

opaklığını belirleyebilirsiniz. Koruyucu alan seçili değilse, kırpma seçim çerçevesinin dışındaki alan görüntülenir.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Kırpma işlemini tamamlamak için Enter (Windows) ya da Return (Mac OS) tuşuna basın, seçenekler çubuğunda Onay düğmesini image tıklatın ya da kırpma seçim çerçevesinin içini çift tıklatın.

image

Kırpma işlemini iptal etmek için Esc tuşuna basın ya da seçenekler çubuğundaki İptal düğmesini image tıklatın.


Kırp komutunu kullanarak görüntü kırpma

1. Görüntünün kalmasını istediğiniz parçasını seçmek için herhangi bir seçim aracını kullanın.

2. Görüntü > Kırp'ı seçin.


Kes komutunu kullanarak görüntü kırpma

Kes komutu, istenmeyen görüntü verilerini Kırp komutundan farklı yollarla silerek görüntüyü kırpar. Çevreleyen pikselleri ya da sizin belirttiğiniz renkteki arka plan piksellerini keserek görüntüyü kırpabilirsiniz.

1. Görüntü > Kes'i seçin.

2. Kes iletişim kutusunda bir seçenek belirleyin:

image

Görüntünün kenarlarındaki saydamlığı kesmek ve saydam olmayan pikselleri içeren en küçük görüntünün kalmasını sağlamak için Saydam Pikseller.

image

Görüntüden sol üst pikselin rengindeki bir alanı kaldırmak için Sol Üst Piksel.


image

Görüntüden sağ alt pikselin rengindeki bir alanı kaldırmak için Sağ Alt Piksel.

3. Kesip çıkarmak üzere görüntünün bir veya birden çok alanını seçin: Üst, Alt, Sol veya Sağ.


image

Kırpma sırasında perspektifi dönüştürme | CS5

image

Photoshop CC ve CS6'da perspektifi nasıl dönüştüreceğinizi öğrenmek için bkz. Kırpma sırasında perspektifi dönüştürme.

Başa dön


Kırpma aracı, görüntüdeki perspektifi dönüştürmenizi sağlayan bir seçenek içerir. Perspektifi dönüştürme işlevi, düzeltme deformasyonu içeren görüntülerle çalışırken kullanışlıdır. Perspektif düzeltme deformasyonu, bir nesne doğrudan değil belli bir açıdan fotoğraflandığında ortaya çıkar. Örneğin yüksek bir binanın resmini yerden çekerseniz, binanın kenarları birbirine üst bölümlerde altlarda olduğundan daha yakın görünür.


image

Perspektifi dönüştürme adımları

A. Başlangıçtaki kırpma seçim çerçevesini çizme B. Kırpma seçim çerçevesini nesnenin kenarlarına göre ayarlama C. Kırpma sınırlarını genişletme D. Son görüntü


1. Kırpma aracını image seçin ve kırpma modunu ayarlayın.

2. Kırpma seçim aracını, orijinal sahnede dikdörtgen olan bir nesnenin (görüntüde dikdörtgen görünmez) çevresinde sürükleyin. Bu nesnenin kenarlarını görüntüdeki perspektifi tanımlamak için kullanacaksınız. Seçim çerçevesinin çok kesin hatlarla çizilmesi gerekmez, daha sonra düzeltebilirsiniz.


462

Not: Orijinal sahnede dikdörtgen olan bir nesneyi seçmeniz gerekir, aksi durumda Photoshop beklediğiniz perspektif dönüştürmesini oluşturamayabilir.

3. Seçenekler çubuğunda Perspektif'i seçin ve diğer seçenekleri istediğiniz gibi belirleyin.

4. Kırpma seçim çerçevesinin köşe tutamaçlarını nesnenin kenarlarına uyacak şekilde taşıyın. Bu, görüntüdeki perspektifi tanımlar, bu nedenle nesnenin kenarlarını kesin şekilde ayarlamak önemlidir.

5. Perspektifi korurken kırpma sınırlarını genişletmek için kenar tutamaçları sürükleyin.

Kırpma seçim çerçevesinin merkez noktasını taşımayın. Perspektif düzeltmesini gerçekleştirebilmek için merkez noktanın orijinal konumunda olması gerekir.

6. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Enter (Windows) ya da Return (Mac OS) tuşuna basın, seçenekler çubuğunda Onay düğmesini image tıklatın ya da kırpma seçim çerçevesinin içini çift tıklatın.

image

Kırpma işlemini iptal etmek için Esc tuşuna basın ya da seçenekler çubuğundaki İptal düğmesini image tıklatın.


image

Taranmış fotoğrafları kırpma ve düzleştirme

Başa dön


Tarayıcınıza birkaç fotoğraf yerleştirebilir ve bunları bir defada tarayarak tek bir görüntü dosyası oluşturabilirsiniz. Fotoğrafları Kırp ve Düzleştir komutu, birden çok görüntü tarandığında bundan birden çok görüntü dosyası oluşturabilir.

En iyi sonuçları elde etmek için taramanızdaki görüntüler arasında 1/8 inçlik mesafe bırakın. Ayrıca, arka plan (normalde tarayıcı yatağı) fazla pürüz içermeyen tek bir renkte olmalıdır. Fotoğrafları Kırp ve Düzleştir komutu anahatları belirgin olan görüntülerde en iyi sonuçları verir.

Fotoğrafları Kırp ve Düzleştir komutu görüntü dosyasını düzgün şekilde işleyemezse Kırpma aracını kullanın.

1. Ayırmak istediğiniz görüntüleri içeren taranmış dosyayı açın.

2. Görüntüleri içeren katmanı seçin.

3. (İsteğe bağlı) İşlem yapmak istediğiniz görüntülerin çevresinde bir seçim çizin.

4. Dosya > Automate (Otomatikleştir) > Fotoğrafları Kırp ve Düzleştir'i seçin. Taranan görüntüler işlenir ve her görüntü kendi penceresinde açılır.

image Fotoğrafları Kırp ve Düzleştir komutu görüntülerinizden birini hatalı şekilde ayırırsa görüntünün çevresinde bir miktar arka planı da dahil ederek bir seçim kenarlığı oluşturun ve sonra komutu seçerken Alt tuşunu (Windows) ya da Option tuşunu (Mac OS) basılı tutun.

Değiştirici anahtar, arka plandan yalnızca bir görüntünün ayrılması gerektiğini belirtir.


image

Bir görüntüyü düzleştirme

Cetvel aracı görüntüleri yatay çizgiler, bina duvarları ve diğer anahtar öğelerle çabucak hizalayan bir Düzleştir seçeneği sunar.


1. Cetvel aracını image seçin. (Gerekirse, Cetveli serbest bırakmak için Damlalık aracını tıklatın ve basılı tutun.)


2. Görüntüde anahtar bir yatay veya dikey öğe boyunca sürükleyin.


3. Seçenekler çubuğunda Düzleştir'i tıklatın.

Başa dön

Photoshop görüntüyü düzleştirir ve otomatik olarak kırpar. Yeni belge sınırlarının dışına taşan görüntüyü göstermek için Düzenle > Geri Al'ı seçin.

image

Otomatik kırpmayı tamamen önlemek için, Düzleştir'i tıklattığınızda Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.


image

Tüm görüntüyü döndürme ya da çevirme

Başa dön


Görüntüyü Döndür komutları tüm görüntüyü döndürmenizi ya da çevirmenizi sağlar. Bu komutlar, ayrı ayrı katmanlarda ya da katman parçalarında, yollarda ve seçim kenarlıklarında kullanılamaz. Seçimi ya da katmanı döndürmek istiyorsanız Dönüştür ya da Serbest Dönüştür komutlarını kullanın.


463


image

Görüntüleri döndürme

A. Yatay Çevir B. Orijinal görüntü C. Dikey Çevir D. Saatin Tersi Yönde 90° Döndür E. 180° Döndür F. Saat Yönünde 90° Döndür


image

Görüntü > Görüntüyü Döndürme'yi seçin ve alt menüden aşağıdaki komutlardan birini seçin:

180° Görüntüyü yarım tur kadar döndürür.


Saat Yönünde 90°

Görüntüyü saat yönünde çeyrek tur kadar döndürür.


