< Önceki | İçerik | Sonraki >

Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler


image

Photoshop çalışma alanı Çalışma Alanı'na genel bakış Pencereleri ve panelleri yönetme

Çalışma alanlarını kaydetme ve değiştirme Araç ipuçlarını gizle


image

Photoshop çalışma alanı

Başa dön


Photoshop çalışma alanının kullanımı kolaydır ve birkaç kullanılabilirlik özelliği içerir:

image

Farklı parlaklık seviyeleri: Düzenle > Tercih (Windows) veya Photoshop > Tercihler (Mac OS) seçeneklerini belirleyin ve Arabirim bölümünde bir Renk Teması örneği seçin.

Not: Parlaklığı hızlı bir şekilde azaltmak için Shift + 1 tuşlarına; artırmak için ise Shift + 2 tuşlarına basın. (Mac OS'de FN tuşuna da basılması gerekir.)

image

Görüntü üstündeki ekranlar: Sevdiğiniz araçları kullanırken bilgi almaya devam edin. Görüntü üstündeki ekranlar seçim boyutlarını, dönüştürme açılarını ve daha fazlasını görüntüler. Ekranların yerleşimini değiştirmek için, Arabirim tercihlerinde Dönüştürme Değerlerini Göster'den bir seçenek belirleyin.

image

Yeni Mini Bridge: Yeni Mini Bridge galerisi görüntülere ve belgelere daha kolay erişim sunar. Pencere > Uzantılar > Mini Bridge seçeneğini belirleyin.

image

Büyütülmüş ekran alanı: Standart ve Tam ekran modları arasında geçiş yapmak için araç çubuğunun altındaki düğmeyi tıklatın.


image

Çalışma Alanı'na genel bakış

Başa dön


Belgelerinizi ve dosyalarınızı paneller, çubuklar ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak oluşturur ve değiştirirsiniz. Bu öğelerin herhangi bir düzenleme şekli çalışma alanı olarak adlandırılır. Adobe® Creative Suite® 5'teki farklı uygulamalara ait çalışma alanları aynı görünümü paylaşır; böylece uygulamalar arasında kolayca hareket edebilirsiniz. Birçok hazır ayarlı çalışma alanından seçerek ya da kendinize ait bir çalışma alanı oluşturarak her uygulamayı kendi çalışma biçiminize de uyarlayabilirsiniz.

Varsayılan çalışma alanı mizanpajı her üründe değişse de tümünde öğeleri çoğunlukla aynı şekilde işlersiniz.


image

Varsayılan Illustrator çalışma alanı

A. Sekmeli Belge pencereleri B. Uygulama çubuğu C. Çalışma alanı değiştiricisi D. Panel başlık çubuğu E. Kontrol paneli F. Araçlar paneli G. Simgelere Daralt düğmesi H. Dikey sabitleme alanındaki dört panel grubu


68

Üstte bulunan Uygulama çubuğunda çalışma alanı anahtarı, menüler (yalnızca Windows) ve diğer uygulama kontrolleri bulunur. Bazı ürünlerle ilgili Mac'de Pencere menüsünü kullanarak bunu gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz.

image

Araçlar panelinde görüntü, resim, sayfa öğesi vb. oluşturulması ve düzenlenmesi için araçlar vardır. İlgili araçlar gruplanır.

image

Kontrol panelinde o anda seçili araçların seçenekleri görüntülenir. Illustrator'daki Kontrol panelinde o anda seçili nesnenin seçenekleri görüntülenir. (Adobe Photoshop® uygulamasında bu, Seçenekler çubuğu olarak bilinir. Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® ve Adobe Fireworks® uygulamalarında bu, Özellik Denetçisi olarak bilinir ve o anda seçilmiş olan öğenin özelliklerini içerir.)

image

Belge penceresinde üzerinde çalıştığınız dosya görüntülenir. Belge penceresi sekmeli olabilir; bazı durumlarda gruplandırılmış ve sabitlenmiştir.

image

Paneller çalışmanızı izlemenize ve değiştirmenize yardımcı olur. Flash uygulamasındaki Zaman Çizelgesi, Illustrator'daki Fırça paneli, Photoshop® uygulamasındaki Katmanlar ve Dreamweaver'daki CSS Stilleri bunlara örnektir. Paneller gruplanabilir, yığınlanabilir ya da sabitlenebilir.

image

Uygulama çerçevesi, tüm çalışma alanı öğelerini tek, birleştirilmiş bir pencerede gruplar; böylece uygulamaya tek birimmiş gibi davranabilirsiniz. Uygulama çerçevesini veya öğelerini taşıdığınızda ya da yeniden boyutlandırdığınızda içindeki tüm öğeler birbirlerini yanıtlar; bu nedenle çakışmazlar. Uygulamaları değiştirdiğinizde ya da yanlışlıkla uygulama dışını tıklattığınızda paneller kaybolmaz. İki veya daha fazla uygulamayla çalışıyorsanız uygulamaları ekranda yan yana yerleştirebilir ya da farklı monitörlere yayabilirsiniz.

