< Önceki | İçerik | Sonraki >

Görüntüleri rötuşlama ve onarma


image

Klonlama Kaynağı paneli hakkında Klonlama Damgası aracıyla rötuşlama

Klonlama ve düzeltme için örnek kaynakları ayarlama Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlama

Nokta Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlama Alanı yamalama

Kırmızı göz giderme


image

Klonlama Kaynağı paneli hakkında

Başa dön


Klonlama Kaynağı paneli (Pencere > Klonlama Kaynağı), Klonlama Damga araçları veya Düzeltme Fırçası araçları için seçenekler içerir. Beş farklı örnek kaynağı ayarlayabilir ve farklı bir kaynağa her geçişinizde yeniden örnekleme yapmanıza gerek kalmadan hızlı şekilde birini seçebilirsiniz.

Kaynağı belirli bir konuma klonlamanıza yardımcı olması için örnek kaynağınızın bir kaplamasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, örnek kaynağı, klonlama hedefinin boyutu ve yönüyle daha iyi eşleşmesi için ölçeklendirebilir veya döndürebilirsiniz.

(Photoshop Extended) Zaman çizelgesine dayalı animasyonlarda, Klonlama Kaynağı panelinin örnek kaynağı/animasyon karesi ile hedef video/animasyon karesi arasındaki kare ilişkisini belirlemeye yönelik seçenekleri de vardır. Ayrıca bkz. Video ve animasyon karelerinde içerik klonlama (Photoshop Extended)

Klonlama Kaynağı paneli hakkında video için bkz. www.adobe.com/go/vid0011_tr.


image

Klonlama Damgası aracıyla rötuşlama

Başa dön


Klonlama Damgası aracı image görüntünün bir bölümünü aynı görüntünün başka bir bölümü üzerine veya aynı renk moduna sahip herhangi bir açık belgenin başka bir bölümü üzerine boyar. Ayrıca, katmanın bir bölümünü başka bir katmanın üzerine de boyayabilirsiniz. Klonlama Damgası aracı görüntüdeki nesneleri çoğaltma veya hatayı giderme işlemlerinde kullanışlıdır.

(Photoshop Extended) Klonlama Damgası aracını video veya animasyon karelerinin içeriğini boyamak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca bkz. Video ve animasyon karelerinde içerik klonlama (Photoshop Extended).

Klonlama Damgası aracını kullanmak için, piksellerini kopyalamak (klonlamak) ve başka bir alana boyamak istediğiniz alana bir örnekleme noktası ayarlarsınız. Boyamayı durdurduğunuz ve yeniden başlattığınızda en aslına uygun örnekleme noktasıyla boyamak için, Hizalı seçeneğini belirtin. Boyamayı kaç kez durdurduğunuza ve yeniden başlattığınıza bakılmaksızın ilk örnekleme noktasından başlayarak boyamak için Hizalı seçeneğinin seçimini kaldırın.

Klonlama alanının boyutu üzerinde size tam denetim sağlayan Klonlama Damgası aracıyla herhangi bir fırça ucunu kullanabilirsiniz. Boyanın klonlanan alana nasıl uygulanacağını denetlemek için opaklık ve akış ayarlarını da kullanabilirsiniz.


image

Klonlama Damgası aracıyla görüntüde değişiklik yapma


1. Klonlama Damgası aracını image seçin.

2. Seçenekler çubuğunda bir fırça ucu seçin ve karıştırma modu, opaklık ve akış için fırça seçeneklerini ayarlayın.

3. Örneklenen piksellerin nasıl hizalanmasını istediğinizi ve belgenizdeki katmanlardan nasıl veri örneği alınacağını belirtmek için, seçenekler çubuğunda aşağıdakilerden herhangi birini ayarlayın:

Hizalı Farenin düğmesini bıraksanız bile geçerli örnekleme noktasını kaybetmeden pikselleri aralıksız örnekler. Boyamayı her durdurup yeniden başladığınızda başlangıç örnekleme noktasından örneklenen pikselleri kullanarak devam etmek için Hizalı seçeneğinin işaretini kaldırın.


