< Önceki | İçerik | Sonraki >

Ufuk Noktası


image

Ufuk Noktası iletişim kutusuna genel bakış Ufuk Noktasında çalışma

Ölçümleri, dokuları ve 3B bilgilerini dışa aktarma Perspektif düzlemleri ve ızgara hakkında

Ufuk Noktasında perspektif düzlemler tanımlayın ve ayarlayın Izgaraları Photoshop'ta oluşturma

Ufuk Noktasındaki seçimler hakkında

Seçimleri görüntünün başka bir alanıyla doldurun Ufuk Noktasında seçim kopyalama

Ufuk Notasına öğe yapıştırma Ufuk Noktasında renkle boyama

Ufuk Noktasında örneklenmiş piksellerle boyama Ufuk Noktası'nda ölçüm yapın (Photoshop Extended)

Ufuk Noktası; yandan görünen binalar, duvarlar, zeminler ya da herhangi bir dikdörtgen nesne gibi perspektif düzlemler içeren görüntülerdeki perspektif düzeltmeye ilişkin düzenlemeleri basitleştirir. Ufuk Noktası'nda, görüntüdeki düzlemleri belirtirsiniz ve boyama, klonlama, kopyalama ya da yapıştırma ve dönüştürme gibi düzenlemeler uygularsınız. Tüm düzenlemeleriniz, üzerinde çalıştığınız düzlemin perspektifini geliştirir.

Görüntüdeki içeriği rötuşladığınızda, içerik eklediğinizde ya da kaldırdığınızda sonuçlar daha gerçekçi olur çünkü düzenlemeler perspektif düzlemlerine doğru şekilde yönlendirilmiş ve ölçeklenmiştir. Ufuk Noktası'nda çalışmayı bitirdiğinizde görüntüyü Photoshop'ta düzenlemeye devam edebilirsiniz. Görüntüdeki perspektif düzlem bilgilerini korumak için belgelerinizi PSD, TIFF ya da JPEG formatında kaydedin.


image

Görüntüdeki perspektif düzlemlerinde düzenlemeler yapma


Photoshop Extended kullanıcıları bir görüntüdeki nesneleri ölçebilir ve 3B bilgilerini ve ölçüleri 3B uygulamalarında kullanılmak üzere DXF ve 3DS biçimlerine dışa aktarabilirler.

Ufuk Noktası'nı kullanmayla ilgili video için bkz. www.adobe.com/go/vid0019_tr.


image

Ufuk Noktası iletişim kutusuna genel bakış

Başa dön

Ufuk Noktası iletişim kutusu (Filtre > Ufuk Noktası) perspektif düzlemlerini tanımlamak için araçlar, görüntüyü düzenlemek için araçlar, bir ölçüm aracı (yalnızca Photoshop Extended) ve bir önizleme görüntüsü içerir. Ufuk Noktası araçları (Seçim Çerçevesi, Damga, Fırça ve diğerleri) ana Photoshop araç kutusundaki karşılık gelen araçlarla benzer şekilde davranırlar. Araç seçeneklerini belirlemek için aynı klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Ufuk Noktası menüsü image açıldığında ek araç ayarları ve ek komutlar görüntülenir.


469


image

Ufuk Noktası iletişim kutusu

A. Ufuk Noktası menüsü B. Seçenekler C. Araç kutusu D. Ufuk Noktası oturumu önizlemesi E. Yakınlaştırma seçenekleri


Ufuk Noktası araçları

Ufuk Noktası araçları ana Photoshop araç kutusunda karşılık gelen araçlar gibi davranırlar. Araç seçeneklerini belirlemek için aynı klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Araç seçmek Ufuk Noktası iletişim kutusundaki kullanılabilir seçenekleri değiştirir.

Düzlem Düzenleme aracı image Düzlemleri seçer, düzenler, taşır ve yeniden boyutlandırır.

Düzlem Oluşturma aracı image Düzlemin dört köşe düğümünü tanımlar, düzlemin boyutunu ve şeklini ayarlar ve yeni bir düzlem çıkarır.

Seçim Çerçevesi aracı Kare ya da dikdörtgen seçimler yapar ve ayrıca seçimleri taşır ya da klonlar.

image Seçim Çerçevesi aracını düzlemin içinde çift tıklatmak tüm düzlemi seçer.

Damga aracı image Görüntünün basit bir şekliyle boyar. Klonlama Damgası aracından farklı olarak, Ufuk Noktasındaki Damga aracı başka bir görüntüden öğe klonlayamaz. Ayrıca bkz. Ufuk Noktasında örneklenmiş piksellerle boyama ve Klonlama Damgası aracıyla rötuşlayın.

Fırça aracı image Düzlemde seçilmiş bir rengi boyar.

Dönüşüm aracı image Sınırlayıcı kutu tutamaçlarını taşıyarak hareketli seçimi ölçekler, döndürür ve taşır. Davranışı, dikdörtgen bir seçimde Serbest Dönüştürme komutunu kullanmayla benzerdir. Ayrıca bkz. Serbest dönüştürün.

Damlalık aracı image Önizleme görüntüsünde tıklattığınızda boyama için bir renk seçer.

Ölçü aracı image Düzlemdeki bir öğenin mesafelerini ve açılarını ölçer. Ayrıca bkz. Ufuk Noktası'nda ölçüm yapın (Photoshop Extended)

Yakınlaştırma aracı image Önizleme penceresindeki görüntünün görünümünü büyütür ya da küçültür.

El aracı Önizleme penceresindeki görüntüyü taşır.


