< Önceki | İçerik | Sonraki >

Katmanları maskeleme


image

Katman ve vektörel maskeler hakkında Katman maskeleri ekleme

Katmanların ve maskelerin bağlarını kaldırma

Katman maskesini devre dışı bırakma veya etkinleştirme Katman maskesi uygulama veya silme

Katman maskesi kanalı seçme ve görüntüleme

Katman maskesinin yakut rengini veya opaklığını değiştirme Maske opaklığını ve kenarlarını ayarlama

Katmana maske ekleyebilir ve maskeyi katmanın bölümlerini gizlemek ve altındaki katmanları ortaya çıkarmak için kullanabilirsiniz. Katmanları maskeleme, çok sayıda fotoğrafı tek bir görüntüde birleştirmek veya bölgesel renk ile ton düzeltmeleri yapmak için önemli bir birleştirme tekniğidir.


image

Katman ve vektörel maskeler hakkında

Başa dön


Katmanın bölümlerini gizlemek ve altındaki katmanların bölümlerini ortaya çıkarmak için maskeleri kullanabilirsiniz. İki maske türü oluşturabilirsiniz:


image

Katman maskeleri, boyama veya seçim araçlarıyla düzenlenebilen çözünürlüğe bağlı bitmap görüntülerdir.

image

Vektörel maskeler çözünürlükten bağımsızdır ve kalem veya şekil aracıyla oluşturulur.

Katman ve vektörel maskeler geri dönüşlüdür; bu, geriye gidebileceğiniz ve gizledikleri pikselleri kaybetmeden daha sonra yeniden düzenleyebileceğiniz anlamına gelir.

Katmanlar panelinde, katman ve vektörel maskeler katman minik resminin sağında ek minik resim olarak görüntülenir. Katman maskesi için bu minik resim, katman maskesini eklediğinizde oluşturulan gri tonlama kanalı temsil eder. Vektörel maske minik resmi, katmanın içeriklerini kırpan yolu temsil eder.

Not: Arka Plan katmanında katman veya vektörel maske oluşturmak için önce normal katmana dönüştürün (Katman > Yeni > Arka Plandan Katman).


image

Katmanı maskeleme

A. Katman maskesi minik resmi B. Vektörel maske minik resmi C. Vektörel Maske Bağı simgesi D. Maske Ekle


Katman maskesini maskelenen bölgeye eklemek veya buradan çıkarmak için düzenleyebilirsiniz. Katman maskesi gri tonlamalı görseldir, bu nedenle siyah boyadığınız alanlar gizlidir, beyaz boyadıklarınız görünürdür ve grinin gölgeleri olarak boyadığınız alanlar çeşitli saydamlık düzeyleri olarak görünür.


image


273

Siyahla boyanan arka plan, gri boyanan açıklama kartı, beyaz boyanan sepet


Vektörel maske, katmanda keskin kenarlı şekil oluşturur ve temiz, tanımlı kenarları olan tasarım öğesi eklemek istediğinizde kullanışlıdır. Vektörel maskeyle bir katman oluşturduğunuzda, buna bir veya daha fazla katman stili uygulayabilir, gerekiyorsa düzenleyebilir ve anında kullanışlı düğme, panel veya diğer Web tasarımı öğesi elde edebilirsiniz.

Özellikler paneli (CC, CS6) veya Maskeler paneli (CS5), bir maskenin ayarlanmasında ek denetimler sağlar. Seçim alanında da olduğu gibi maskelenmiş içeriğin saydamlığını arttırmak veya azaltmak için maskenin opaklığını değiştirebilirsiniz, maskeyi ters çevirebilirsiniz veya maske kenarlıklarını inceltebilirsiniz.


image

Maskeler paneli (CS5) ve Özellikler paneli (CC, CS6)

A. Filtre maskesini seçin. B. Piksel maskesi ekleyin. C. Vektörel maske ekleyin. D. Panel menüsü. E. Maskeyi Uygula F. Katman maskesi G.