Mac kullanıyorsanız ve geleneksel, serbest form kullanıcı arabirimini tercih ediyorsanız, Uygulama çerçevesini kapatabilirsiniz. Örneğin Adobe Illustrator® uygulamasında açıp kapatmak için Pencere > Uygulama Çerçevesi'ni seçin. (Flash'ta Uygulama çerçevesi, Mac için her zaman açıktır ve Mac için olan Dreamweaver bir Uygulama çerçevesi kullanmaz.)


Tüm panelleri gizleme veya gösterme

image

(Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Araçlar paneli ve Kontrol paneli de dahil olmak üzere tüm panelleri gizlemek ya da göstermek için Sekme tuşuna basın.

image

(Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Araçlar paneli ve Kontrol paneli dışında tüm panelleri gizlemek ya da göstermek için Shift tuşunu basılı tutarak Sekme tuşuna basın.

image Arabirim tercihlerinde Gizli Panelleri Otomatik Göster seçiliyse gizli panelleri geçici olarak gösterebilirsiniz. Illustrator'da her zaman açıktır. İşaretçiyi uygulama penceresinin kenarında (Windows®) ya da monitörün kenarında (Mac OS®) hareket ettirin ve görüntülenen şeritte dolaştırın.

image

(Flash, Dreamweaver, Fireworks) Tüm panelleri gizlemek ya da göstermek için F4 tuşuna basın.


Panel seçeneklerini görüntüleme

image

image

Panelin sağ üst köşesindeki panel menüsü simgesini tıklatın.

Panel simge durumuna küçültülmüş olduğunda bile panel menüsünü açabilirsiniz.

image Photoshop'ta panellerdeki ve araç ipuçlarındaki metnin boyutunu değiştirebilirsiniz. Arabirim tercihlerinde Arabirim Font Boyutu menüsünden boyut seçin.


(Illustrator) Panel parlaklığını ayarlama

image Kullanıcı Arabirimi tercihlerinde Parlaklık kaydırıcısını hareket ettirin. Bu kontrol, Kontrol paneli de dahil olmak üzere tüm panelleri etkiler.


Araçlar panelini yeniden yapılandırma

Araçlar panelinde araçları tek bir sütunda ya da iki sütun halinde yan yana görüntüleyebilirsiniz. (Bu özellik Fireworks ve Flash'taki Araçlar panelinde bulunmaz.)

image InDesign ve InCopy'de de, Arabirim tercihlerindeki bir seçeneği ayarlayarak tek sütunlu görünümden çift sütunlu (veya tek satırlı) görünüme geçebilirsiniz.

image Araçlar panelinin üstündeki çift oku tıklatın.


image

Pencereleri ve panelleri yönetme

Başa dön


Belge penceresini ve panelleri taşıyarak ve işleyerek özel çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Çalışma alanlarını kaydedebilir, bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Fireworks'te, özel çalışma alanlarının yeniden adlandırılması beklenmeyen davranışa yol açabilir.

Not: Aşağıdaki örneklerde gösterim amacıyla Photoshop kullanılmıştır. Çalışma alanı tüm ürünlerde aynı şekilde hareket eder.


Belge pencerelerini yeniden düzenleme, sabitleme ve kaydırma

Birden fazla dosya açtığınızda Belge pencereleri sekmeli olur.

image

Sekmeli olan Belge pencerelerinin sırasını yeniden yerleştirmek için pencerenin sekmesini grupta yeni bir konuma sürükleyin.

image

Belge penceresini bir pencere grubundan ayırmak (kaydırmak veya sekmeyle dışına çıkmak) için pencereye ait sekmeyi grubun dışına sürükleyin.


69

Not: Photoshop uygulamasında ayrıca, tek bir Belge penceresini kaydırmak için Pencere > Düzenle > Pencerede Kaydır'ı veya tüm Belge pencerelerini aynı anda kaydırmak için Pencere > Düzenle > Tümünü Pencerelerde Kaydır'ı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için kb405298 adresindeki teknik nota bakın.

Not: Dreamweaver Belge pencerelerinin sabitlenmesini ve ayrılmasını desteklemez. Kayan pencereler (Windows) oluşturmak için Belge penceresinin Simge Durumuna Küçült düğmesini kullanın veya yan yana Belge pencereleri oluşturmak için Pencere > Dikey Olarak Döşe seçeneğini belirleyin. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için Dreamweaver Yardımı'nda “Dikey Olarak Döşe” metnini aratın. İş akışı Macintosh kullanıcıları için biraz farklılık gösterir.

image

Belge penceresini ayrı bir Belge penceresi grubuna sabitlemek için pencereyi grubun içine sürükleyin.

image

Yığılı ya da döşeli belge grupları oluşturmak için pencereyi başka bir pencerenin alt, üst veya yan kenarları boyunca bırakma bölgelerinden birine sürükleyin. Uygulama çubuğundaki Mizanpaj düğmesini kullanarak da grup için mizanpaj seçebilirsiniz.

Not: Bazı ürünler bu işlevleri desteklemez. Ancak, belgenizin mizanpajını oluşturmanıza yardımcı olmak amacıyla ürününüzde, Pencere menüsünde Basamakla ve Döşe komutları olabilir.

image

Seçimi sürüklerken sekmeli grupta başka bir belgeye geçmek için bir an için seçimi belgenin sekmesi üzerinde tutun.

Not: Bazı ürünler bu işlevleri desteklemez.


Panelleri sabitleme ve çıkartma

Sabitleme alanı panellerin ya da panel gruplarının genellikle dikey konumda birlikte görüntülendiği alandır. Panelleri sabitleme alanının içine ve dışına taşıyarak sabitleyebilir ve çıkartabilirsiniz.

image

Bir paneli sabitlemek için sekmesinden sabitleme alanındaki diğer panellerin üstüne, altına ya da ortasına sürükleyin.

image

Bir panel grubunu sabitlemek için başlık çubuğundan (sekmelerin üstündeki düz renkli boş çubuk) sabitleme alanına sürükleyin.

image

Paneli ya da panel grubunu kaldırmak için sekmesinden ya da başlık çubuğundan sabitleme alanının dışına sürükleyin. Başka bir sabitleme alanına sürükleyebilir ya da yüzer durumda bırakabilirsiniz.


Panelleri taşıma

Panelleri taşırken paneli götürebileceğiniz alanlar olan maviyle vurgulanmış bırakma bölgeleri görürsünüz. Örneğin bir paneli başka bir panelin üstündeki ya da altındaki dar mavi bırakma bölgesine sürükleyerek paneli yukarı ya da aşağı taşıyabilirsiniz. Bırakma bölgesi olmayan bir alana taşırsanız panel çalışma alanında yüzer duruma gelir.

Not: Farenin konumu (panelin konumundansa) bırakma bölgesini etkinleştirir. Bu nedenle, bırakma bölgesini göremezseniz, fareyi bırakma bölgesinin olması gerektiği yere sürükleyin.

image

Paneli taşımak için sekmesinden sürükleyin.

image

Bir panel grubunu taşımak için başlık çubuğunu sürükleyin.


image

Dar bir mavi bırakma bölgesi Renk panelinin Katmanlar panel grubunun üstünde tek başına sabitleneceğini belirtir.

A. Başlık çubuğu B. Sekme C. Bırakma bölgesi


image Sabitlenmesini önlemek için paneli taşırken Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşuna basın. İşlemi iptal etmek için panel taşırken Esc tuşuna basın.


Panel ekleme ve kaldırma

Sabitleme alanındaki tüm panelleri kaldırırsanız sabitleme alanı kaybolur. Bırakma bölgesi görüntülenene kadar panelleri çalışma alanının sağ kenarına taşıyarak yuva oluşturabilirsiniz.

image

Panel kaldırmak için sekmesini sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşu basılı olarak tıklatıp (Mac) Kapat'ı seçin ve Pencere menüsünden seçimini kaldırın.

image

Panel eklemek için Pencere menüsünden seçin ve istediğiniz yere sabitleyin.


Panel gruplarında değişiklik yapma

image

Paneli bir grubun içine taşımak için panelin sekmesini gruptaki vurgulu bırakma bölgesine sürükleyin.