Önizleme görüntüsünü büyütme ya da küçültme

image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Ufuk Noktası iletişim kutusunda Yakınlaştırma aracını image seçin ve yakınlaştırmak için önizleme görüntüsünün içinde tıklatın ya da sürükleyin; uzaklaştırmak için Alt tuşunu (Windows) ya da Option tuşunu (Mac OS) basılı tutup tıklatın ya da sürükleyin.

image

İletişim kutusunun en altındaki Yakınlaştırma metin kutusuna bir büyütme düzeyi girin.

image

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için sırasıyla Artı işaretini (+) veya Eksi işaretini (-) tıklatın.

image

Önizleme görüntüsüne geçici olarak yakınlaştırmak için "x" tuşunu basılı tutun. Bu, özellikle düzlem tanımlarken köşe düğümleri yerleştirmek ve ayrıntılar üstünde çalışmak için yardımcıdır.


Önizleme penceresindeki görüntüyü taşıma

image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

image

Ufuk Noktası iletişim kutusunda El aracını seçin ve önizleme görüntüsünün içinde sürükleyin. Herhangi bir araç seçiliyken boşluk çubuğunu basılı tutun ve önizleme görüntüsünün içinde tıklatın.


470


Ufuk Noktasında çalışma


image

Başa dön


1. (İsteğe bağlı) Görüntünüzü Ufuk Noktasında çalışmak için hazırlayın.

Ufuk Noktası komutunu seçmeden önce aşağıdakilerden herhangi birini seçin:

image

Ufuk Noktası çalışmanızın sonuçlarını ayrı bir katmana yerleştirmek için Ufuk Noktası komutunu seçmeden önce yeni bir katman oluşturun. Ufuk Noktası sonuçlarını ayrı bir katmana yerleştirmek orijinal görüntünüzü korur ve katman opaklık kontrolünü, stilleri ve karıştırma modlarını kullanabilirsiniz.

image

Görüntünüzdeki içeriği görüntünün geçerli boyutunun sınırları ötesine klonlamayı planlıyorsanız, tuval boyutunu ek içeriği alabilecek şekilde büyütün. Ayrıca bkz. Tuval boyutunu değiştirme

image

Photoshop panosundan Ufuk Noktasına bir öğe yapıştırmayı planlıyorsanız Ufuk Noktası komutunu seçmeden önce öğeyi kopyalayın. Kopyalanan öğe farklı bir Photoshop belgesinden olabilir. Metin kopyalıyorsanız, metin katmanı panoya kopyalamadan önce rasterleştirilmelidir.

image

Ufuk Noktası sonuçlarını görüntünüzün belli alanlarıyla sınırlamak istiyorsanız bir Ufuk Noktası komutunu seçmeden önce seçim yapın ya da görüntünüze maske ekleyin. Ayrıca bkz. Seçim çerçevesi araçlarıyla seç ve Maskeler ve alfa kanalları hakkında.

image

Perspektifteki bir öğeyi bir Photoshop belgesinden diğerine kopyalamak için önce belgelerden birinde Ufuk Noktasındayken öğeyi kopyalayın. Ufuk Noktasındayken öğeyi başka bir belgeye yapıştırdığınızda öğenin perspektifi korunur.


2. Filtre > Ufuk Noktası'nı seçin.


3. Düzlem yüzeyinin dört köşe düğümünü tanımlayın.

Varsayılan olarak, Düzlem Oluştur aracı image seçilidir. Köşe düğümlerini tanımlamak için önizleme görüntüsünün içinde tıklatın. Düzlemi oluştururken görüntüdeki dikdörtgen bir nesneyi kullanmayı deneyin.


image

Düzlem Oluşturma aracıyla dört köşe düğümünü tanımlama


Ek düzlemler çıkarmak için Düzlem Oluşturma aracını kullanın ve Ctrl tuşu (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşu basılıyken bir kenar düğümünü sürükleyin.


image

Düzlem çıkarmak için Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) basılıyken bir kenar düğümünü sürükleyin.


Daha fazla bilgi için bkz. Ufuk Noktasında perspektif düzlemler tanımlayın ve ayarlayın.


4. Görüntüyü düzenleyin.

Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Seçim yapın. Çizildikten sonra bir seçim klonlanabilir, taşınabilir, döndürülebilir, doldurulabilir ya da dönüştürülebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ufuk Noktasındaki seçimler hakkında.

image

Panodan öğe yapıştırın. Yapıştırılan öğe, taşındığı her düzlemin perspektifine uyan bir hareketli seçim haline gelir. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Ufuk Notasına öğe yapıştırma.

image

Renkle ya da örneklenen piksellerle boyayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ufuk Noktasında renkle boyama veya Ufuk Noktasında örneklenmiş piksellerle boyama.

image

Hareketli seçimi ölçekleyin, döndürün, çevirin, düşürün ya da taşıyın. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ufuk Noktasındaki seçimler hakkında.

image

Düzlemdeki bir öğeyi ölçün. Photoshop'ta ölçümler Ufuk Noktası menüsünden Ölçüyü Photoshop'ta Oluştur'u seçerek oluşturulabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ufuk Noktası'nda ölçüm yapın (Photoshop Extended).


5. (Yalnızca Photoshop Extended) 3B bilgilerini ve ölçülerini DXF ya da 3DS biçiminde dışa aktarın.


471

Dokular ayrıca 3DS biçiminde de dışa aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ölçümleri, dokuları ve 3B bilgilerini dışa aktarma.