Vektörel maske


image

Katman maskeleri ekleyin

Bir katman maskesi eklediğinizde, katmanın tamamını gizleyebilir veya gösterebilirsiniz ya da maskeyi bir seçime veya şeffaflığa göre ayarlayabilirsiniz. Ardından, katmanın bölümlerini gizlemek ve altındaki katmanları ortaya çıkarmak için maskenin üzerini boyarsınız.

Başa dön


Tüm katmanı görüntüleyen veya gizleyen maske ekleme

1. Görüntünün herhangi bir bölümünün seçili olmadığından emin olun. Seç > Seçimi Kaldır'ı seçin.

2. Katmanlar panelinde katman veya grubu seçin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Tüm katmanı ortaya çıkaran bir maske oluşturmak için Katmanlar panelinde Katman Maskesi Ekle image düğmesini tıklatın veya Katman > Katman Maskesi > Tümünü Göster'i seçin.

image

Tüm katmanı gizleyen bir maske oluşturmak için Katman Maskesi düğmesini Alt tuşunu basılı tutarak (Windows) veya Option tuşunu basılı tutarak (Mac OS) tıklatın veya Katman > Katman Maskesi > Tümünü Gizle'yi seçin.

image

Ayrıca CS5'te Maskeler panelini de kullanabilirsiniz (Pencere > Maskeler).


Katmanın bir bölümünü gizleyen katman maskesi ekleme

1. Katmanlar panelinde katman veya grubu seçin.

2. Görüntüde alanı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

image

Seçimi ortaya çıkaran bir maske oluşturmak için Katmanlar panelinde Yeni Katman Maskesi düğmesini image tıklatın.


image

Seçimi gizleyen bir maske oluşturmak için Katmanlar panelinde Katman Maskesi Ekle düğmesini Alt tuşunu basılı tutarak (Windows) veya Option tuşunu basılı tutarak (Mac OS) tıklatın.

image

Katman > Katman Maskesi > Seçimi Göster veya Seçimi Gizle'yi seçin.


Katman opaklığından bir maske oluşturma

Katman şeffaflığını doğrudan düzenlemek isterseniz, bu verilerden bir maske oluşturun. Bu teknik, video ve 3B iş akışları için faydalıdır.

1. Katmanlar panelinde katmanı seçin.

2. Katman > Katman Maskesi > Saydamlıktan seçimini yapın.


Photoshop şeffaflığı yeni oluşturulan maske tarafından gizlenen opak bir renge dönüştürür. Bu opak renk, katmana önceden uygulanmış filtrelere ve diğer işlemlere bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterir.


Başka bir katmandan katman maskesi uygulama


274

image

Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Maskeyi başka bir katmana taşımak için maskeyi diğer katmana sürükleyin.


image

Maskeyi çoğaltmak için Alt tuşuyla (Windows) veya Option tuşuyla (Mac OS) maskeyi başka bir katmana sürükleyin.


image

Katmanların ve maskelerin bağlarını kaldırma

Başa dön


image

Varsayılan olarak, katman veya grup, Katmanlar panelinde minik resimler arasındaki bağ simgesiyle belirtildiği gibi katman maskesine veya vektörel maskeye bağlanmıştır. Taşıma aracıyla image katmanı veya maskesini taşıdığınızda bu öğeler görüntüde birlikte taşınır. Bağlarını açma bunları bağımsız olarak taşımanıza ve maskenin sınırlarını katmandan ayrı olarak kaydırmanıza olanak sağlar.


image

Katmanla maskesi arasındaki bağı açmak için Katmanlar panelinde bağ simgesini tıklatın.

image

Katman ile maskesi arasındaki bağı yeniden oluşturmak için Katmanlar panelinde katman ile maske yolu minik resimleri arasını tıklatın.


image

Katman maskesini devre dışı bırakma veya etkinleştirme

Başa dön


image

Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek istediğiniz katman maskesini içeren katmanı seçin ve Özellikler panelinde (CC, CS6) veya Maskeler panelinde (CS5) Maskeyi Devre Dışı Bırak/Etkinleştir düğmesini image tıklatın.

image

Katmanlar panelinde katman maskesi minik resmini Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın.


image

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz katman maskesini içeren katmanı seçin ve Katman > Katman Maskesi > Devre Dışı Bırak'ı veya Katman > Katman Maskesi > Etkinleştir'i tıklatın.