Örnek Belirttiğiniz katmanlardan verileri örnekler. Etkin katmanla bunun altındaki görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Geçerli ve


444

Altı'nı seçin. Yalnızca etkin katmandan örnekleme yapmak için Geçerli Katman'ı seçin. Tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Tüm Katmanlar'ı seçin. Ayarlama katmanları dışında tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için, Tüm Katmanlar'ı tıklatın ve Örnek açılır menüsünün sağındaki Ayarlama Katmanlarını Yoksay simgesini tıklatın.

4. Örnekleme noktasını ayarlamak için işaretçiyi açık görüntülerden birine konumlandırın ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Not: Bir ayarlama katmanı üzerinde çalışmadığınızdan emin olun. Klonlama Damgası aracı, ayarlama katmanları üzerinde çalışmaz.

5. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde klonlama kaynağı düğmesini image tıklatın ve ek örnekleme noktasını ayarlayın.

En çok beş farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz belgeyi kapatana kadar korur.

6. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde aşağıdakilerden birini yapın:

image

Klonladığınız kaynağı ölçeklemek veya döndürmek için, W (genişlik), H (yükseklik) değerini veya döndürme derecelerini image girin.


image

image

Kaynağın yönünü tersine çevirmek için (göz gibi özellikleri yansıtmada kullanılan iyi bir yöntemdir), Yatay Çevir veya Dikey Çevir image düğmesini tıklatın.

image

Klonladığınız kaynağın kaplamasını göstermek için Kaplamayı Göster'i seçin ve kaplama seçeneklerini belirtin.

Not: Kaplamayı fırça boyutuna iliştirmek için İliştirildi seçeneğini seçin.


7. Görüntünün düzeltmek istediğiniz alanı üzerinde sürükleyin.


image

Klonlama ve düzeltme için örnek kaynakları ayarlama

Başa dön


Klon Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını kullanarak geçerli belgedeki veya Photoshop'ta açık herhangi bir belgedeki kaynakları örnekleyebilirsiniz.

(Photoshop Extended) Video veya animasyon klonlarken, boyamakta olduğunuz geçerli karede örnekleme noktaları ayarlayabileceğiniz gibi, başka bir video katmanında veya başka bir açık belgede yer alan bir karede bile kaynakları örnekleyebilirsiniz.

Klonlama Kaynağı panelinde bir kerede en çok beş farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz belgeyi kapatana kadar korur.

1. (Yalnızca Photoshop Extended) Video veya animasyon karelerini klonlamak için Animasyon panelini açın (video veya animasyon karelerini klonlamıyorsanız 2. adıma geçin). Zaman çizelgesi animasyon seçeneğini belirtin ve geçerli zaman göstergesini örneklemek istediğiniz kaynağı içeren kareye taşıyın.

2. Örnekleme noktası ayarlamak için, Klonlama Damgası aracını seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak açık belge pencerelerinden herhangi birini tıklatın.

3. (İsteğe bağlı) Başka bir örnekleme noktası ayarlamak için Klonlama Kaynağı panelinde farklı bir Klonlama Kaynağı düğmesini image tıklatın. Başka bir örnekleme noktası ayarlayarak Klonlama Kaynağı düğmesinin örnekleme kaynağını değiştirebilirsiniz.


Örnek kaynağını ölçeklendirme veya döndürme

1. Klonlama Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını seçin ve bir ya da birden çok kaynak örneği ayarlayın.

2. Klonlama Kaynağı panelinde bir klon kaynağı seçip ardından aşağıdakilerden birini yapın:

image

Örnek kaynağını ölçeklendirmek için, G (genişlik) veya Y (yükseklik) değeri olarak bir yüzde girin ya da G veya Y'yi kullanın. Varsayılan ayar oranların kısıtlanmasıdır. Boyutları bağımsız olarak ayarlamak veya kısıtlama seçeneğini geri yüklemek için, Boyut Oranlarını Koru düğmesini image tıklatın.

image

image

Örnek kaynağını döndürmek için, bir derece değeri girin veya Klonlama Kaynağını Döndür simgesini image kullanın. Örnek kaynağını orijinal boyutuna ve yönüne sıfırlamak için Dönüştürmeyi Sıfırla düğmesini image tıklatın.


