< Önceki | İçerik | Sonraki >

Camera Raw'da renk ve ton ayarlamaları yapma


image

Histogram ve RGB düzeyleri

Açıkton ve gölge kırpmasını önizleme Beyaz dengesi kontrolleri

Ton ayarlama

Ton eğrilerinin ince ayarını yapma

Netlik, Titreşim ve Doygunluk kontrolleri HSL / Gri Tonlama kontrolleri

Hedefli Ayar aracını kullanarak renk veya tonu ayarlama Gri tonlamalı görüntünün tonunu ayarlama

Camera Raw'da HDR görüntüleri düzenleme


image

Histogram ve RGB düzeyleri

Başa dön


Histogram, görüntüdeki her ışıklılık değerindeki piksel sayısını gösterir. Her ışıklılık değeri için sıfır olmayan değerler içeren bir histogram, tam ton ölçeğinden yararlanan bir görüntüyü belirtir. Tam ton aralığını kullanmayan bir histogram, kontrast içermeyen mat bir görüntüye karşılık gelir. Sol tarafında sivri uç olan bir histogram gölge kırpmayı gösterir; sağ tarafında sivri uç olan bir histogram açıkton kırpmayı gösterir.

image Önizleme görüntüsünde hangi piksellerin kırpıldığını görmek için Gölgeler'i veya Açıktonlar'ı seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Camera Raw'da açıkton ve gölge kırpmasını önizleme.

Görüntüyü ayarlamak için sık gerçekleştirilen bir görev, piksel değerlerini bir uçta veya diğerinde toplamak yerine, histogramda soldan sağa eşit bir şekilde yaymaktır.

Histogram kırmızı, yeşil ve mavi renk kanallarını temsil eden üç renk katmanından oluşur. Beyaz, üç kanal da çakıştığında oluşur. Sarı, macenta ve siyan RGB kanallarından ikisi çakıştığında oluşur (sarı eşittir kırmızı + yeşil kanallar, macenta eşittir kırmızı + mavi kanallar ve siyan eşittir yeşil

+ mavi kanallar).

Camera Raw iletişim kutusunda ayarları değiştirdikçe histogram otomatik olarak değişir. İşaretçinin (önizleme görüntüsünde) altındaki pikselin RGB değerleri histogramın altında görünür.

Not: Önizleme görüntüsüne dokuza kadar renk örnekleyici yerleştirmek için Renk Örnekleyici aracını image da kullanabilirsiniz. RGB değerleri önizleme görüntüsünün üstünde görünür. Renk örnekleyiciyi kaldırmak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşu basılı olarak örnekleyiciyi tıklatın. Renk örnekleyicileri temizlemek için Örnekleyicileri Temizle öğesini tıklatın.


image

Camera Raw iletişim kutusunda pikselin RGB değerleri işaretçinin altında görüntülenir.


image

Açıkton ve gölge kırpmasını önizleme

Başa dön


Piksel renk değerleri görüntüde temsil edilen en yüksek değerin üstünde ya da en düşük değerin altında olduğunda kırpma oluşur. Aşırı parlak değerler beyaz çıktı alınması için, aşırı karanlık değerler ise siyah çıktı alınması için kırpılır. Sonuç her zaman görüntü ayrıntısının kaybı olur.

image

Önizleme görüntüsünün kalanıyla hangi piksellerin kırpıldığını görmek için histogramın üstündeki Gölgeler veya Açıktonlar seçeneklerini belirleyin. Veya gölge kırpmasını görmek için U, açıkton kırpmasını görmek için de O tuşuna basabilirsiniz.

image

Sadece kırpılan pikselleri görmek için Pozlama, Kurtarma veya Siyahlar sürgülerini sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basın.

Pozlama ve Kurtarma sürgüleri için görüntü siyaha dönüşürken kırpılan alanlar beyaz görüntülenir. Siyah sürgüsü için görüntü beyaza dönüşürken kırpılan alanlar siyah görüntülenir. Renkli alanlar kırpılmayı tek renk kanalında (kırmızı, yeşil, mavi) veya iki renk kanalında (siyan, macenta, sarı) belirtir.