70


image

Panel grubuna panel ekleme


image

Gruptaki panelleri yeniden düzenlemek için panelin sekmesini grupta yeni bir konuma sürükleyin.

image

Paneli yüzer yapmak için gruptan kaldırma üzere paneli sekmesinden grubun dışına sürükleyin.

image

Grup taşımak için başlık çubuğunu sürükleyin (sekmelerin altındaki alan).


Yüzen panelleri yığınlama

Paneli yuva dışına, bırakma bölgesi dışında bir yere sürüklediğinizde panel serbestçe yüzer. Yüzen panel çalışma alanında istediğiniz yere koymanızı sağlar. Yüzen panelleri ya da panel gruplarını yığınlayarak, en üstteki başlık çubuğunu sürüklediğinizde bir bütün olarak taşınmalarını sağlayabilirsiniz.


image

Yüzer durumdaki yığınlanmış paneller


image

image

Yüzen panelleri yığınlamak için paneli sekmesinden başka bir panelin altındaki bırakma bölgesine sürükleyin. Yığınlanma sırasını değiştirmek için paneli sekmesinden yukarı ya da aşağı sürükleyin.

Not: Sekmeyi başlık çubuğundaki geniş bırakma bölgesinin üzerinde değil, panellerin arasındaki dar bırakma bölgesinin üzerinde bıraktığınızdan emin olun.

image

Paneli ya da panel grubunu yığından kaldırarak tek başına yüzer duruma getirmek için sekmesinden ya da başlık çubuğundan dışarı sürükleyin.


Panelleri yeniden boyutlandırma

image

Paneli, panel gribini, panel yığınını simge durumuna ya da ekran boyutuna getirmek için sekmeyi çift tıklatın. Sekme alanını (sekmenin yanındaki boş alan) çift de tıklatabilirsiniz.

image

Paneli yeniden boyutlandırmak için panelin herhangi bir yanını sürükleyin. Photoshop'taki Renk paneli gibi bazı paneller sürükleyerek yeniden boyutlandırılamaz.


Panel simgelerini daraltma ve genişletme

Çalışma alanındaki karmaşayı azaltmak için panelleri simge olarak daraltabilirsiniz. Bazı durumlarda varsayılan çalışma alanında paneller düğme olarak daraltılmıştır.


image

Simgelere daraltılmış paneller


71


image

Simgelerden genişletilmiş paneller


image

Bir sütundaki tüm panel simgelerini daraltmak ya da genişletmek için sabitleme alanının üstündeki çift oku tıklatın.

image

Tek paneli genişletmek için o paneli tıklatın.

image

Yalnızca simgeleri görmek (etiketleri değil) amacıyla panel simgelerini yeniden boyutlandırmak için metin kaybolana kadar sabitleme alanı genişliğini ayarlayın. Simge metnini yeniden görüntülemek için sabitleme alanını genişletin.

image

Genişletilmiş bir paneli tekrar simge olarak daraltmak için panelin sekmesini veya simgesini tıklatın ya da panelin başlık çubuğundaki çift oku tıklatın.

image Bazı ürünlerde, Arabirim ya da Kullanıcı Arabirimi seçeneklerinden Simge Panellerini Otomatik Olarak Daralt'ı seçerseniz, genişletilmiş bir panel simgesinden uzakta tıklattığınızda simge otomatik olarak daraltılır.

image

Simge sabitleme alanına yüzen panel ya da panel grubu eklemek için paneli ya da panel grubunu sekmesinden ya da başlık çubuğundan alanın içine sürükleyin. (Simge sabitleme alanına eklendiklerinde paneller otomatik olarak simge olarak daraltılır.)

image

Panel simgesini (veya panel simgesi grubunu) taşımak için simgeyi sürükleyin. Panel simgelerini yukarıya ve aşağıya, sabitleme alanının içine (burada o sabitleme alanının paneli stilinde görünürler) ya da sabitleme alanının dışına (yüzen simgeler olarak görünürler) sürükleyebilirsiniz.


image

Çalışma alanlarını kaydetme ve değiştirme

Başa dön


Panellerin geçerli boyutunu ve konumunu adlandırılmış bir çalışma alanı olarak kaydederek, o paneli taşısanız ya da kapatsanız da o çalışma alanını geri yükleyebilirsiniz. Uygulama çubuğunda çalışma alanı değiştiricide kaydedilmiş çalışma alanlarına ait adlar görüntülenir.