Örnek kaynağı kaplama seçeneklerini ayarlama

Klonlama Damgası ve Düzeltme Fırçası araçlarıyla boyarken kaplamayı ve altındaki görüntüleri daha iyi görmek için örnek kaynağı kaplama seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

image Klonlama Damgası aracıyla boyarken kaplamayı geçici olarak görüntülemek için Alt+Shift (Windows) veya Option+Shift (Mac OS) tuşlarına basın. Fırça geçici olarak Kaynak Kaplamasını Taşı aracına dönüşür. Kaplamayı sürükleyerek başka bir konuma taşıyın.

image

image

Klonlama Kaynağı panelinde, Kaplamayı Göster'i seçin ve aşağıdakilerden birini yapın: Boya konturları eklerken kaplamayı gizlemek için Otomatik Gizle'yi seçin.

image

Kaplamayı fırça boyutuna kırpmak için Kırpılmış seçeneğini etkinleştirin.


image

Kaplamanın opaklığını ayarlamak için, Opaklık metin kutusuna bir yüzde değeri girin.


image

Kaplamanın görünümünü ayarlamak için, Klonlama Kaynağı panelinin alt kısmındaki açılır menüde Normal, Koyulaştır, Açıklaştır veya Fark karıştırma modunu seçin.


445

image

Kaplamadaki renkleri ters çevirmek için Ters Çevir'i seçin.

image Kaynak kaplamayla altındaki görüntüde birbirinin aynı olan alanları hizalamaya yardımcı olması için, Opaklık değerini %50 olarak ayarlayın, Ters Çevir'i seçin ve Kırpılmış'ın seçeneğini kaldırın. Eşleşen görüntü alanları hizalandığında düz gri renkte görünür.


Klonlama kaynağı kenardan uzaklığını belirtme

Klonlama Damgası veya Düzeltme Fırçası aracını kullanırken, örneklenen kaynakla hedef görüntünün herhangi bir yerini boyayabilirsiniz. Kaplama seçenekleri, boyamak istediğiniz yeri görselleştirmenize yardımcı olur. Ancak, örnekleme noktasına göre belirli bir konumu boyarsanız, x ve y pikseli kenardan uzaklığını belirtebilirsiniz.

image

Klonlama Kaynağı panelinde kullanmak istediğiniz kaynağı seçin ve Kenardan Uzaklık seçeneğine x ve y piksel değerlerini girin.


image

Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlama

Başa dön


Düzeltme Fırçası aracı, çevredeki görüntü içinde gözden kaybolmalarını sağlayarak kusurları gidermenize olanak tanır. Klonlama aracı gibi Düzeltme Fırçası aracını da, görüntü veya desenden alınmış örneklenen piksellerle boyamak için kullanırsınız. Bununla birlikte, Düzeltme Fırçası aracı örneklenen piksellerin dokusunu, aydınlatmasını, saydamlığını ve gölgelemesini de düzeltilmekte olan piksellerle eşleştirir. Sonuç olarak, onarılan pikseller görüntünün kalan kısmıyla ayırt edilemeyecek şekilde karışır.

(Photoshop Extended) Düzeltme Fırçası aracı video veya animasyon karelerine uygulanabilir.


image

Örneklenmiş pikseller ve düzeltilen görüntü


1. Düzeltme Fırçası aracını image seçin.

2. Seçenekler çubuğunda fırça örneğini tıklatın ve açılır panelde fırça seçeneklerini ayarlayın:

Not: Basınca duyarlı dijital tablet kullanıyorsanız, darbe yönü üzerinde düzeltme fırçasının boyutunu değiştirmek için Boyut menüsünden bir seçenek belirtin. Kalem basıncında çeşitleme temelini oluşturmak için Kalem Basıncı'nı seçin. Kalem parmak tekerinin konumunda çeşitleme temelini oluşturmak için Stilus Tekeri'ni seçin. Boyutu değiştirmek istemiyorsanız Kapalı'yı seçin.