Not: Bazı durumlarda kırpma, üzerinde çalıştığınız renk alanı çok küçük renk gamutuna sahip olduğundan oluşur. Renkleriniz kırpılıyorsa, ProPhoto RGB gibi daha yüksek bir renk gamutunda çalışmayı değerlendirin.


411


Beyaz dengesi kontrolleri


image

Başa dön


Beyaz dengesini ayarlamak için, görüntüde hangi nesnelerin nötr renkli (beyaz veya gri) olacağını belirleyin, ardından söz konusu nesneleri nötr renkli yapmak için renkleri ayarlayın. Bir görüntüdeki beyaz veya gri nesne, fotoğrafı çekmek için kullanılan ortam ışığı veya flaşa göre renk tonu alır. Beyaz veya gri olmasını istediğiniz bir nesneyi belirtmek üzere Beyaz Dengesi aracını image kullandığınızda Camera Raw, görüntünün çekildiği ışığın rengini saptayıp görüntü aydınlatmasını otomatik olarak ayarlayabilir.

Renk sıcaklığı (Kelvin cinsinden), görüntü aydınlatmasının ölçüsü olarak kullanılır. Doğal ve elektrikli ışık kaynakları, sıcaklıklarına göre öngörülebilir bir şekilde ışık yayar.

Dijital fotoğraf makinesi pozlama sırasındaki beyaz dengesini meta veri girişi olarak kaydeder. Camera Raw eklentisi bu değeri okur ve Camera Raw iletişim kutusunda dosyayı açtığınızda bunu ilk değer haline getirir. Bu ayar genellikle doğru veya doğruya yakın renk sıcaklığını verir. Beyaz dengesi doğru değilse ayarlayabilirsiniz.

Not: Tüm renk tonları yanlış beyaz dengesinin bir sonucu değildir. Beyaz dengesi ayarlandıktan sonra kalan bir renk tonunu düzeltmek için DNG Profil Düzenleyici'yi kullanın. Bkz. Camera Raw'da fotoğraf makineniz için renk oluşturmayı ayarlama.

Camera Raw iletişim kutusundaki Temel sekmesinde bir görüntüdeki renk tonunu düzeltmeye yönelik üç kontrol bulunur:


Beyaz Dengesi Camera Raw beyaz dengesi ayarını uygular ve Temel sekmesinde Sıcaklık ve Renk Tonu özelliklerini uygun şekilde değiştirir. Renk dengesinin ince ayarını yapmak için bu kontrolleri kullanın.

Çekildiği Gibi

Varsa, fotoğraf makinesinin beyaz dengesi ayarlarını kullanır.


Otomatik Görüntü verilerini temel alarak beyaz dengesini hesaplar.

Camera raw ve DNG dosyaları şu beyaz dengesi ayarlarına da sahiptir: Gün Işığı, Bulutlu, Gölge, Tungsten, Floresan ve Flaş.

Not: Camera Raw fotoğraf makinesinin beyaz dengesi ayarını tanımıyorsa, Çekildiği Gibi seçeneğini belirlemekle Otomatik seçeneğini belirlemek aynıdır.


Sıcaklık

Beyaz dengesini özel bir renk sıcaklığına ayarlar. Düşük bir ışık renk sıcaklığıyla çekilen fotoğrafı düzeltmek için Sıcaklık'ı azaltın;

Camera Raw eklentisi ortam ışığının düşük renk sıcaklığını (sarıya çalan) telafi etmek için görüntü renklerini daha mavi yapar. Tersini yaparak, yüksek ışık renk sıcaklığı ile çekilen bir fotoğrafı düzeltmek için Sıcaklık'ı artırın; ortam ışığının yüksek renk sıcaklığını (maviye çalan) telafi etmek için görüntü renkleri daha sıcak (sarıya çalan) olur.

