< Önceki | İçerik | Sonraki >

Gölge ve açık ton ayrıntısını ayarlama


image


image

Gölge ve vurgu ayrıntıları geliştirme

Başa dön


Gölge/Açık Ton komutu, güçlü arka aydınlatma nedeniyle siluet gibi görünen görüntülerin bulunduğu fotoğrafları veya kameranın flaşına fazla yakın olduklarından biraz soluk görünen özneleri düzeltmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu ayar, iyi aydınlatılmış bir görüntüde gölgede kalan alanların parlaklığını artırmak için de kullanılabilir. Gölge/Vurgu komutu basit bir şekilde görüntüyü açıklaştırmaz veya koyulaştırmaz; gölgelerdeki ve vurgulardaki çevre pikselleri (yerel komşuları) temel alarak açıklaştırır veya koyulaştırır. Bu nedenle, gölgelerin ve vurguların birbirinden ayrı denetimleri vardır. Varsayılan değerler, arka aydınlatma sorunları olan görüntüleri düzeltmek için ayarlanmıştır.

Gölge/Vurgu komutunun, görüntünün bir bütün olarak kontrastını ayarlamaya yönelik Orta Ton Kontrastı kaydırıcısı, Siyah Kırpma seçeneği ve Beyaz Kırpma seçeneği ile doygunluğu ayarlamak için bir Renk Düzeltme kaydırıcısı vardır.

Not: Gölge/Açık Ton komutunun doğrudan görüntüye ayarlar uyguladığını ve görüntü bilgilerini atacağını unutmayın. Yıkıcı olmayan görüntü düzenleme için, ayarlama katmanlarını veya Camera Raw'ı kullanmanız önerilir. Bkz. Ayarlama ve dolgu katmanları ve Camera Raw'a Giriş.


image

Orijinal görüntü ve Gölge/Vurgu Düzeltmesi uygulanmış görüntü


Görüntüde gölgeleri ve vurguları ayarlama

1. Görüntü > Ayarlamalar > Gölge/Vurgu'yu seçin.

Siz ayarlamaları yaparken görüntünün güncelleştirilmesini istiyorsanız, iletişim kutusunda Önizleme seçeneğinin seçili olmasına dikkat edin.

2. Miktar kaydırıcısını hareket ettirerek veya Gölgeler veya Vurgular yüzdesi metin kutusuna değer girerek aydınlatma düzeltmesi miktarını ayarlayın. Daha büyük değerler gölgelerin daha fazla açıklaştırılmasını veya vurguların daha fazla koyulaştırılmasını sağlar. Görüntüde hem Gölgeleri hem de Vurguları ayarlayabilirsiniz.

3. Daha hassas bir denetim için Daha Fazla Seçenek Göster'i seçin.

Not: Gölge olmadığında iyi pozlamaya sahip bir görüntüdeki gölge ayrıntısını arttırmak istediğinizde Gölge Miktarı ve Gölge Ton Genişliği için % 0-25 aralığındaki değerleri deneyin.

4. (İsteğe bağlı) Geçerli ayarlarınızı kaydetmek ve bunları Gölgeler/Açıktonlar komutunun varsayılan ayarları yapmak için Varsayılanlar Olarak Kaydet düğmesini tıklatın. Orijinal varsayılan ayarları geri yüklemek için Varsayılanlar Olarak Kaydet düğmesini tıklatırken Shift tuşunu basılı tutun.

Not: Kaydet düğmesini tıklatıp geçerli ayarları bir dosyaya kaydederek ve daha sonra Yükle düğmesini tıklatıp bunları yeniden yükleyerek Gölge/Vurgu ayarlarını yeniden kullanabilirsiniz. Ayarları kaydetme ve yükleme ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Ayarlama ayarlarını kaydetme.

5. Tamam'ı tıklatın.


Gölge/Vurgu komutu seçenekleri

Miktar

Ne kadar düzeltme yapılacağını kontrol eder (görüntüde vurgu ve gölge değerleri için ayrıca mevcuttur).

Not: Aşırı Miktar değerleri çakışmaya sebep olabilir; ilk önce vurgu olarak başlayan bir ayarlama, bir süre sonra gölge olarak başlayan bir ayarlamadan daha koyu bir ton alır, bu durum ayarlı görüntülerin 'doğal' görünmemesine sebep olur.