Mod Karıştırma modunu belirtir. Yumuşak kenarlı bir fırça kullanırken fırçanın kenarlarındaki pürüzleri, film grenini ve dokuyu korumak için Değiştir'i seçin.


Kaynak Pikselleri onarmak için kullanılacak kaynağı belirtir. Geçerli görüntüden pikselleri kullanmak için Örneklendi veya bir desenden pikseller kullanmak için Desen. Desen'i seçtiyseniz, Desen açılır menüsünden bir desen seçin.


Hizalı Farenin düğmesini bıraksanız bile geçerli örnekleme noktasını kaybetmeden pikselleri aralıksız örnekler. Boyamayı her durdurup yeniden başladığınızda başlangıç örnekleme noktasından örneklenen pikselleri kullanarak devam etmek için Hizalı seçeneğinin işaretini kaldırın.


Örnek Belirttiğiniz katmanlardan verileri örnekler. Etkin katmanla bunun altındaki görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Geçerli ve Altı'nı seçin. Yalnızca etkin katmandan örnekleme yapmak için Geçerli Katman'ı seçin. Tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için Tüm Katmanlar'ı seçin. Ayarlama katmanları dışında tüm görünür katmanlardan örnekleme yapmak için, Tüm Katmanlar'ı tıklatın ve Örnek açılır menüsünün sağındaki Ayarlama Katmanlarını Yoksay simgesini tıklatın.

3. Örnekleme noktasını ayarlamak için işaretçiyi görüntünün bir alanına konumlandırın ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Not: Bir görüntüden örnekleme yapıyor ve başka bir görüntüye uyguluyorsanız, görüntülerden biri Gri Tonlama modunda olmadığı sürece her iki görüntünün de aynı renk modunda olması gerekir.

4. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde klon kaynağı düğmesini image tıklatın ve ek örnekleme noktasını ayarlayın.

En çok 5 farklı örnekleme kaynağı ayarlayabilirsiniz. Klonlama Kaynağı paneli, örneklenen kaynakları siz düzenlediğiniz belgeyi kapatana kadar anımsar.

5. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde, istediğiniz örneklenen kaynağı seçmek için klon kaynağı düğmelerinden birini tıklatın.

6. (İsteğe bağlı) Klonlama Kaynağı panelinde aşağıdakilerden birini yapın:

image

Klonladığınız kaynağı ölçeklemek veya döndürmek için, W (genişlik), H (yükseklik) değerini veya döndürme derecelerini image girin.


image

Klonladığınız kaynağın kaplamasını göstermek için Kaplamayı Göster'i seçin ve kaplama seçeneklerini belirtin.


446

7. Görüntünün içinde sürükleyin.

Fare düğmesini bıraktığınızda, örneklenen pikseller varolan piksellerle karıştırılır.

image Düzeltmek istediğiniz alanın kenarlarında güçlü bir kontrast varsa, Düzeltme Fırçası aracını kullanmadan önce bir seçim yapın. Seçim, düzeltmek istediğiniz alandan büyük olmalı ve kontrast yapan piksellerin sınırını tam olarak izlemelidir. Düzeltme Fırçası aracıyla boyarken, seçim dıştan gelen renklerin içeri taşmasını engeller.


image

Nokta Düzeltme Fırçası aracıyla rötuşlama

Başa dön


Nokta Düzeltme Fırçası aracı fotoğraflarınızdaki lekeleri ve diğer hataları hızla giderir. Nokta Düzeltme Fırçası, Düzeltme Fırçası'na benzer biçimde çalışır: Görüntü veya desenden örneklenen piksellerle boyar ve örneklenen piksellerin dokusunu, ışığını, saydamlığını ve gölgelendirmesini düzeltilmekte olan piksellerle eşleştirir. Düzeltme Fırçasından farklı olarak Nokta Düzeltme Fırçası örnek nokta belirlemenizi gerektirmez. Nokta Düzeltme Fırçası rötuşlanan alanın çevresinden otomatik olarak örnek toplar.