Not: Sıcaklık ve Renk Tonu kontrolleri için aralık ve birimler, TIFF veya JPEG görüntüsü ayarlanırken farklıdır. Örneğin, Camera Raw 2.000 Kelvin

- 50.000 Kelvin arasındaki raw dosyaları için gerçek sıcaklık ayarı sürgüsü sağlar. Camera Raw, JPEG veya TIFF dosyaları için farklı bir renk sıcaklığı ya da beyaz dengesi tahmin etmeye çalışır. Orijinal değer, dosyadaki piksel verilerini değiştirme amacıyla zaten kullanıldığından Camera Raw doğru Kelvin sıcaklık ölçeğini vermez. Bu örneklerde, sıcaklık ölçeği yerine -100 ila 100 arasında olan yaklaşık ölçeği kullanılır.


image

Beyaz dengesini düzeltme

A. Sıcaklık sürgüsünü sağa kaydırmak, yüksek ışık renk sıcaklığı ile çekilmiş bir fotoğrafı düzeltir B. Sıcaklık sürgüsünü sola kaydırmak, düşük ışık renk sıcaklığı ile çekilmiş bir fotoğrafı düzeltir C. Sıcaklık ayarlamasından sonra fotoğraf


Renk Tonu

Yeşil veya macenta renk tonunu telafi etmek için beyaz dengesini ayarlar. Görüntüye yeşil eklemek için Renk Tonu'nu azaltın;

Görüntüye macenta eklemek için Renk Tonu'nu artırın.

image Beyaz dengesini hızlı bir şekilde ayarlamak için, Beyaz Dengesi aracını seçin ve ardından görüntüde nötr gri olmasını istediğiniz bir alanı tıklatın. Sıcaklık ve Renk Tonu özellikleri seçilen rengi nötr yapmak için (mümkünse) ayarlanır. Beyazları tıklatıyorsanız, aynasal açıkton yerine kayda değer bir beyaz ayrıntı içeren bir açıkton alanını seçin. Beyaz Dengesi'ni Çekildiği Gibi olarak sıfırlamak için Beyaz Dengesi aracını çift tıklatabilirsiniz.


412


Ton ayarlama


image

Başa dön


Görüntü ton ölçeğini Temel sekmesindeki ton denetimlerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Temel sekmesinin ton kontrolleri bölümünün üst kısmında Otomatik seçeneğini tıklattığınızda, Camera Raw söz konusu görüntüyü analiz eder ve ton kontrollerinde otomatik ayarlar yapar.

Bağımsız ton kontrolleri için otomatik ayarları ayrı olarak da uygulayabilirsiniz. Pozlama veya Kontrast gibi bağımsız bir ton kontrolüne otomatik ayar uygulamak için Shift tuşunu basılı tutarak sürgüyü çift tıklatın. Bağımsız bir ton kontrolünü orijinal değerine döndürmek için söz konusu ton kontrolünün sürgüsünü çift tıklatın.

Tonu otomatik olarak ayarladığınızda Camera Raw diğer sekmelerde önceden yapılan ayarlamaları (Ton Eğrileri sekmesinde tonun ince ayarının yapılması gibi) yoksayar. Bu nedenle, görüntünüz için en iyi ilk yaklaşık ayarları elde etmek amacıyla otomatik ton ayarlamalarını önce uygulayın (yapmanız gerekiyorsa). Özenli bir şekilde çekim yaptıysanız ve bilinçli olarak farklı pozlamalarda çekim yaptıysanız, otomatik ton ayarlamaları yaparak bu çalışmanızı geri almak istemeyebilirsiniz. Diğer yandan, her zaman Otomatik'i tıklatıp, beğenmediğiniz ayarlamaları geri almayı deneyebilirsiniz.

Adobe® Bridge uygulamasındaki önizlemeler varsayılan görüntü ayarlarını kullanır. Varsayılan görüntü ayarlarında otomatik ton ayarlamalarının da olmasını istiyorsanız, Camera Raw tercihlerinin Varsayılan Görüntü ayarları bölümünde Otomatik Ton Ayarlamaları Uygula seçeneğini belirleyin.

