< Önceki | İçerik | Sonraki >

Katmanları hizalama


image

Farklı katmanlardaki nesneleri hizalama Katmanları ve grupları eşit dağıtma Görüntü katmanlarını otomatik hizalama


image

Farklı katmanlardaki nesneleri hizalama

Başa dön

Taşıma aracını image kullanarak katmanların ve grupların içeriğini hizalayabilirsiniz. (Bkz. Katmanların içeriğini taşıma.)

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Birden fazla katmanı hizalamak için Taşıma aracıyla veya Katmanlar panelinde katmanları seçin ya da bir grup seçin.

image

Bir veya daha fazla katmanı seçim kenarlığına hizalamak için görüntüde bir seçim yapın ve ardından Katmanlar panelinde katmanları seçin. Görüntüde herhangi bir belirtilen noktaya hizalamak için bu yöntemi kullanın.

2. Katman > Hizala veya Katman > Katmanları Seçime Hizala'yı seçin ve alt menüden bir komut belirleyin. Aynı komutlar, Taşıma aracı seçenekler çubuğunda Hizalama düğmeleri olarak bulunur.

Üst Kenarlar image Seçili katmanların üst pikselini seçili katmanların en üst pikseline veya seçim kenarlığının üst kenarına hizalar.

Dikey Merkezler image Seçili her katmanın dikey merkez pikselini seçili tüm katmanların dikey merkez pikseline veya seçim kenarlığının dikey merkezine hizalar.

Alt Kenarlar image Seçili katmanların alt pikselini seçili katmanların en alt pikseline veya seçim kenarlığının alt kenarına hizalar.

Sol Kenarlar image Seçili katmandaki sol pikseli en soldaki katmanın sol pikseline veya seçim kenarlığının sol kenarına hizalar.

Yatay Merkezler image Seçili katmanların yatay merkez pikselini seçili tüm katmanların yatay merkez pikseline veya seçim kenarlığının yatay merkezine hizalar.

Sağ Kenarlar image Bağlı katmanların sağ pikselini seçili tüm katmanların en sağ pikseline veya seçim kenarlığının sağ kenarına hizalar.


image

Katmanları ve grupları eşit dağıtma

1. Üç veya daha fazla katman seçin.

2. Katman > Dağıt'ı ve bir komutu seçin. Ayrıca, Taşıma aracını image seçin ve seçenekler çubuğunda dağıtım düğmesini tıklatın.

Üst Kenarlar image Her katmanın üst pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

Dikey Merkezler image Her katmanın dikey merkezinden başlayarak katmanları eşit olarak aralıklarla dizer.

Alt Kenarlar image Her katmanın alt pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

Sol Kenarlar image Her katmanın sol pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

Yatay Merkezler image Her katmanın yatay merkez pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.

Sağ Kenarlar image Her katmanın sağ pikselinden başlayarak katmanları eşit aralıklarla dizer.


Görüntü katmanlarını otomatik hizalama

Başa dön


image

Başa dön


Katmanları Otomatik Hizala komutu, katmanları köşeler ve kenarlar gibi farklı katmanlarda benzer içerik temelinde otomatik olarak hizalayabilir. Bir katmanı referans katman olarak atayabileceğiniz gibi Photoshop'un referans katmanı otomatik olarak seçmesine de izin verebilirsiniz. Diğer katmanlar referans katmana hizalanır; böylece eşleşen içerik kendini kaplar.

Katmanları Otomatik Hizala komutunu kullanarak görüntüleri birçok yoldan birleştirebilirsiniz:

image

Aynı arka plana sahip görüntü parçalarını başkalarıyla değiştirin veya silin. Görüntüleri hizaladıktan sonra her görüntüye ait parçaları tek görüntüde birleştirmek için maskeleme veya karıştırma efektlerini kullanın.

image

Kaplayan içeriği paylaşan görüntüleri bir araya getirerek birleştirin.

image

Sabit arka plan önünde çekilmiş video kareleri için kareleri katmanlara dönüştürüp içeriği birden çok kareye ekleyebilir veya silebilirsiniz.

