< Önceki | İçerik | Sonraki >

Katmanlardan görüntü varlıkları oluşturma | Photoshop CC


image

Katmanlardan veya katman gruplarından görüntü varlıkları oluşturma Bir web tasarımı kullanım örneği

Kalite ve boyut parametrelerini belirtme

Tüm belgeler için görüntü varlığı oluşturmayı devre dışı bırakma SSS

Bir PSD dosyasında bir katmanın veya katman grubunun içeriklerinden JPEG, PNG ya da GIF görüntü varlıkları oluşturabilirsiniz. Bir katman adına veya katman grubu adının sonuna desteklenen bir görüntü formatı uzantısı eklediğinizde varlıklar otomatik olarak oluşturulur. İsteğe bağlı olarak, oluşturulan görüntü varlıkları için kalite ve boyut parametrelerini de belirtebilirsiniz.

PSD dosyasından görüntü varlıkları oluşturulması özellikle çok aygıtlı web tasarımı için kullanışlıdır.


image

Katmanlardan veya katman gruplarından görüntü varlıkları oluşturma

Başa dön


Görüntü varlık oluşturucusunu daha iyi anlamak için, aşağıdaki katman hiyerarşisi ile birlikte basit bir PSD dosyası (bu bağlantıdan indirin)

düşünün.


image

Örnek PSD dosyası ve katman hiyerarşisi


Bu dosya için katman hiyerarşisi iki katman grubu içerir: Rounded_rectangles ve Ellipses. Bu katman gruplarının her biri beş katman içerir. Bu PSD dosyasından görüntü varlıkları oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. PSD dosyası açık durumdayken Dosya > Oluştur > Görüntü Varlıkları seçeneklerini belirleyin.

2. İçinden görüntü varlıkları oluşturmak istediğiniz katmanların veya katman gruplarının adlarının sonuna uygun dosya biçimi uzantılarını (.jpg, .png ya da .gif) ekleyin. Örneğin, katman gruplarını yeniden adlandırın, Rounded_rectangles ve Ellipses gruplarını Rounded_rectangles.jpg ve Ellipses.png olarak ve Ellipse_4 katmanını Ellipse_4.gif olarak.

Not: /, : ve * özel karakterleri katman adlarında desteklenmez.

Photoshop, görüntü varlıklarını oluşturur ve bunları kaynak PSD dosyasıyla birlikte bir alt klasöre kaydeder. Kaynak PSD dosyası henüz kaydedilmediyse, Photoshop oluşturulan varlıkları

Masaüstünüzde yeni bir klasöre kaydeder.


image


28

Görüntü varlığı adları, katman adları/katman grubu adlarından oluşturulur.


image Geçerli belge için görüntü varlığı oluşturma etkindir. Etkinleştirildikten sonra özellik, belge her açıldığında kullanılabilir durumda kalır. Geçerli belge için görüntü varlığı oluşturmayı devre dışı bırakmak için Dosya > Oluştur > Görüntü Varlıkları seçeneğinin işaretini kaldırın.


Bir katman veya katman grubundan birden çok varlık oluşturma

Bir katman/katman grubundan birden çok varlık oluşturmak için, varlık adlarını virgül simgesi (,) ile ayırın. Örneğin, aşağıdaki katman adı üç varlık oluşturur:

Ellipse_4.jpg, Ellipse_4b.png, Ellipse_4c.png


image

Bir web tasarımı kullanım örneği

Başa dön


PSD dosyasından görüntü varlıkları oluşturulması özellikle çok aygıtlı web tasarımı için kullanışlıdır. Aşağıdaki web tasarımını ve katman yapısını dikkate alın:


image

Bir web tasarımı ve katman hiyerarşisi


Global Hotspots görüntü ızgarasının üst satırını ve üstteki simgeyi görüntü varlıkları olarak ayıklayalım:


image

Uygun katman adlarının sonuna görüntü formatı uzantıları ekleyin.


image


image


Uygun katmanları/katman gruplarını yeniden adlandırma

Not: Bir katman/katman grubunun içeriklerinden tek bir görüntü varlığı oluşturulur. Örneğin, yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan

AdventureCo Logo katman grubu bir şekil katmanı ve canlı metin katmanı içerir. Katman grubundan bir görüntü varlığı oluşturulduğunda bu


29

katmanlar düzleştirilir.


Photoshop, varlıkları oluşturur ve kaynak PSD dosyasıyla aynı konuma kaydeder.


image

Oluşturulan görüntü varlıkları


image

Kalite ve boyut parametrelerini belirtme

Başa dön


JPG varlıkları varsayılan olarak %90 kalitede oluşturulur. PNG varlıkları varsayılan olarak 32 bit görüntüler olarak oluşturulur. GIF varlıkları, temel alfa saydamlığı ile oluşturulur.

Varlık oluşturma hazırlığında katmanları veya katman gruplarını yeniden adlandırırken kalite ve boyut özelleştirmesi yapabilirsiniz.


JPG varlıkları için parametreler

image

İstediğiniz çıktı kalitesini varlık adına sonek olarak ekleyin (.jpg(1-10) veya .jpg(%1-100)). Örneğin:

image

image

Ellipse_4.jpg5 Ellipse_4.jpg50%

image

İstediğiniz çıktı görüntü boyutunu (ilgili veya desteklenen formatlarda—px, in, cm ve mm) varlık adına önek olarak ekleyin. Photoshop uygun şekilde görüntüyü ölçekler. Örneğin:

image

200% Ellipse_4.jpg

image

image

300 x 200 Rounded_rectangle_3.jpg 10in x 200mm Rounded_rectangle_3.jpg

Not: Önek ve varlık adı arasına bir boşluk karakteri eklemeyi unutmayın. Boyutu piksel cinsinden belirtiyorsanız birimi yoksayabilirsiniz. Örneğin, 300 x 200.

image Gösterildiği gibi, istediğiniz çıktı görüntü boyutunu belirtirken farklı birimleri ve pikselleri karıştırabilirsiniz. Örneğin, 4in x 100 Rounded_rectangle_3.jpg varlık oluşturma işlemi için geçerli bir katman adıdır.


PNG varlıkları için parametreler

image

İstediğiniz çıktı kalitesini varlık adına sonek olarak ekleyin (8, 24 veya 32). Örneğin:

image

Ellipse_4.png24

image

İstediğiniz çıktı görüntü boyutunu (ilgili veya desteklenen formatlarda—px, in, cm ve mm) varlık adına önek olarak ekleyin. Photoshop uygun şekilde görüntüyü ölçekler. Örneğin:

image

42% Ellipse_4.png

image

image

300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.png 10in x 50cm Rounded_rectangle_3.png

Not: Önek ve varlık adı arasına bir boşluk karakteri eklemeyi unutmayın. Boyutu piksel cinsinden belirtiyorsanız birimi yoksayabilirsiniz. Örneğin, 300 x 200.

image Gösterildiği gibi, istediğiniz çıktı görüntü boyutunu belirtirken farklı birimleri ve pikselleri karıştırabilirsiniz. Örneğin, 4in x 100 Rounded_rectangle_3.png varlık oluşturma işlemi için geçerli bir katman adıdır.


GIF varlıkları için parametreler

image

İstediğiniz çıktı görüntü boyutunu (ilgili veya desteklenen formatlarda—px, in, cm ve mm) varlık adına önek olarak ekleyin. Örneğin:

image

42% Ellipse_4.gif

image

image

300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.gif 20in x 50cm Rounded_rectangle_3.gif


30

Not: Önek ve varlık adı arasına bir boşluk karakteri eklemeyi unutmayın. Boyutu piksel cinsinden belirtiyorsanız birimi yoksayabilirsiniz. Örneğin, 300 x 200.

image Gösterildiği gibi, istediğiniz çıktı görüntü boyutunu belirtirken farklı birimleri ve pikselleri karıştırabilirsiniz. Örneğin, 4in x 100 Rounded_rectangle_3.gif varlık oluşturma işlemi için geçerli bir katman adıdır.

GIF varlıkları için kalite parametreleri kullanılamaz.


Karmaşık katman adları oluşturma

Varlık oluşturma için bir katmanı adlandırırken parametrelerle birden çok varlık adı belirtebilirsiniz. Örneğin:

120% Delicious.jpg, 42% Delicious.png24, 100x100 Delicious_2.jpg90%, 250% Delicious.gif

Photoshop bu katmandan aşağıdaki varlıkları oluşturur:

image

Delicious.jpg (%120 ölçeklenmiş 8 kalitesinde bir JPG görüntüsü)

image

Delicious.png (%42 ölçeklenmiş bir 24 bit PNG görüntüsü)

image

Delicious_2.jpg (100x100 pks mutlak boyuta sahip %90 kalitesinde JPG görüntüsü)

image

Delicious.gif (%250 ölçeklenmiş bir GIF görüntüsü)


image

Tüm belgeler için görüntü varlığı oluşturmayı devre dışı bırakma

Tercihlerinizi değiştirerek tüm Photoshop belgeleri için görüntü varlığı oluşturmayı genel olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Başa dön


1. Düzenle > Tercihler > Eklentiler seçeneklerini belirleyin.

2. Generator'u Etkinleştir seçeneğinin işaretini kaldırın.

3. Tamam'ı tıklatın.

Not: Tercihler'den görüntü varlığı oluşturmayı devre dışı bıraktığınızda Dosya > Oluştur menü komutu kullanılamaz duruma geçer. Bu özellik yalnızca Tercihler iletişim kutusunda yeniden etkinleştirilebilir.


image

SSS


Benzersiz varlık adları belirtmem gerekir mi?

Varlık adları bir belge düzeyinde benzersiz olmalıdır.

Başa dön


Görüntü varlıklarının oluşturulduğu varsayılan kalite düzeyi nedir?

JPG varlıkları varsayılan olarak %90 kalitede oluşturulur. PNG varlıkları varsayılan olarak 32 bit görüntüler olarak oluşturulur. GIF varlıkları, temel alfa saydamlığı ile oluşturulur.


Photoshop; saydamlık ve diğer efektlere sahip katmanlardan görüntü varlıkları oluşturur mu?

Evet. Bir katmana uygulanan saydamlık ve diğer efektler, o katmandan oluşturulan varlıklarda yansıtılır. Ancak bu tür efektler, oluşturulan varlıklarda düzleştirilebilir.


Tuvalden taşan katmanlardan oluşturulan görüntü varlıkları nasıldır?

Özellikle maskelenmediği sürece, bir katmandaki tüm piksel verileri, üretilen varlığın parçasıdır. Tuvalden taşan katmanlar veya katman grupları, oluşturulan varlıkta tamamen görünür.


Görüntü varlığı adları arasında izin verilen tek ayırıcı virgül müdür?

Görüntü varlığı adları arasında ayırıcı olarak virgülün (,) yanı sıra, artı (+) simgesini de kullanabilirsiniz. Örneğin:

42% Rounded_rectangle_1.png24 + 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

şununla aynıdır:

42% Rounded_rectangle_1.png24, 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%


Ayrıca bkz.

image

Photoshop Generator sözdizimine daha yakından bakış


image


image Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz. Yasal Uyarılar | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


31