< Önceki | İçerik | Sonraki >

3B panel ayarları


image

3B paneline genel bakış 3B Sahne ayarları

3B Ağ ayarları

3B Malzeme ayarları 3B Işık ayarları

Not: Photoshop CS5 ve Photoshop CS6'da, 3B işlevselliği Photoshop Extended'ın bir parçasıydı. Photoshop Extended'da yer alan tüm özellikler Photoshop CC'nin parçasıdır. Photoshop CC ayrı bir Extended teklifi sunmaz.


image

3B paneline genel bakış

Başa dön


Bir 3B katman seçtiğinizde, 3B paneli ilgili 3B dosyanın bileşenlerini gösterir. Panelin üst kısmında dosyadaki kafesler, malzemeler ve ışıklar listelenir. Panelin alt kısmı ise üst kısımda seçili olan 3B bileşeni için geçerli ayarları ve seçenekleri gösterir.


image

Sahne seçeneklerini görüntüleyen 3B paneli

A. Sahne, Ağ, Malzeme veya Işık seçeneklerini görüntüleme B. Hazır ayarları oluşturma menüsü C. Oluşturma ayarlarını özelleştirme D.

Boyanacak dokuyu seçme E. Kesit ayarları F. Kaplamaları değiştirme G. Yeni ışık ekleme H. Işık silme


3B panelinin üst kısmında yer alan düğmeler üst kısımda görüntülenen bileşenleri filtreler. Tüm bileşenleri göstermek için Sahne düğmesini, yalnızca malzemeleri görmek için Malzemeler düğmesini tıklatın; diğer öğeler için de aynı yolu izleyin.


3B panelini görüntüleme


image

Aşağıdakilerden birini yapın:


image

Pencere > 3B'yi seçin.

image

Katmanlar panelinde 3B katman simgesini image çift tıklatın.

image

Pencere > Çalışma Alanı > Gelişmiş 3B'yi seçin.


Görüntülenen 3B seçeneklerini filtreleme


image

3B panelinin üst tarafında bulunan Sahne, Kafes, Malzemeler veya Işıklar düğmesini tıklatın.


3B kafesi veya ışığı gösterme veya gizleme


810

image

3B panelinin üst tarafında bulunan kafes veya ışık girişinin yanındaki göz simgesini tıklatın.

Not: 3B panelinden malzeme görüntülenmesini açıp kapatamazsınız. Malzemeleri göstermek veya gizlemek için Katmanlar panelinden ilişkili dokularının görünürlük ayarlarını değiştirin. Bkz. 3B Malzeme ayarları.


3B sahnesi ayarlarına erişim


1. Sahne düğmesini tıklatın.


2. Seçili değilse bileşen listesinin en üstündeki Sahne girişini tıklatın.


Kafes, malzeme veya ışık ayarlarına erişim


image

Aşağıdakilerden birini yapın:


image

Tüm sahne bileşenlerini göstermek için Sahne düğmesini tıklatın. Ardından üst kısımdan bir kafes, malzeme veya ışık seçin.

image

Geçici olarak sadece bu bileşenleri görüntülemek için Kafesler, Malzemeler veya Işıklar düğmesini tıklatın. Ardından tek bir kafesi, malzemeyi veya ışığı seçin.


Bir kafesin malzemelerini genişletme veya daraltma


1. Sahne düğmesini tıklatın.


2. Kafes simgelerinden birinin solundaki üçgeni tıklatın.


Taban düzlemini görüntüleme

Taban düzlemi tabanın 3B modele göre konumunu yansıtan bir ızgaradır.


image

Taban düzlemini görmek için 3B panelinin altındaki Değiştir simgesini image tıklatın ve 3B Taban Düzlemi öğesini seçin.

Not: Değiştir simgesi yalnızca sisteminizde OpenGL kullanılabilir durumdaysa etkinleşir. Bkz. OpenGL hakkında.


Işık kılavuzlarını gösterme veya gizleme


image

3B panelinin altında Değiştir simgesini image tıklatın ve 3B Işık öğesini seçin.