Not: Görüntüleri Adobe Bridge uygulamasındaki önizlemelerini esas alarak karşılaştırıyorsanız, Otomatik Ton Ayarlamaları Uygula tercihini işaretlenmemiş olarak bırakın (varsayılan seçenektir). Aksi takdirde, zaten ayarlanmış olan görüntüleri karşılaştırmış olursunuz.

Ayarlamalar yaparken histogramın uç noktalarını izleyin veya gölge ve açıkton kırpma önizlemelerini kullanın.

image Ton kontrolleri sürgülerini hareket ettirirken, açıktonların veya gölgelerin kırpıldığı yerlerin önizlemesini görmek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Kırpma başlayana kadar sürgüyü hareket ettirin ve ayarlamayı az oranda tersine çevirin. (Daha fazla bilgi için bkz. Camera Raw'da açıkton ve gölge kırpmasını önizleme.)

image

image

Ton kontrolünü elle ayarlamak için sürgüyü sürükleyin, kutuya sayı yazın veya kutudan değeri seçin ve Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Değeri varsayılanına sıfırlamak için sürgü kontrolünü çift tıklatın.

Not: Temel panelde görüntülenen ton kontrolleri İşlem Sürümü PV2012, PV2010 veya PV2003'te çalışmanıza bağlıdır (belirtildiği gibi).


Pozlama (Tümü)

Genel görüntü parlaklığını ayarlar. Fotoğraf iyi görünene ve görüntü istenen parlaklığa gelene kadar sürgünün ayarlamasını

yapın. Pozlama değerleri, fotoğraf makinesindeki açıklık değerlerine (f-duraklarına) eşdeğer artışlar halindedir. +1.00 değerindeki bir ayarlama, açıklığı 1 durak açmaya benzer. Benzer şekilde, -1.00 değerindeki bir ayarlama, açıklığı 1 durak kapatmaya benzer.

Kontrast (Tümü)

Genellikle orta tonları etkileyerek, görüntü kontrastını artırır veya azaltır. Kontrastı artırdığınızda, ortadan koyuya kadar olan

görüntü bölgeleri daha koyu olur ve ortadan açığa kadar olan bölgeler daha açık olur. Görüntü tonları, kontrast azaltıldığında ters şekilde etkilenir.


Açıktonlar (PV2012)


Parlak görüntü alanlarını ayarlar. Açıktonları koyulaştırmak ve “dağılan” açıkton ayrıntılarını kurtarmak için sola sürükleyin.

Kırpmayı en aza indirirken açıktonları parlaklaştırmak için sağa sürükleyin.


Gölgeler (PV2012)


Koyu görüntü alanlarını ayarlar. Kırpmayı en aza indirirken gölgeleri koyulaştırmak için sola sürükleyin. Gölgeleri

parlaklaştırmak ve gölge ayrıntılarını kurtarmak için sağa sürükleyin.


Beyazlar (PV2012)


Beyaz kırpmayı ayarlar. Açıktonlardaki kırpmayı azaltmak için sola sürükleyin. Açıkton kırpmasını artırmak için sağa

sürükleyin. (Artırılmış kırpma, metalik yüzeyler gibi aynasal açıktonlar için istenebilir.)


Siyahlar (PV2012)


Siyah kırpmayı ayarlar. Siyah kırpmayı artırmak için sola sürükleyin (saf siyah haline getirmek için daha fazla gölge eşleştirin).

Gölge kırpmasını azaltmak için sağa sürükleyin.


Siyahlar (PV2010 ve PV2003) Hangi görüntü değerlerinin siyahla eşleştiğini belirtir. Sürgünün sağa hareket ettirilmesi, siyah olan alanları artırır ve bazen artırılmış görüntü kontrastı izlenimi oluşturur. En büyük etki gölgelerde olur ve orta tonlarda ve açıktonlarda çok az değişiklik meydana gelir.

Kurtarma (PV2010 ve PV2003) Açıktonlardan ayrıntılar kurtarmayı dener. Camera Raw, bir veya iki renk kanalının beyaza kırpıldığı alanlardan bazı ayrıntıları yeniden oluşturabilir.

Dolgu Işığı (PV2010 ve PV2003) Siyahları parlak hale getirmeden gölgelerden ayrıntılar kurtarmayı dener. Camera Raw, bir veya iki renk kanalının siyaha kırpıldığı alanlardan bazı ayrıntıları yeniden oluşturabilir. Dolgu Işığı'nı kullanmak, Photoshop® Gölge/Açıkton filtresinin veya After Effects® Gölge/Açıkton efektinin gölge kısımlarını kullanmaya benzer.

Parlaklık (PV2010 ve PV2003) Pozlama özelliğinin yaptığına benzer şekilde görüntünün parlaklığını veya koyuluğunu ayarlar. Ancak, görüntüyü açıktonlarda veya gölgelerde kırpmak yerine, Parlaklık seçeneği sürgüyü sağa kaydırdığınızda açıktonları sıkıştırır ve gölgeleri genişletir. Çoğunlukla bu kontrolü kullanmanın en iyi yolu, öncelikle Pozlama, Kurtarma ve Siyahlar'ı ayarlayıp, daha sonra Parlaklık'ı ayarlayarak genel ton ölçeğini ayarlamaktır. Büyük Parlaklık ayarlamaları gölge ve açıkton ayarlamalarını etkileyebilir, bu nedenle Pozlama, Kurtarma veya Siyahlar özelliğini Parlaklık'ı ayarladıktan sonra ayarlamak isteyebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Alın: Matt Kloskowski'nin sunduğu Camera Raw'daki yenilikler başlıklı eğitim videosunu izleyin.


413


Ton eğrilerinin ince ayarını yapma


image

Başa dön


Temel sekmesinde ton ayarlarını yaptıktan sonra görüntülerin ince ayarını yapmak için Ton Eğrisi sekmesindeki denetimleri kullanın. Ton eğrileri görüntüye ait ton ölçeğinde yapılan değişiklikleri gösterir. Yatay eksen görüntünün orijinal ton değerlerini (girdi değerleri) temsil eder ve solda

siyah, sağa ilerledikçe de kademeli olarak daha açık değerlerde görünür. Dikey eksen görüntünün değiştirilen ton değerlerini (çıktı değerleri) temsil eder ve altta siyah, yukarı ilerledikçe de kademeli olarak daha beyaz olarak görünür.

Eğrideki bir nokta yukarı hareket ederse, çıktı daha hafif bir tondadır; aşağı hareket ettiğindeyse daha koyu bir tondadır. Düz, 45 derecelik bir çizgi ton yanıt eğrisinde değişiklik olmadığını gösterir: orijinal girdi değerleri çıktı değerleriyle tam olarak eşleşir.

Görüntüdeki belirli ton aralığı değerlerini ayarlamak için iç içe Parametrik sekmesindeki ton eğrisini kullanın. Bölge özelliklerinden etkilenen eğri alanları (Açıktonlar, Açıklar, Koyular veya Gölgeler), grafiğin altında bölme kontrollerini belirlediğiniz yere bağlıdır. Orta bölge özellikleri (Koyular ve Açıklar) çoğunlukla eğrinin orta bölgesini etkiler. Açıkton ve Gölgeler özellikleri çoğunlukla ton aralığının uçlarını etkiler.

image

Ton eğrilerini ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

image

Yuvalanmış Parametrik sekmesindeki Açıktonlar, Açıklar, Koyular veya Gölgeler sürgüsünü sürükleyin. Bölge bölücü kontrollerini grafiğin yatay ekseni boyunca sürükleyerek, sürgülerin etkilediği eğri bölgelerini genişletebilir veya daraltabilirsiniz.

image

Yuvalanmış Nokta sekmesindeki eğrinin üzerinde bulunan bir noktayı sürükleyin. Noktayı sürükledikçe, Girdi ve Çıktı ton değerleri ton eğrisinin altında görüntülenir.

image

Yuvalanmış Nokta sekmesindeki Eğri menüsünden bir seçenek belirleyin. Belirlediğiniz seçenek Nokta sekmesine yansıtılır ancak Parametrik sekmesindeki ayarlara yansıtılmaz. Orta Kontrast varsayılan ayardır.

image

Araç çubuğundaki Parametrik Eğri Hedefli Ayar aracını image seçin ve görüntüye sürükleyin. Parametrik Eğri Hedefli Ayar aracı tıklattığınız görüntünün değerlerine dayalı olarak Açıktonlar, Açıklar, Koyular veya Gölgeler'in eğri bölgelerini ayarlar.

Not: Hedefli Ayar aracı nokta eğrilerini etkilemez.


image

Netlik, Titreşim ve Doygunluk kontrolleri

Başa dön


Temel sekmesindeki Netlik, Titreşim ve Doygunluk kontrollerini ayarlayarak tüm renklerin renk doygunluğunu değiştirebilirsiniz. (Belirli bir renk aralığı için doygunluğu ayarlamak üzere HSL / Gri Tonlama sekmesindeki kontrolleri kullanın.)


Netlik

Orta tonlarda en iyi efektlerle yerel kontrastı artırarak görüntüye derinlik ekler. Bu ayar geniş yarı çaplı keskinliği azaltma maskesine

benzer. Bu ayar kullanıldığında %100 veya daha fazla bir değerde yakınlaştırmak en iyisidir. Bu efekti artırmak için görüntünün kenar ayrıntıları yakınında hale görene kadar ayarı yükseltip yavaşça düşürün.

Titreşim Çözünürlüğü ayarlar; böylece renkler tam çözünürlüğe yaklaşırken kırpılma da en düşük düzeyde tutulur. Bu ayar tüm düşük çözünürlüklü renklerin çözünürlüğünü yüksek çözünürlüklü renklerdeki düşük efektle değiştirir. Titreşim dış görünüm tonlarının fazla doygun olmasını da önler.

Doygunluk

Tüm görüntü renklerinin doygunluğunu eşit şekilde -100 (tek renkli) ve +100 (iki kat doygunluk) arasında ayarlar.


image

HSL / Gri Tonlama kontrolleri

Başa dön


Bağımsız renk aralıklarını ayarlamak için HSL / Gri Tonlama sekmesindeki kontrolleri kullanabilirsiniz. Örneğin, kırmızı bir nesne çok canlı veya dikkat çekici görünüyorsa, yuvalanmış Doygunluk sekmesinde yer alan Kırmızılar değerini azaltabilirsiniz.

Aşağıdaki yuvalanmış sekmeler, belirli bir renk aralığı için renk bileşeni ayarlamak üzere kontroller içerir:


Ton Rengi değiştirir. Örneğin, mavi gökyüzünü (ve diğer tüm mavi nesneleri) siyan renginden mora dönüştürebilirsiniz.


Doygunluk


Rengin canlılığını veya saflığını değiştirir. Örneğin, mavi gökyüzünü griden yüksek doygunluktaki mavi renge dönüştürebilirsiniz.


Işıklılık Renk aralığının parlaklığını değiştirir.

Gri Tonlamaya Dönüştür'ü seçerseniz, sadece bir yuvalanmış sekme görürsünüz:


Gri Tonlama Karışımı

Her renk aralığının görüntünün gri tonlama sürümüne katkısını belirlemek için bu sekmedeki kontrolleri kullanın.


image

Hedefli Ayar aracını kullanarak renk veya tonu ayarlama

Başa dön


Hedefli Ayar aracı doğrudan fotoğrafa sürükleyerek ton ve renk düzeltmeleri yapmanıza olanak sağlar. Hedefli Ayar aracını kullanarak, örneğin mavi gökyüzünde aşağı sürükleyerek doygunluğu azaltabilir veya kırmızı ceket üzerinde yukarı sürükleyerek tonunu yoğunlaştırabilirsiniz.


1. Hedefli Ayar aracı image ile renk ayarlamaları yapmak için araç çubuğunda bu aracı tıklatın ve yapmak istediğiniz düzeltme türünü seçin: Ton, Doygunluk, Işıklılık veya Gri Tonlama Karışımı. Ardından görüntüyü sürükleyin.