1. Aynı belgede hizalamak istediğiniz görüntüleri kopyalayın veya yerleştirin. Her görüntü farklı katmanda olur. Bkz. Katmanları çoğaltma.

image


268

image Komut dosyası kullanarak birden çok görüntüyü katmanlara yükleyebilirsiniz. Dosya > Komut Dosyaları > Dosyaları Yığına Yükle'yi seçin.

2. (İsteğe bağlı) Katmanlar panelinde katmanı kilitleyerek referans katman oluşturun. Bkz. Katmanları kilitleme. Referans katman ayarlamadıysanız Photoshop katmanları analiz edip referans olarak son kompozisyonun merkezinden birini referans olarak seçecektir.

3. Hizalamak istediğiniz kalan katmanları seçin.

Panelden birden fazla bitişik katmanı seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklatın; Bitişik olmayan katmanları seçmek için Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (MAC OS) basılı tutarak tıklatın.

Not: Hizalama için gerekli bilgileri içermeyen ayarlama katmanlarını, vektör katmanlarını veya Akıllı Nesneler'i seçmeyin.

4. Düzen > Katmanları Otomatik Hizala'yı seçip bir hizalama seçeneği belirleyin. Çakışan alanları paylaşan birden çok görüntüyü (örneğin, panorama oluşturmak amacıyla) birbirine bağlamak için Otomatik, Perspektif veya Silindirik seçeneklerini kullanın. Kaydırma içerikli taranmış görüntüleri hizalamak için Sadece Yeniden Konumlandır seçeneğini kullanın.

Otomatik Photoshop kaynak görüntüleri analiz eder ve hangisinin daha iyi birleştirmeyi üreteceğine bağlı olarak Perspektif veya Silindirik mizanpajı uygular.

Perspektif Kaynak görüntülerden birini (varsayılan orta görüntüdür) referans görüntü olarak atayarak tutarlı kompozisyon oluşturur. Ardından diğer görüntüler, katmanlardaki çakışan içerik eşleşecek şekilde dönüştürülür (gerektiğinde yeniden yerleştirilir, uzatılır veya eğriltilir).

Silindirik Perspektif mizanpajıyla oluşabilecek "kelebek" bozulmasını, tek tek görüntüleri açılmış bir silindir gibi görüntüleyerek azaltır. Katmanlardaki kaplama içeriği gene eşleşiyor. Referans görüntü ortaya yerleştirilir. Geniş panorama oluşturmak için en uygunudur.

Küresel Görüntüleri geniş görünüm alanlarıyla (dikey ve yatay) hizalar. Kaynak görüntülerden birini (varsayılan olarak ortadaki görüntü) referans görüntü olarak atar ve diğer görüntüleri, çakışan içerikler eşleşecek şekilde küresel olarak dönüştürür.

Sahne Kolajı Görüntüdeki nesnelerin şeklini değiştirmeden (örneğin daire, daire olarak kalır) katmanları hizalar ve çakışan içerikleri eşleştirir.

Sadece Yeniden Konumlandır Katmanları hizalayıp kaplama içeriğini eşleştirir; ancak kaynak katmanları dönüştürmez (uzatmaz veya eğriltmez).

Mercek Düzeltmesi Mercek bozukluklarını otomatik olarak düzeltir:

Vinyet Kaldırma Bir görüntünün kenarlarının, özellikle köşelerinin, merkezinden daha koyu görünmesine neden olan bir mercek bozukluğunu telafi eder.

Geometrik Deformasyon Halter, iğne veya balık gözü deformasyonunu telafi eder.

Not: Geometrik Deformasyon, daha iyi hizalama sonucu almak için radikal deformasyonu dikkate almaya çalışır, ancak bu durum balıkgözü merceği için geçerli değildir; balıkgözü meta verileri algılandığında, Geometrik Deformasyon görüntüleri balıkgözüne göre hizalar.

Otomatik hizalamadan sonra, hizalamanın ince ayarını yapmak veya katmanlar arasında pozlama farklılıklarını eşitlemek amacıyla ton ayarlamaları yapmak için Düzen > Serbest Dönüştürme'yi kullanabilirsiniz; ardından da katmanları tek bileşik görüntüde birleştirebilirsiniz.

image Panorama oluşturmak ve alan derinliğini arttırmak amacıyla Otomatik Hizalama ve Otomatik Karıştırma kullanılması hakkında video için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4120_ps_tr.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


269