image

Leke gidermek için Nokta Düzeltme Fırçasını kullanma


image Geniş bir alanı rötuşlamanız gerekiyorsa veya kaynak örnekleme için daha fazla denetime gerek duyuyorsanız, Nokta Düzeltme Fırçası yerine Düzeltme Fırçasını kullanabilirsiniz.

1. Araç kutusundan Nokta Düzeltme Fırçası aracını image seçin. Gerekiyorsa, gizli araçları göstermek ve seçiminizi yapmak için Düzeltme Fırçası aracını, Yama aracını ya da Kırmızı Göz aracını tıklatın.

2. Seçenekler çubuğundan bir fırça boyutu seçin. Tüm alanı tek bir tıklatmayla kapsayabilmeniz için onarmak istediğiniz alandan biraz daha geniş bir fırça en uygunudur.

3. (İsteğe bağlı) Seçenekler çubuğundaki Mod menüsünden bir karıştırma modu seçin. Yumuşak kenarlı bir fırça kullanırken fırçanın kenarlarındaki pürüzleri, film grenini ve dokuyu korumak için Değiştir'i seçin.

4. Seçenekler çubuğundan bir Tip seçeneği belirleyin:

Yakınlık Eşleşmesi Yama olarak kullanılacak alan bulmak için seçimin kenarlarının çevresindeki pikselleri kullanır.


Doku Oluştur Doku oluşturmak için seçimin içindeki pikselleri kullanır. Doku işe yaramazsa ikinci kez alanda sürüklemeyi deneyin.


İçeriğe Uygun Seçimi tamamen doldurmak için yakındaki görüntü içeriğini karşılaştırır. Bu sırada, gölge ve nesne kenarları gibi önemli ayrıntıları gerçekçi bir şekilde korur.

image İçeriğe Uygun seçeneği için daha büyük ve hassas bir seçim oluştururken Düzenle > Doldur komutunu kullanın. (Bkz. İçeriğe uygun, desen veya geçmiş dolguları.)

5. Tüm görünür katmanlardan veri örneklemek için seçenekler çubuğunda Tüm Katmanları Örnekle'yi seçin. Yalnızca bir etkin katmandan örneklemek için Tüm Katmanları Örnekle'nin işaretini kaldırın.

6. Onarmak istediğiniz alanı tıklatın ya da daha büyük bir alandaki hataları düzgünleştirmek için tıklatın ve sürükleyin.


image

Alanı yamalama

Başa dön


Yama aracı, seçili bir alanı başka bir alana ya da desene ait piksellerle onarmanızı sağlar. Düzeltme Fırçası aracı gibi Yama aracı da örneklenen piksellerin dokusunu, ışığını ve gölgelendirmesini kaynak piksellerle eşleştirir. Yama aracını ayrıca görüntünün yalıtılmış alanlarını klonlamak için de kullanabilirsiniz. Yama aracı kanal başına 8 bit ya da 16 bitlik görüntülerde kullanılabilir.

image Görüntüdeki piksellerle onarırken en iyi sonuçları almak için küçük bir alan seçin.

İçeriğe Uygun Yama aracı seçeneklerinin kullanılmasıyla ilgili bilgi için bkz. İçeriğe Uygun Yama ve Taşıma.


447


image

Yama aracını pikselleri değiştirmek için kullanma


image

Yamalı görüntü


Örneklenen pikselleri kullanarak alanı onarma

1. Yama aracını image seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Onarmak istediğiniz alanı seçmek için görüntünün içinde sürükleyin ve seçenekler çubuğunda Kaynak'ı seçin.


image

Kendisinden örnekleme yapmak istediğiniz alanı seçmek için görüntünün içinde sürükleyin ve seçenekler çubuğunda Hedef'i seçin.