414

Yukarı veya sağa sürüklemek değeri artırır, aşağı veya sola sürüklemek değeri azaltır. Hedefli Ayar aracı ile sürüklerken, bir renkten fazla renk için olan sürgüler etkilenebilir. Gri Tonlama Karışımı Hedefli Ayar aracını seçmek, görüntüyü gri tonlamaya dönüştürür.

2. Hedefli Ayar aracını image kullanarak ton eğrisi ayarlamaları yapmak için araç çubuğunda bu aracı tıklatın ve Parametrik Eğri seçeneğini belirleyin. Ardından görüntüyü sürükleyin.

Parametrik Eğri Hedefli Ayar aracı tıklattığınız görüntünün değerlerine dayalı olarak Açıktonlar, Açıklar, Koyular veya Gölgeler'in eğri bölgelerini ayarlar.

image

T klavye kısayolu, son kullandığınız Hedefli Ayar aracını değiştirir.


image

Gri tonlamalı görüntünün tonunu ayarlama

Başa dön


Tonlamayı Böl sekmesindeki denetimleri gri tonlamalı görüntüyü renklendirmek için kullanın. Ton aralığında sepya görünümü gibi bir renk ekleyebilirsiniz veya içinde gölgelere ve açıktonlara farklı bir rengin uygulandığı bölme tonu oluşturabilirsiniz. Aşırı gölgeler ve açıktonlar siyah ve beyaz kalır.

Ayrıca renk görüntüsüne çapraz işlenen görünüm gibi özel işlemler uygulayabilirsiniz.


1. Gri tonlamalı görüntü seçin. (HSL / Gri Tonlama sekmesinde Gri Tonlamaya Dönüştür'ü seçerek gri tonlamaya dönüştürdüğünüz bir görüntü olabilir.)

2. Tonlamayı Böl sekmesinde açıktonlar ve gölgeler için Ton ve Doygunluk özelliklerini ayarlayın. Ton rengin tonunu ayarlar; Doygunluk ise sonucun büyüklüğünü ayarlar.


3. Açıkton ve Gölge kontrolleri arasındaki etkiyi dengelemek için Denge kontrolünü ayarlayın. Pozitif değerler Açıkton kontrollerinin etkisini artırır; negatif değerler ise Gölge kontrollerinin etkisini artırır.


image

Camera Raw'da HDR görüntüleri düzenleme

Başa dön


Camera Raw 7.1 veya sonrasında, genellikle HDR (yüksek dinamik aralıklı görüntüler) olarak adlandırılan 16, 24 ve 32 bit kayan nokta görüntüleri ile çalışabilirsiniz. Camera Raw TIFF ve DNG biçimli HDR görüntülerini açar. Görüntülerin 2012 işlem sürümünde olduğundan emin olun. (Bkz. İşlem Sürümleri.)

HDR görüntüleri düzenlemek için Temel sekmesi denetimlerini kullanabilirsiniz. Temel sekmesi Pozlama denetimi HDR görüntülerle çalışırken genişletilmiş bir aralığa sahiptir (+10 ila -10).

Düzenlemeyi bitirdiğinizde, Bitti'yi veya görüntüyü Photoshop'ta açmak için Görüntüyü Aç'ı tıklatın. İş Akışı Seçeneklerini nasıl ayarladığınıza bağlı olarak görüntü 16 bit veya 8 bit görüntü olarak açılır.

HDR görüntüyü Camera Raw'da açmak için:


image

Bridge'de, görüntüyü seçin ve Dosya > Camera Raw'da Aç seçeneğini belirleyin. Mini Bridge'de, görüntüyü sağ tıklatın (Mac'te Ctrl'ye basarken tıklatın) ve Birlikte Aç > Camera Raw seçeneğini belirleyin.

HDR görüntülerle ilgili daha fazla bilgi için Photoshop Yardımı'ndaki Yüksek dinamik aralıklı görüntüler bölümüne bakın.image


image Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz. Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


415