< Önceki | İçerik | Sonraki >

Metin düzenleme


image

Metni düzenle

Kıvrık veya düz tırnak işaretleri belirleme

Yazı katmanında kenar yumuşatma uygulama Yazımı denetleme ve düzeltme

Metin bulma ve değiştirme Metne dil atama

Yazıyı ölçekleme ve döndürme

Yazı katmanının yönlendirmesini değiştirme Yazı katmanlarını rasterleştirme


image

Metni düzenle

1. Yatay Yazı aracını image veya Dikey Yazı aracını image seçin.

2. Katmanlar panelinde yazı katmanını seçin veya bir yazı katmanını otomatik olarak seçmek için metin akışını tıklatın.

image

3. Ekleme noktasını metnin içine yerleştirip aşağıdakilerden birini yapın: Ekleme noktası eklemek için tıklatın.

Başa dön

image

Düzenlemek istediğiniz bir veya birden çok karakter seçin.

4. İstediğiniz metni girin.

5. Seçenekler çubuğunda, aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Değişikliklerinizi yazım katmanına uygulamak için Teslim Et düğmesiniimage tıklatın. İptal düğmesini image tıklatın ya da Esc tuşuna basın.


image

Kıvrık veya düz tırnak işaretleri belirleme

Başa dön


Çoğunlukla kıvrık tırnak işaretleri veya matbaacı tırnak işaretleri adı verilen Akıllı tırnaklar, fontun eğrileriyle bütünleşir. Akıllı tırnaklar genelde alıntı yapmakta veya apostrof olarak kullanılır. Düz tırnak işaretleri genelde fit ve inç kısaltması olarak kullanılır.

1. Düzen > Tercihler > Yazı (Windows) veya Photoshop > Tercihler > Yazı'yı (Mac OS) seçin.

2. Yazı Seçenekleri altında, Akıllı Tırnaklar Kullan'ı işaretleyin veya işareti kaldırın.


image

Yazı katmanında kenar yumuşatma uygulama

Başa dön


Kenar yumuşatma, kenar piksellerini kısmen doldurarak yumuşak kenarlı yazı oluşturur. Dolayısıyla, yazının kenarları arka planla bütünleşir.


image

Kenar yumuşatma ayarı Yok (solda) ve Kuvvetli (sağda)


Web'de yayınlanmak üzere yazı hazırlarken, kenar yumuşatma özelliğinin orijinal resimdeki renk sayısını büyük ölçüde artırdığını unutmayın. Bu durum, görüntüdeki renk sayısını azaltma olanağınızı sınırlar ve dolayısıyla görüntü dosyasının boyutunu küçültmenizi zorlaştırır. Kenar yumuşatma aynı zamanda, yazının kenarları boyunca başıboş renkler oluşmasına neden olur. Dosya boyutunu azaltmanın ve renk sayısını sınırlamanın en önemli ölçüt olduğu durumlarda, pürüzlü kenarlara rağmen kenar yumuşatma kullanılmaması daha iyi olabilir. Ayrıca, baskı için kullanacağınızdan daha büyük yazı kullanmayı da düşünün. Daha büyük yazıların Web'de görünmesi daha kolaydır ve size kenar yumuşatma


580

kullanıp kullanmayacağınıza karar verme özgürlüğü sağlar.

Not: Kenar yumuşatma kullandığınızda, küçük boyutlarda ve (Web grafiklerinde kullanılan çözünürlükler gibi) düşük çözünürlüklerde yazı tutarsız bir şekilde oluşturulabilir. Tutarsızlığı azaltmak için, Karakter paneli menüsünde Kesirli Genişlik seçeneğindeki seçimi kaldırın.

1. Katmanlar panelinde bulunan yazı katmanını seçin.

2. Seçenekler çubuğunda veya Karakter panelinde kenar yumuşatma menüsünden image bir seçenek belirleyin. Veya Katman > Yazı'yı seçip alt menüden bir seçenek belirleyin.

Yok Kenar yumuşatma uygulanmaz

Keskin Yazı en keskin şekliyle görüntülenir Düzgün Yazı biraz keskin görüntülenir Kuvvetli Yazı daha kalın görüntülenir Düzgünleştir Yazı daha yumuşak görüntülenir


image

Yazımı denetleme ve düzeltme

Başa dön


Bir belgede yazım denetimi yaptığınızda Photoshop, kendi sözlüğünde bulunmayan sözcükleri sorgular. Şüpheli sözcüğün yazımı doğruysa, sözcüğü kişisel sözlüğünüze ekleyerek yazım şeklini onaylayabilirsiniz. Şüpheli sözcüğün yazımı yanlışsa, düzeltebilirsiniz.

1. Gerekirse Karakter panelinde, panelin alt tarafındaki açılır menüden dil seçin. Bu, Photoshop uygulamasının yazım denetiminde kullandığı sözlüktür.

2. (İsteğe bağlı) Yazı katmanlarını gösterin veya kilidini açın. Yazımı Denetle komutu gizli veya kilitli katmanlarda yazım denetimi yapmaz.

image

3. Aşağıdakilerden birini yapın: Bir yazı katmanı seçin.

image

Belirli bir metnin yazımın denetlemek için, o metni seçin.

image

Bir sözcüğün yazımını denetlemek için, ekleme noktasını sözcüğe yerleştirin.

4. Düzen > Yazımı Denetle'yi seçin.

5. Sadece seçtiğiniz yazı katmanında yazım denetimi yapmak istiyorsanız, Tüm Katmanları Denetle'deki işareti kaldırın.

6. Photoshop tanıdık olmayan sözcükleri ve diğer olası hataları buldukça aşağıdakilerden birini tıklatın:

Yoksay Metni değiştirmeden yazım denetimine devam eder.

Tümünü Yoksay Şüpheli sözcüğü, yazım denetiminin geri kalanı boyunca yoksayar.

Değiştir Hatalı yazımı düzeltir. Yerine Konacak Olan metin kutusunda yazan sözcüğün yazımının doğru olduğundan emin olun ve Değiştir'i tıklatın. Önerilen sözcük istediğiniz sözcük değilse, Öneriler metin kutusundan başka bir sözcük seçin veya doğru sözcüğü Yerine Konacak Olan metin kutusuna kendiniz girin.

Tümünü Değiştir Hatalı yazımın belgedeki tüm örneklerini düzeltir. Yerine Konacak Olan metin kutusunda yazan sözcüğün yazımının doğru olduğundan emin olun.

Ekle Tanınmayan sözcüğü sözlüğe kaydederek, sonraki örneklerin hatalı yazım olarak işaretlenmemesini sağlar.


image

Metin bulma ve değiştirme

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Bulup değiştirmek istediğiniz metni içeren katmanı seçin. Ekleme noktasını, arama yapmak istediğiniz metnin başına yerleştirin.

Başa dön

image

Birden çok metin katmanınız varsa ve belgedeki bütün katmanlarda arama yapmak istiyorsanız, yazı olmayan bir katmanı seçin.

Not: Katmanlar panelinde, arama yapmak istediğiniz metin katmanlarının görünür ve kilidi açık olduğundan emin olun. Metni Bul Ve Değiştir komutu gizli veya kilitli katmanlarda arama ve değiştirme yapmaz.

2. Düzen > Metni Bul Ve Değiştir'i seçin.

3. Bulunacak Olan kutusuna bulmak istediğiniz metni yazın veya yapıştırın. Metni değiştirmek için, Yerine Konacak Olan metin kutusuna yeni metni yazın.

4. Aramanızı daraltmak için, bir veya birden çok seçenek belirleyin.

Tüm Katmanları Ara Aramayı belgedeki tüm katmanlarda yapar. Bu seçenek, Katmanlar panelinde yazı olmayan bir katman seçiliyse kullanılabilir.

İleri Aramayı, metindeki ekleme noktasından ileriye doğru yapar. Ekleme noktası nerede olursa olsun katmandaki tüm metinde arama yapmak için bu seçenekteki işareti kaldırın.

Büyük/Küçük Harfe Duyarlı Bulunacak Olan metin kutusundaki büyük/küçük harfli yazıma tam olarak uyan sözcük veya sözcükleri arar. Örneğin, Büyük/Küçük Harfe Duyarlı seçeneği işaretli iken "PostScript" arandığında "Postscript" veya "POSTSCRIPT" bulunmaz.

Sadece Tam Kelime Daha uzun bir kelimenin parçası olduğunda arama metnini gözardı eder. Örneğin, tam kelime olarak "hangi"


581

aradığınızda "herhangi" gözardı edilir.

5. Aramayı başlatmak için Sonrakini Bul'u tıklatın.

6. Aşağıdaki düğmelerden birini tıklatın.

Değiştir Bulunan metni, düzeltme metniyle değiştirir. Aramayı tekrarlamak için, Sonrakini Bul'u seçin.

Tümünü Değiştir Aranan metnin bütün örneklerini bulup değiştirir.

Değiştir/Bul Bulunan metni düzeltme metniyle değiştirir ve sonraki örneğini arar.


image

Metne dil atama

Başa dön


Photoshop, tirelemeyi denetlemek için dil sözlükleri kullanır. Dil sözlükleri, yazım denetiminde de kullanılır. Her sözlük, standart hece ayırmaları gösteren yüz binlerce sözcük içerir. Belgenin tamamına bir dil atayabilir veya seçili metne bir dil uygulayabilirsiniz.


image

Farklı diller için tireleme örnekleri

A. ABD İngilizcesinde "Cactophiles" B. İngiliz İngilizcesinde "Cactophiles" C. Fransızcada "Cactophiles"


1. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Belirli bir dil sözlüğünü kullanarak metin girmek için, Karakter panelinin sol alt köşesindeki açılır menüden sözlüğü seçin. Sonra metni girin.

image

Varolan metnin sözlüğünü değiştirmek için, metni seçin ve Karakter panelinin sol alt köşesindeki açılır menüden sözlüğü seçin.