Not: Yama aracını seçemeden önce de seçim yapabilirsiniz.

3. Seçimi ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

image

Varolan seçime eklemek için Shift tuşu basılıyken görüntünün içinde sürükleyin.


image

Varolan seçimden çıkarmak için Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşu basılıyken görüntünün içinde sürükleyin.


image

Varolan seçimle kesişen bir alanı seçmek için Alt+Shift (Windows) ya da Option+Shift (Mac OS) tuşu basılıyken görüntünün içinde sürükleyin.

4. Örneklenmiş alandan saydam arka planlı bir desen ayıklamak için Saydam'ı seçin. Hedef alanını örneklenmiş alanla tamamen değiştirmek istiyorsanız bu seçeneği kaldırınız.

image Saydam seçeneği belirgin dokulara sahip olan, kesintisiz veya degradeli arka planlarda etkisini en iyi şekilde çalışır (örneğin mavi gökyüzündeki bir kuş).

5. İşaretçiyi seçimin içine getirin ve aşağıdakilerden birini yapın:

image

Seçenekler çubuğunda Kaynak seçiliyse seçim kenarlığını kendisinden örnekleme yapmak istediğiniz alana sürükleyin. Fare düğmesini serbest bıraktığınızda orijinal olarak seçilen alanlar örneklenen piksellerle yamanır.

image

Seçenekler çubuğunda Hedef seçiliyse seçim kenarlığını yama uygulamak istediğiniz alana sürükleyin. Fare düğmesini serbest bıraktığınızda yeni seçilen alanlar örneklenen piksellerle yamanır.


Alanı desen kullanarak onarma

1. Yama aracını image seçin.

2. Onarmak istediğiniz alanı seçmek için görüntünün içinde sürükleyin.

Not: Yama aracını seçemeden önce de seçim yapabilirsiniz.

3. İstenirse, seçimi ayarlamak ve saydam arka planlı bir desen dokusu uygulamak için yukarıdaki 3 ve 4. adımlarda yapılması gerekenleri bitirin.

4. Seçenekler çubuğunda Desen panelinden bir desen seçin ve Deseni Kullan'ı tıklatın.


image

Kırmızı göz giderme

Kırmızı Göz aracı, insanların ve hayvanların flaş kullanılarak çekilmiş fotoğraflarındaki kırmızı gözü kaldırır.

Başa dön

1. RGB Renk modunda Kırmızı Göz aracı image seçili hale getirilir. (Kırmızı Göz aracı, Nokta Düzeltme Fırçası aracı image ile aynı gruptadır. Bir gruptaki ek araçları görüntülemek için, o aracı basılı tutun.)


448

2. Kırmızı gözün içinde tıklatın. Sonuçtan memnun kalmazsanız düzeltmeyi geri alın, seçenekler çubuğunda aşağıdaki seçeneklerden bir ya da daha fazlasını belirleyin ve kırmızı gözü tekrar tıklatın:

Göz Bebeği Boyutu


Koyulaştırma Miktarı

Kırmızı Göz aracının etkilediği alanı büyütür ya da küçültür.


Düzeltmenin koyuluğunu ayarlar.

image Kamera flaşının öznenin retinasındaki yansıması kırmızı göz sorununa neden olur. Az ışıklı bir odada resim çektiğinizde bununla daha sık karşılaşırsınız çünkü gözün irisi sonuna kadar açıktır. Kırmızı gözü önlemek için kameranın kırmızı göz azaltma özelliğini kullanın. Ya da daha iyisi, kameraya objektiften oldukça uzakta bir konuma takabileceğiniz ayrı bir flaş birimi kullanın.


Daha fazla bilgi için:

image

image

image

Karıştırma modları Bulanıklaştırma filtreleri Keskinleştirme filtreleri

image

Bir hazır ayar fırçası seçme


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri449