< Önceki | İçerik | Sonraki >

Katmanları yönetme


image

Katman veya grubu yeniden adlandırma Katman veya gruba renk atama Katmanları rasterleştirme

Katman veya grup silme Katmanları dışa aktarma Katmanları birleştirme


image

Katman veya grubu yeniden adlandırma

Görüntüye katmanlar ekledikçe, içeriğini temsil eden adlar vermek yardımcı olabilir. Açıklayıcı adlar katmanların panelde daha kolay belirlenmelerini sağlar.

image

Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Katmanlar panelinde katman adını veya grup adını çift tıklatın ve yeni bir ad girin.

Başa dön


image

Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Mac OS) basın ve Katmanlar panelinde katmanı (adını veya minik resmini değil) çift tıklatın. Ad metin kutusuna yeni bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

image

Katman veya grup seçin; Katmanlar menüsünde veya Katmanlar paneli menüsünde Katman Özellikleri'ni veya Grup Özellikleri'ni belirleyin. Ad metin kutusuna yeni bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.


image

Katman veya gruba renk atama

Başa dön


image

Renk kodlama katmanları ve grupları, Katmanlar panelinde ilgili katmanları bulmanıza yardımcı olur. (CC, CS6) Bir katmanı veya grubu çift tıklatın ve renk seçin.

image

(CS5) Bir katman veya grup seçin, Katmanlar menüsünden Katman Özellikleri'ni veya Grup Özellikleri'ni seçin. Renk açılır menüsünden bir renk seçin ve Tamam'ı tıklatın.


image

Katmanları rasterleştirme

Başa dön


Vektör verilerini (tür katmanları, şekil katmanları, vektörel maskeler veya Akıllı Nesneler) ve oluşturulmuş verileri (dolgu katmanları) içeren katmanlarda boyama araçları veya filtreleri kullanamazsınız. Ancak içeriklerini düz, raster görüntülere dönüştürmek için bu katmanları rasterleştirebilirsiniz.

image

Rasterleştirmek istediğiniz katmanları seçin ve Katman > Rasterleştir'i belirledikten sonra alt menüden bir seçenek belirleyin:

Metin Tür katmanındaki türü rasterleştirir. Katman üzerinde başka bir vektör verisini rasterleştirmez.


Şekil Şekil katmanını rasterleştirir.


Dolgu İçeriği

Şekil katmanının dolgusunu vektörel maskeyi olduğu gibi bırakarak rasterleştirir.


Vektörel Maske Katmandaki vektörel maskeyi katman maskesine dönüştürerek rasterleştirir.


Akıllı Nesne

Akıllı Nesne'yi raster katmanına dönüştürür.


Video

Geçerli video karesini görüntü katmanına rasterleştirir.


3B (yalnızca Extended) Geçerli 3B veri görünümünü düz bir raster katmanına rasterleştirir.


Katman

Seçili katmanlardaki tüm vektör verilerini rasterleştirir.


Tüm Katmanlar Vektör ve üretilmiş verileri içeren tüm katmanları rasterleştirir.

Not: Bağlı katmanları rasterleştirmek için bağlı katmanı seçin, Katman > Bağlı Katmanları Seç öğesini seçin ve ardından seçili katmanları rasterleştirin.


image


234

Katman veya grup silme

İhtiyaç duymadığınız katmanları silerek görüntü dosyanızın boyutunu küçültebilirsiniz.

image Boş katmanları çabucak silmek için, Dosya > Komut Dosyaları > Tüm Boş Katmanları Sil seçimini yapın.

1. Katmanlar panelinde bir veya daha fazla katmanı veya grubu seçin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Onay mesajıyla birlikte silmek için Sil simgesini image tıklatın. Alternatif olarak, Katmanlar > Sil > Katman seçeneğini belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünde Katmanı Sil'i veya Grubu Sil'i seçin.

Başa dön

image

Katmanı veya grubu onay olmadan silmek için, söz konusu öğeyi Sil simgesine image sürükleyin, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basarken Sil simgesini tıklatın veya Delete tuşuna basın.

image

Gizli katmanları silmek için Katmanlar > Sil > Gizli Katmanlar'ı seçin.

image

Bağlı katmanları silmek için bağlı katmanı seçin, Katman > Bağlı Katmanları Seç'i belirleyin ve ardından katmanları silin.


image

Katmanları dışa aktarma

Ayrı dosyalardaki tüm katmanları veya görünür katmanları dışa aktarabilirsiniz.

image

Dosya > Komut Dosyaları > Katmanları Dosyalara Aktar'ı seçin.


Katmanları birleştirme

Başa dön


image

Başa dön


Katmanların içeriğini sonlandırdığınızda, görüntü dosyalarının boyutunu azaltmak için birleştirebilirsiniz. Katmanları birleştirdiğinizde, üst katmanlardaki veriler alt katmanlarda çakışan verilerle yer değiştirir. Birleştirilen katmanlardaki tüm saydam alanların kesişimi saydam olarak kalır.

Not: Bir birleştirme için ayarlama veya dolgu katmanını hedef katman olarak kullanamazsınız.


Katmanları birleştirmeye ek olarak bunları damgalayabilirsiniz. Damgalama, birden fazla katmanın içeriğini, diğer katmanları korurken hedef katmana birleştirmenize olanak sağlar.

Not: Birleştirilmiş katmanı kaydettiğinizde, katmanı birleştirilmemiş durumuna geri döndüremezsiniz; katmanlar kalıcı olarak birleştirilir.


İki katmanı veya grubu birleştirme

1. Birleştirmek istediğiniz katman ve grupların görünür olduğundan emin olun.

2. Birleştirmek istediğiniz katmanları ve grupları seçin.

3. Katman > Katmanları Birleştir'i seçin.

Not: Takip eden iki katmanı veya grubu, üst öğeyi seçip Katman > Katmanları Birleştir'i belirleyerek birleştirebilirsiniz. Bağlı katmanları birleştirmek için Katman > Bağlı Katmanları Seç'i belirleyin ve ardından seçili katmanları birleştirin. Katman > Katmanları Birleştir'i seçerek iki 3B katmanı birleştirebilirsiniz; bu katmanlar aynı sahneyi paylaşır ve üst katman alttakinin 3B özelliklerini alır (bunun yapılabilmesi için fotoğraf makinesi görüntüleri aynı olmalıdır).


Kırpma maskesinde katmanları birleştirme

1. Birleştirmek istemediğini katmanları gizleyin.

2. Kırpma maskesinde temel maskeyi seçin. Temel katman raster katman olmalıdır.

3. Katmanlar menüsünde veya Katmanlar paneli menüsünde Kırpma Maskesini Birleştir'i seçin. Kırpma maskeleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme.


Görünür tüm katmanları ve grupları bir görüntüde birleştirme

image

Katmanlar panelinde veya Katmanlar paneli menüsünde Görüneni Birleştir'i seçin. Göz simgesinin image olduğu tüm katmanlar birleştirilir.

Not: Görüneni Birleştir komutunu etkinleştirmek için görünür bir katman seçilmelidir.


Birden fazla katmanı veya bağlı katmanları damgalama

Çok sayıda seçili katmanı veya bağlı katmanları damgaladığınızda Photoshop birleştirilen içeriğin olduğu yeni bir katman oluşturur.

1. Birden fazla katman seçin.

2. Ctrl+Alt+E (Windows) veya Command+Option+E (Mac OS) tuşlarına basın.


Tüm görünür katmanları damgalama

1. Birleştirmek istediğiniz katmanların görünürlüğünü açın.


235

2. Shift+Ctrl+Alt+E (Windows) veya Shift+Command+Option+E (Mac OS) tuşlarına basın. Photoshop, birleştirilen içeriğin olduğu yeni bir katman oluşturur.


Tüm katmanları düzleştirme

Düzleştirme, görünür tüm katmanları arka planda birleştirerek ve gizli katmanları atarak dosya boyutunu küçültür. Kalan saydam alanlar beyazla doldurulur. Düzleştirilmiş görüntüyü kaydettiğinizde, katmanı düzleştirilmemiş durumuna geri döndüremezsiniz; katmanlar kalıcı olarak birleştirilir.

Not: Görüntüyü bazı renk modları arasında dönüştürme dosyayı düzleştirir. Dönüştürme işleminden sonra orijinal görüntüyü düzenlemek istiyorsanız, görüntünüzün hiçbir katmanı bozulmamışken bir kopyasını kaydedin.

1. Korumak istediğiniz tüm katmanların görünür olduğundan emin olun.

2. Katman > Görüntüyü Düzleştir'i seçin veya Katmanlar paneli menüsünde Görüntüyü Düzleştir'i seçin.


Daha Fazla Yardım Konusu

image

Belge penceresinde dosya bilgilerini gösterme


image


image Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkeleri


236