Belge penceresinde seçili malzemenin veya ağın ana hatlarını belirleme


image

3B panelinin altında Değiştir simgesini image tıklatın ve 3B Seçim öğesini seçin.


Panelde malzeme veya ağ seçimi yaparken, belge penceresinde geçerli öğeyi belirlemenize yardımcı olan renkli bir çerçeve görünür.

image Malzeme ve ağ çerçeveleri gibi 3B kaplamaların rengini değiştirmek için, Tercihler iletişim kutusunun 3B kısmındaki seçenekleri özelleştirin.


image

Belge penceresinde seçili öğelerin ana hatlarını belirleme

A. Malzemeler renkli bir çizgiyle çevrelenir B. Ağlar sınırlayıcı kutuyla çevrelenir


image

3B Sahne ayarları

Başa dön

Oluşturma modlarını değiştirmek, boyamak üzere bir doku seçmek veya kesit oluşturmak için 3B Sahne ayarlarını kullanın. Sahne ayarlarına erişmek için 3B panelindeki Sahne düğmesini image tıklatın ve panelin en üst kısmındaki Sahne girişini seçin.


Oluşturma Ayarları

Model için hazır oluşturma ayarını belirtir. Seçenekleri özelleştirmek için Düzen'i tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. 3B

oluşturma ayarlarını değiştirme.


Kalite


İyi performansı korurken en iyi görüntüleme kalitesini sunan bir ayar seçin:


Etkileşimli (Boyama) Ekran kartındaki GPU'yu kullanıp yüksek kaliteli sonuçlar üreterek OpenGL ile oluşturur ancak ayrıntılı yansımalar


811

ve gölgeler eksiktir. Bu seçenek birçok sistemde düzenleme için en iyisidir.


Işın İzlemeli Taslak Bilgisayarın ana kartı üzerindeki işlemciyi kullanarak taslak kalitesine sahip yansımalar ve gölgelerle görüntü oluşturur. Sisteminizde güçlü bir ekran kartı varsa, Etkileşimli seçeneği daha hızlı sonuçlar üretebilir.

Işın İzlemeli Final En iyi son çıktı için ayrılan bu seçenek, yansımaları ve gölgeleri tam olarak oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Son çıktı için bir 3B dosya oluşturma.

Not: Işın İzlemeli görüntü oluşturma sırasında döşemeler geçici olarak görüntü boyunca çizilir. Görüntü oluşturma işlemini bölmek için fareyi veya boşluk tuşunu tıklatın. Döşeme geçişi sayısını değiştirmek için, işleme hızını kaliteyle değiştirerek, 3B tercihlerindeki Yüksek Kalite Eşiğini değiştirin.


image

Işın İzlemeli oluşturma sırasında döşemeler geçici olarak görüntü boyunca çizilir.


Boyama Doğrudan 3B model üzerinde boyama yaparken boyayacağınız doku eşlemi seçmek için bu menüyü kullanın. Bkz. 3B boyama.

image Hedef dokuyu 3B > 3B Boyama Modu menüsünden de seçebilirsiniz.


Genel Ortam Rengi Yansıyan yüzeylerde görünen genel ortam ışığı rengini belirler. Bu renk belirli malzemeler için ortam rengi ile etkileşim içindedir. Bkz. 3B Malzeme ayarları.

Kesit

Modeli seçeceğiniz açıyla kesebilecek düzlemsel bir kesit oluşturmak için seçin. Modeli dilimlemenizi ve içeriğini görüntülemenizi sağlar.

Bkz. Kesitleri görüntüleme.


Kesitleri görüntüleme

Herhangi bir açıda modeli dilimleyen ve düzlemin yalnızca bir tarafındaki içeriği görüntüleyen görünmez bir düzlemle 3B modelin kesitini görüntüleyebilirsiniz.


1. Sahneler sekmesinin alt kısmından Kesit'i seçin.


2. Hizalama, konumlandırma ve yönlendirme seçeneklerini seçin:


Düzlem Kesiti oluşturan düzlemi görüntülemek için seçin. Düzlem rengini ve opaklığını seçebilirsiniz.