6. Tamam'ı tıklatın.

Izgaralar, Tamam'ı tıklatmadan önce Ufuk Noktası menüsünden Izgaraları Photoshop'ta Oluştur'u seçerek Photoshop'ta oluşturulabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Izgaraları Photoshop'ta oluşturma.


image

Ölçümleri, dokuları ve 3B bilgilerini dışa aktarma

Başa dön


Ufuk Noktasında oluşturulan 3B bilgileri (düzlemler), dokular ve ölçümler CAD modellemesi, animasyon ve özel efekt uygulamalarında kullanılabilecek bir biçime dışa aktarılabilir. DXF biçimine dışa aktarmak 3B bilgileri ve tüm ölçümleri içeren bir dosya oluşturur. Dışa aktarılan 3DS dosyaları geometrik bilgilerin yanı sıra oluşturulan dokuları da içerir.

1. Ufuk Noktası menüsünü açın ve DXF'ye Dışa Aktar ya da 3DS'ye Dışa Aktar'ı seçin.

2. DXF Dışa Aktar ya da 3DS Dışa Aktar iletişim kutusunda kaydedilen dosya için bir konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.


image

Perspektif düzlemleri ve ızgara hakkında

Başa dön


Ufuk Noktasında düzenlemeler yapabilmeniz için önce görüntüdeki perspektifle hizalanmış dikdörtgen düzlemler tanımlamanız gerekir. Düzlemin doğruluğu herhangi bir düzenlemenin ya da ayarlamanın görüntünüzde doğru şekilde ölçeklenmesini ve yönlendirilmesini sağlar.

Dört köşe düğümünü oluşturduktan sonra perspektif düzlemi etkindir ve bir sınırlayıcı kutu ve ızgara görüntüler. Perspektif düzleminde hassas ayarlar yapmak için ölçekleyebilir, taşıyabilir ya da yeniden şekillendirebilirsiniz. Ayrıca ızgara boyutunu görüntüdeki öğelerle hizalanacak şekilde değiştirebilirsiniz. Bazen sınırlayıcı kutuyu ve ızgarayı görüntünüzdeki bir dokuyla hizalamak, görüntünün perspektifini doğru şekilde eşleştirmenize yardımcı olur. Izgara boyutunu ayarlamak görüntüdeki öğeleri saymanızı da kolaylaştırabilir.

Perspektif düzlemlerini görüntü öğeleriyle hizalamaya yardımcı olmasının yanı sıra, ızgara, Ölçü aracıyla kullanıldığında ölçüleri görselleştirmeye de yardımcıdır. Izgara boyutunu, Ölçme aracıyla yaptığınız ölçümlerle bağlantılandırmak için kullanabileceğiniz bir seçenek vardır.


image

Ufuk Noktasında perspektif düzlemler tanımlayın ve ayarlayın

Başa dön

1. Ufuk Noktası iletişim kutusunda, Düzlem Oluştur aracını image seçin ve dört köşe düğümünü eklemek için önizleme görüntüsünün içinde tıklatın.

Perspektif düzlemini oluştururken görüntüdeki dikdörtgen bir nesneyi ya da düzlem alanı kullanmayı deneyin. Düğümleri yerleştirmenize yardımcı olması için önizleme görüntüsüne yakınlaştırmak üzere "x" tuşunu basılı tutun. Köşe düğümlerini eklerken Geri (Windows) ya da Sil (Mac OS) tuşuna basarak son düğümü (doğru değilse) düzeltebilirsiniz. Ayrıca bir düğümü sürükleyerek yeniden konumlandırabilirsiniz.

2. Düzlemi Düzenleme aracını image seçin ve aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapın:

image

Perspektif düzlemini yeniden şekillendirmek için bir köşe düğümünü sürükleyin.

image

Izgarayı ayarlamak için Izgara Boyutu metin kutusuna bir değer girin ya da aşağı oku tıklatın ve kaydırıcıyı taşıyın. Izgara boyutunu Düzlem Oluşturma aracı seçiliyken de ayarlayabilirsiniz.

image

Düzlemi taşımak için düzlemin içinde tıklatın ve sürükleyin.

image

Düzlemi ölçeklemek için bir kenar düğümü sınırlayıcı kutunun bir parçasına sürükleyin.


image

Düzlemin boyutunu düzenlemelerinize uyması için büyütmek üzere kenar düğümünü sürükleme


Perspektif düzleminin sınırlayıcı kutusu ve ızgarası normalde mavidir. Köşe düğümlerinin yerleştirilmesiyle ilgili bir sorun varsa düzlem geçersizdir ve sınırlayıcı kutu ve ızgara kırmızıya ya da sarıya dönüşür. Düzleminiz geçersiz olduğunda sınırlayıcı kutu ve ızgara maviye dönüşene kadar köşe düğümlerini taşıyın.

image Çakışan düzlemleriniz varsa çakışan düzlemlerin arasında geçiş yapmak için Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) basılıyken tıklatın.


472


image

Çakışan düzlemler


İlişkili perspektif düzlemleri oluşturma

Ufuk Noktasında düzlem oluşturduktan sonra, aynı perspektifi paylaşan ek düzlemler oluşturabilirsiniz (koparma). İlk perspektif düzleminden ikinci bir düzlem koparıldığında, ikinci düzlemden de başka düzlemler koparabilir ve bu şekilde devam edebilirsiniz. İstediğiniz kadar çok düzlem koparabilirsiniz. Yeni düzlemler 90° açılarla koparılsa d, bunları herhangi bir açıya ayarlayabilirsiniz. Bu, yüzeyler arasında tam düzenlemeler yapmak, karmaşık bir sahnenin geometrisini eşleştirmek için kullanışlıdır. Örneğin, mutfaktaki köşe dolapları kesintisiz bir yüzeyin parçası olabilir. İlişkili perspektif düzleminin açılarını ayarlamanın yanı sıra, Düzlemi Düzenleme aracını kullanarak her zaman düzlemi yeniden boyutlandırabilirsiniz.

