< Önceki | İçerik | Sonraki >

Video dosyalarını ve görüntü sıralarını içe aktarma


image

Video dosyası açma veya içe aktarma Görüntü sıralarını içe aktarma

Video veya görüntü sırası yerleştirme Çekimi video katmanına yeniden yükleme Çekimi video katmanına yerleştirme

Video çekimini yorumlama


image

Video dosyası açma veya içe aktarma

Başa dön


Photoshop CS6 ve Photoshop Extended CS5 uygulamasında video dosyasını doğrudan açabilir veya açık bir belgeye video ekleyebilirsiniz. Video içe aktardığınızda görüntü kareleri video katmanı olarak ele alınır.

image Video katmanlarıyla çalışma hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0027_tr

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Videoyu doğrudan açmak için Dosya > Aç'ı seçin.

image

Açık belgeye video aktarmak için Katman > Video Katmanları > Dosya Kaynaklı Yeni Video Katmanı'nı seçin.

2. Aç iletişim kutusunda Dosya Türleri (Windows) veya Etkinleştir (Mac OS) için Tüm Okunabilir Belgeler ya da QuickTime Filmi'ni seçin.

3. Video dosyasını seçip Aç'ı tıklatın.

image Ayrıca doğrudan Bridge'den video açabilirsiniz: bir video dosyası seçin ve ardından Dosya > Birlikte Aç > Adobe Photoshop seçeneğini belirleyin.


image

Görüntü sıralarını içe aktarma

Başa dön


Photoshop CS6'da ve Photoshop Extended CS5'te, sıralanmış görüntü dosyalarından oluşan bir klasörü içe aktardığınızda her bir görüntü video katmanında bir kare haline gelir.

image Görüntü sıraları hakkındaki bir video için bkz. www.adobe.com/go/vid0026_tr.

1. Görüntü dosyalarının tek klasörde olduğundan ve sıralı olarak adlandırıldığından emin olun.

Klasörde yalnızca kare olarak kullanmak istediğiniz görüntülerin olması gerekir. Elde edilen animasyon, tüm dosyalarda aynı piksel boyutları varsa daha başarılı olur. Animasyonda kareleri doğru sıralamak için dosyaları alfabetik veya sayısal sırada adlandırın. Örneğin, dosya001, dosya002, dosya003 vb.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Görüntü sırasını doğrudan açmak için Dosya > Aç'ı seçin.

image

Açık belgeye görüntü sırası aktarmak için Katman > Video Katmanları > Dosya Kaynaklı Yeni Video Katmanı'nı seçin.

3. Aç iletişim kutusunda görüntü sırası dosyalarını bulunduran klasöre gidin.

4. Tek dosya seçin, Görüntü Sırası seçeneğini belirleyip Aç'ı tıklatın.

Not: Görüntü sırasında birden fazla dosya seçilmesi Görüntü Sırası seçeneğini devre dışı bırakır.

5. Kare hızını belirleyip Tamam'ı tıklatın.


image

Video veya görüntü sırası yerleştirme

Başa dön


Photoshop CS6'da veya Photoshop Extended CS5'te, video ya da görüntü sırasını bir belgeye içe aktarırken dönüştürmek istiyorsanız Yerleştir komutunu kullanın. Yerleştirildikten sonra video katmanları Akıllı Nesne'de yer alır. Video Akıllı Nesne'de bulunduğunda Animasyon panelini kullanarak karelerde dolaşabilir, Akıllı Filtreler uygulayabilirsiniz.

Not: Akıllı Nesne'deki video karelerini doğrudan boyayamaz veya klonlayamazsınız. Ancak, Akıllı Nesne üzerine boş video katmanı ekleyebilir ve bu boş kareleri boyayabilirsiniz. boş kareleri boyamak için Klonlama aracını Tüm Katmanları Örnekle seçeneğiyle birlikte kullanabilirsiniz. Böylece Akıllı Nesne'deki videoyu klonlama kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

1. Belge açık olarak Dosya > Yerleştir'i seçin.

2. Yerleştir iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

image

Video dosyasını seçip Yerleştir'i tıklatın.


615

image

Tek görüntü sırası dosyası seçin, Görüntü Sırası seçeneğini belirleyip Aç'ı tıklatın.

Not: Tüm görüntü sırası dosyalarının tek klasörde olduğundan emin olun.

3. (İsteğe bağlı) İçe aktarılan içeriği ölçeklendirmek, döndürmek, taşımak veya çarpıtmak için kontrol noktalarını kullanın.

