< Önceki | İçerik | Sonraki >

Web grafikleri için çıktı ayarları


image

Çıktı seçeneklerini ayarlama HTML çıktı seçenekleri

Dilim çıktı seçenekleri Arka plan çıktı ayarları

Dosyaları Kaydetme çıktı ayarları

Görüntüye başlık ve telif hakkı bilgilerini ekleme


image

Çıktı seçeneklerini ayarlama

Başa dön


Çıktı ayarları HTML dosyalarının nasıl formatlandığını, dosyaların ve dilimlerin nasıl adlandırıldığını ve en iyileştirilmiş görüntüleri işlerken arka plan görüntülerinin nasıl işlendiğini kontrol eder. Bu seçenekleri Çıktı Ayarları iletişim kutusunda ayarlarsınız.

Çıktı ayarlarınızı kaydedebilir ve başka dosyalara uygulayabilirsiniz.

1. Çıktı Ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

image

En iyileştirilmiş bir görüntüyü kaydederken En İyileştirileni Kaydet veya En İyileştirileni Farklı Kaydet iletişim kutusundaki Ayarlar açılır menüsünden Diğer'i seçin.

image

Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusundaki En İyileştir açılır menüsündeki (Hazır Ayar menüsünün sağında yer alır) Çıktı Ayarlarını Düzenle'yi seçin.

2. (İsteğe bağlı) Önceden tanımlanmış çıktı seçeneklerini görüntülemek için Ayarlar açılır menüsünden bir seçenek belirleyin.

3. Gerekirse her seçenek kümesini düzenleyin. Farklı bir seçenek kümesine geçiş yapmak için Ayarlar menüsünün altındaki açılır menüden bir seçenek kümesi seçin. Alternatif olarak menü listesindeki bir sonraki kümeyi görüntülemek için İleri'yi tıklatın; önceki kümeyi görüntülemek için Önceki'yi tıklatın.

4. (İsteğe bağlı) Çıktı ayarlarını kaydetmek için seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayın ve Kaydet'i tıklatın. Bir dosya adı yazın, kaydedilen dosya için bir konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.

Çıktı ayarlarını istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ancak, dosyayı Photoshop klasöründeki En İyileştirilmiş Çıktı Ayarları klasörüne veya Illustrator klasöründeki Web Ayarları/Çıktı Ayarları için Kaydet klasörüne yerleştirirseniz, dosya Ayarlar açılır menüsünde görünür.

5. (İsteğe bağlı) Çıktı ayarlarını görüntülemek için Yükle'yi tıklatın, bir dosya seçin ve Aç'ı tıklatın.


image

HTML çıktı seçenekleri

Başa dön


HTML kümesinde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Çıktı XHTML Dışa aktarmada XHTML standardını karşılayan web sayfaları oluşturur. Çıktı XHTML'yi seçmek, bu standartla çakışabilecek diğer çıktı seçeneklerini devre dışı bırakır. Bu seçeneği belirlemek otomatik olarak Etiketler Harf Durumu ve Nitelik Harf Durumu seçeneklerini ayarlar. Etiketler Harf Durumu Etiketler için büyük küçük harf durumunu belirler.

Nitelik Harf Durumu Nitelikler için büyük küçük harf durumunu belirler.

Girinti Kod satırlarını girintilemek için bir yöntem belirler: yazma uygulamasını sekme ayarlarını kullanma, belirlenen boşluk sayısını kullanma veya girinti kullanmama.

Satır Sonları Satır sonlandırma uyumluluğu için bir platform belirler.

Kodlama Web sayfası için varsayılan karakter kodlamasını belirler. (Bu seçenek yalnızca Illustrator'da mevcuttur; Photoshop her zaman UTF-8 kodlaması kullanır.)

Yorumları dahil et HTML koduna açıklayıcı yorumlar ekler.

Her Zaman Alt Niteliğini Ekle Resmi web erişilebilirlik standartlarına uymak için IMG öğelerine ALT niteliğini ekler.

Nitelikleri Her Zaman Tırnak İçine Al Tüm etiket niteliklerinin çevresine tırnak işaretleri yerleştirir. Niteliklerin çevresine tırnak işaretleri yerleştirmek, bazı eski tarayıcılarla uyumluluk ve katı HTML uyumluluğu için gereklidir Ancak niteliklerin her zaman tırnak içine alınması önerilmez. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında, çoğu işaretleyiciye uymak için gerektiğinde tırnak işaretleri kullanılır.

Tüm Etiketleri Kapat XHTML uyumluluğu için dosyadaki tüm HTML öğelerine kapanış etiketleri ekler.

Gövde Etiketine Sıfır Kenar Boşlukları Ekle Tarayıcı penceresindeki varsayılan dahili kenar boşluklarını kaldırır. Gövde etiketine sıfır değerine sahip kenar boşluğu genişliği, sol kenar boşluğu ve üst kenar boşluğu etiketleri ekler.


image

Dilim çıktı seçenekleri

Dilimler kümesinde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Başa dön


782

Tablo Oluştur Dilimleri basamaklanan stil sayfası yerine HTML tablosu kullanarak hizalar.

Boş Hücreler Boş dilimlerin tablo hücrelerine nasıl dönüştürüldüğünü belirler. IMG etiketinde belirlenen genişlik ve yükseklik değerleri ile 1 piksellik GIF kullanmak için GIF, IMG W&H seçeneğini belirleyin. TD etiketinde belirlenen genişlik ve yükseklik değerleri ile 1 piksellik GIF kullanmak için GIF, TD W&H seçeneğini belirleyin. Tablo verilerine standart olmayan NoWrap niteliği yerleştirmek ve ayrıca TD etiketlerinde belirlenen genişlik ve yükseklik değerlerini yerleştirmek için NoWrap, TD W&H seçeneğini belirleyin.

TD W&H Tablo verileri için genişlik ve yükseklik niteliklerinin ne zaman ekleneceğini belirler: Her Zaman, Hiçbir Zaman veya Otomatik (önerilen ayar).

Boşluk Resmi Hücreleri Oluşturulan tablonun çevresine ne zaman boş boşluk resmi hücrelerinden oluşan bir satır ve bir sütun ekleneceğini belirler: Otomatik (önerilen ayar), Otomatik (Alt), Her Zaman, Her Zaman (Alt) veya Hiçbir Zaman. Dilim sınırlarının sınırlanmadığı tablo mizanpajlarında boşluk resmi hücreleri eklemek, tablonun bazı tarayıcılarda ayrılmasını önleyebilir.

CSS Oluştur HTML tablosu yerine basamaklanan stil sayfası oluşturur.

Referanslı CSS kullanırken dilim konumlarının HTML dosyasında nasıl referans gösterildiğini belirler:

Kimliğe Göre Özgün bir kimlik ile referans gösterilen stilleri kullanarak her dilimi konumlandırır.

Satırla hizalı Blok öğesi <DIV> etiketinin bildirimine stil öğeleri ekler.

Sınıfa Göre Özgün bir kimlik ile referans gösterilen sınıfları kullanarak her dilimi konumlandırır.

Varsayılan Dilim Adlandırma Açılan menülerden öğeleri seçin veya dilimler için varsayılan adlar oluşturmak için alanlara metin girin. Öğeler

belge adını, sözcük dilimini, dilimleri veya rollover durumlarını belirleyen sayıları veya harfleri, dilim oluşturma tarihini, noktalamayı içerir veya hiçbir şey içermez.


image

Arka plan çıktı ayarları

Başa dön


Aşağıdaki seçenekleri Çıktı Ayarları iletişim kutusunun Arka Plan kümesinde ayarlayabilirsiniz.

Belgeyi Farklı Görüntüle Web sayfasının geçerli görüntünün arkasında arka plan olarak bir görüntü veya düz renk görüntülemesini istiyorsanız Görüntü'yü seçin. Web sayfasının en iyileştirilmiş görüntüyü döşenmiş arka plan olarak görüntülemesini istiyorsanız Arka Plan'ı seçin.

Arka Plan Görüntüsü Görüntü dosyasının konumunu girin veya Seç'i tıklatın ve bir görüntü seçin. Belirlediğiniz dosya web sayfasının arkasında en iyileştirilen görüntünün arkasına döşenir.

Renk Renk kutusunu tıklatın ve renk seçiciyi kullanarak bir arka plan rengi belirleyin veya açılır menüden bir seçenek belirleyin.


image

Dosyaları Kaydetme çıktı ayarları

Başa dön


Aşağıdaki seçenekleri Çıktı Ayarları iletişim kutusunun Dosyaları Kaydetme kümesinde ayarlayabilirsiniz:

Dosya Adlandırma Açılan menülerden öğeleri seçin veya tüm dosyalar için varsayılan adlarla birleştirilecek kutulara metni girin. Öğeler belge adını, dilim adını, rollover durumunu, tetikleyici dilimi, dosya oluşturma tarihini, dilim numarasını, noktalamayı ve dosya uzantısını içerir. Bazı seçenekler sadece dosya dilimler veya rollover durumları içerdiğinde geçerlidir.

Metin kutuları dosya adı parçalarının düzenini ve formatlamasını değiştirebilmenizi (örneğin, rollover durumunu tam sözcük yerine bir kısaltma ile belirtebilmenizi) sağlar.

Dosya Adı Uyumluluğu Dosya adını Windows (daha uzun dosya adlarına izin verir), Mac OS ve UNIX ile uyumlu yapmak için bir veya birden çok seçenek belirleyin.

Görüntüleri Klasöre Yerleştir En iyileştirilmiş görüntülerin kaydedildiği bir klasör adı belirler (sadece birden çok dilim içeren belgelerde kullanılabilir).

Kaydederken Arka Plan Görüntüsünü Kopyala Arka Plan tercihleri kümesinde belirlenen bir arka plan görüntüsünü korur.


image

Görüntüye başlık ve telif hakkı bilgilerini ekleme

Başa dön


Dosya Bilgileri iletişim kutusuna bilgiler girerek web sayfasına başlık ve telif hakkı bilgileri ekleyebilirsiniz. Görüntü bir HTML dosyasıyla dışa aktarıldığında başlık bilgileri web tarayıcısının başlık çubuğunda görünür. Telif hakkı bilgileri tarayıcıda görüntülenmez; ancak, HTML dosyasına yorum olarak ve görüntü dosyasına meta veri olarak eklenir.

1. Dosya Seç > Dosya Bilgileri.

2. Web tarayıcısının başlık çubuğunda görünecek bir başlık girmek için Dosya Bilgileri iletişim kutusunun Açıklama bölümünde istediğiniz metni Belge Başlığı metin kutusuna girin.

3. Telif hakkı bilgileri girmek için Dosya Bilgileri iletişim kutusunun Açıklama bölümündeki Telif Hakkı Bildirimi metin kutusuna istediğiniz metni girin.

4. Tamam'ı tıklatın.


image


image


|


783784