1. Düzlem Oluştur veya Düzlemi Düzenleme aracını seçin ve Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak varolan bir düzlemin sınırlayıcı kutusunun kenar düğümünü (köşe düğümü değil) sürükleyin.

Yeni düzlem 90° açıyla orijinal düzlemden koparılır.

Not: Yeni oluşturulmuş düzlem görüntüye düzgün bir şekilde hizalanmıyorsa, Düzlem Düzenleme aracını seçin köşe düğümlerinden birini ayarlayın. Bir düzlemin ayarlanması ona bağlı başka bir düzlemi etkiler. (İkiden fazla düzlem birbirine bağlıysa köşe düğümleri kullanılmaz.)

image

Birden çok düzlemin koparılması düzlemlerin birbiriyle ilişkili kalmasını sağlar ve düzenlemeleriniz doğru perspektifte ölçeklenir ve yönlendirilir.


2. (İsteğe bağlı) Yeni koparılan düzlemin açısını değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

image

Düzlem Düzenleme veya Düzlem Oluştur aracı seçiliyken, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak dönüş ekseninin karşısındaki kenarın orta kenar düğümünü sürükleyin.

image

image

Açı metin kutusuna bir değer girin. Açı sürgüsünü taşıyın.

image

Değişmiş düzlem açısı.


Not: Varolan (ana) düzlemden yeni bir (alt) düzlem oluşturduğunuzda, artık ana düzlemin açısını ayarlayamazsınız.


Ufuk Noktasındaki sınırlayıcı kutu ve ızgara uyarıları

Sınırlayıcı kutu ve ızgara, düzlemin o andaki durumunu belirtmek için renk değiştirebilir. Düzleminiz geçersizse sınırlayıcı kutu ve ızgara maviye


473

dönüşene kadar bir köşe düğümünü taşıyın.

Mavi(B) Geçerli bir düzlemi belirtir. Geçerli düzlemin düzgün bir perspektife sahip sonuçlar almayı garantilemediğini unutmayın. Sınırlayıcı kutunun ve ızgaranın görüntüdeki geometrik öğelerle ya da bir düzlem alanla doğru şekilde hizalanmasını sağlamanız gerekir.

Kırmızı(R) Geçersiz bir düzlemi belirtir. Ufuk Noktası düzlemin boyut oranını hesaplayamaz.

Sarı(Y) Geçersiz bir düzlemi belirtir. Düzlemin bazı ufuk noktaları çözümlenemez.

Önemli: Geçersiz bir kırmızı veya sarı düzlemi düzenlemek mümkün olsa da, dikey düzlemlerin yırtılması da dahil olmak üzere, bu işlem düzgün sonuç vermeyecektir.


Izgarayı, etkin seçimleri ve perspektif düzlem sınırlarını gösterme ya da gizleme

image Ufuk Noktası menüsünden Kenarları Göster'i seçin.

Not: Kenarları Göster seçeneği kapalı bile olsa seçimler yeniden boyutlandırıldıklarında ya da yeniden konumlandırıldıklarında geçici olarak gösterilir.


Perspektif düzlem ızgarasının aralıklarını ayarlama

image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Düzlem Düzenleme image veya Düzlem Oluştur image aracını seçin ve ardından araç seçenekleri alanına Kılavuz Boyutu değerini girin.

image

(Yalnızca Photoshop Extended) Ölçme aracını image seçin ve sonra araç seçenekleri alanında Ölçüleri Izgarayla Bağlantılandır'ı seçin. Ölçme aracını düzlemde sürükleyin ve araç seçenekleri alanına bir uzunluk değeri girin.


image

Izgaraları Photoshop'ta oluşturma

Başa dön


Varsayılan olarak ızgaralar görüntüde korunsa ve Ufuk Noktasını başlattığınızda görünse bile, görüntüyü Photoshop belge penceresinde görüntülerken Ufuk Noktası ızgaraları görünmez. Izgaralar, Ufuk Noktasında çalışmanızı bitirdikten sonra Photoshop belge penceresinde görünür olacak şekilde oluşturulabilir. Oluşturulan ızgaralar vektör değil rasterdir.

image Ufuk Noktası menüsünü açın ve Izgaraları Photoshop'ta Oluştur'u seçin. Izgaraları Photoshop'ta Oluştur komutu her Ufuk Noktası oturumu için seçilmelidir.

image Izgaraları Photoshop'ta oluşturmayı planlıyorsanız Ufuk Noktası sonuçlarınız için yeni bir katman oluşturun. Bu, ızgaraları ana görüntüden farklı bir katmanda saklar.


image

Ufuk Noktasındaki seçimler hakkında

Başa dön


Hataları gidermek, öğe eklemek ya da görüntüyü geliştirmek için boyarken ya da rötuşlarken seçimler yardımcı olabilir. Ufuk Noktasında, seçim yapmak görüntüdeki düzlemler tarafından tanımlanan perspektifi geliştirirken görüntünün belli alanlarını boyamanızı ya da doldurmanızı sağlar. Seçimler ayrıca perspektifteki belirli görüntü içeriğini klonlamak ya da taşımak içinde kullanılabilir.

Ufuk Noktasında Seçim Çerçevesi aracını kullanarak perspektif düzleminin içinde bir seçim çizersiniz. Birden fazla düzleme yayılan bir seçim çizerseniz her düzlemin perspektifine uymak için seçim kaydırılır.