Kesişim Modelin kesit düzleminin kestiği alanlarını vurgulamak için seçin. Vurgu rengini seçmek için renk örneğini tıklatın.


Kesiti Çevir

Modelin görüntülenen alanını bölen düzlemin karşı tarafıyla değiştirir.


Kaydırma ve Eğme

Eğilmesini değiştirmeden ekseni boyunca düzlemi kaydırmak için Kaydırma'yı kullanın. Varsayılan 0 kaydırmasında

düzlem 3D modeli orta noktasından keser. Maksimum pozitif veya negatif kaydırmalarda düzlem modelle herhangi bir kesişimin ardında hareket eder. Düzlemi olası eğme yönlerinde 3600 dereceye kadar döndürmek için Eğme ayarlarını kullanın. Belirli bir eksen için, eğme ayarları düzlemi diğer iki eksen boyunca döndürür. Örneğin, y eksenine hizalanan düzlem x ekseni (Eğme 1) veya z ekseni (Eğme 2) çevresinde dönebilir.


Hizalama Bölen düzlem için eksen (x, y veya z) seçin. Düzlem seçilen eksene diktir.


Kesitlerin her birine farklı oluşturma modları uygulama

Aynı 3B modelin Tel Kafes ve Kesintisiz gibi farklı görünümlerini birleştirmek için kesitin her bir kenarının oluşturma ayarlarını değiştirebilirsiniz.


1. Kesit öğesini seçip Sahneler sekmesinin alt kısmından seçenekleri belirleyin. Geçerli oluşturma ayarlarınız görünen kesite uygulanır.


2. Oluşturma Ayarları'nı tıklatın veya 3B > Oluşturma Ayarları'nı seçin.


3. İletişim kutusunun en üstünden seçili olmayan Kesit düğmesini image tıklatın.

Varsayılan olarak alternatif kesit için tüm oluşturma ayarları kapalıdır, bu nedenle görünmez.


4. Alternatif kesit için oluşturma seçeneklerini seçtikten sonra Tamam'ı tıklatın.


image


812

3B Ağ ayarları

Başa dön


3B modeldeki kafeslerin her biri 3B panelin üst kısmında ayrı bir satırda görünür. 3B panelinin alt kısmından kafes ayarlarına ve bilgisine erişmek için bir kafes seçin.

Bilgi, bir kafese uygulanmış olan malzeme ve doku sayısının yanı sıra o kafesin sahip olduğu köşe ve yüzey sayısını içerir. Ayrıca aşağıdaki ağ görüntüleme seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz:

Not: Gölgeleri görmek için ışıkları ayarlayın ve görüntü oluşturma kalitesi için Işın İzlemeli seçeneğini belirleyin. Bkz. 3B Sahne ayarları.


Gölge Yakalama Seçili ağın yüzeyinde diğer ağlardan gölgeler gösterip göstermediğini kontrol eder.

Not: Ağların üzerindeki taban düzleminden gölge yakalamak için, 3B > Taban Düzlemi Gölge Yakalayıcısı seçimini yapın. Bu gölgeleri nesnelerle hizalamak için, 3B > Nesneyi Taban Düzlemine Yasla seçimini yapın


Gölge Bırakma

Seçili ağın diğer ağ yüzeylerine gölge bırakıp bırakmadığını kontrol eder.


Görünmez


Ağı saklar ancak yüzeyindeki gölgeleri görüntüler.


Gölge Opaklığı

faydalıdır.


Seçili ağ tarafından bırakılan gölgelerin yumuşaklığını kontrol eder. Bu ayar, 3B nesneleri aşağıdaki katmanlarla karıştırırken


Bir kafesi gösterme ya da gizleme


image

3B panelinin üst kısmında bulunan bir kafes adının yanındaki göz simgesini tıklatın.


Kafeslerde tek tek değişiklik yapma

Modelin tümünü hareket ettirmeden sadece seçili kafesi hareket ettirmek, döndürmek veya ölçeklemek için kafes konumlandırma araçlarını kullanın. Konumlandırma araçları, Araçlar panelindeki ana 3B konumlandırma araçları gibi çalışır. Her araç hakkında bilgi için bkz. Bir 3B modeli taşıma, döndürme ve ölçekleme.


