< Önceki | İçerik | Sonraki >

Photoshop görüntülerini diğer uygulamalara yerleştirme


image

Görüntüleri sayfa mizanpajı programları için hazırlayın Photoshop resmini Adobe Illustrator'da kullanma Görüntü kırpma yollarını kullanarak saydamlık oluşturma Görüntü kırpma yollarını yazdırın

Yolları Adobe Illustrator'a dışa aktarma

OLE kullanarak görüntü bağlama ya da gömme (yalnızca Windows)

Görüntülerinizi diğer uygulamalarda kullanmanıza yardımcı olmak için Photoshop bir dizi özellik sağlar. Adobe ürünleri arasında yüksek düzeyde tümleşiklik olduğundan Adobe uygulamaları Photoshop (PSD) formatındaki dosyaları doğrudan içe aktarabilir ve katmanlar, katman stilleri, maskeler, saydamlık ve efektler gibi Photoshop özelliklerini kullanabilirler.


image

Görüntüleri sayfa mizanpajı programları için hazırlayın

Görüntüyü bir sayfa mizanpajı programı için nasıl hazırlayacağınız, o programın tanıdığı dosya formatlarına bağlıdır:

Başa dön

image

Adobe InDesign 2.0 ve sonraki sürümleri Photoshop PSD dosyalarını yerleştirebilir. Photoshop görüntünüzü farklı bir dosya formatında kaydetmeniz ya da dışa aktarmanız gerekmez. Saydam alanlar beklendiği şekilde görüntülenir ve bastırılır.

image

Diğer sayfa mizanpajı programlarının çoğu görüntüyü TIFF ya da EPS dosyası olarak kaydetmenizi gerektirir. Ancak, görüntü tümüyle saydam alanlar içeriyorsa, bir kırpma yolu kullanarak önce bu alanları tanımlamanız gerekir. Photoshop görüntülerini içe aktarmak için en iyi formatı belirlemek üzere sayfa mizanpajı programınızın belgelerine bakın.

Sayfa mizanpajı programı Photoshop PSD dosyalarını yerleştiremiyorsa bu adımları izleyin:

1. Görüntünüz saydam bir arka plan ya da saydam olmasını istediğiniz alanlar içeriyorsa, görüntünün opak alanlarının çevresinde bir kırpma yolu oluşturun. Görüntünün çevresindeki arka planı silmiş olsanız bile, dosyayı TIFF ya da EPS formatına dönüştürmeden önce alanı bir kırpma yoluyla tanımlamanız gerekir. Aksi durumda, saydam alanlar sayfa mizanpajı programında beyaz görünebilir.

2. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda Format menüsünden uygun formatı seçin. Seçtiğiniz format belgenin son çıktısının ne olacağına bağlıdır. PostScript olmayan yazıcılarda bastırmak için TIFF formatını seçin. PostScript yazıcılarda bastırmak için Photoshop EPS formatını seçin. Ve sonra Kaydet'i tıklatın.

4. TIFF Seçenekleri ya da EPS Seçenekleri iletişim kutusunda aşağıdaki seçenekleri ayarlayın. Diğer seçenekleri varsayılan ayarında bırakın ve Tamam'ı tıklatın.

image

TIFF Seçenekleri iletişim kutusu: Görüntü Sıkıştırma'yı Yok olarak ayarlayın.

image

image

EPS Seçenekleri iletişim kutusu (Windows): Önizleme'yi TIFF (8 bit/piksel) ve Kodlama'yı ASCII85 olarak ayarlayın. EPS Seçenekleri iletişim kutusu (Mac OS): Önizleme'yi Mac (8 bit/piksel) ve Kodlama'yı ASCII85 olarak ayarlayın.

image Mizanpaj programı saydam alanları beyaz olarak görüntülerse belgeyi yazdırmayı deneyin. Bazı mizanpaj programları kırpma yollarını düzgün şekilde görüntülemez ancak beklendiği şekilde bastırır.


image

Photoshop resmini Adobe Illustrator'da kullanma

Başa dön


Adobe Illustrator, Photoshop dosyalarını hem açabilir hem de yerleştirebilir; Photoshop görüntülerinizi farklı bir dosya formatında kaydetmeniz ya da dışa aktarmanız gerekmez. Görüntüyü açık bir Illustrator dosyasına yerleştirirseniz, resimdeki diğer herhangi bir öğe gibi ekleyebilir ya da orijinal dosyaya bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Illustrator'da bağlantı eklenmiş bir görüntüyü düzenleyemeseniz de, düzeltmeler yapmak için Orijinali Düzenle komutunu kullanarak Photoshop'a geri dönebilirsiniz. Yaptığınız tüm değişiklikler görüntüyü kaydettikten sonra Illustrator'daki sürüme yansıtılır.