4. Dosyayı yerleştirmek için seçenekler çubuğunda Dönüştürmeyi Tamamla düğmesini imagetıklatın.

image Doğrudan Adobe Bridge'den de video yerleştirebilirsiniz. Video dosyasını seçin ve ardından Dosya > Yerleştir > Photoshop'ta seçeneğini belirleyin.


image

Çekimi video katmanına yeniden yükleme

Başa dön


Video katmanı kaynak dosyası farklı bir uygulamada değiştirilirse Photoshop CS6 ve Photoshop Extended CS5 genellikle, değiştirilen kaynak dosyayı referans alan video katmanının bulunduğu belgeyi açtığınızda çekimi yeniden yükler ve günceller. Belgeniz zaten açık ve kaynak dosyanız değişmişse, geçerli kareyi yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için Animasyon panelinde Kareyi Yeniden Yükle komutunu kullanın. Animasyon panelindeki Önceki/Sonraki Kare veya Oynat düğmesini kullanarak video katmanında dolaşılması da çekimi yeniden yükler ve güncelleştirir.


image

Çekimi video katmanına yerleştirme

Başa dön


Photoshop CS6 ve Photoshop Extended CS5, kaynağı taşısanız veya yeniden adlandırsanız da video katmanı ve kaynak dosya arasındaki bağlantıyı korumaya çalışır. Aradaki bağlantı herhangi bir nedenden dolayı koparsa, Katmanlar panelinde katmanın üzerinde bir uyarı simgesi image görünür. Video katmanı ile kaynak dosya arasındaki bağlantıyı yeniden kurmak için Çekimi Değiştir komutunu kullanın. Bu komut video katmanındaki video veya görüntü dizisini başka bir video veya görüntü sırası kaynağıyla değiştirir.

1. Animasyon (Photoshop Extended CS5), Zaman Çizelgesi (CS6) veya Katmanlar panelinde, kaynak dosyaya bağlantısını yeniden sağlamak veya içeriğini değiştirmek istediğiniz video katmanını seçin.

2. Katman > Video Katmanları > Çekimi Değiştir'i seçin.

3. Aç iletişim kutusunda bir video veya görüntü sırası dosyası seçip Aç'ı tıklatın.


image

Video çekimini yorumlama

Başa dön


Video çekimini yorumlama

Photoshop CS6 veya Photoshop Extended CS5 uygulamasının, açtığınız veya içe aktardığınız videoya ait alfa kanalı ya da kare hızını nasıl yorumlayacağını belirtebilirsiniz.

1. Animasyon (Photoshop Extended CS5), Zaman Çizelgesi (CS6) veya Katmanlar panelinde yorumlamak istediğiniz video katmanını seçin.

2. Katman > Video Katmanları > Çekimi Yorumla'yı seçin.

3. Çekimi Yorumla iletişim kutusunda aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

image

Video katmanında alfa kanalının nasıl yorumlanacağını belirtmek için Alfa Kanal seçeneğini belirleyin. Bu seçeneğin kullanılabilir olması için çekimin bir alfa kanalına sahip olması gerekir. Önceden Çoğaltılmış örtü seçiliyse kanalların önceden çoğaltıldığı örtü rengini belirtebilirsiniz.

image

Saniyede yürütülen video karesi sayısını belirtmek için Kare Hızı girin.

image

Video katmanında karelerin veya görüntülerin renklerini yönetmek için Renk Profili menüsünden profil seçin.


Video ve görüntü sıralarındaki Alfa kanalı yorumlanması

Alfa kanalına sahip video ve görüntü sırası düz veya önceden çoğaltılmış olabilir. Alfa kanalları olan video veya görüntü sıralarıyla çalışıyorsanız beklediğiniz sonuçları elde etmek için Photoshop uygulamasının alfa kanalını nasıl yorumlayacağını belirtmek önemlidir. Önceden çoğaltılmış video veya görüntüler farklı arka plan renklerine sahip bir belgedeyse istenmeyen hayalet ve halelere elde edilebilir. Örtü rengi belirtebilirsiniz; bu

nedenle yarı saydam piksel arka planla hale oluşturmadan karışır (çoğalır).

Yoksay Videodaki alfa kanalı yoksayar.

Düz-Örtüsüz Alfa kanalını düz alfa saydamlığı olarak yorumlar. Video kanalı oluşturmak için kullandığınız uygulama renk kanallarını önceden çoğaltmıyorsa bu seçeneği belirleyin.

Önceden Çoğaltılmış-Örtü Alfa kanalını örtü kanalının ne kadarının renk kanallarıyla karıştırılacağını belirlemek için kullanır. Gerekirse örtü rengini belirlemek için Çekimi Yorumla iletişim kutusundaki renk örneğini tıklatın.


616


image

Kanalları önceden çoğaltılmış bir öğe (üstte) Düz-Örtüsüz olarak yorumlandığında (sol altta) etrafında siyah bir hale belirir. Önceden Çoğaltılmış- Örtü olarak yorumlandığında hale belirmez (sağ altta).

Daha fazla Yardım konusu

image Eksik veya eşleşmeyen renk profilleri hakkında Görüntü Sıralarıyla Çalışma


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


617