2. Karakter panelinde, panelin sol alt köşesindeki açılır menüden uygun sözlüğü seçin.

Not: Birden çok dilde olan bir metni seçerseniz veya yazı katmanında birden çok dil varsa, Karakter panelindeki açılır menü soluk görünecektir ve "birden çok" ifadesi görüntülenecektir.


image

Yazıyı ölçekleme ve döndürme

Başa dön


Yazının ölçeğini ayarlama

Yazımın yüksekliği ve genişliği arasındaki oranı, karakterlerin orijinal genişlik ve yüksekliklerine göre belirleyebilirsiniz. Ölçeklenmemiş karakterler

%100 değerine sahiptir. Bazı yazım aileleri, düz yazım stilinden daha geniş bir yatay yayılmayla tasarlanan gerçek genişletilmiş font içerir. Ölçekleme yazının biçimini bozar, bu nedenle varsa sıkıştırılmış ya da genişletilmiş bir font kullanmak genellikle tercih edilir.

1. Değiştirmek istediğiniz karakterleri ya da yazı nesnelerini seçin. Herhangi bir metin seçmezseniz ölçek, oluşturduğunuz yeni metne uygulanır.

2. Karakter panelinde Dikey Ölçekleme seçeneğini image ya da Yatay Ölçekleme seçeneğini image ayarlayın.


Yazıyı döndürme

image Aşağıdakileri yapın:

image

Yazıyı döndürmek için, yazı katmanını seçin ve herhangi bir döndürme komutunu veya Serbest Döndürme komutunu kullanın. Paragraf yazısında, sınırlama kutusunu seçip tutamaklardan birini kullanarak yazıyı elle de döndürebilirsiniz.

image

Asya dillerindeki dikey metinde birden çok karakteri döndürmek için, tate-chu-yoko kullanın.


Dikey yazı karakterlerini döndürme

Dikey yazıyla çalışırken, karakterlerin yönünü 90° döndürebilirsiniz. Döndürülen karakterler dik durur, döndürülmeyen karakterlerse yanlamasına (yazı satırına dik açıyla) durur.


582


image

Orijinal yazı (solda) ve dikey döndürmesiz yazı (sağda)


1. Döndürmek veya döndürmesini geri almak istediğiniz yazıyı seçin.

2. Karakter paneli menüsünde Standart Dikey Latince Hizalama'yı seçin. Onay işareti, seçeneğin belirlendiğini gösterir.

Not: Çift baytlık karakterleri döndüremezsiniz (tam genişlikte karakterler sadece Çince, Japonca ve Korece fontlarda kullanılabilir). Seçilen aralıktaki çift baytlık karakterler döndürülmeyecektir.


image

Yazı katmanının yönlendirmesini değiştirme

Başa dön


Bir yazı katmanının yönlendirmesi, yazı satırlarının belge penceresine göre (nokta yazısında) veya sınırlama kutusuna göre (paragraf yazısında) yönünü belirler. Yazı katmanı dikeyse yazı yukarıya ve aşağıya doğru akar; yazı katmanı yataysa yazı soldan sağa doğru akar. Yazı katmanının yönlendirmesini, yazı satırındaki karakterlerin yönüyle karıştırmayın.

1. Katmanlar panelinde bulunan yazı katmanını seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Bir yazı aracı seçin ve seçenekler çubuğundaki Metin Yönlendirmesi düğmesini image tıklatın.

image

Katman > Yazı > Yatay veya Katman > Yazı > Dikey'i seçin.

image

Karakter paneli menüsünde Metin Yönlendirmesini Değiştir'i seçin.


image

Yazı katmanlarını rasterleştirme

Başa dön


Bazı komutlar ve araçlar (sözgelimi filtre efektleri ve boyama araçları) yazı katmanlarında kullanılamaz. Böyle bir komutu uygulamadan veya aracı kullanmadan önce yazıyı rasterleştirmeniz gerekir. Rasterleştirme, yazı katmanını normal bir katmana dönüştürür ve içeriğini metin olarak düzenlenemez hale getirir. Rasterleştirilmiş katman gerektiren bir komut veya araç seçerseniz bir uyarı mesajı çıkar. Bazı uyarı mesajları, katmanı rasterleştirmek için tıklatabileceğiniz bir Tamam düğmesi içerir.

image Yazı katmanını seçin ve Katman > Rasterleştir > Yazı'yı seçin.


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


583