Özel çalışma alanını kaydetme

1. Kaydetmek istediğiniz yapılandırmayı içeren çalışma alanıyla aşağıdakilerden birini yapın:

image

(Illustrator) Pencere > Çalışma Alanı > Çalışma Alanını Kaydet'i seçin.

image

image

(Photoshop, Illustrator, InCopy) Pencere > Çalışma Alanı > Yeni Çalışma Alanı'nı seçin. (Dreamweaver) Pencere > Çalışma Alanı Mizanpajı > Yeni Çalışma Alanı seçeneğini belirleyin.

image

(Flash) Uygulama çubuğunda çalışma alanı değiştiriciden Yeni Çalışma Alanı'nı seçin.

image

(Fireworks) Uygulama çubuğunda çalışma alanı değiştiriciden Geçerli Olanı Kaydet'i seçin.

2. Çalışma alanı için bir ad yazın.

3. (Photoshop, InDesign) Yakala altında bir ya da daha fazla seçenek belirleyin:

Panel Konumları Geçerli panel konumlarını kaydeder (Yalnızca InDesign'da). Klavye kısayolları Geçerli klavye kısayolu kümesini kaydeder (yalnızca Photoshop). Menüler veya Menü Özelleştirme Geçerli menü kümesini kaydeder.


Çalışma alanlarını görüntüleme ya da değiştirme

image Uygulama çubuğunda çalışma alanı değiştiriciden çalışma alanını seçin.

image Photoshop'ta çalışma alanları arasında hızla gezinmek için her çalışma alanına bir klavye kısayolu ekleyebilirsiniz.


Özel çalışma alanını silme

image

image

Uygulama çubuğunda çalışma alanı değiştiriciden Çalışma Alanlarını Yönet'i seçip Sil'i tıklatın. (Fireworks'te bu seçenek kullanılamaz.) (Photoshop, InDesign, InCopy) Çalışma alanı değiştiriciden Çalışma Alanını Sil öğesini seçin.

image

(Illustrator) Pencere > Çalışma Alanı > Çalışma Alanlarını Yönet'i seçin, çalışma alanını belirleyin ve ardından Sil simgesini tıklatın.

image

(Photoshop, InDesign) Pencere > Çalışma Alanı > Çalışma Alanını Sil öğesini seçin, çalışma alanını belirleyin ve ardından Sil'i tıklatın.


Varsayılan çalışma alanını geri yükleme

1. Uygulama çubuğunda çalışma alanı değiştiricisinden Varsayılan veya Essentials çalışma alanını seçin. Fireworks için http://www.adobe.com/devnet/fireworks/articles/workspace_manager_panel.html makalesine bakın.


72

Not: Dreamweaver'da, Tasarımcı varsayılan çalışma alanıdır.

2. Fireworks (Windows) için şu klasörleri silin:

Windows Vista \\Kullanıcılar\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\

Windows XP \\Documents and Settings\<kullanıcıadı>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

3. (Photoshop, InDesign, InCopy) Pencere > Çalışma Alanı > [Çalışma Alanı Adı] Sıfırla'yı seçin.


(Photoshop) Kaydedilen bir çalışma alanı düzenlemesini geri yükleme

Photoshop uygulamasında, çalışma alanları otomatik olarak sizin son düzenlediğiniz biçiminde görünür ancak panellerin orijinal, kaydedilmiş düzenlemesini geri yükleyebilirsiniz.

image

Ayrı bir çalışma alanını geri yüklemek için, Pencere > Çalışma Alanı > Çalışma Alanı Adını Sıfırla seçeneğini belirleyin.

image

Photoshop ile birlikte yüklenen tüm çalışma alanlarını geri yüklemek için Arabirim tercihlerinde Varsayılan Çalışma Alanlarını Geri Yükle'yi tıklatın.

image

Uygulama çubuğundaki çalışma alanlarının sırasını yeniden düzenlemek için çalışma alanlarını sürükleyin.


image

Araç ipuçlarını gizle

Başa dön


İşaretçiyi çoğu araç ve seçeneklerin üzerine konumlandırdığınızda, açıklamalar varsayılan olarak araç ipuçlarında belirir. Araç ipuçlarını görsel olarak rahatsız edici buluyorsanız gizleyebilirsiniz.

image Arabirim tercihlerinde Araç İpuçlarını Göster öğesinin seçimini kaldırın.

Not: Araç ipuçları bazı iletişim kutularında kullanılmaz.

Daha fazla Yardım konusu image Adobe Bridge


image


image


Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi


73