1. 3B panelinin üst kısmından bir kafes seçin. Seçilen kafes, panelin alt kısmında kırmızı bir kutu ile vurgulanır.


2. Kafesi taşımak için panelin alt kısmındaki kafes konumlandırma araçlarından birini seçin ve kullanın.

image

Tek bir kafes seçiliyken modelin tümünde değişiklik yapmak için Araçlar panelindeki 3B araçları kullanın.


image

3B Malzeme ayarları

Başa dön


3B panelinin en üst kısmı 3B dosyada kullanılmış olan malzemeleri listeler. Bir modelin genel görünümünü oluşturmak için bir ya da daha fazla malzeme kullanılmış olabilir. Model birden fazla kafes içeriyorsa, kafeslerin her biri ile ilişkilendirilmiş belirli bir malzeme olabilir. Veya bir model bir ağdan kurulabilir ancak değişik alanlarda farklı malzemeler kullanabilir.


image

Seçili bir malzeme ve ilişkilendirilmiş doku eşlemleri.


813

A. Malzeme seçeneklerini görüntüleme B. Seçili malzeme C. Malzeme seçici D. Malzeme Bırakma ve Seçme araçları E. Doku eşlemi menü simgesi F. Doku eşlem türleri


3B panelinin üst kısmında bir malzeme seçildiğinde alt kısım bu malzeme tarafından kullanılan belirli doku eşlemlerini gösterir. Dağıtma ve Kabartma gibi bazı doku türleri, genel olarak dokuyu oluşturan belirli rengi veya deseni sağlaması için 2B dosyalara güvenir. Diğer doku türleri için ayrı bir 2B dosyaya ihtiyacınız olmayabilir. Örneğin, değer girerek Parlama, Işıldama, Opaklık ve Yansımayı doğrudan ayarlayabilirsiniz.

Bir malzeme tarafından kullanılan doku eşlemleri ayrıca Katmanlar panelinde doku eşlem kategorisine göre gruplandırılarak Dokular başlığı altında da görünür.

image

Bir doku eşlem görüntüsünü görmek için, fareyi doku adının (Yansıtma veya Aydınlatma gibi) üzerinde bekletin.


Dağıtma

Malzeme rengi. Dağıtma eşlemi herhangi bir düz renk veya 2B içerik olabilir. Dağıtma renk örneği değeri, dağıtma dokusu eşlemini

kaldırmayı seçtiğinizde dağıtma rengini belirler. Model üzerinde boyama yaparak da bir dağıtma eşlemi oluşturabilirsiniz. Bkz. 3B boyama.


Opaklık Malzeme opaklığını arttırır veya azaltır (%0-100). Opaklığı kontrol etmek için doku eşlem veya itilen sürgü kullanabilirsiniz. Doku eşleminin gri ton değerleri malzemenin opaklığını kontrol eder. Beyaz değerler tam opaklık oluştururken siyah değerler tam saydamlık oluşturur.

Kabartma Alt kafeslerde değişiklik yapmadan malzeme yüzeyinde kabartmalar oluşturur. Kabartma eşlemi, açık değerlerin yüzey alanlarını kabartırken koyu değerlerin yüzey alanlarını düzleştiren gri tonlamalı bir görüntüdür. Bir kabartma eşlemi oluşturabilir, yükleyebilirsiniz ya da model üzerinde boyama yaparak otomatik olarak bir kabartma eşlemi dosyası oluşturabilirsiniz. Bkz. 3B boyama.

Kabartma alanı kabartmayı arttırır veya azaltır. Yalnızca bir kabartma eşlemi var olduğunda etkindir. Kabartma kuvvetini arttırmak veya azaltmak için alana bir sayı girin veya itilen sürgüyü kullanın.

image

Kabartma özellikle yüzey açılı değil tam karşıdan görüntülendiğinde söz konusudur.Normal


Tıpkı bir kabartma eşlemi dokusu gibi normal bir eşlem de yüzey detayı içerir. Tek kanallı gri tonlamalı bir görüntü kullanan kabartma

doku eşlemlerinden farklı olarak normal eşlem çok kanallı (RGB) görüntü kullanır. Her bir renk kanalının değerleri, model yüzeyindeki normal bir eşlemin x, y ve z bileşenlerini temsil eder. Alçak poligon kafeslerin yüzeylerini düzgünleştirmek için normal bir eşlem kullanılabilir.