Saatin Tersi Yönde 90°

Görüntüyü saatin tersi yönde çeyrek tur kadar döndürür.


İsteğe bağlı Görüntüyü sizin belirttiğiniz açı kadar döndürür. Bu seçeneği belirlerseniz, açı metin kutusuna -359,99 ve 359,99 arasında bir açı girin. (Photoshop'ta, saat yönünde ya da tersi yönde döndürmek için °CW (Saat Yönünde) ve °CCW'yi (Saatin Tersi Yönde) seçebilirsiniz.) Sonra Tamam'ı tıklatın.


Tuvali Yatay veya Dikey Çevir

Görüntüyü karşılık gelen eksen boyunca çevirir.

Not: Görüntüyü Döndürme kalıcı bir düzenleme işlemidir ve dosya bilgilerinde değişiklik yapar. Görüntüyü görüntüleme amacıyla kalıcı olmayacak şekilde döndürmek istiyorsanız, Döndürme aracını kullanın.


image

Tuval boyutunu değiştirme

Başa dön


Tuval boyutu görüntünün tam düzenlenebilir alanıdır. Tuval Boyutu komutu görüntünün tuval boyutunu büyütmenizi ya da küçültmenizi sağlar. Tuval boyutunu büyütmek varolan görüntünün etrafına alan ekler. Görüntünün tuval boyutunu küçültmek görüntüyü kırpar. Saydam arka planı olan bir görüntünün tuval boyutunu artırırsanız eklenen tuval saydam olur. Görüntünün arka planı saydam değilse, eklenen tuvalin rengini belirlemek için birkaç seçenek vardır

1. Görüntü > Tuval Boyutu'nu seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Tuvalin boyutlarını Genişlik ve Yükseklik kutularına girin. Genişlik ve Yükseklik kutularının yanındaki açılır menülerden istediğiniz ölçü birimlerini seçin.

image

Göreli'yi seçin ve görüntünün tuval geçerli boyutuna eklemek ya da bundan çıkarmak istediğiniz miktarı girin. Tuvale ekleme yapmak için pozitif bir sayı girin ve tuvalden çıkarma yapmak için negatif bir sayı girin.

3. Bağlantı seçeneği için, varolan görüntünün yeni tuvalde konumlandırılacağı yeri belirtmek üzere bir kareyi tıklatın.

4. Tuval Uzantı Rengi menüsünden bir seçenek belirleyin:

image

Yeni tuvali geçerli ön plan rengiyle doldurmak için Ön Plan


image

Yeni tuvali geçerli arka plan rengiyle doldurmak için Arka Plan


image

Tuvali doldurmak istediğinizin hangisi olduğuna bağlı olarak Beyaz, Siyah ya da Gri


image

Renk Seçici'yi kullanarak yeni bir tuval rengi seçmek için Diğer

Not: Ayrıca Renk Seçici'yi açmak için Tuval Uzantı Rengi menüsünün sağındaki beyaz kareyi de tıklatabilirsiniz.


Görüntü arka plan katmanı içermiyorsa Tuval Uzantı Rengi menüsü kullanılamaz.

5. Tamam'ı tıklatın.


464


image

Orijinal tuval ve ön plan rengi kullanılarak görüntünün sağına eklenmiş tuval


image

Çerçeve yapma

Başa dön


Tuval boyutunu büyütüp renkle doldurarak fotoğraf çerçevesi yapabilirsiniz.

Ayrıca stilli bir fotoğraf çerçevesi yapmak için hazır dekorlu eylemlerden birini de kullanabilirsiniz. En iyi fotoğrafınızın bir kopyası üzerinde çalışmaktır.

1. Eylemler panelini açın. Pencere > Eylemler'i seçin.

2. Eylemler paneli menüsünde Çerçeveler'i seçin.

3. Listedeki çerçeve eylemlerinden birini seçin.

4. Eylemi Yürüt düğmesini tıklatın.

Eylem yürütülerek fotoğrafınızın etrafında bir çerçeve oluşturulur.


Daha Fazla Yardım Konusu

image

Camera Raw'da görüntüleri Döndürme, Kırpma ve rötuşlama


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


465