< Önceki | İçerik | Sonraki >

Kanalları çoğaltma, bölme ve birleştirme


image

Kanalları çoğaltma

Kanalları ayrı görüntülere bölme Kanalları birleştirme


image

Kanalları çoğaltma

Kanal kopyalayabilir ve geçerli görüntüde ya da başka bir görüntüde kullanabilirsiniz.

Başa dön


Kanal çoğaltma

Alfa kanallarını görüntüler arasında çoğaltıyorsanız kanalların piksel boyutları aynı olmalıdır. Kanalı Bitmap modunda görüntü olarak çoğaltamazsınız.

1. Kanallar panelinde çoğaltılacak kanalı seçin.

2. Kanallar paneli menüsünden Kanalı Çoğalt'ı seçin.

3. Çoğaltılan kanal için bir ad girin.

4. Belge için aşağıdakilerden birini yapın:

image

Hedef seçin. Yalnızca piksel boyutları geçerli görüntüyle aynı olan açık görüntüler kullanılabilir. Kanalı aynı dosyada çoğaltmak için kanalın geçerli dosyasını seçin.

image

Kanalı, tek bir kanal içeren çok kanallı bir görüntü oluşturarak yeni bir görüntüye kopyalamak için Yeni'yi seçin. Yeni görüntü için bir ad girin.

5. Çoğaltılan kanaldaki seçili ve maskeli alanları ters çevirmek için Ters Çevir'i seçin.


Görüntüdeki kanalı çoğaltın

1. Kanallar panelinde çoğaltmak istediğiniz kanalı seçin.

2. Kanalı panelin en altındaki Yeni Kanal Yarat düğmesinin image üstüne sürükleyin.


Başka bir görüntüdeki kanalı çoğaltın

1. Kanallar panelinde çoğaltmak istediğiniz kanalı seçin.

2. Hedef görüntünün açık olduğundan emin olun.

Not: Hedef görüntünün piksel boyutlarının çoğaltılan kanalla aynı olması gerekmez.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Kanalı, Kanallar panelinden hedef görüntü penceresine sürükleyin. Çoğaltılan kanal, Kanallar panelinin en altında görünür.

image

Seç > Tümü'nü seçin ve sonra Düzen > Kopyala'yı seçin. Hedef görüntüde kanalı seçin ve Düzen > Yapıştır'ı seçin. Yapıştırılan kanal varolan kanalın üzerine yazılır.


image

Kanalları ayrı görüntülere bölme

Başa dön


Yalnızca düzleştirilmiş görüntülerin kanallarını ayırabilirsiniz. Kanalları ayırmak, kanalları korumayan bir dosya formatında bir kanalın bilgilerini tutmak istediğinizde kullanışlıdır.

image Kanalları ayrı görüntülere ayırmak için Kanallar paneli menüsünden Kanalları Ayır'ı seçin.

Orijinal dosya kapanır ve kanallar tek tek ayrı gri tonlamalı görüntü pencerelerinde görünür. Yeni pencerelerdeki başlık çubukları orijinal dosya adını ve kanalı gösterir. Yeni görüntüleri ayrı şekilde kaydeder ve düzenlersiniz.


image

Kanalları birleştirme

Başa dön


Birden çok gri tonlamalı kanal tek bir görüntünün kanalları olarak birleştirilebilir. Birleştirmek istediğiniz görüntüler gri tonlama modunda olmalı, düzleştirilmiş olmalı (katman içermemeli), aynı piksel boyutlarına sahip olmalı ve açık olmalıdır. Açık olan gri tonlamalı görüntülerinizin sayısı, kanalları birleştirirken kullanılabilecek renk modlarını belirler. Örneğin, üç tane açık görüntünüz varsa, bunları RGB modunda birleştirebilirsiniz; dört açık görüntünüz varsa, bunlar CMYK görüntüsü yapılabilir.

image Bağlantılarını yanlışlıkla kaybetmiş (ve bu nedenle açılamayan, yerleştirilemeyen ya da bastırılamayan) DCS dosyalarıyla çalışıyorsanız, kanal


303

dosyalarını açın ve bunları CMYK görüntüsünde birleştirin. Sonra dosyayı DCS EPS dosyası olarak yeniden kaydedin.

1. Birleştirmek istediğiniz kanalları içeren gri tonlamalı görüntüleri açın ve görüntülerden birini etkinleştirin. Kanalları Birleştir seçeneğinin kullanılabilir olması için birden fazla görüntü açık olmalıdır.

2. Kanallar paneli menüsünden Kanalları Birleştir'i seçin.

3. Mod için, oluşturmak istediğiniz renk modunu seçin. Mod için uygun kanal sayısı Kanallar metin kutusunda görünür.

4. Gerekiyorsa Kanallar metin kutusuna bir sayı girin.

Seçili modla uyumlu olmayan bir sayı girerseniz otomatik olarak Çok Kanallı mod seçilir. Bu, iki ya da daha fazla kanallı bir çok kanallı görüntü oluşturur.

5. Tamam'ı tıklatın.

6. Her kanal için, istediğiniz görüntünün açık olduğundan emin olun. Görüntü tipine ilişkin fikrinizi değiştirirseniz, Kanalları Birleştir iletişim kutusuna dönmek için Mod'u tıklatın.

7. Kanalları çok kanallı bir görüntüye birleştiriyorsanız İleri'yi tıklatın ve kalan diğer kanalları seçin.

Not: Çok kanallı bir görüntünün tüm kanalları alfa kanalları ya da spot renk kanallarıdır.

8. Kanalları seçmeyi bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

Seçili kanallar belirlenen tipteki yeni bir görüntüde birleştirilir ve orijinal görüntüler hiçbir değişiklik yapmadan kapatılır. Yeni görüntü başlıksız bir pencerede görünür.

Not: Spot renk kanalları içeren bir görüntüyü ayıramaz ya da yeniden birleştiremezsiniz. Spot renk kanalı alfa kanalı olarak eklenir.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


304