Not: Photoshop en hızlı işleme imkanını sunan normal World-space haritalarını kullanır.Ortam


3B modeli çevreleyen ortamın görüntüsünü saklar. Ortam eşlemleri küresel panorama şeklinde uygulanır. Ortam eşleminin içeriği modelin

yansıtan alanlarında görünebilir.

image Bir ortam eşleminin verilen bir malzeme üzerinde yansımasını önlemek için Yansıma değerini %0 olarak değiştirdikten sonra malzeme alanını maskeleyen bir yansıma eşlemi ekleyin veya o malzemeden Ortam eşlemini kaldırın.


Yansıma 3B sahnedeki diğer nesnelerin ve malzeme yüzeyindeki ortam eşleminin yansımasını arttırır.


Aydınlatma


Görüntülenmek için ışığa bağlı olmayan bir renk tanımlar. 3B nesne için içten aydınlatma efektini oluşturur.


Parlama


Bir kaynaktan gelip yüzeyden görüntüleyene geri yansıyan ışık miktarını tanımlar. Işıltıyı alana bir sayı girerek veya itilen sürgüyü

kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ayrı bir ışıltı eşlemi oluşturduğunuzda, eşlemdeki renklerin yoğunluğu malzemenin ışıltısını kontrol eder. Siyah alanlar tam ışıltı oluştururken beyaz alanlar ışıltının tümünü kaldırır, orta değerler ise açık ton boyutunu azaltır.

Işıldama

Parlama ayarının oluşturduğu yansıyan ışığın dağılımını tanımlar. Düşük parlaklık (yüksek dağılım) daha az odakla daha yoğun ışık

üretir. Yüksek parlaklık (düşük dağılım) daha az yoğun ışıkla daha parlak ve canlı açık tonlar üretir.


image

Parlama (soldaki sayı) ve Işıldama'yı (sağdaki sayı) ayarlama


Not: Bir 3B nesne, Photoshop'un desteklediği doku türlerinden dokuz tanesinden daha fazlasını içeriyorsa, ek dokular Katmanlar panelinde ve 3B Boyama Modu listesinde görünür. (3B Boyama Modu'nu görüntülemek için 3B > 3B Boyama Modu öğesini seçin veya 3B panelinin Sahne kısmındaki Boyama menüsünü kullanın


Aynasal Aynasal özellikler için görüntülenen renk (açık ton ışıltısı ve parlaklığı gibi).


Ortam


Yansıyan yüzeylerde görünen ortam ışığı rengini belirler. Bu renk sahnenin tümü için Genel Ortam Rengi ile etkileşim kurar. Bkz. 3B

Sahne ayarları.


Işık Kırılması


3B > Oluşturma Ayarları iletişim kutusunda sahne Kalitesi Işın İzlemeli olarak ayarlandığında ve Işık Kırılmaları seçeneği

belirlendiğinde kırılma dizinini ayarlar. Kırılma, farklı kırılma indisine sahip iki ayrı ortam (su ve hava gibi) kesiştiğinde ışığın yönünde meydana gelen değişimdir. Yeni malzemeler için varsayılan değer 1.0'dır (hava için yaklaşık değer).


814

Nesneler üzerinde doğrudan malzeme örnekleme ve uygulama

3B Malzeme Bırakma aracı klasik Boya Kovası aracına çok benzer ve malzemeleri doğrudan 3B nesneler üzerinde deneyip uygulamanıza imkan verir.


1. 3B panelinde 3B Malzeme Bırakma aracını image seçin.


2. İşaretçiyi belge penceresindeki 3B nesnenin üzerine taşıyın. Denemek istediğiniz malzemenin ana hatları belirlendiğinde, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) seçeneğini tıklatın.