1. Görüntü Photoshop'ta açıksa, Photoshop (PSD) dosyası olarak kaydedin ve dosyayı kapatın.

2. Adobe Illustrator'da, aşağıdakilerden birini yapın:

image

Dosyayı doğrudan Illustrator'da açmak için Dosya > Aç'ı seçin. Dosya Aç iletişim kutusunda görüntüyü bulun ve Tamam'ı tıklatın.

image

Görüntüyü varolan bir Illustrator dosyasına katmak için Dosya > Yerleştir öğelerini belirleyin. Yerleştir iletişim kutusunda dosyayı bulun, Bağlantı seçeneğinin seçili olmadığından emin olun ve Tamam'ı tıklatın.

image

Görüntüyü dosyaya yerleştirmek ancak orijinale de bir bağlantı bulundurmak için Dosya > Yerleştir öğelerini belirleyin. Yerleştir iletişim kutusunda dosyayı bulun, Bağlantı seçeneğini belirleyin ve Yerleştir'i tıklatın. Illustrator açık olan şekilde görüntüyü ortalar. Görüntüdeki kırmızı bir X işareti görüntünün bağlantılı olduğunu ve düzenlenemeyeceğini belirtir.


118

3. Görüntüyü bağlantısız olarak açtıysanız ya da yerleştirdiyseniz, Photoshop İçeri Aktar iletişim kutusu görünür. Aşağıdakilerden uygun seçeneği belirleyin ve Tamam'ı tıklatın:

image

Katmanları Illustrator nesnelerine dönüştürmek için Photoshop Katmanlarını Nesnelere Dönüştür seçeneği. Bu seçenek maskeleri, karıştırma modlarını, saydamlığı ve (isteğe bağlı olarak) dilimleri ve görüntü eşlemelerini korur. Ancak Photoshop ayar katmanlarını ve katman efektlerini desteklemez.

image

Tüm katmanları tek bir katmanda birleştirmek için Photoshop Katmanlarını Tek Bir Görüntüye Düzleştir. Bu seçenek görüntünün görünümünü korur ancak ayrı ayrı katmanları düzenleyemezsiniz.


image

Görüntü kırpma yollarını kullanarak saydamlık oluşturma

Başa dön


Görüntü kırpma yollarını, sayfa mizanpajı uygulamalarına yerleştirdiğiniz görüntülerde saydam alanlar tanımlamak için kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra Mac OS kullanıcıları Photoshop görüntülerini birçok sözcük işleme dosyasına gömebilirler.

Photoshop görüntüsünü yazdırırken ya da başka bir uygulamaya yerleştirirken görüntünün yalnızca bir parçasını kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin bir ön plan nesnesini kullanmak ve arka planı dışarıda bırakmak isteyebilirsiniz. Görüntü kırpma yolu ön plan nesnesini yalıtmanızı ve görüntü bastırıldığında ya da başka bir uygulamaya yerleştirildiğinde diğer her şeyi saydam hale getirmenizi sağlar.

Not: Yollar vektör tabanlıdır, bu nedenle sert kenarları vardır. Görüntü kırpma yolu oluştururken, bir gölgede olduğu gibi kenarların yumuşaklığını koruyamazsınız.

image

Görüntü kırpma yolu olmadan (solda) ve görüntü kırpma yoluyla (sağda) Illustrator ya da InDesign'a içe aktarılan görüntü


1. Görüntünün göstermek istediğiniz alanını tanımlayan bir çalışma yolu çizin.

image Görüntünün göstermek istediğiniz alanını zaten seçtiyseniz, seçimi bir çalışma yoluna dönüştürebilirsiniz. Yönergeler için bkz. Seçimi yola dönüştürme.

2. Yollar panelinde, çalışma yolunu yol olarak kaydedin.

3. Yollar paneli menüsünden Kırpma Yolu'nu seçin, aşağıdaki seçenekleri ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın:

image

Yol için kaydetmek istediğiniz yolu seçin.

image

Düzlük için, görüntüyü yazıcının varsayılan değerini kullanarak bastırmak için düzlük değerini boş bırakın. Yazdırma hatalarıyla karşılaşırsanız, PostScript yorumlayıcısının eğriyi oluşturma şeklini belirlemek için bir düzlük değeri girin. Düzlük değeri ne kadar düşük olursa eğriyi çizmek için kullanılan düz çizgilerin sayısı o kadar yüksek olur ve eğri daha doğru çizilmiş olur. Değerler 0,2 - 100 arasında olabilir. Genel olarak, yüksek çözünürlüklü baskılar (1200 dpi - 2400 dpi) için 8 - 10 arasında bir düzlük ayarı ve düşük çözünürlüklü baskılar (300 dpi - 600 dpi) için 1 - 3 arasında bir düzlük ayarı önerilir.

4. Dosyayı proses renklerini kullanarak bastırmayı planlıyorsanız dosyayı CMYK moduna dönüştürün.

5. Aşağıdakilerden birini yaparak dosyayı kaydedin:

image

Dosyayı bir PostScript yazıcı kullanarak bastırmak için Photoshop EPS, DCS ya da PDF formatında kaydedin.

image

Dosyayı PostScript olmayan bir yazıcıda bastırmak için, TIFF formatında kaydedin ve Adobe InDesign ya da Adobe PageMaker® 5.0 veya sonraki sürümlerine dışa aktarın.


image

Görüntü kırpma yollarını yazdırın

Başa dön


Bazen bir görüntü ayarlayıcı görüntü kırpma yollarını yorumlayamaz ya da görüntü kırpma yolu yazıcı için çok karmaşıktır ve bir Limitcheck hatasıyla ya da genel bir PostScript hatasıyla sonuçlanır. Bazen düşük çözünürlüklü bir yazıcıda karmaşık bir yolu zorlanmadan yazdırabilirsiniz ancak aynı yolu yüksek çözünürlüklü bir yazıcıda yazdırırken sorunlarla karşılaşırsınız. Bunun nedeni düşük çözünürlüklü yazıcının eğrileri açıklamak için yüksek çözünürlüklü yazıcıya göre daha az çizgi parçası kullanarak yolu basitleştirmesidir.

image

Görüntü kırpma yolunu aşağıdaki şekillerde basitleştirebilirsiniz: Yoldaki bağlantı noktalarının sayısını elle azaltın.

image

Yolu oluşturmak için kullanılan tolerans ayarını yükseltin. Bu işlemi gerçekleştirmek için, varolan yolu bir seçim olarak yükleyin, Yollar paneli menüsünden İş Yolu Yap'ı seçin ve tolerans ayarını yükseltin (4 - 6 piksel iyi bir başlangıç değeridir). Sonra görüntü kırpma yolunu yeniden oluşturun.


image


119

Yolları Adobe Illustrator'a dışa aktarma

Başa dön


Yollar Illustrator'a komutu Photoshop yollarını Adobe Illustrator dosyaları olarak dışa aktarmanızı sağlar. Yolları bu şekilde dışa aktarmak Photoshop ve Illustrator resimlerini birleştirme işlemini ya da Illustrator resimlerinde Photoshop özelliklerini kullanmayı basitleştirir. Örneğin bir kalem aracı yolunu dışa aktarmak ve Illustrator'da yazdırdığınız bir Photoshop kırpma yoluyla bindirme olarak kullanmak üzere konturlamak isteyebilirsiniz. Bu özelliği ayrıca Illustrator metin ya da nesnelerini Photoshop yollarıyla hizalamak için de kullanabilirsiniz.

1. Yol çizin ve kaydedin ya da varolan bir seçimi yola dönüştürün.

2. Dosya > Dışa Aktar > Yollar Illustrator'a.

3. Dışa aktarılan yol için bir konum seçin ve bir dosya adı girin. Yolu dışa aktarmak için Yol menüsünde İş Yolu'nun seçili olduuğundan emin olun.