Seçim çizildikten sonra görüntüde istediğiniz yere taşıyabilir ve düzlem tarafından oluşturulan perspektifi koruyabilirsiniz. Görüntünüzde birden fazla düzlem varsa seçim, içinde taşındığı düzlemin perspektifine uyar.

Ufuk Noktası ayrıca seçim görüntüde taşınırken seçimdeki görüntü piksellerini klonlamanızı da sağlar. Ufuk Noktasında, herhangi bir yere taşıyabileceğiniz görüntü pikselleri içeren bir seçim hareketli seçim olarak adlandırılır. Ayrı bir katmanda olmasa da, hareketli bir seçimdeki pikseller ana görüntünün üzerinde asılı duran ayrı bir katman gibidir. Hareketli seçim etkinken taşınabilir, döndürülebilir ya da ölçeklenebilir. Not: Ufuk Noktasına bir öğe yapıştırdığınızda, yapıştırılan pikseller bir hareketli seçimdedir.

Hareketli seçimin dışında tıklatmak seçimini kaldırır. Seçimi kaldırıldıktan sonra hareketli seçimin içeriği, altındaki piksellerin yerini alarak görüntüye yapıştırılır. Hareketli seçimin kopyasını klonlamak da orijinalin seçimini kaldırır.


474


image

Ufuk Noktası'na yapıştırılmış nesne.


Ufuk Noktası seçimler için başka bir taşıma seçeneği içerir. Seçimi, işaretçinin taşındığı alandan alınan piksellerle doldurabilirsiniz.


Ufuk Noktasında seçim yapma

1. Seçim Çerçevesi aracını seçin.

2. (İsteğe bağlı) Araç seçenekleri alanında, seçim yapmadan önce aşağıdaki ayarların herhangi birine ilişkin değerleri girin:

Geçiş Yumuşatma Seçimin kenarlarının ne kadar bulanıklaştırılacağını belirler. Opaklık Seçimi görüntünün içeriğini taşımak için kullanmayı planlıyorsanız bu değeri belirtin. Bu seçenek, taşınan piksellerin alttaki görüntünün ne kadarını gizleyeceğini ya da görüntüleyeceğini belirler. Düzeltme menüsü Seçimi görüntünün içeriğini taşımak için kullanmayı planlıyorsanız bir karıştırma modu seçin. Bu seçenek, taşınan piksellerin çevreleyen görüntüyle nasıl karışacağını belirler.

image

image

Seçimin çevredeki piksellerin renkleriyle, gölgeleriyle ve dokularıyla karışmaması için Kapalı'yı seçin. Seçimi çevresindeki piksellerin ışığıyla karıştırmak için Işıklılık seçeneğini kullanın.

image

Seçimi çevresindeki piksellerin rengi, ışığı ve gölgeleriyle karıştırmak için Açık'ı seçin.


3. Aracı bir düzlemin içine sürükleyin. Birden fazla düzleme yayılan bir seçim yapabilirsiniz. Seçimi perspektifte olan bir kareyle sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.

image

Birden fazla düzleme yayılan seçim


Not: Düzlemin tamamını seçmek için Seçim Çerçevesi aracını düzlemin içinde çift tıklatın.


Ufuk Noktasında seçimleri taşıma

1. Perspektif düzleminde bir seçim yapın.

image

2. Seçimi taşırken ortaya çıkacak davranışı belirlemek için Taşıma Modu menüsünden aşağıdakilerden birini seçin: Seçim çerçevesini taşıdığınız alanı seçmek için Hedef'i seçin.

image

Seçimi, Seçim aracını sürüklediğiniz alandaki görüntü pikselleriyle doldurmak için (seçimi Ctrl tuşu ya da Command tuşu basılıyken sürüklemeyle aynı) Kaynak seçeneğini kullanın.

3. Seçimi sürükleyin. Taşıma işlemini, seçimin perspektif düzlemi ızgarasıyla hizalanacağı şekilde sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.


Hareketli seçimleri taşıma, döndürme ve ölçekleme

image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Hareketli seçimi taşımak için Seçim Çerçevesi aracını ya da Dönüşüm aracını seçin, seçimin içinde tıklatın ve sürükleyin.


475

Hareketli seçimi döndürmek için Dönüşüm aracını seçin ve işaretçiyi bir düğümün yanına getirin. İşaretçi kavisli bir çift oka dönüştüğünde seçimi döndürmek için sürükleyin. Ayrıca seçimi düzlemin dikey ekseni boyunca yatay olarak çevirmek için Çevir seçeneğini ya da düzlemin yatay ekseni boyunca dikey olarak çevirmek için Düşür seçeneğini kullanabilirsiniz.


image

Dönüşüm aracı seçenekleri

A. Orijinal seçim B. Düşür C. Çevir


image

Hareketli seçimi ölçeklemek için seçimin perspektif düzleminde olduğundan emin olun. Dönüşüm aracını seçin ve işaretçiyi bir düğümün en üstüne getirin. İşaretçi düz bir çift oka dönüştüğünde seçimi ölçeklemek için sürükleyin. Ölçeklerken en boy oranını korumak için Shift tuşunu basılı tutun. Merkezden ölçeklemek için Alt tuşuna (Windows) ya da Option tuşuna (Mac OS) basın.


image

Seçimleri görüntünün başka bir alanıyla doldurun

Başa dön


1. Perspektif düzleminde bir seçim yapın.

2. (İsteğe bağlı) Seçimi istediğiniz yere taşıyın. Seçimi taşırken, Taşıma Modu'nun Hedef olarak ayarlandığından emin olun.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) basılıyken işaretçiyi seçimin içinden seçimi doldurmak istediğiniz görüntü alanına sürükleyin.

image

Taşıma Modu menüsünden Kaynak'ı seçin ve işaretçiyi seçimin içinden seçimi doldurmak istediğiniz görüntü alanına sürükleyin.

Doldurulan seçim, Dönüşüm aracını kullanarak ölçekleyebileceğiniz, döndürebileceğiniz ya da klonlayabileceğiniz ya da Seçim Çerçevesi aracını kullanarak taşıyabileceğiniz ya da klonlayabileceğiniz hareketli bir seçime dönüşür.


image

Seçimi Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) basılıyken sürükleme

A. Orijinal seçim B. Seçimi kaynak görüntüye taşıma C. Kaynak görüntü orijinal seçimi doldurur


image

Ufuk Noktasında seçim kopyalama

1. Perspektif düzleminde bir seçim yapın.

2. Seçimin ve görüntü piksellerinin kopyasını oluşturmak için seçimi Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken Seçim


476

Başa dön

Çerçevesi aracıyla sürükleyin.

Oluşturulan kopya, ana görüntünün üstünde asılı gibi görünen bir hareketli seçim haline gelir. Hareketli seçimi taşıyabilir ya da ölçeklemek ya da döndürmek için Dönüşüm aracını seçebilirsiniz.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Hareketli seçimin seçimini kaldırmak için seçimin dışında tıklatın. Seçimin içeriği, altındaki piksellerin yerini alarak görüntüye yapıştırılır.

image

Başka bir kopya oluşturmak için hareketli seçimin içinde Seçim Çerçevesi ya da Dönüşüm aracıyla tıklatın ve Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken sürükleyin. Kopyalandıktan sonra orijinal hareketli seçimin seçimi kaldırılır ve altındaki piksellerin yerini alır.

image Control+Shift+T (Windows) ya da Command+Shift+T (Mac OS) tuşlarına basmak son çoğaltma taşımanızı çoğaltır. Bu, içeriği birden çok defa klonlamanın kolay bir yoludur.


image

Ufuk Notasına öğe yapıştırma

Başa dön


Panodan Ufuk Noktasına öğe yapıştırabilirsiniz. Kopyalanan öğe aynı belgeden ya da farklı bir belgeden olabilir. Ufuk Noktasına yapıştırıldıktan sonra öğe ölçekleyebileceğiniz, döndürebileceğiniz, taşıyabileceğiniz ya da klonlayabileceğiniz bir hareketli seçime dönüşür. Hareketli seçim seçili bir düzleme taşıdığında düzlemin perspektifiyle uyumlu hale gelir.


image

Ufuk Notasına öğe yapıştırma

A. Ayrı bir belgeden kopyalanan desen B. Ufuk Noktasını açmadan önce Photoshop'ta oluşturulan seçimli görüntü (sonuçları sınırlamak için) C. Ufuk Noktasına yapıştırılan desen düzleme taşınır ve seçimi geliştirir


image Kolaylık sağlaması açısından, perspektif düzlemlerini önceki bir Ufuk Noktası oturumunda oluşturmanız önerilir.

1. Panoya öğe kopyalayın. Kopyalanan öğe aynı belgeden ya da farklı bir belgeden olabilir. Yalnızca raster (vektör değil) öğelerini yapıştırabileceğinizi unutmayın.

Not: Metin kopyalıyorsanız, bu metni önce rasterleştirmeniz gerekir. Metin katmanını sağ tıklatın ve Rasterleştir'i seçin. Ardından, Seç > Tümü'nü seçin ve panoya kopyalayın.

2. (İsteğe bağlı) Yeni bir katman oluşturun.

3. Filtre > Ufuk Noktası'nı seçin.

4. Gerekiyorsa görüntüde bir ya da daha çok düzlem oluşturun.

5. Öğeyi yapıştırmak için Ctrl-V (Windows) ya da Command-V (Mac OS) tuşlarına basın.

Yapıştırılan öğe önizleme görüntüsünün sol üst köşesinde bir hareketli seçim haline gelir. Varsayılan olarak Seçim Çerçevesi aracı seçilidir.

6. Yapıştırılan görüntüyü düzleme sürüklemek için Seçim Çerçevesi aracını kullanın. Görüntü düzlemin perspektifiyle uyumlu hale gelir.

Önemli: Görüntüyü Ufuk Noktasına yapıştırdıktan sonra, yapıştırılan görüntüyü bir perspektif düzlemine sürüklemek için tıklatmanın dışında, Seçim Çerçevesi aracıyla görüntüde hiçbir yeri tıklatmayın. Başka herhangi bir yeri tıklatmak hareketli seçimin seçimini kaldırır ve pikselleri görüntüye kalıcı olarak yapıştırır.


image

Ufuk Noktasında renkle boyama

1. Fırça aracını seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yaparak bir fırça rengi seçin:

image

Damlalık aracını seçin ve önizleme görüntüsünde bir renk tıklatın.

Başa dön

image

Renk seçmek için Renk Seçici'yi açmak üzere Fırça Rengi kutusunu tıklatın.

3. Araç seçenekleri alanında, Çap (fırça boyutu), Sertlik (kenar düzgünlüğü) ve Opaklık (boyamanın, boyanan görüntüyü belirsizleştirme derecesi) ayarlarını yapın.


477

4. Düzeltme modunu seçin:

image

Çevreleyen piksellerin rengi, ışığı ve gölgeleriyle karıştırmadan boyamak için Kapalı'yı seçin.

image

Seçili rengi korurken, konturları çevredeki piksellerin ışığıyla boyamak ve karıştırmak için Işıklılık seçeneğini kullanın.

image

Çevreleyen piksellerin rengi, ışığı ve gölgeleriyle boyamak ve karıştırmak için Açık'ı seçin.

5. (İsteğe bağlı) Boyama uygulama seçeneklerini belirleyin:

image

Düzlemin perspektifinden diğerininkine otomatik olarak uyarak, sürekli boyamak için Ufuk Noktası menüsünü açın ve Çok Yüzeyli İşlemlere İzin Ver'i seçin. Bu seçeneği kapatmak bir defada bir düzlemin perspektifinde boyamanızı sağlar. Perspektifler arasında geçiş yapmak için durmanız ve farklı bir düzlemde boyamaya başlamanız gerekir.

image

Boyamayı yalnızca etkin düzlemle sınırlamak için, Ufuk Noktası menüsünü açın ve Yüzey Kenarlarına Yapılan İşlemleri Kırp'ı seçin. Bu seçeneği kapatmak, perspektifi etkin düzlemin sınırlarının ötesinde boyamanızı sağlar.

6. Boyanacak görüntüde sürükleyin. Düzlemde boyarken fırça boyutu ve şekil, düzlemin perspektifine uygun şekilde ölçeklenir ve yönlendirilir. Shift tuşu basılıyken sürüklemek, konturu düzlemin perspektifiyle uyumlu, düz bir çizgiyle sınırlar. Perspektifte düz bir çizgi boyamak için ayrıca Fırça aracıyla bir noktayı tıklatabilir sonra Shift tuşu basılıyken başka bir noktayı tıklatabilirsiniz.

image Fırça aracı, seçim çerçevesi seçimlerini geliştirir ve seçimin kenarı boyunca sert bir çizgi boyamak için kullanılabilir. Örneğin düzlemin

tamamını seçerseniz düzlemin çevresi boyunca bir çizgi boyayabilirsiniz.


image

Ufuk Noktasında örneklenmiş piksellerle boyama

Başa dön


Ufuk Noktasında Damga aracı örneklenmiş piksellerle boyar. Klonlanan görüntü, içinde boyadığınız düzlemin perspektifine yönlendirilir. Damga aracı görüntü alanlarını karıştırma ve rötuşlama, nesneyi "boyamak" için bir yüzeyin parçalarını klonlama ya da nesneyi çoğaltmak için bir görüntü alanını klonlama ya da bir dokuyu ya da deseni uzatmak gibi işlemler için kullanışlıdır.

1. Ufuk Noktasında Damga aracını image seçin.

2. Araç seçenekleri alanında, Çap (fırça boyutu), Sertlik (fırça üzerindeki geçiş yumuşatma miktarı) ve Opaklık (boyamanın, boyanan görüntüyü belirsizleştirme veya gösterme derecesi) ayarlarını yapın.

3. Düzeltme menüsünden bir karıştırma modu seçin:

image

image

Konturların çevreleyen piksellerin rengi, gölgeleri ve dokularıyla karışmasını önlemek için Kapalı'yı seçin. Konturları çevrelerindeki piksellerin ışığıyla karıştırmak için Işıklılık seçeneğini kullanın.

image

Konturları çevrelerindeki piksellerin rengi, ışığı ve gölgeleriyle karıştırmak için Açık'ı seçin.

4. Damga aracının örnekleme davranışını belirlemek için:

image

Pikselleri sürekli olarak, fare düğmesini serbest bıraktığınızda bile geçerli örnekleme noktasını kaybetmeden örneklemek için Hizalı'yı seçin.

image

Boyamayı her durdurup yeniden başladığınızda başlangıç örnekleme noktasından örneklenen pikselleri kullanarak devam etmek için Hizalı seçeneğinin işaretini kaldırın.

5. (İsteğe bağlı) Boyama uygulama seçeneklerini belirleyin:

image

Düzlemden diğerine sürekli boyamak için Ufuk Noktası menüsünü açın ve Çok Yüzeyli İşlemlere İzin Ver'i seçin.

image

Boyamayı yalnızca etkin düzlemle sınırlamak için, Ufuk Noktası menüsünü açın ve Yüzey Kenarlarına Yapılan İşlemleri Kırp'ı seçin.

6. İşaretçiyi düzlemin içine taşıyın ve örnekleme noktasını ayarlamak için Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken tıklatın.

7. Görüntünün boyamak istediğiniz alanı üzerinde sürükleyin. Sürükleyerek düzlemin perspektifiyle uyumlu, düz bir çizgi çizmek için Shift

tuşunu basılı tutun. Perspektifte düz bir çizgi boyamak için ayrıca Damga aracıyla bir noktayı tıklatabilir sonra Shift tuşu basılıyken başka bir noktayı tıklatabilirsiniz.


image

Ufuk Noktası'nda ölçüm yapın (Photoshop Extended)

Başa dön


Alanları, mimarlıktan ve iç mimarlıktan adli tıp uzmanlığına ve doğramacılığa kadar değişen kullanıcılar sık sık bir görüntüdeki nesnelerin boyutlarını bilme ihtiyacı duyar. Ufuk Noktasında, Ölçü aracı boyutunu bildiğiniz bir perspektif düzlemdeki nesnenin üzerine bir ölçüm çizgisi çizmenizi sağlar. Ölçü aracı ölçüm için bir uzunluk girme seçeneği içerir. Ölçüm çizgisi iki metin kutusu görüntüler: biri uzunluk içindir ve diğeri çizginin perspektif düzlemine göre hangi açıyla çizildiğini gösterir. Ölçüm ve uzunluğu ayarlandıktan sonra tüm izleyen ölçümler başlangıç ölçümünüzle doğru şekilde ölçeklenir.

Çizginin ölçüm uzunluğunu perspektif düzlemin ızgara aralığıyla bağlantılandırma seçeneği vardır. Örneğin 5 değerinde bir ölçüm uzunluğu, bağlantı seçeneği seçildiğinde ızgaranın 5 aralık görüntülemesine neden olur. Bu, görüntüdeki boyutları görselleştirmek ya da görüntüdeki nesneleri saymak için yararlı olabilir. Bağlantı kesildiğinde ızgara aralığı ölçümden bağımsız olarak ayarlanabilir. Bu seçenek, ızgara aralığının çok küçük ve ölçüme bağlandığında görsel olarak yanıltıcı olduğu durumlarda yararlıdır.

Oluşturduğunuz ölçümler, Ufuk Noktası iletişim kutusunu kapattıktan sonra görüntüde görünecek şekilde işlenebilir. Ayrıca ölçümlerinizi ve geometrik bilgileri CAD uygulamaları tarafından okunabilen biçimlere dışa aktarabilirsiniz.


478

Görüntüdeki nesneleri ölçme

1. Ufuk Noktasında Ölçü aracını seçin ve sonra tıklatıp düzlemdeki bir nesnenin üzerinde sürükleyin. İlk ölçümünüzü boyutunu bildiğiniz bir nesne için yapmanız en iyi yöntemdir.

Not: Bir düzlemin içinden ölçü oluşturmaya başladığınız zaman, ölçüyü düzlem sınırlarının ötesine devam ettirerek çizmeniz mümkündür.

2. Ölçüm seçili olarak, ölçüm uzunluğunu ayarlamak için Uzunluk değerini girin.

3. (İsteğe bağlı) Ek ölçümler çizin.

Bu ölçümlerin boyutu ilk ölçümünüzün boyutuna ölçeklenir.

4. (İsteğe bağlı) Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Izgaranın boyutunun ilk ölçüme atadığınız Uzunluk değerinden bağımsız olmasını istiyorsanız Ölçümleri Izgaraya Bağla seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Bu varsayılan ayardır.

image

Izgaranın boyutunun ilk ölçüme atadığınız Uzunluk değerine göre ayarlanmasını istiyorsanız Ölçümleri Izgaraya Bağla seçeneği kullanın.

Görüntüdeki Ufuk Noktası ölçümleri iletişim kutusu kapatıldıktan sonra korunur. Ufuk Noktasını tekrar başlattığınızda görünürler.


Ufuk Noktasında otomatik olarak ölçüm çizme

Ölçü aracı, perspektif düzlemi tarafından tanımlanan bir yüzeyin uzunluk ve genişlik ölçümlerini otomatik olarak çizebilir. image Ölçü aracını perspektif düzleminde çift tıklatın.

Ufuk Noktasında ölçüm taşıyın

Ufuk Noktasında, bir ölçüm çizgisini, yönünü (açısını) ya da uzunluğunu değiştirmeden taşıyabilirsiniz.

1. Ölçü aracını seçin.

2. Varolan bir ölçümün uzunluğu boyunca herhangi bir yeri tıklatın ve sürükleyin.


Ölçümün uzunluğunu ya da yönünü değiştirme

Varolan bir ölçümün uzunluğunu ya da yönünü (açısını) değiştirebilirsiniz.

1. Ölçü aracını seçin ve varolan bir ölçüm çizgisinin uç noktasının üzerine taşıyın.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Ölçümün yönünü ve uzunluğunu değiştirmek için bir uç nokta sürükleyin.

image

Ölçümün uzunluğunu değiştirmek ve açılarını 15 derecelik artışlarla sınırlamak için Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) basılıyken bir uç noktasını sürükleyin.

image

Ölçümün yönünü değiştirmeden uzunluğunu değiştirmek için, Alt tuşu (Windows) ya da Option tuşu (Mac OS) basılıyken bir uç noktayı sürükleyin.

image

Ölçümün uzunluğunu değiştirmeden yönünü değiştirmek için Shift tuşu basılıyken bir uç noktayı sürükleyin.


Ufuk Noktasında ölçüm silme

image Ölçüm seçin ve Geri Al (yalnızca Windows) ya da Sil tuşuna basın.


Ufuk Noktasında ölçümleri gösterin ya da gizleyin

image Ufuk Noktası menüsünü açın ve Ölçümleri Göster'i seçin.


Ölçümleri Photoshop'ta oluşturma

Ölçümler görüntüde korunsa ve Ufuk Noktasını başlattığınızda görünse bile, görüntüyü Photoshop belge penceresinde görüntülerken Ufuk Noktası ölçümleri görünmez. Ölçümler, Ufuk Noktasında çalışmanızı bitirdikten sonra Photoshop belge penceresinde görünür olacak şekilde oluşturulabilir. Oluşturulan ölçümler vektör değil rasterdir.

image Ufuk Noktası menüsünü açın ve Ölçümleri Photoshop'ta Oluştur'u seçin. Ölçümleri Photoshop'ta Oluştur komutu her Ufuk Noktası oturumu için seçilmelidir.

image Ölçümleri Photoshop'ta oluşturmayı planlıyorsanız Ufuk Noktası sonuçlarınız için yeni bir katman oluşturun. Bu, ölçümleri ana görüntüden farklı bir katmanda saklar.

Daha fazla Yardım konusu


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


479480