3. İşaretçiyi taşıyarak değiştirmek istediğiniz malzemenin ana hatlarını belirleyin ve tıklatın.

image Ana hatları belirlenmiş bir malzemenin görsel örneği için bkz. Belge penceresinde seçili malzemenin veya ağın ana hatlarını belirleme.


Doğrudan nesneler üzerinde malzeme seçme

1. 3B panelinde 3B Malzeme Bırakma aracını image basılı tutun ve 3B Malzeme Seçme aracını image seçin.


2. İşaretçiyi belge penceresindeki 3B nesnenin üzerine taşıyın. Seçmek istediğiniz malzemenin ana hatları belirlendiğinde, tıklatın.


Malzeme hazır ayarlarını uygulama, kaydetme ve yükleme

Malzeme hazır ayarları doku ayarları gruplarını çabucak uygulamanıza imkan verir. Varsayılan hazır ayarlar; çelik, kumaş ve tahta gibi çeşitli malzemeler sağlar.


image

Hazır ayar açılır panelini göstermek için malzeme önizlemeyi tıklatın.


1. 3B panelinde malzeme önizlemeyi tıklatın.


2. Hazır ayar açılır panelinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:


image

Bir hazır ayarı uygulamak için minik resim önizlemesini çift tıklatın.

image

Geçerli doku ayarlarından bir hazır ayar oluşturmak için açılır menü simgesini image tıklatın ve Yeni Malzeme öğesini seçin.

image

Seçilen hazır ayarları yeniden adlandırmak veya silmek için, açılır menü simgesini tıkların ve Yeniden Adlandır veya Malzemeyi Sil seçeneğini seçin.

image

Geçerli hazır ayar grubunu kaydetmek için, açılır menü simgesini tıklatın ve Malzemeleri Kaydet seçeneğini seçin.

image

Gösterilen grubu değiştirmek için açılır menü simgesini tıklatın. Ardından, kaydedilen bir grubu geri yüklemek için Malzemeleri Sıfırlar, kaydedilen bir gruba ekleme yapmak için Malzemeleri Yükle veya Malzemeleri değiştir seçeneğini seçin.


Doku eşlemi oluşturma

1. Doku eşleme türünün yanındaki klasör simgesini image tıklatın.


815

2. Yeni Doku'yu seçin.


3. Yeni eşlemin adını, boyutlarını, çözünürlüğünü ve renk modunu girdikten sonra Tamam'ı tıklatın.

image Boyut oranını varolan bir doku eşlemine uydurmak için, fare işaretçisini Katmanlar panelinde doku eşleminin üzerine götürerek boyutlarını görüntüleyin.


Yeni doku eşleminin adı Malzemeler panelinde doku eşleminin yanında görüntülenir. Ayrıca Katmanlar panelinde 3B katmanın altındaki doku listesine de eklenir. Varsayılan ad, malzeme adına doku eşlem türü eklenerek oluşturulur.


Doku eşlemi yükleme

Kullanılabilen dokuz doku eşlemi türünden herhangi biri için varolan bir 2B doku dosyasını yükleyebilirsiniz.


1. Doku türünün yanındaki klasör simgesini image tıklatın.


2. Doku Yükle'yi seçtikten sonra 2B doku dosyasını seçin ve açın.


Kabartma eşlemi oluşturma

Nötr gri tonlama değerleriyle dolu olan kabartma dokusu eşlemi, bir eşlem üzerinde boyama yaparken daha fazla aralık sunar.


1. Araçlar panelindeki Arka Plan Rengini Ayarla renk örneğini tıklatın.


2. Renk Seçici'den parlaklığı %50 olarak ayarlayıp R, G ve B değerlerini eşit değerlere ayarların. Tamam'ı tıklatın.


3. 3B panelinde, Kabartma'nın yanındaki klasör simgesini image tıklatın.


4. Yeni Doku'yu seçin.


5. Yeni iletişim kutusunda aşağıdaki ayarları yapın:


image

Renk Modu için Gri Tonlama'yı seçin.

image

Arka Plan İçeriği için Arka Plan Rengi'ni seçin.

image

(İsteğe bağlı) Genişlik ve Yükseklik değerlerini malzemenin dağıtma dokusu eşleminin boyutlarına eşit olacak şekilde ayarlayın.