Tonal Genişlik Değiştirilen gölgelerde ya da vurgulardaki ton aralığını kontrol eder. Küçük değerler, ayarlamaları gölge düzeltme için koyu bölgelerle ve vurgu düzeltme için yalnızca açık bölgelerle sınırlar. Daha büyük değerler, ayarlanacak ton aralığını orta tonlara doğru genişletir. Örneğin, %100 ayarında gölge ton genişliği sürgüsü en çok gölgeleri ve kısmen de orta tonları etkiler, ancak en aydınlık vurgular etkilenmez. Ton genişliği görüntüden görüntüye değişiklik gösterir. Fazla büyük bir değer çok koyu veya çok açık uçların çevresinde haleler olmasına neden olabilir. Varsayılan ayarlar, bu dışlayıcıları azaltmaya yöneliktir. Gölge veya Vurgu Miktarı değerleri fazla büyük olduğunda da haleler oluşabilir.

image Ton Genişliği varsayılan olarak %50'ye ayarlanmıştır. Koyu renk bir özneyi açıklaştırmaya çalışırken orta tonların ve daha açık renkli bölgelerin çok fazla değiştiğini fark ederseniz, yalnızca en koyu bölgelerin açıklaştırılmasını sağlamak için Gölge Ton Genişliği'ni sıfıra yakın bir değere


382

düşürmeyi deneyin. Öte yandan, gölgelerle birlikte orta tonları da parlaklaştırmanız gerekiyorsa, Gölge Ton Genişliği'ni %100'e yaklaştırın.Yarıçap Her pikselin çevresindeki yerel komşuların boyutunu denetler. Komşu pikseller, pikselin gölgelerde mi vurgularda mı yer aldığını saptamak için kullanılır. Kaydırıcıyı sola taşımak daha küçük bir alanı ve sağa taşımak daha büyük bir alanı belirler. En uygun yerel komşu boyutu görüntüye göre değişir. En iyisi ayarlarla denemeler yapmaktır. Yarıçap fazla büyükse, ayarlama yalnızca özneyi değil görüntünün tamamını açıklaştırma (veya koyulaştırma) eğilimi gösterir. En iyisi, yarıçapı kabaca görüntüde ilgilendiğiniz öznelerin boyutuna ayarlamaktır. Öznenin kontrastıyla

öznenin arka plana göre farklı açıklaştırma (veya koyulaştırma) oranı arasında en iyi dengeyi yakalamak için farklı Yarıçap ayarlarıyla denemeler yapın.

Parlaklık Gri tonlamalı bir görüntüde parlaklığı ayarlar. Bu ayarlama yalnızca gri tonlamalı görüntülerde kullanılabilir. Parlaklık sürgüsünün sola kaydırılması gri tonlamalı görüntüyü koyulaştırır, sağa kaydırılması gri tonlamalı görüntüyü açıklaştırır.

Orta Ton Kontrastı Orta tonlardaki kontrastı ayarlar. Kontrastı azaltmak için sürgüyü sola ve kontrastı artırmak için sağa taşıyın. Orta Ton Kontrastı metin kutusuna bir değer de girebilirsiniz. Negatif bir değer kontrastı azaltır ve pozitif bir değer kontrastı artırır. Orta ton kontrastını artırmak orta tonlarda daha yüksek bir kontrast sağlarken gölgeleri koyulaştırma ve vurguları açıklaştırma eğilimi gösterir.

Siyah Kırpma ve Beyaz Kırpma

Gölgelerin ve vurguların görüntüdeki yeni aşırı gölge (düzey 0) ve vurgu (düzey 255) renklerine ne miktarda

kırpılacağını belirtir. Daha büyük değerler daha yüksek kontrasta sahip görüntüler üretir. Kırpma değerlerini çok yüksek yapmamaya özen gösterin çünkü bu gölgelerdeki veya vurgulardaki ayrıntıları azaltır (yoğunluk değerleri kırpılır ve saf siyah veya saf beyaza dönüştürülür).


Daha fazla bilgi için:image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


383