Maske devre dışı bırakıldığında, Katmanlar panelinde maskenin minik resmi üzerinde kırmızı X işareti görüntülenir ve katmanın içeriği maskeleme efektleri olmadan görüntülenir.


image

Katman maskesi uygulama veya silme

Başa dön


Katmanın gizli bölümlerini sürekli olarak silmek için katman maskesi uygulayabilirsiniz. Katman maskeleri alfa kanallar olarak depolanır, böylece katman maskeleri uygulama ve silmek dosya boyutunu azaltmaya yardım edebilir. Değişiklikleri uygulamadan da katman maskesini silebilirsiniz.

1. Katmanlar panelinde katman maskesini içeren katmanı seçin.

2. Maskeler panelinde, Piksel Maskesi düğmesini tıklatın.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Katman maskesini katmana kalıcı olarak uyguladıktan sonra maskeyi kaldırmak için Özellikler panelinin (CC, CS6) ve Maskeler panelinin (CS5) altındaki Maskeyi Uygula simgesini image tıklatın.

image

Katman maskesini katmana uygulamadan maskeyi kaldırmak için Maskeler panelinin altındaki Sil düğmesini tıklatın ve ardından Sil'i tıklatın.


Katman menüsünü kullanarak da katman maskelerini uygulayabilir veya silebilirsiniz.

Not: Katman maskesini silerken Akıllı Nesne katmanına kalıcı olarak katman maskesi uygulayamazsınız.


image

Katman maskesi kanalı seçme ve görüntüleme

Başa dön


Katman maskesini kolay düzenlemek için gri tonlamalı maskenin kendisini veya katman üzerinde yakut renkli kaplama olarak görüntüleyebilirsiniz.


image

Katmanlar panelinde aşağıdakilerden birini yapın:


image

Yalnızca gri tonlamalı maskeyi görmek için katman maskesi minik resmini Alt tuşunu basılı tutarak (Windows) veya Option tuşunu basılı tutarak (Mac OS) tıklatın. Katmanları yeniden göstermek için katman maskesi minik resmini Alt tuşunu basılı tutarak veya Option tuşunu basılı tutarak tıklatın. Alternatif olarak, Özellikler panelinde (CC, CS6) veya Maskeler panelinde (CS5) göz simgesini image tıklatın.

image

Katmanın üzerinde maskeyi yakut renkli maskeleme rengiyle görüntülemek için Alt+Shift (Windows) tuşlarını veya Option+Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutup katman maskesinin minik resmini tıklatın. Renk görüntülemesini kapatmak için Alt+Shift tuşlarını veya Option+Shift tuşlarını basılı tutup minik resmi yeniden tıklatın.


image

Katman maskesinin yakut rengini veya opaklığını değiştirme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

(CS5) Katman maskesi minik resmini çift tıklatın.


275

Başa dön

image

Kanallar panelinde katman maskesi kanalını çift tıklatın.

2. Yeni maske rengi seçmek için Katman Maskesi Görüntüleme Seçenekleri iletişim kutusunda renk örneğini tıklatın ve yeni bir renk seçin.

3. Opaklığı değiştirmek için %0 ile %100 arasında bir değer girin.

Hem renk hem de opaklık ayarları maskenin yalnızca görünümünü etkiler ve alttaki alanların nasıl korunduğuna ilişkin hiçbir etkileri yoktur. Örneğin, görüntüdeki diğer renklere karşı maskeyi daha görünür kılmak için bu ayarları değiştirmek isteyebilirsiniz.