4. Kaydet'i tıklatın.

5. Dosyayı Adobe Illustrator'da açın. Yolu değiştirebilir ya da dosyaya eklediğiniz Illustrator nesnelerini hizalamak için kullanabilirsiniz.

Adobe Illustrator'daki kırpma işaretlerinin Photoshop görüntüsünün boyutlarını yansıttığına dikkat edin. Yolun Photoshop görüntüsündeki konumu, kırpma işaretlerini değiştirmemeniz ya da yolu taşımamanız koşuluyla korunur.


image

OLE kullanarak görüntü bağlama ya da gömme (yalnızca Windows)

Başa dön


Photoshop bir OLE 2.0 sunucusudur, diğer bir deyişle OLE kap uygulamasındaki (genellikle bir sözcük işleme ya da sayfa mizanpajı programı) bir görüntüyü gömmeyi ya da bağlamayı destekler. Örneğin Photoshop dosyalarını ve seçimlerini Adobe Pagemaker, Adobe Framemaker ve Microsoft Word gibi diğer OLE uygulamalarına, kopyalama ve yapıştırma yöntemini veya diğer yöntemleri kullanarak ekleyebilirsiniz.

image

Bağlama özelliği, OLE kabına sabit diskteki Photoshop dosyasına başvuran bir bağlantı eklemenizi sağlar.

image

Gömme, Photoshop dosyasını OLE kap dosyasına eklemenizi sağlar.

Görüntü kap uygulamaya aktarıldıktan sonra Photoshop'ta düzenlemek için çift tıklatabilirsiniz. Photoshop'taki görüntüyü kapattığınızda kap uygulamada güncelleştirilir.


Seçimi ya da görüntüyü OLE uygulamasına bağlama ya da gömme

image Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Photoshop'taki bir seçimi kopyalayın ve OLE uygulamanıza, uygulamanın Özel Yapıştır komutunu kullanarak ekleyin. Daha fazla bilgi için sözcük işleme ya da sayfa mizanpajı uygulamanızın belgelerine bakın. Yapıştırılan seçimler bağlanamaz, yalnızca gömülebilir.

image

Yeni bir Photoshop görüntüsünü ya da varolan bir Photoshop dosyasını OLE gömülü ya da OLE bağlanmış bir nesne olarak eklemek için OLE kap uygulamasının Nesne Ekle komutunu kullanın. Bilgi için sözcük işleme ya da sayfa mizanpajı uygulamanızın belgelerine bakın.


OLE uygulamasına bağlantısı kesilmiş bir ekran çözünürlüğü bitmap'i ekleme

image

Taşıma aracıyla image, seçimi OLE kap uygulamasına sürükleyin. Nesneyi bıraktığınızda, Photoshop'ta otomatik olarak güncelleştirilemeyen 72 ppi'lik bir bitmap olarak görünür.


Bağlı ya da gömülü bir görüntüyü OLE uygulamasında değiştirme ya da güncelleştirme

1. Photoshop'u (zaten çalışmıyorsa) başlatmak için bağlı ya da gömülü görüntüyü sözcük işleme ya da sayfa mizanpajı uygulamanızda çift tıklatın ve düzenlemek için açın.

2. Görüntüyü istediğiniz gibi değiştirin.

3. Aşağıdakilerden birini yapın:

image

Gömülü görüntüler için, dosyayı kapatın ya da Dosya > Güncelleştir ya da Dosya > Kapat ve [uygulama adı] Uygulamasına Dön seçeneğini tıklatın.

image

Bağlı görüntüler için dosyayı kaydedin ve kapatın.

Not: Bağlı dosyalarda, önce kap belgesini açmadan da değişiklik yapabilirsiniz. Belgeyi OLE kap uygulamasında bir sonraki açışınızda bağlı görüntü güncelleştirilir.

Daha fazla Yardım konusu

image Photoshop ve After Effects'le çalışma image Photoshop ve Flash'la çalışma

image Photoshop ve Dreamweaver'la çalışma Bağlantı noktalarını ekleyin ya da silin


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


120121