6. Tamam'ı tıklatın.


Kabartma dokusu eşlemi oluşturulur ve Malzemeler panelinde listelenen doku eşlemleri dosyasına eklenir. Ayrıca Katmanlar panelinde de doku olarak görünür.


Düzenlemek için bir doku eşlemi açma

image

Görüntü simgesini image tıklatın ve Doku Aç'ı seçin.

Doku eşlemi kendi belge penceresinde Akıllı Nesne olarak açılır. Dokuyu düzenledikten sonra, model güncellemelerini görmek için 3B modelin belge penceresini etkinleştirin. Bkz. 3B doku düzenleme.


Doku eşlemi silme

1. Doku türünün yanındaki görüntü simgesini image tıklatın.


2. Doku Sil'i seçin.

image Silinen doku harici bir dosyaysa, doku eşlem menüsünden Doku Yükle komutunu kullanarak yeniden yükleyebilirsiniz. 3B dosya tarafından dahili olarak başvurulmuş olan dokular için silinen bir dokuyu geri yüklemek isterseniz Geri Al veya Geri Adım komutlarını kullanın.


Doku özelliklerini düzenleme

Doku eşlemi UV eşlemi parametrelerine bağlı olarak model yüzeyinin belirli bir alanına uygulanır. Dokunun modele eşlenme şeklini geliştirmek için gerektiğinde UV ölçeğini ve kaydırmayı ayarlayabilirsiniz.


1. Doku türünün yanındaki görüntü simgesini image tıklatın.


2. Özellikleri Düzenle'yi seçin.


3. Hedef katman seçtikten sonra UV Ölçeği ve Kaydırma değerlerini ayarlayın. Değerleri doğrudan girebilir veya itilen sürgüleri kullanabilirsiniz.


816

Hedef Ayarların belirli bir katmana veya bileşik görüntüye uygulanıp uygulanmayacağını belirler.


U ve V Ölçeği Eşlenen dokuları yeniden boyutlandırır. Yinelenen bir desen oluşturmak için değeri azaltın.


U ve V Kaydırma Eşlenen dokuları yeniden konumlandırır.


image

3B Işık ayarları

3B ışıklar gerçekçi derinlik ve gölge ekleyerek modelleri farklı açılardan aydınlatır.


Işıkları tek tek ekleme veya silme

Başa dön


image

3B panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:


image

image

Işık eklemek için Yeni ışık oluştur düğmesini image tıklayın ve ışık türünü seçin: Nokta ışıklar ampuller gibi her yönü aydınlatır.

image

Spot ışıklar koni şeklinde aydınlatır ve ayarlanabilir.

image

Sonsuz ışıklar güneş ışığı gibi tek yönlü bir düzlem şeklinde aydınlatır.

image

Görüntü temelli ışıklar aydınlatılmış bir görüntüyü 3B sahnenin etrafında eşleştirir.

image

Işık silmek için öncelikle Işıklar kısmının üst tarafındaki listeden image seçin. Ardından panelin altındaki Sil düğmesini image tıklatın.


Işık özelliklerini ayarlama

1. 3B panelinin Işıklar kısmındaki image listeden bir ışık seçin.


2. Panelin altta kalan yarısında, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:


Hazır Ayar

bir grup kaydedilmiş ışığı ve ayarları uygular. (Bkz. Işık grupları kaydetme, değiştirme veya ekleme.)


Işık Türü

Işıkları tek tek ekleme veya silme bölümünde açıklanan seçeneklerden birini belirleyin.


Yoğunluk Parlaklığı ayarlar.


Renk

Işığın rengini belirler. Renk Seçici'ye erişmek için kutuyu tıklatın.


Görüntü

Görüntü temelli ışıklar için bir bitmap veya 3B dosya belirtir. (Çarpıcı efektler için 32-bit HDR görüntüleri deneyin.)