4. Tamam'ı tıklatın.


image

Maske opaklığını ve kenarlarını ayarlama

Başa dön


Seçilen bir katmanın veya vektörel maskenin opaklığını ayarlamak için Özellikler panelini (CC, CS6) veya Maskeler panelini (CS5) kullanın. Yoğunluk sürgüsü maskenin opaklığını kontrol eder. Geçiş yumuşatma, maske kenarlarını yumuşatmanıza olanak tanır.

Ek seçenekler katman maskelerine özgüdür. Ters Çevir seçeneği maskeli ve maskeli olmayan alanları ters çevirir. Maske Kenarı seçeneği, Kenar Düzgünleştir ve Daralt/Genişlet gibi, maske kenarlarını değiştirmenizi sağlayan çeşitli kontrol olanakları tanır. Renk Aralığı seçeneğiyle ilgili bilgi için bkz. Ayarlama ve dolgu katmanlarını belirli alanlara sınırlama.


Maske yoğunluğunu değiştirme

1. Katmanlar panelinde, düzenlemek istediğiniz maskeyi içeren katmanı seçin.


2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

(CC, CS6) Katmanlar panelinde Maske minik resmini tıklatın. Minik resmin çevresinde bir kenarlık görünür. (CS5) Maskeler panelinde, Piksel Maskesi düğmesini veya Vektörel Maske düğmesini tıklatın.


3. Maske opaklığını ayarlamak için Özellikler panelinde (CC, CS6) veya Maskeler panelinde (CS5) Yoğunluk sürgüsünü sürükleyin.


% 100 yoğunlukta maske tümüyle opaktır ve katmanın altındaki alanı tamamen kapatır. Yoğunluğu düşürdükçe maskenin altındaki alan daha görünür hale gelir.


Maske kenarlarını yumuşatma

1. Katmanlar panelinde, düzenlemek istediğiniz maskeyi içeren katmanı seçin.


2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

(CC, CS6) Katmanlar panelinde Maske minik resmini tıklatın. Minik resmin çevresinde bir kenarlık görünür. (CS5) Maskeler panelinde, Piksel Maskesi düğmesini veya Vektörel Maske düğmesini tıklatın.

3. Maske kenarlarına geçiş yumuşatması uygulamak için Geçiş Yumuşatma sürgüsünü sürükleyin.

Geçiş Yumuşatma işlemi maskenin kenarlarını bulanıklaştırarak maskelenmiş ve maskelenmemiş alanlar arasında daha yumuşak bir geçiş sağlar. Geçiş Yumuşatma işlemi, kaydırıcıyla ayarladığınız piksel aralığında, maskenin kenarlarından dışarı doğru uygulanır.


Maske kenarlarını inceltme

1. Katmanlar panelinde, düzenlemek istediğiniz maskeyi içeren katmanı seçin.


2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

(CC, CS6) Katmanlar panelinde Maske minik resmini tıklatın. Minik resmin çevresinde bir kenarlık görünür. (CS5) Maskeler panelinde, Piksel Maskesi düğmesini veya Vektörel Maske düğmesini tıklatın.


3. Maske Kenarı'nı tıklatın. Maskeyi İyileştir iletişim kutusundaki seçeneklerle maske kenarlarını değiştirebilir ve maskeyi farklı arka planlara karşı görebilirsiniz. Seçeneklerin bir açıklaması için bkz. Seçim kenarlarını iyileştirme.

4. Maskeyi İyileştir iletişim kutusunu kapatıp yaptığınız değişiklikleri katman maskesine uygulamak için Tamam'ı tıklatın.


Daha Fazla Yardım Konusu

image

image

Maskeler ve alfa kanalları hakkında Filtreleri uygulama videosu


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri276