< Önceki | İçerik | Sonraki >

Klavye kısayollarını özelleştirme


image

Yeni klavye kısayollarını tanımlama

Komut veya araçtan kısayolları temizleme Kısayol kümesini silme

Geçerli kısayolların bir listesini görüntüleme

Not: Ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki bağlantıları tıklatın. Soru sormak, özellik istemek veya sorunları bildirmek için feedback.photoshop.com adresini ziyaret edin.

Photoshop tüm kısayolların listesini görmeniz ve kısayolları düzenlemeniz veya oluşturmanız için özgürlük tanır. Klavye Kısayolları iletişim kutusu kısayol düzenleyici gibi görev görür ve kısayolları destekleyen tüm komutları kapsar; bunlardan bazıları varsayılan kısayol grubunda belirtilmez.

image Klavye kısayollarını kullanmaya ek olarak, etkin araç, seçim veya panelle ilişkili bağlama duyarlı menüleri kullanarak pek çok komuta erişebilirsiniz. Bağlama duyarlı bir menüyü görüntülemek için belge penceresinde veya panelde sağ tıklatın.


image

Yeni klavye kısayollarını tanımlama

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Başa dön

image

Düzen > Klavye Kısayolları'nı seçin.

image

Pencere > Çalışma Alanı > Klavye Kısayolları ve Menüler'i seçip Klavye Kısayolları sekmesini tıklatın.

2. Klavye Kısayolları ve Menüleri iletişim kutusunun üst kısmındaki Küme menüsünden bir kısayollar kümesi seçin.

3. Kısayollar menüsünden kısayol türünü seçin.

Uygulama Menüleri Menü çubuğunda öğelerle ilgili klavye kısayollarını özelleştirmenizi sağlar. Panel Menüleri Panel menülerindeki öğelerle ilgili klavye kısayollarını özelleştirmenizi sağlar. Araçlar Araç kutusunda araçlarla ilgili klavye kısayollarını özelleştirmenizi sağlar.

4. Kaydırılan listenin Kısayol sütununda değiştirmek istediğiniz kısayolu seçin.

5. Yeni bir kısayol yazın.

Klavye kısayolu önceden kümedeki başka bir komuta veya araca atanmışsa uyarı görüntülenir. Kısayolu yeni komut veya araca atamak ve önceden atanmış kısayolu silmek için Kabul'ü tıklatın. Kısayolu yeniden atadıktan sonra değişiklikleri geri almak için Değişiklikleri Geri Al'ı, başka bir komut veya araca yeni kısayol atamak için de Kabul Et ve Çakışmaya Git'i tıklatın.

6. Kısayolları değiştirmeyi bitirdiğinizde aşağıdakilerden birini yapın:

image

Geçerli klavye kısayolları kümesindeki tüm değişiklikleri kaydetmek için Kümeyi Kaydet düğmesini image tıklatın. Özel kümede yapılan değişiklikler kaydedilir. Photoshop Varsayılanları kümesindeki değişiklikleri kaydediyorsanız Kaydet iletişim kutusu açılır. Yeni küme için bir ad girip Kaydet'i tıklatın.

image

Geçerli kısayollar kümesi temelinde yeni küme oluşturmak için Kümeyi Farklı Kaydet düğmesini image tıklatın. Kaydet iletişim kutusunda yeni küme adını Ad metin kutusuna girip Kaydet'i tıklatın. Yeni klavye kısayol menüsü yeni ad altında açılan menüde görüntülenir.

image

İletişim kutusunu kapatmadan son kaydedilen değişikliği atmak için Geri Al'ı tıklatın.

image

Varsayılandaki yeni kısayola dönmek için Varsayılanı Kullan'ı tıklatın.

image

Tüm değişiklikleri atıp iletişim kutusundan çıkmak için İptal'i tıklatın.

Not: Geçerli değişiklik kümesini kaydetmediyseniz tüm değişiklikleri atmak için İptal'i tıklatıp iletişim kutusundan çıkabilirsiniz.


image

Komut veya araçtan kısayolları temizleme

1. Düzen > Klavye Kısayolları'nı seçin.

2. Klavye Kısayolları iletişim kutusunda kısayolunu silmek istediğiniz komut veya araç adını seçin.

3. Kısayolu Sil'i tıklatın.


Kısayol kümesini silme

1. Düzen > Klavye Kısayolları'nı seçin.

2. Ata açılan menüsünde silmek istediğiniz kısayol kümesini seçin.


138

Başa dön


image

Başa dön

3. Sil simgesini image, ardından da iletişim kutusundan çıkmak için Tamam'ı tıklatın.


image

Geçerli kısayolların bir listesini görüntüleme

Başa dön


Geçerli kısayolların bir listesini görüntülemek için onları web tarayıcısında görüntüleyebileceğiniz veya yazdırabileceğiniz bir HTML dosyasına dışa aktarın.

1. Düzen > Klavye Kısayolları'nı seçin.

2. Kısayollar menüsünden bir kısayol türü seçin: Uygulama Menüleri, Panel Menüleri veya Araçlar.

3. Özetle'yi tıklatın.


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


139