Gölge Oluştur Ön plan yüzeylerinden arka plan yüzeylerine, bir kafesten kendi üzerine veya bir kafesten bir diğerinin üzerine gölge düşürür. Bu seçeneği devre dışı bırakmak performansta ufak da olsa bir artış sağlar.


Yumuşaklık Kademeli bir azalma oluşturarak gölgelerin kenarlarını bulanıklaştırır.


3. Nokta veya spot ışıklar için aşağıdaki ek seçenekleri ayarlayın:


Etkin Nokta (Yalnızca spot ışık) Işığın parlak merkezinin genişliğini ayarlar.


Azalma

(Yalnızca spot ışık) Işığın dış genişliğini ayarlar.


Zayıflatma Kullan İç ve Dış seçenekleri, zayıflatma konisini ve nesneler ile aradaki mesafe arttıkça ışık yoğunluğunun hangi hızda azalacağını belirler. Bir nesne İç sınırdan daha yakın olduğunda, ışık tam kuvvette olur. Bir nesne Dış sınırdan daha uzak olduğunda, ışık sıfır kuvvetinde olur. Orta mesafelerde, ışık tam kuvvetten sıfır kuvvete doğrusal olarak zayıflar.

image İşaretçiyi Etkin Nokta, Azalma, İç ve Dış zayıflatma seçenekleri üzerinde gezdirin. Simgedeki kırmızı ana hatlar etkilenen ışık öğesini gösterir.


Işıkları konumlandırma

image

3B panelinin Işıklar kısmında image aşağıdakilerden herhangi birini seçin:


Döndürme aracı image

(Yalnızca spot, sonsuz ve görüntü tabanlı ışıklar) Işığı 3B alan içindeki konumunu koruyarak döndürür.

image Işığı belirtilen alana hızlı bir şekilde doğrultmak için, belge penceresinde Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.


817

Kaydırma aracı image

(Yalnızca spot ve nokta ışıklar) Işığı aynı 3B düzlemde farklı bir konuma taşır.


Kaydırma aracı image

(Yalnızca spot ve nokta ışıklar) Işığı farklı bir 3B düzleme taşır.


Işığı Kaynağa Yönlendir image

(Yalnızca spot ışık) Işığı modelin merkezine doğru tutar.


Geçerli Görünüme Taşı image

Işığı fotoğraf makinesinin bulunduğu konuma taşır.

image Görüntü tabanlı ışıkların konumunu kesin olarak belirlemek için, görüntünün etrafını bir küre ile saran 3B Eksenini kullanın. (Bkz. 3B Eksen.)


Işık kılavuzu ekle

Işık kılavuzları, ayarlamalarınız için uzamsal başvuru noktaları sunar. Bu kılavuzlar her bir ışığın türünü, açısını ve zayıflatmasını yansıtır. Nokta ışıklar birer top gibi görünürken spot ışıklar koni, sonsuz ışıklarsa birer çizgi şeklinde görünür.


image

3B panelinin altında Değiştir simgesini image tıklatın ve 3B Işık öğesini seçin.

image Tercihler iletişim kutusunun 3B bölümünde kılavuz rengini değiştirebilirsiniz.


image

Işık Kılavuzları:

A. Nokta ışık B. Spot ışık C. Sonsuz ışık


Işık grupları kaydetme, değiştirme veya ekleme

Işık gruplarını daha sonra kullanmak üzere saklamak için bunları hazır ayar olarak kaydedin. Hazır ayarı başka projelerde kullanmak için var olan ışıklara ekleyin veya var olan ışıkları değiştirin.


image

3B panel menüsünde image aşağıdakilerden herhangi birini seçin:


Işık Hazır Ayarını Kaydet Geçerli ışık grubunu aşağıdaki komutlarla geri yükleyebileceğiniz bir hazır ayar olarak kaydeder.


Işık Ekle Seçtiğiniz bir ışık hazır ayarını varolan ışıklara ekler.


Işık Değiştir

Varolan ışıkları seçtiğiniz hazır ayarla değiştirir.


Daha Fazla Yardım Konusu

image

UV kaplamaları oluşturma


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


818